views

ที่ปรึกษาภาษี ลดหย่อนภาษี


ภาษีคือ

ภาษีเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคย ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิด หากถามว่าภาษี คืออะไร ถ้าจะให้อธิบายง่าย ๆ ก็คงต้องบอกว่าภาษี คือ เงินหรือทรัพย์สินที่ประชาชนต้องจ่ายให้กับรัฐบาล

เพื่อที่รัฐบาลจะได้นำเงินหรือทรัพย์สินเหล่านั้น มาใช้ในการบริหารประเทศต่อไป ทั้งในด้านของเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ด้านความมั่นคงของประเทศ รวมไปถึงเพื่อ

ใช้เป็นเม็ดเงินขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ของภาครัฐ และค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางสาธารณูปโภคต่าง ๆ เรียกได้ว่าการจ่ายภาษีนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งทางในการผลักดันและพัฒนาประเทศในทุกด้าน

ภาษีมี 2 แบบคือ ภาษีทางตรง คือ เงินที่เรียกเก็บจากผู้มีรายได้ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดของ บุคคล หรือนิติบุคคล โดยที่เราต้องทำการแสดงรายการภาษี และดำเนินการชำระภาษี ในเดือนมีนาคม ของปีถัดไป ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้บริโภค เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีในประเทศไทย มีถึง 5 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์


จะเห็นได้ว่าถึงแม้เรื่องของภาษี จะเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรศึกษาและเรียนรู้ แต่ก็ต้องยอมรับว่า การเข้าใจถึงหลักเกณฑ์รวมไปถึงขั้นตอนดำเนินการเสียภาษีในแบบนิติบุคคลนั้น

ไม่ใช่เรื่องง่ายเสียทีเดียวจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ ที่ปรึกษาภาษี เข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินการ เรื่องภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง และแม่นยำ

" จ่ายเงินเพื่อจ้าง ที่ปรึกษาภาษี จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับความเสียหาย ทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ "


แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี และเช็คราคาทำบัญชี


บทบาทหน้าที่ของ ที่ปรึกษาภาษี


ที่ปรึกษาภาษี คำนี้อาจเป็นคำใหม่สำหรับใครหลายคน บางคนอาจจะเกิดคำถามว่า ที่ปรึกษาภาษี ต่างกันอย่างไรกับที่ ปรึกษาบัญชี ก็คงต้องบอกว่าที่ปรึกษาทั้ง 2 แบบนี้คือ

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านธุรกิจทั้งคู่ เพียงแต่ ที่ปรึกษาภาษี คือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ซึ่งจะเน้นไปทางเรื่องของภาษี โดยมีหน้าที่ในการวางแผน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษี

อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย เช่น แนะนำเกี่ยวกับการยื่นภาษีอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ จัดทำเอกสารต่าง ๆ ทั้งเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล

คอยให้คำปรึกษาในเรื่องของภาษีและเป็นตัวกลางช่วยประสานงานกับกรมสรรพากร จัดการทรัพย์สินตรักษาผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับบริษัทการขอคืนภาษีรายได้ให้กับบริษัท

" รักษาประโยชน์ด้านภาษี สำหรับผู้ประกอบการ ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร โดยการอาศัยสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเงื่อนไขการลดหย่อนทางภาษี "

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

อ่านรายละเอียด บริการรับวางแผนภาษี

ที่ปรึกษาภาษี สำคัญต่อธุรกิจ 


ที่ปรึกษาภาษี สำคัญกับธุรกิจมากน้อยแค่ไหน ก็คงต้องมาดูกันว่าธุรกิจของคุณนั้น เป็นอุตสาหกรรมขนาดไหน ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ธุรกิจแต่ละประเภทนั้น มีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน

หากธุรกิจคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่คุณสามารถควบคุมจัดการบัญชี รวมไปถึงสามารถจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการยื่นเสียภาษีได้ด้วยตัวเองแล้วนั้น การจ้างที่ปรึกษาภาษี

ก็จะไม่จำเป็นมากเท่าไหร่ แต่ถ้าหากว่าคุณมีธุรกิจขนาดใหญ่หรือมีธุรกิจแต่มีความกังวลใจในเรื่องของการยื่นเสียภาษี ไม่มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

" ที่ปรึกษาภาษี เป็นทางเลือกที่จำเป็น เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนตามประมวลรัษฎากร อำนวยความสะดวก ให้ผู้ประกอบการ "


ที่ปรึกษาภาษี ช่วยได้มากกว่าแค่เรื่องภาษี


อย่างที่ได้เกริ่นไว้ในตอนต้นถึงเหตุผลของการจ้างที่ปรึกษาภาษี สำหรับเจ้าของธุรกิจ ที่จดทะเบียนแล้วทั้งหลาย โดยเฉพาะบริษัทที่วางแผนจะขยายกิจการ เพิ่มทุน หรือเพื่อขอสินเชื่อ

จะต้องดำเนินการยื่นเสียภาษีประจำปีทุกปี เพื่อสร้างความหน้าเชื่อถือ เอกสารหลักฐานภาษี เพื่อการตรวจสอบ เป็นการวางรากฐานที่ดี สอดคล้องและบ่งบอกถึงการเติญโตของกิจการ

ที่ปรึกษาภาษีที่เป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและด้านบัญชี จึงทำให้หน้าที่ของที่ปรึกษาภาษีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กิจการนั้น อีกทั้งไม่ได้มีหน้าที่แค่ในเรื่องของภาษีอากรอย่างเดียว

สามารถช่วยบริษัทในเรื่องของการจัดทำบัญชี วางระบบด้านการเงิน รวมไปถึงการบริหารจัดการและทำเอกสารต่าง ๆ อีกด้วย เรียกได้ว่า เป็นการจ่ายเงินค่าจ้างที่คุ้มค่ามากจริง ๆ

ข้อดีของการมีที่ปรึกษาภาษี


ถ้าหากที่พูดมาทั้งหมดยังไม่เห็นภาพล่ะก็ เรามาพูดถึงข้อดีของการจ้างที่ปรึกษาภาษีกันแบบชัด ๆ เป็นข้อ ๆ ไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ ข้อดีของการมี ที่ปรึกษาภาษี


นอกจากจะเสียภาษีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และช่วยประหยัดเวลาให้เราได้แล้วนั้น ก็ยังช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันข้อผิดพลาดในการคำนวณ ระยะเวลาการยื่น ต่าง ๆ

ที่อาจจะส่งผลเสียให้กับธุรกิจของเราได้อีกด้วยเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรเกิด เช่น การโดนเรียกภาษีย้อนหลัง เบี้ยปรับเพิ่ม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีด้านต่าง ๆ ทั้ง

ภาษีอากร ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้นนอกจากนี้ยังช่วยให้แนวทางในการวางแผนภาษีและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของเรา

การยื่นลดหย่อนภาษีต่าง ๆ มีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องของภาษี มีที่ปรึกษาภาษี อยู่ใกล้ตัว ได้คำตอบที่ ชัดเจน แม่นยำ รวดเร็ว กว่าการปรึกษาหน่วยงานต่าง ๆ แน่นอน "


อ่านบทความจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่ปรึกษาภาษี ไม่ใช่ใครก็ได้ 


ความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องประสบการณ์ของ ที่ปรึกษาภาษี ความน่าเชื่อถือของที่ปรึกษาภาษีบริษัท ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการตัดสินใจ

หากคุณเป็นคนนึงที่กำลังมองหา ที่ปรึกษาภาษี ดี ๆ สักคนล่ะก็ สำนักงานบัญชี พีทูพี มีบริการ ที่ปรึกษาภาษี โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาษีอากร ยินดีให้บริการ

ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีเต็ม มีการเข้ารับการอบรม อัพเดทกฎหมาย ระเบียบ ของกรมสรรพากรตลอด เพื่อการปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม ประมวลรัษฎากร

ระเบียบ คำสั่ง กรมสรรพากร มั่นใจได้ว่า ธุรกิจของคุณ จะดำเนินไปอย่าง ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย ได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้การดูแลของเรา บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี แน่นอน

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

แนะนำอ่าน บริการรับทำเงินเดือน
บริการที่ปรึกษาบัญชี

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ