views

รับจ้างทำบัญชี ราคาถูก

ปัจจุบันหลายท่าน หันมาให้ความสนใจกับการเป็นเจ้าของกิจการเปลี่ยนสถานะพนักงานมาเป็นเจ้าของกิจการ หลายกิจการประสบความสำเร็จในขณะที่หลายกิจการต้องปิดตัวลง นอกจากการบริหารที่ดี การตลาดที่เยี่ยมแล้ว


อีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อกิจการก็คือ“งานบัญชี” บริษัทส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ จะไม่ลังเลที่จะต้องใช้จ่ายลงทุนไปกับการรับจ้างทำบัญชี พร้อมกับสร้างระบบบัญชีภาษีของกิจการให้มีประสิทธิภาพ


หากวันนี้ท่านมองหาบริการรับจ้างทำบัญชี ราคาถูก จากสำนักงานบัญชี เราขอนำเสนอ เทคนิควิธีคัดเลือก บริการรับจ้างทำบัญชีในราคาถูก ในบทความนี้


ปรึกษางานบัญชีภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  อ่าน รับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์


ธุรกิจรายใหม่กับการเลือกบริการรับจ้างทำบัญชีในราคาที่ถูก

เจ้าของธุรกิจรายใหม่จำนวนไม่น้อย ที่มีข้อสงสัยเรื่องของหน้าที่ของผู้ให้บริการรับจ้างทำบัญชี และหากจะต้องเลือกผู้รับจ้างทำบัญชีสักที่หนึ่งควรพิจารณาเลือกจากอะไร


ด้วยจากการเริ่มต้นธุรกิจโดยไม่มีที่ปรึกษา วันนี้นอกจากคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับบริการรับจ้างทำบัญชี ราคาถูก แล้วสำนักงานบัญชี พีทูพียังมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝาก


ด้วยประสบการณ์รับทำบัญชีกว่า 25 ปี เป็นที่ปรึกษาบัญชีภาษี ให้กับหลายๆองค์กร เป็นผู้วางระบบบัญชีให้กับบริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม จะมาไขข้อข้องใจให้กับเจ้าของธุรกิจมือใหม่กัน


ปรึกษางานบัญชีภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการ รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


Q: หน้าที่ของผู้รับจ้างบัญชีหากราคาถูกแล้วควรทำอะไรให้บ้าง


A : หน้าที่หลักของผู้รับจ้างทำบัญชีนั้นก็คือการบริหารจัดการดูแลด้านต่าง ๆในเรื่องของการทำบัญชีภาษีไม่ว่าจะเป็น ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชีภาษี จัดทำบัญชีต้นทุนวิเคราะห์การเงิน


วางแผนภาษี วางแผนงานบัญชีเพื่อการบริหาร ผู้รับจ้างทำบัญชีมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ บันทึกข้อมูลเอกสารการเงินการบัญชี จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ให้กับกิจการวิเคราะห์และตรวจสอบเอกสารทางบัญชี


บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน งบรายงานการเงินรายเดือนรายปี การจัดด้านภาษีคำนวณรายการยื่นภาษี จัดทำเงินสมทบประกันสังคมและจัดเอกสารทางบัญชีภาษีที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย


เพื่อให้กิจการของท่าน ดำเนินไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังรับหน้าที่เป็นเสมือนกับที่ปรึกษาในด้านบัญชีภาษีการเงินต่างๆ ให้กับกิจการธุรกิจของท่านอีกด้วย


ปรึกษางานบัญชีภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการ รับจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์


Q: ผู้รับจ้างทำบัญชีในราคาที่ถูกแล้วควรมีบริการเสริมด้านไหนอีกและจะมีประโยชน์ต่อกิจการท่านอย่างไร


A: แบ่งงานบริการเสริมออกมาได้เป็น3 ประเภทอธิบายลักษณะงานและประโยชน์ได้เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น คือ


1. บริการวางระบบบัญชี วางแผนจัดการด้านบัญชีภาษีเพื่อกำกับรูปแบบการปฏิบัติงานฝ่ายบัญชี จัดทำ Workflow จัดผังบัญชีการปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชี รวบรวมสถิติข้อมูลจากเอกสารการเงิน


เพื่อออกงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล ตลอดจนเพื่อการควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทุกส่วน ทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งสภาพแวดล้อมขององค์กร ทำให้เกิดระบบบัญชี


2. บริการจัดการดูแลด้านภาษีภาษีถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่ในเรื่องที่เจ้าของธุรกิจรายใหม่หลายคนตกม้าตายมาแล้วเพราะต้องละเอียดรอบคอบในการจัดการเอกสารต่าง ๆ  ภาษียังมีระยะเวลาบังคับในการดำเนินการที่ต่างกัน


อีกทั้งยังมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ฉะนั้นหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนอกจากจะเสียเวลาอาจต้องเสียค่าใช้จ่าย เบี้ยปรับเงินเพิ่มด้วย นอกจากนี้กรณีที่กรมสรรพากรเรียกพบ ผู้รับจ้างทำบัญชีมีหน้าที่ช่วยประสานงานกับหน่วยงานกรมสรรพากรให้ท่านด้วย


3. ให้คำปรึกษาอยู่เคียงข้างท่านมีหน้าที่ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาให้กับธุรกิจบริษัทของท่าน ด้วยเป็นผู้ถือข้อมูลด้านบัญชีภาษีการเงินของท่านซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนำใช้ในการมาบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ


ทั้งการวางแผนงบการตลาด หาต้นทุน กำไร วางแผนการผลิต จ่ายเงินเดือนโบนัสให้พนักงานรวมไปถึงการตัดค่าใช้จ่าย ทีไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการของท่านดังนั้นท่านจึงสามารถขอคำแนะนำ เกี่ยวกับบริหารในส่วนนี้จากผู้รับจ้างบัญชีได้


ด้วยบริการรับจ้างทำบัญชี ราคาถูกที่คลอบคลุมในทุกด้านของ สำนักงานบัญชี พีทูพี ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับบริการด้านบัญชีภาษีการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสบายและสร้างความอุ่นใจให้กับท่านได้อย่างแน่นอน


ปรึกษางานบัญชีภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการ รับวางระบบบัญชี บริษัท


Q: ผู้รับจ้างบัญชีที่ดีราคาถูก ควรมีลักษณะอย่างไร


A: ถึงแม้ว่ากิจของท่านต้องการที่จะประหยัดงบโดยการมองหาสำนักงานหรือผู้รับจ้างทำบัญชี ราคาถูก ก็จริงแต่นั่นอาจไม่ตอบโจทย์ที่ถูกต้องได้หลักการในการเลือกบริการรับจางทำบัญชีที่ดี


มีหลายข้อนอกจากมองหาบริการรับจ้างทำบัญชีราคาถูกแล้วยังมีคุณสมบัติของผู้รับจ้างทำบัญชี ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี


และสำหรับวุฒิอนุปริญญาหรือ ปวส.ทางบัญชี สามารถทำบัญชีได้เฉพาะห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาท นอกจากนี้ผู้ทำบัญชีทุกคนต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีจะต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่รับทำบัญชี


ประโยคที่ว่า “Practicemakes perfect” หรือยิ่งฝึกฝน ยิ่งสมบูรณ์แบบ ผู้รับจ้างทำบัญชีที่มีประสบการณ์ในการทำงานนอกจากจะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าสำนักงานบัญชีนั้นมีความเชี่ยวชาญแล้วยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้อีกว่า


สำนักงานบัญชีนั้น ได้รับความน่าเชื่อถือจากกลุ่มลูกค้ามากแค่ไหนอีกด้วยเหตุผลที่ความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ของสำนักงานบัญชีเป็นสิ่งที่ท่านคำนึงถึงเป็นอันดับแรกนั้นเนื่องจากว่าหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของสำนักงานบัญชีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงิน


อีกทั้งเอกสารส่วนใหญ่ยังเป็นความลับของบริษัทอีกด้วยประสบการณ์และความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้กับสำนักงานบัญชีนั้นแสดงให้เห็นถึงจรรยาบรรณในการรักษาความลับและการดำเนินงานที่ระเอียดรอบคอบของแต่ละสำนักงาน


ปรึกษางานบัญชีภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการ รับวางแผนภาษี วางแผนลดหย่อนภาษี


ทำไมถึงต้องเลือกใช้บริการรับจ้างทำบัญชีราคาถูก กับสำนักงานบัญชี พีทูพี


1. ขั้นตอนการทำงานชัดเจน

สำนักงานบัญชีพีทูพี มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีคู่มือระเบียบวิธีปฏิบัติ มีการบริหารจัดการงานบัญชีภาษี จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมของทีมงานสำนักงาน


โดยขั้นตอนการดำเนินงานของสำนักงานโดยจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าพบเจ้าของธุรกิจบริษัทก่อนเพื่อจะได้พูดคุยถึงรูปแบบของระบบที่บริษัทต้องการพร้อมระบุลงในสัญญาการจ้างงาน


จากนั้นจึงดำเนินการทั้งนี้เพื่อให้แบบระบบการทำงานบัญชีภาษีนั้นระบุข้อตกลงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายทั้งด้านผู้จ้างและผู้รับจ้างทำบัญชีรูปแบบออกมาตรงกับความต้องการของกิจการมากที่สุด


2. ราคาถูกที่ยุติธรรม

หากพูดถึงคำว่าราคาถูกยุติธรรมเป็นคำที่กว้างเนื่องจากการตีความหมายของคำย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละคน ดังนั้นถ้าพูดให้เข้าใจง่ายส่วนของค่าบริการก็คือราคาถูก ที่แต่บริษัทรับได้


ราคาที่จ่ายแล้วไม่กระทบและเป็นภาระบริษัท หรือในบางบริษัทจะมองผลลัพธ์ที่ได้กลับมาเป็นหลักหากจ่ายเงินแล้วจะได้รับในสิ่งที่คุ้มค่าจากการจ่าย เพราะการจ่ายเงินเพื่อบริการรับจ้างทำบัญชีราคาถูก


แต่สิ่งที่ได้คือบริการมีประสิทธิภาพกลับมา แม้ว่าบริการรับจ้างทำบัญชีราคาถูกของสำนักงานบัญชี พีทูพี จะเป็นบริการที่มีราคาเริ่มต้นเพียง 3,000 บาทก็จริง แต่ด้วย


ประสบการณ์การยาวนานกว่า 25 ปีเต็ม และดำเนินการด้วยผู้เชี่ยวชาญเราจึงมั่นใจได้ว่า ท่านได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวกรวเร็วคุ้มค่าในราคาถูกที่ยุติธรรม


ปรึกษางานบัญชีภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express

บทความที่น่าสนใจ