views

รับจดทะเบียนนิติบุคคล ครบวงจรเปิดประตูสู่ความสำเร็จ เริ่มต้นธุรกิจง่ายๆ ไม่ต้องกังวลเรื่องจดทะเบียนนิติบุคคลหากว่าคุณมีเป้าหมายอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง จุดไฟให้ลุกโชนลุย


แต่ต้องสะดุดกับด่านแรก การจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีขั้นตอนยุ่งยาก ต้องเตรียมเอกสารมากเสียเวลา กังวลเรื่องกฎระเบียบ เราขอให้คุณหยุดกังวลแล้วมา


ตั้งต้นธุรกิจของคุณไปกับบริการ รับจดทะเบียนบริษัท มีขั้นตอนอย่างไร และต้องทำอะไรบ้างบทความนี้มีคำตอบ


ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc
ค่าบริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล


 

ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคล


หากคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ติดเรื่องสำคัญในขั้นตอนแรกอย่าง การจดทะเบียนนิติบุคคล  ข้างบน หัวข้อนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางให้คุณก้าวผ่านขั้นตอนยุ่งยาก เข้าใจรายละเอียด พร้อมเริ่มต้นธุรกิจทำบัญชียื่นภาษีอย่างมั่นใจ เราจึงอยากให้คุณตั้งใจอ่านช้า ๆ แล้วนำไปปรับใช้กัน


1. เลือกประเภทของนิติบุคคล 

การเลือกประเภทของนิติบุคคลเป็นขั้นตอนสำคัญอันดับแรกของการจดทะเบียนนิติบุคคลเปรียบเสมือนการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจของคุณ เราที่ปรึกษาจดทะเบียนบริษัทจะช่วยอธิบายรายละเอียดของประเภทนิติบุคคลที่พบบ่อยเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกประเภทที่เหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุด


สำหรับประเภทของนิติบุคคล จะมีดังต่อไปนี้


 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  (หจก.)  เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก มีสมาชิกตั้งแต่  2 คนขึ้นไป แบ่งความรับผิดตามสัดส่วนทุน และจดทะเบียนง่าย
 2. บริษัทจำกัด  (บจก.) เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและใหญ่มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ  1  ล้านบาท แบ่งความรับผิดจำกัดแค่ทุน เหมาะกับการขยายธุรกิจเป็นต้น
 3. บริษัทมหาชนจำกัด (มจก.) สำหรับอันนี้จะเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการระดมทุนจากประชาชน และมีกฎระเบียบควบคุมเข้มงวดมากกว่า


Tips ทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญพิจารณาเลือกรูปแบบธุรกิจจะขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ขนาดธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จำนวนสมาชิกและแผนการขยายธุรกิจ


ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc2. เตรียมเอกสาร เอกสารที่ต้องเตรียมก็จะมีดังต่อไปนี้


 1. สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/ผู้จัดการ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/ผู้จัดการ)
 3. หนังสือรับรองการจองชื่อนิติบุคคล (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
 4. หนังสือบริคณห์สนธิ (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท)
 5. ร่างข้อบังคับบริษัท (ระบุข้อปฏิบัติของบริษัท)
 6. หลักฐานการโอนเงินทุน (กรณีมีการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท)
 7. เอกสารเพิ่มเติม (กรณีมีชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้น และกรณีเช่าสำนักงาน)


Tips ทั้งนี้เราอยากให้คุณเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยื่นจดทะเบียนนิติบุคคล  และเอกสารต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารทุกหน้า


3. ยื่นขอจดทะเบียน ช่องทางการยื่นขอจดทะเบียนสามารถทำได้โดยดังนี้


 1. ยื่นด้วยตัวเอง เตรียมเอกสารจดทะเบียนให้ครบถ้วนเพื่อไปยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย
 2. ยื่นผ่านระบบออนไลน์ สมัครสมาชิกบนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรอกข้อมูลและแนบเอกสาร และชำระค่าธรรมเนียม
 3. ยื่นผ่านบริษัทรับจดทะเบียน เตรียมเอกสารและมอบอำนาจให้บริษัทและชำระค่าธรรมเนียม


ทั้งนี้สำหรับขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนให้ตรวจสอบชื่อนิติบุคคล ว่าชื่อซ้ำหรือไม่ จากนั้นให้กรอกคำขอจดทะเบียนให้ครบถ้วน และแนบเอกสารตามที่กำหนด


สุดท้ายแล้วให้ชำระค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมก็จะขึ้นอยู่กับประเภทนิติบุคคล และรอรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนได้เลยซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน


ประโยชน์ของการใช้บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคลจาก สำนักงานบัญชีพีทูพี


1. สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา


การจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการแต่อาจยุ่งยากและ กินเวลาหน่อย สำหรับการใช้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล


จะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลเตรียมเอกสาร หรือเดินทางไปยื่นเองเพราะเราสำนักงานบัญชี พีทูพี มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจัดการให้ทุกขั้นตอน สะดวก รวดเร็วจบทุกเรื่องในที่เดียว


ใช้เวลาเพียง 1-3  วัน ไม่ต้องรอคิว เอกสารครบจบไว รวดเร็วทันใจ เริ่มต้นธุรกิจได้เร็วทำให้คุณประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณไปทำอย่างอื่นให้คุณมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจ ประหยัดเวลาและพลังงาน


ยกตัวอย่าง ถ้าหากว่าคุณมีธุรกิจส่วนตัวแต่ไม่มีเวลาศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียน คุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยเร็วที่สุดให้คุณต้องการความสะดวก ไม่ยุ่งยากกับเอกสาร


ฉนั้นแล้วการใช้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลจากเราช่วยให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้รวดเร็วมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจประหยัดเวลาอันมีค่า เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ


2. ปลอดภัย ไร้กังวล


ให้คุณมั่นใจได้ว่าถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนเราดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ทำให้ลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสาร ขั้นตอน และกฎหมาย


เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญดูแลให้ทุกขั้นตอน ไร้กังวล เริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมั่นใจให้คุณประหยัดเวลาและพลังงานมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจ และประหยัดความกังวล เริ่มต้นธุรกิจได้อย่างราบรื่น


3. มีบริการครบวงจร 


ให้คุณไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล เตรียมเอกสารหรือติดต่อหน่วยงานต่างๆ สะดวก รวดเร็วจบทุกเรื่องในที่เดียว เราให้บริการตั้งแต่การขอจองชื่อ ตรวจสอบเอกสารยื่นขอจดทะเบียน จนถึงขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อหน่วยงานต่างๆเอง ครบถ้วนจบในบริการเดียว


ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2paccสำนักงานบัญชี พีทูพี บริการรับจดทะเบียนนิติบุคล


- เปิดธุรกิจง่าย ปล่อยให้เราจัดการดูแลวางระบบบัญชี จบครบในที่เดียว!  พร้อมเริ่มต้นธุรกิจของคุณแล้วหรือยัง?  พีทูพี ช่วยให้คุณเปิดธุรกิจได้ง่ายๆด้วยโปรแกรมบัญชีที่ทันสมัยโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสาร ยุ่งยากกับขั้นตอน


- บริการของเราครบวงจรทั้งการจดทะเบียนนิติบุคคลครบวงจร ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริการทำบัญชียื่นภาษีออนไลน์


- ทำไมต้องเลือก พีทูพี เพราะเราอำนวยสะดวกรวดเร็ว จบครบในที่เดียว มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ราคาประหยัด 


บริการหลังการขายด้วยความประทับใจ อย่ารอช้า!เริ่มต้นธุรกิจของคุณ ติดต่อ สำนักงานบัญชี พีทูพี ได้ทุกช่องทาง


ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2paccบทความที่น่าสนใจ