views

คอร์สเรียนโปรแกรมบัญชี Express


คอร์สเรียนการใช้โปรแกรมบัญชี express เบื้องต้น


โอกาสดี สำหรับนักบัญชี ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไป ที่สนใจอยากหาความรู้ด้านบัญชีและภาษี ด้วยหลักสูตร คอร์สเรียนโปรแกรมบัญชี Express


สอนการทำบัญชีด้วย โปรแกรมบัญชี Express สำหรับนักบัญชี ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนการทำบัญชีด้วย โปรแกรม Express 


สอนแบบเข้าใจง่าย ปูความรู้พื้นฐานโปรแกรม Express เพียงวันเดียว สามารถนำไปปฎิบัติงานได้จริง รับรองผล สอนจนกว่าจะเป็น


ปรึกษาเรียน Express ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


   บริการรับสอนบัญชี


เรียนการใช้โปรแกรมบัญชี express ระบบงานหลักของ express 12ระบบ

1.การเตรียมเอกสารการเงินเพื่อคีย์ในระบบโปรแกรม express รายการซื้อและ รายการรับสินค้า


2.การเตรียมเอกสารการเงินเพื่อคีย์ในระบบโปรแกรม expressระบบจัดจำหน่ายและการจองสินค้า


3.คีย์ในระบบโปรแกรม express ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย


4.คีย์ในระบบโปรแกรม express ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น


5.คีย์ในระบบโปรแกรม express ระบบสินค้าคงคลัง


6.คีย์ในระบบโปรแกรม express ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร


7.คีย์ในระบบโปรแกรม express ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย


8.คีย์ในระบบโปรแกรม express ระบบบัญชีแยกประเภท


9.คีย์ในระบบโปรแกรม express ระบบทรัพย์สินถาวร


10.คีย์ในระบบโปรแกรม express ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า


11.คีย์ในระบบโปรแกรม express ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า


12.คีย์ในระบบโปรแกรม express ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล


ปรึกษาเรียน Express ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน รู้จักโปรแกรม Express


เรียนการโปรแกรมExpress เวอร์ชั่น 1.0 และ 1.5

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปExpress จะมีเวอร์ชั่น 1.0และเวอร์ชั่น 1.5 ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกัน คือเรียนในหัวข้อหลัก ๆ คือการบันทึกรายการรายวันในหน้าจอ บันทึก เมนูซื้อขายทางการเงิน


ซึ่งจากนั้นโปรแกรมจะนำข้อมูลไปกระทบยอดทุกระบบที่เกี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติ โดยสามารถออกรายงานได้ในทุกระบบทันที มีรายการเรียนละเอียดดังนี้

 

เรียนวิธีการใช้โปรแกรม Express เวอร์ชั่น 1.0 การบริหารภายใน

1. เรียนการบันทึกรายการรายวันโดยเรียนการบันทึกบัญชี ขั้นต้น สมุดรายวัน


2. เรียนการผ่านรายการ Posting เข้าบัญชีแยกประเภท และบัญชีการเงิน แบบอัตโนมัติ


3. สอนการพิมพ์แยกประเภท และงบการเงินทุกงบ


4. เรียนวิธีการกระทบยอดด้วยโปรแกรม Express ให้เป็นปัจจุบัน


5. เรียนวิธีการแก้ไขรายการเดือนได้


ปรึกษาเรียน Express ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบทความ โปรแกรมบัญชี ช่วยงานธุรกิจท่านได้


เรียนวิธีการใช้โปรแกรมExpress เวอร์ชั่น 1.5  ชุดรองรับกรมสรรพากร ม.63

1. เรียนวิธีการบันทึกรายการทางบัญชีรายวันศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม ในการบันทึกบัญชีขั้นต้นในสมุดรายวัน โดยวิธีอัตโนมัติ


2. ศึกษารายละเอียดรายการ Posting บัญชีแยกประเภท ด้วยตัวเองโดยที่โปรแกรมไม่ผ่านให้แบบอัตโนมัติ


3. เรียนการผ่านบัญชี และเรียกดูงบการเงิน ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่จำเป็นรายวัน หรือรายปี


4. ศึกษาเรียนวิธีกระทบยอดรายการที่Post


5. เรียนวิธีการแก้ไข ปรับปรุงตามหลักการบัญชี เข่น ทำใบลดหนี้ หรือใบเพิ่มหนี้


ปรึกษาเรียน Express ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  ปรึกษาเรื่องบัญชีภาษี  โดยผู้เชี่ยวชาญ


เรียนการใช้โปรแกรมบัญชี Express On cloud

สำนักงานบัญชี พีทูพี จัดการเรียน เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สะดวก ราบรื่น ในการปฏิบัติงานโดยการสอนใช้โปรแกรมบัญชี Express On cloud


ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเพราะนอกจากจะสามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ด้านบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว โปรแกรมบัญชี Express On cloud ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ทุกที่ ทุกเวลา


ด้วยการโปรแกรมบัญชี Expressoncloud ของสำนักงานบัญชี พีทูพี ที่ประสบการณ์ คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน เรียนรู้ระบบงานใช้แบบง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อความปลอดภัย


นอกจากนี้ สำนักงานบัญชี พีทูพี ยังมีบริการอื่นๆ อีกทั้ง บริการวางระบบบัญชี บริการรับทำบัญชีภาษี รับตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี และรับจดทะเบียนบริษัท ด้วยค่าบริการที่เหมาะสมและคุ้มค่า


ปรึกษาเรียน Express ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริการทำบัญชีธุรกิจยุคดิจิทัล โดยเทคโนโลยี


บทความที่น่าสนใจ