views

นักบัญชีหุ่นยนต์ การบัญชีอัตโนมัติ


ปัจจุบันโลกเราเข้าสู่ยุคที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งการใช้ชีวิต รวมถึงการทำงานที่ต้องปรับตัวมากมายในหลายๆสายงาน รวมถึงสายงานบัญชี ที่มีโปรแกรมบัญชี

อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประการ และนักบัญชี ทำงานได้อย่างสะดวกขึ้น โดยใช้คนทำงานน้อยลง และใช้เวลาที่รวดเร็วมากขึ้น จึงเริ่มเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ความทันสมัยทางเทคโนโลยีในงานบัญชีจึงทำให้เกิดการปรับตัวสำหรับนักบัญชีโดยตรงที่ต้องชำนาญเรื่องอื่นในการควบคุมและตรวจสอบระบบต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นทุกวัน

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับนักบัญชีหุ่นยนต์การบัญชีอัตโนมัติให้มากขึ้นกัน
 

นักบัญชีหุ่นยนต์ การบัญชีอัตโนมัติ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในงานบัญชี


สารบัญ


นักบัญชีหุ่นยนต์ การบัญชีอัตโนมัติคืออะไร
นักบัญชีหุ่นยนต์ การบัญชีอัตโนมัติ ช่วยผู้ประกอบการได้อย่างไร
บทบาทและการปรับตัวของนักบัญชีในปัจจุบัน
คุณสมบัติสำคัญของ นักบัญชีหุ่นยนต์ การบัญชีอัตโนมัติ
สรุป

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

แนะนำอ่าน บริการ ที่ปรึกษาบัญชี ภาษี โดยผู้เชี่ยวชาญ

นักบัญชีหุ่นยนต์ การบัญชีอัตโนมัติคืออะไร


นักบัญชีหุ่นยนต์ การบัญชีอัตโนมัติ RPA เป็นการทำงานระบบบัญชีที่มีโปรแกรมซอฟต์แวร์ เป็นลักษณะหุ่นยนต์ที่ดำเนินการต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ สามารถคีย์ข้อมูล

คำนวณข้อมูลต่างๆ อีกทั้งยังสามารถแจ้งเตือนข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติ ตามการตั้งค่าข้อมูลของโปรแกรม ซึ่งทำให้พนักงานบัญชีทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ลดภาระงานของพนักงานการเงินและบัญชีให้เหลือเพียงในส่วนของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น สะดวกกับผู้ประกอบการในการจ้างบุคลากรพนักงาน

ด้านบัญชีน้อยลง เป็นตัวเลือกที่เป็นประโยชน์สำหรับงานบัญชี ที่จะช่วยให้งานบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

ประโยชน์ของ นักบัญชีหุ่นยนต์ การบัญชีอัตโนมัติ


1. ลดต้นทุนการดำเนินงาน

2. เพิ่มโอกาสใหม่ๆ

3. เพิ่มยอดขาย

4. ลดอัตราความผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน

5. การทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
 

นักบัญชีหุ่นยนต์ การบัญชีอัตโนมัติ ช่วยผู้ประกอบการได้อย่างไร


งานด้านการบัญชีมีความสำคัญอย่างมากสำหรับทุกกิจการ และโดยปกติแล้วภาระหนักในการทำงานบัญชีสำหรับนักบัญชี คือการจัดการข้อมูล ที่กินเวลาในการทำงาน

ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดน้อยลง ปัจจุบันจึงมีระบบการบัญชีที่ถูกพัฒนา เพื่อช่วยให้ไม่เกิดการทุจริตทางบัญชี และช่วยให้บทบาทของพนักงานบัญชีมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

ส่วนสุดท้ายที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการคือลดต้นทุนทางด้านบุคลากร สำหรับนักบัญชีหุ่นยนต์ การบัญชีอัตโนมัติแล้ว ช่วยให้การทำงานของพนักงานบัญชีหนึ่งคน

สร้างผลลัพธ์ในการทำงานได้เท่ากับพนักงานได้หลายคน ขึ้นอยู่กับจำนวนงานที่เหมาะสม เพราะงานหลักของพนักงานบัญชี จะกลายเป็นงานที่เน้นเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้อง

และการเดินเรื่องเอกสารบางอย่างที่โปรแกรมไม่สามารถทำได้การมีสิ่งอำนวยความสะดวกนักบัญชีหุ่นยนต์ การบัญชีอัตโนมัตินี้ ช่วยให้องค์กรบริษัทมีบุคลากรที่มีบทบาท

ความรับผิดชอบในงานสำคัญที่ดีขึ้น และผลลัพธ์ในงานที่ทำให้บุคลากรมีประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้น

อ่านบทความ โปรแกรมบัญชี On cloud

บทบาทและการปรับตัวของนักบัญชีในปัจจุบัน


แม้ว่าระบบการทำงาน ของนักบัญชีหุ่นยนต์ การบัญชีอัตโนมัติ จะช่วยให้การทำงานในด้านต่างๆ ของพนักงานบัญชีลดลง แต่จริงๆ แล้วงานบัญชียังคงทำงานในรูปแบบเดิม

แค่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมาช่วยให้งานบัญชีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักบัญชีหลายท่านอาจมีความกังวลถึงอนาคตในสายงานบัญชี เพราะความสะดวกตรงนี้

ช่วยให้ผู้ประกอบการมีตัวเลือกในการลดพนักงานบัญชี และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์กรแทน นักบัญชีจึงต้องเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่ยุคใหม่

ที่ต้องสามารถควบคุมการทำงานของระบบ และพัฒนาด้านอื่นๆ ที่จะทำให้เทคโนโลยีไม่สามารถ Disrupt ในงานได้
 

การเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่ยุคใหม่


1.การเปิดใจมองเทคโนโลยีเป็นโอกาสอยู่เสมอ ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ พัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้การทำงานที่ราบรื่น และผลลัพธ์ในกรทำงานอยู่ในมาตรฐานที่ดี

2.ด้านทักษะการสื่อสารและบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น

3.ด้านทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

4.ด้านทักษะความรู้ความชำนาญทางด้านวิชาชีพ

5.ด้านความสามารถในการคิด ตั้งคำถาม ออกแบบและแปลผลการวิเคราะห์ให้เหมาะสม

6.ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้อมูลที่ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ทางด้านงานบัญชีอยู่ทุกครั้ง

7.ด้านทักษะการดูแลข้อมูลต่างๆเรื่อง Data Analytics ซึ่งรวมถึงทักษะเรื่อง Data Mining, Modeling, และ Visualization
 

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

ปรับตัวของนักบัญชีในปัจจุบัน


หากการเตรียมตัวพร้อมแล้วเพื่อก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีแล้ว เรามาทำความเข้าใจกันต่อ ในเรื่องที่นักบัญชีกังวล เกี่ยวกับ AI ที่จะมาแย่งงานแทนนี้นักบัญชี จริงๆ แล้วการมาของนักบัญชีหุ่นยนต์ การบัญชีอัตโนมัติ

มาเพื่อช่วยใน process งาน ให้การทำงานในระบบข้อมูลเป็นไปได้โดยง่ายขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยหลักการทำงานจริงๆแล้ว คือ Input - Process - Output ซึ่งกระบวนการทั้งหมดยังต้องมีการควบคุมโดยนักบัญชี

โดยเฉพาะเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เครื่องจักรหุ่นยนต์ตัวนี้จึงมาเพื่อประมวลผลและอำนวยความสะดวกต่างๆ นอกจากด้านการรวบรวมข้อมูลแล้ว ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นสิ่งที่นักบัญชีหุ่นยนต์ทำได้ดี

เพราะข้อมูลสถิติตัวเลขจะไม่โกหกใคร ไม่ว่าจะเลขการจัดซื้อ-ขาย การสต๊อก การตรวจสอบตลาด ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างที่ผู้ประกอบการเลือกใช้ แต่สิ่งหนึ่งที่นักบัญชีหุ่นยนต์ทำไม่ได้คือความ

การสื่อสารที่ยังเป็นจุดสำคัญของคนรวมถึงความน่าเชื่อในที่ยังต้องให้นักบัญชีเป็นคนตรวจสอบ และเซ็นในเอกสารต่างๆ จากที่กล่าวมาทั้งหมดคือ วิชาชีพบัญชี ไม่ใช่งานที่อาศัยการป้อนข้อมูลแต่เป็นงานที่สร้างความน่าเชื่อถือแก่และความถูกต้องในด้านบัญชีให้แก่องค์กร

จึงเรียกได้ว่าถ้าหากนักบัญชียังคงปรับตัวในทันกับยุคสมัย และพัฒนาอัปเดตตัวเองในสายงานวิชาชีพที่เลือก ก็จะสามารถทำงานอยู่เหนือปัญญาประดิษฐ์ และใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่
 

คุณสมบัติสำคัญของ นักบัญชีหุ่นยนต์ การบัญชีอัตโนมัติ


นักบัญชีหุ่นยนต์ การบัญชีอัตโนมัติ เป็นโปรแกรมถูกสร้างมาเพื่อพัฒนาในงานวิชาชีพบัญชี ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาในด้านต่างๆ

สามารถเพิ่มหรือลดฟังชั่นต่างๆ ตามขนาดของงานและต้นทุนการด้านมาของโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ โดยคุณสมบัติหลักๆ คือมีดังนี้

1.การบันทึกและประมวลผลธุรกรรม

2.การปิดบัญชีสิ้นเดือนและการกระทบยอดบัญชี

3.การจัดทำรายงานและการรวบรวม

4. การวิเคราะห์บัญชีและแนวโน้ม

5.การรายงานการปฏิบัติตามระบบ

6.การรายงานภาษี

7.การจัดการเงินสด

8.การตรวจสอบค่าใช้จ่าย

แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์

สรุป


จะเห็นได้ว่าการทำงานกับโปรแกรมนักบัญชีหุ่นยนต์ การบัญชีอัตโนมัติ ที่สอดคล้องกับความทันสมัยในปัจจุบัน ช่วยให้ประสิทธิภาพงานดีขึ้น โดยธุรกิจขนาดเล็กสามารถมีนักบัญชีคนเดียว

ที่สามารถดูแลได้ทั้งระบบ หากธุรกิจพึ่งเริ่มต้นเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้บริการ เพราะท่านจะเติบโตไปพร้อมกับต้นทุนทรัพย์การทางด้านบัญชีที่น้อยลง นักบัญชีหุ่นยนต์ การบัญชีอัตโนมัติ

จึงตอบโจทย์สำหรับธุรกิจในปัจจุบัน หากท่านสนใจข้อมูลทางด้านบัญชี และการบริหารภาษี เว็บไซต์เราจะคอยนำเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้สำหรับท่าน

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

บริการวางระบบบัญชี Workflow งานฝ่ายบัญชี


อ่าน รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ