views

รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรสาคร


ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว การจดทะเบียนบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทุกวงการธุรกิจจะต้องดำเนินการเพื่อเริ่มต้นในกิจการ เพื่อให้การดำเนินกิจการเติบโตไปได้อย่างราบรื่น

ถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริมความมั่นคงให้แก่กิจการและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าอีกด้วย สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่กำลังเข้าสู่กระบวนการเตรียมตัวเพื่อเปิดกิจการอย่างเต็มตัว

และผู้ประกอบการมือเก๋าที่ธุรกิจกำลังเติบโตขยายกิจการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ขอนำเสนอบริการ รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรสาคร ในราคาที่ยุติธรรม จากสำนักงานบัญชี พีทูพี

"ทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า 25 ปี ให้คำปรึกษาดูแลทุกขั้นตอนการดำเนินการ


บริการรับจดทะเบียนบริษัท สมุทรสาคร สำนักงานบัญชี พีทูพี ให้บริการที่ครบวงจร"


สารบัญ
จดทะเบียนบริษัท คืออะไร
ทุนจดทะเบียนที่เหมาะสม
ขั้นตอนดำเนินการจดทะเบียนบริษัท
บริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม
รู้จักกับสำนักงานบัญชีของเราเพิ่มเติม
สรุป
 

ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  ดูบริการ รับทำบัญชี สมุทรสาคร

จดทะเบียนบริษัท คืออะไร

การจดทะเบียนบริษัท เป็นกระบวนการตั้งต้นของกิจการที่เป็นนิติบุคคลและมีการแยกความรับผิดชอบออกจากผู้ประกอบการหรือหุ้นส่วนนักลงทุนเพื่อประโยชน์ในการ

ประกันความเสี่ยงและความมั่นคงของกิจการช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่กิจการในการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่ากิจการที่เราดำเนินการอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย

ในกระบวนการจดทะเบียนบริษัท มีหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ขั้นตอนเบื้องต้นคือการเลือกชื่อบริษัท ชื่อนี้ควรไม่ซ้ำกับชื่อบริษัทอื่น ๆ เมื่อเลือกชื่อบริษัทเสร็จสิ้น

ต้องดำเนินการสมัครในการจดทะเบียนบริษัทกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไปคือการกำหนดโครงสร้างการบริหารบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย

ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเหล่านี้จะถูกกำหนดโดยเอกสารข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ยังต้องมีการกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกด้วย

เมื่อมีการกำหนดโครงสร้างบริหาร ทุนจดทะเบียน และกำหนดประเภทของกิจการที่บริษัทต้องการดำเนินแล้ว ต่อมาคือการเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัท

ซึ่งตรงนี้ผู้ประกอบหลายท่านจะไม่มีความชำนาญในด้านนี้ หากต้องใช้บริการจากสำนักงานบัญชีภายนอก สำนักงานบัญชี พีทูพี ให้บริการที่ครบวงจร รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรสาคร

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง คอยให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการด้านเอกสารทุกอย่างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการนำกิจการของลูกค้าจดเปิดกิจการเข้าสู่ระบบธุรกิจตามกฎหมาย

หลังจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารและรับรองการจดทะเบียนบริษัท บริษัทจะได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจตามประเภทกิจการที่ระบุ นอกจากนี้ บริษัทยังต้องดำเนินการด้านภาษีเงินได้

และเรื่องการประกันสังคม ตามกฎหมายอีกด้วย รวมถึง หากบริษัทมีการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน เช่น การสมัครให้ลูกจ้างเข้าร่วมระบบประกันสังคม

การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนด และการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับเวลาทำงานและวันหยุดของลูกจ้าง เป็นต้น

ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

ทุนจดทะเบียนที่เหมาะสม

สำหรับในเรื่องของทุนจดทะเบียน ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจในเรื่องของประเภทการจดทะเบียนก่อน ซึ่งประเภทของการจดทะเบียนมีอยู่ด้วยกันดังนี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership): ข้อกำหนดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนขั้นต่ำคือ 10 บาท สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด แต่จะต้องมีผู้ร่วมเป็นหุ้นส่วนอย่างน้อย 1 คน และหุ้นส่วนสามารถกำหนดทุนที่ต้องการสนับสนุนให้กับห้างหุ้นส่วนเอง โดยจะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ประกอบการในขั้นตอนการจด

บริษัทจำกัด (Company Limited): ข้อกำหนดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนขั้นต่ำคือ 15 บาท สำหรับบริษัทจำกัด แต่จะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คน สำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ทุนจดทะเบียนอาจเริ่มต้นจากจำนวนเล็ก ๆ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของกิจการและข้อตกลงระหว่างผู้ก่อตั้ง

แม้ว่าทุนจดทะเบียนขั้นต่ำสามารถจดได้ในตัวเลขที่น้อย ๆ ในจำนวนหลักสิบเท่านั้น แต่ในความจริงแล้ว เรื่องความน่าเชื่อถือของกิจการ ควรมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ำขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการที่ต้องการเปิด จากประสบการณ์ที่เราดำเนินการทุนจดทะเบียนที่แนะนำเบื้องต้นดังนี้

ธุรกิจบริการขนาดเล็ก ทุนจดทะเบียนที่แนะนำ  1,000,000 บาท: ธุรกิจนี้เน้นให้บริการต่างๆ ในกลุ่มขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร, ร้านค้าสะดวกซื้อ, หรือ บริการด้านสุขภาพและความงาม

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทุนจดทะเบียนที่แนะนำ  5,000,000 บาท: ธุรกิจนี้เน้นการรับเหมาโครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน, ที่อยู่อาศัย, โครงการต่างๆ ที่ต้องการทีมงานและวัสดุก่อสร้าง

ธุรกิจที่ต้องการสินเชื่อธนาคารในอนาคต ทุนจดทะเบียนที่แนะนำ  5,000,000 บาท: ธุรกิจนี้อาจเป็นอุตสาหกรรมใดๆ ที่มีความต้องการในการขยายกิจการ และมีแผนการจัดหาทุนผ่านสินเชื่อธนาคาร

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ทุนจดทะเบียนที่แนะนำระหว่าง 2,000,000-5,000,000 บาท: ธุรกิจนี้เน้นการค้าขายสินค้านำเข้าและส่งออกตามความต้องการของตลาด อาจเป็นสินค้าอุตสาหกรรม หรือสินค้าเกษตร

ธุรกิจที่มีพนักงานต่างชาติและต้องการต้องใช้ใบอนุญาติพนักงานต่างชาติทำงาน ทุนจดทะเบียนที่แนะนำระหว่าง 2,000,000-5,000,000 บาท: ธุรกิจนี้อาจเกี่ยวข้องกับกิจการที่ให้บริการสากล หรือมีความต้องการในแรงงานมืออาชีพจากต่างประเทศ เช่น โรงแรม, ร้านอาหาร, หรือบริษัทซอฟต์แวร์

ธุรกิจที่ต้องการประมูลงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน ทุนจดทะเบียนที่แนะนำ  5,000,000 บาท: ธุรกิจนี้ต้องการเข้าร่วมประมูลโครงการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และบริษัทมหาชน เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างชื่อเสียงในอุตสาหกรรม

ธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นคู่ค้าต่างชาติ ทุนจดทะเบียนที่แนะนำ  5,000,000 บาท: ธุรกิจนี้มีลูกค้าที่มาจากต่างประเทศ อาจเป็นการค้าขายสินค้าหรือบริการ ที่มีความต้องการเปิดตัวในตลาดต่างประเทศ

ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียนที่แนะนำ  5,000,000 บาท: ธุรกิจนี้เกี่ยวกับการลงทุน การจัดการ และการพัฒนาทรัพย์สินที่ตั้งอยู่บนที่ดิน เช่น อาคารสำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า, หรือหมู่บ้านที่อยู่อาศัย

ธุรกิจประกอบกิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียนที่แนะนำ  5,000,000 บาท: ธุรกิจนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าในโรงงานขนาดต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมเคมี, หรืออุตสาหกรรมอาหาร

ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนดำเนินการจดทะเบียนบริษัท

ในส่วนขั้นตอนการดำเนินงาน เราได้อธิบายไปบ้างแล้วในหัวข้อก่อนหน้า  ที่นี่มาถึงขั้นตอนที่เราเป็นผู้ดำเนินงาน

(1)ให้ผู้ประกอบการกรอกทะเบียนแบบสอบถามต่าง ๆ (2)จองชื่อนิติบุคคลผ่านเว็บไซต์ https://reserve.dbd.go.th/ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (3)กรอกเอกสารจดทะเบียนกิจการ

(4)กรรมการทุกคนเซ็นรับรองเอกสาร (5)นำเอกสารยื่นให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(6)เมื่อทุกอย่างอนุมัติเสร็จสิ้นส่งเอกสารยืนยันต่าง ๆ กลับคืนเจ้าของกิจการเป็นอันเสร็จขั้นตอนการจดทะเบียน

บริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม

การบริการจากสำนักงานบัญชี พีทูพี ของเรา ไม่เพียงให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรสาคร เท่านั้น แต่ยังให้ บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกันอย่างครอบคลุม ดังนี้

(1) รับจดทะเบียนประกันสังคม (2) รับจดทะเบียนภาษีมูค่าเพิ่ม (3) รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์,กรรมการ,ตราประทับ ฯลฯ ของบริษัท (4) นอกจากนี้ยังมีบริการดูแลด้านบัญชีอย่างครบวงจรอีกด้วย

ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  รับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์ ปรึกษาฟรี

รู้จักกับสำนักงานบัญชีของเราเพิ่มเติม

สำนักงานบัญชี พีทูพี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดสมุทรสาคร เราเป็นผู้ให้บริการทางด้านบัญชีและภาษีครบวงจรให้กับทุกกิจการในพื้นที่สมุทรสาคร ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี และทีมงานมืออาชีพ

นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาแก่เจ้าของกิจการ ช่วยเสนอข้อมูลถูกต้องเพื่อให้ท่านตัดสินใจดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ บริการของเราครอบคลุมตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการ บริการรับจดทะเบียนบริษัท

ในพื้นที่เพื่อชาวสมุทรสาคร, บริการบัญชี, บริการตรวจสอบงบการเงิน, บริการวางแผนภาษี เพื่อให้เจ้าของกิจการประหยัดค่าใช้จ่ายและปฏิบัติตามกฎหมายในทุกขั้นตอน สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลาง

เราช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานบัญชีประจำ และให้ความมั่นใจในการดำเนินงานที่ถูกต้อง สำหรับธุรกิจที่มีพนักงานบัญชีอยู่แล้ว เราให้บริการตรวจสอบและเซ็นรับรองงบ ท่านมั่นใจได้ว่ากิจการของท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  วางระบบบัญชี บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม

สรุป

ในทุกกิจการที่มีการดำเนินกิจการมาได้อย่างเติบโต ล้วนแล้วผ่านจุดเริ่มต้นในการจดทะเบียนการค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ธุรกิจที่กำลังดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถือที่จะได้รับจากนักลงทุนผู้ร่วมหุ้น

หรือลูกค้าที่มาใช้บริการ สิ่งเหล่านี้ล้วนเติบโตได้จากความไว้ใจทั้งสิ้น เราสำนักงานบัญชี พีทูพี จึงเหมาะสำหรับท่านที่กำลังวางแผนเปิดกิจการในพื้นที่สมุทรสาคร ด้วยการบริการด้านงานบัญชีที่ครบวงจร

รวมถึงบริการรับจดทะเบียนบริษัท สมุทรสาคร เพราะเราให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ ในราคายุติธรรม เราผ่านการทำงานกับทุกรูปแบบของกิจการ ซึ่งท่านสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะให้คำปรึกษา คำแนะนำที่ถูกต้องอย่างแน่นอน

ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบริการ รับจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์

บทความที่น่าสนใจ