รับทำบัญชี ยื่นภาษี

รับทำบัญชี ยื่นภาษี ราคาถูก


บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ราคาถูก


บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด ให้บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี ดูแลระบบบัญชี ครบวงจร ในราคาถูก ประสบการณ์กว่า 25 ปี

เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆ องค์กร บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม ยินดีใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ บริการทุกท่าน เพื่อเป้าหมายองค์กรของผู้ประกอบการ

บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี รายเดือน รายปี ออกแบบระบบบัญชี ปิดงบการเงิน ครบวงจร ลดภาระความกังวลงานด้านบัญชีภาษี ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ


" ท่านผู้ประกอบการ มีเวลามุ่งหารายได้ สู่กิจการ เพื่อการเติบโตในธุรกิจ วางใจ ให้เราดูแล รับทำบัญชี ยื่นภาษี พัฒนาระบบบัญชี นำสิ่งที่ดีสู่องค์กรท่าน "


เช็คค่าบริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี


A. ปริมาณเอกสาร ไม่เกิน  30 รายการ ค่าบริการ  3,000 บาท

B. ปริมาณเอกสาร ไม่เกิน  60 รายการ ค่าบริการ  5,000 บาท

C. ปริมาณเอกสาร ไม่เกิน 100 รายการ ค่าบริการ  7,000 บาท

D. ปริมาณเอกสาร ไม่เกิน 150 รายการ ค่าบริการ  10,000 บาท


ทำไมผู้ประกอบการ ต้องทำบัญชี


การทำบัญชี นอกจากกฎหมายกำหนดให้ ทุกบริษัทต้องมีการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี ทุกเดือน และส่งงบการเงิน ไม่น้อยกว่า ปีละ 1 ครั้ง ประโยชน์ของการ ทำบัญชี

เพื่อให้บริษัท ได้รู้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัท มีผลการประกอบการ กำไร ขาดทุน ออกงบการเงิน รายเดือน รายปี ปิดงบการเงินได้ ที่สำคัญ


" ผู้ประกอบการ จัดทำบัญชีภาษี ถูกต้อง ไม่กังวล เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เจ้าหน้าที่สรรพากร มาเยือน "


บริษัทที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ จะมีการปิดบัญชีประจำทุกเดือน นำผลประกอบการที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง การทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

การทำบัญชี จะทำให้ การคำนวณยื่นภาษีถูกต้อง ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ประกอบการธุรกิจ นอกจากนี้หาก ทำบัญชี ที่ดี เป็นระบบ รัดกุม ภาษีที่ถูกต้องก็จะตามมา


แนะนำอ่าน บริการ รับวางแผนภาษี


ทำไมต้องจ้างบริษัท สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ยื่นภาษี


1. จ้างบริษัท รับทำบัญชี ยื่นภาษี มีค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงาน ทำบัญชี ประจำบริษัท

2. สำนักงานบัญชี มีความเชี่ยวชาญในด้านการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี มองภาพรวมของระบบบัญชี และการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงจากการ ทำบัญชี ผิดพลาด

3. ผู้บริหารไม่ต้องมีภาระ ปวดหัวกับเรื่อง รับทำบัญชี ยื่นภาษี มีเวลามากขึ้น เพื่อหารายได้เข้าบริษัท

บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี (รายเดือน)


การบันทึกบัญชี


1. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านรับทำบัญชี ยื่นภาษี และการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐาน ในการบันทึกบัญชี

2. วิเคราะห์รายการ เอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชี และประมวลรัษฎากร

3. บันทึกรายการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชี ที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร

4. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ให้กับบริษัท


ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน


1. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

2. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

3. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

4. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)

5. จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน


ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี


1. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

2. จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงิน ต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

3. จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

4. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ให้แก่ธุรกิจของท่าน


ด้านประกันสังคม


1. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

2. จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม รายเดือน


แนะนำอ่าน รับทำบัญชีร้านอาหาร ที่สามารถเห็นผลกำไรหรือขาดทุนที่ชัดเจน


ทำบัญชียื่นภาษี โดยนักบัญชีมืออาชีพ


บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี รับทำบัญชี ยื่นภาษี แบบรายปี ที่เหมาะสำหรับลูกค้า ที่มีความรู้สำหรับในการยื่นภาษี และประกันสังคม

ในแต่ละเดือน และจ้างสำนักงานบัญชี บันทึกบัญชี และปิดงบการเงิน ทีเดียวตอนสิ้นปี สำนักงานบัญชี เรามีการให้บริการ

ในแบบที่ท่านสามารถเลือก ให้เราตรวจสอบแบบการยื่นภาษี ของท่านทุกเดือน หากกรณีพบมีการยื่นผิดพลาด แก้ไขโดยทำใบปรับปรุงรายการ

ให้กับลูกค้าเนื่องจากลูกค้า แบ่งเบาภาระการยื่นภาษีในแต่ละเดือน ให้กับสำนักงานบัญชี เพื่อไปยื่นภาษีเพิ่มเติมกับ ทางกรมสรรพากร

บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี รายปีจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า รับทำบัญชี ยื่นภาษี รายเดือน


ดูบริการ รับวางระบบบัญชี กดที่นี่


ขอบเขตการให้บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี (รายปี)


1. บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์

2. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

3. จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

4. จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

5. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่านก่อนจ้าง สำนักงานบัญชี ทำบัญชี


ก่อนใช้บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี เจ้าของธุรกิจควรรู้เรื่องการเงิน ใครหลายคนต่างมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นเจ้าของกิจการ เพราะการเป็นนายตนเองนั้น มีอิสระในการทำงานได้เต็มที่

แต่รู้หรือไม่ว่า ในการเริ่มต้นกิจการอะไรสักอย่างที่แท้จริงนั้น เรื่องการเงินมีความสำคัญอย่างมาก และเจ้าของกิจการจำเป็นต้องเอาใจใส่ และให้ความสำคัญกับสิ่งนี้อย่างจริงจัง


ปรึกษา สำนักงานบัญชี พีทูพี กดที่นี่


ปัจจุบันมีหลาย "บริษัทรับทำบัญชี" "รับทำบัญชี ยื่นภาษี" ให้กับเจ้าของกิจการ


แต่ก่อนจะว่าจ้างบริษัท รับทำบัญชี ยื่นภาษี นั้นผู้ประกอบการต้อง มีความรู้ในเรื่องของการบริหารการเงินภายในกิจการเสียก่อน จึงจะสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงิน ในระบบธุรกิจของตนเองได้

การวางแผนการบริหารเงินสดที่ดี ถือเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการ ที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อใดที่เงินขาดมือธุรกิจต้องหยุดชะงัก ความรู้เกี่ยวกับเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจควรรู้ คือ


การบริหารเงินสด

หลักการคือ การบริหารเงินสด เจ้าของกิจการต้องมีการจัดการเงินสดในมือ ให้เกิดการหมุนเวียน และเกิดรายการจ่ายเป็นฟังก์ชั่นที่สมดุลต่อรายได้ เงินสดในกิจการ หมั่นตรวจสอบเงินในบัญชีอยู่ตลอด เพื่อให้มีเงินสดเหลืออยู่พอใช้ กับการดำเนินธุรกิจ


อ่านบทความ โปรแกรมบัญชี Flowaccount


แยกเงินส่วนตัวออกจากเงินที่ใช้ประกอบกิจการ

เจ้าของธุรกิจหลายคน ไม่มีการจัดสรรเงินสด ให้เป็นสัดส่วน มีการนำเงินมาใช้จ่ายร่วมกัน ผลที่เกิดขึ้นคือ จะไม่สามารถทราบได้ว่าธุรกิจ มีภาวะการเงินอยู่ในระดับใด
ที่แย่ไปกว่านั้น คือเกิดภาวะเงินขาดมือ ต่อยอดทางธุรกิจต่อไปไม่ได้ ข้อนี้เจ้าของกิจการต้องพึงระวัง ควรเปิดบัญชีธนาคารแยกไว้คนละส่วน อย่างชัดเจนไม่นำมาปะปนกัน
โดยแบ่งเงินตามการใช้จ่าย เช่น เงินเดือนของตัวเอง เงินสำหรับหมุนเวียนใช้ในธุรกิจ เงินสดย่อย สำหรับค่าใช้จ่าย ต่างๆ ค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ
เก็บหลักฐานการใช้จ่ายเช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเรียกเก็บเงินต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน ที่ดีเจ้าของกิจการ ควรทำบัญชี เงินสดรายวัน เช็คยอดรายรับ รายจ่าย ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพื่อแสดงสถานะทางการเงิน
ที่มีผลต่อยอดขาย ผลกำไรขาดทุน การชำระภาษี ที่จะติดตามมาการบันทึกรายการทางบัญชีเป็นประจำ จะเกิดการรับรู้ทางการเงิน สภาพการเงิน สามารถวิเคราะห์วางแผนกิจการต่อไป

อ่านบทความ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


บริหารยอดค้างรับ ค้างจ่าย

กิจการไหนที่มีการจำหน่ายสินค้า และบริการ แบบเงินเชื่อ หรือเก็บเงินภายหลัง ต้องระวัง กรณีร้านของเรามียอดค้างรับอยู่มากส่งผลให้กิจการ เกิดการขาดทุน ตามมาได้หลักการที่ควรใช้คือ
ขายสินค้าแล้ว ต้องรีบเก็บเงินให้ได้มาเร็วที่สุด โดยการร่นเวลาการรับชำระเงินให้สั้นลง และถ้ามียอดค้างจ่าย ก็ต้องยืดเวลาการจ่ายเงินให้ยาวที่สุดแต่ไม่เกินกำหนดจากที่ตกลงกันไว้เพื่อการยืดเวลาในการ ถือเงินสดในมือให้นานขึ้น

อ่านทำบัญชี ขายของออนไลน์

วางแผนการควบคุมค่าใช้จ่าย

การนำงบกระแสเงินสด มาใช้ในการตัดสินใจวางแผน ในปีต่อๆ ไป งบกระแสเงินสดมาจากการ บันทึกรายรับ รายจ่ายของการใช้เงินสด ของกิจการในแต่ละวัน ซึ่งในส่วนนี้ เจ้าของกิจการต้องทำบัญชีเอง
หรือใช้บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ก็ได้ตามแต่สะดวก เพื่อวางแผนทางการเงินให้พร้อม การประเมินรายได้ จากงบกระแสเงินสด ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดวางกลยุทธ์การใช้เงิน เพื่อต่อยอดธุรกิจได้

" การวางแผนวางระบบบัญชีที่ดี คือการเริ่มต้นที่ดีในทุกๆ เรื่อง "


นักบัญชีสำคัญอย่างไร ทำไมต้องมีนักบัญชี


บทบาทและหน้าที่ของนักบัญชี รับผิดชอบในการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี คือบันทึกรายการทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน ธุรกรรมขององค์กร ปิดบัญชี ทำงบดุล งบการเงินประจำปี

เก็บเอกสารทางบัญชี รายละเอียดของผู้ถือหุ้น วางแผนทางด้านภาษี และยื่นชำระภาษี ต่อกรมสรรพากร ซึ่งหน้าที่เหล่านี้เป็นไปตาม กฎหมายที่กำหนดไว้บริษัท และห้างหุ้นส่วน

ต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชี ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท ๆ ละ 1 คนโดยนักบัญชี จะเป็นพนักงานของบริษัท หรือใช้บริการจากนักบัญชีอิสระ หรือสำนักงานงานบัญชี

ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องยืนยันรายชื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และต้องดำเนินการ ปิดงบประจำปี ยื่นงบการเงินให้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 5 เดือน ตั้งแต่มีการปิดบัญชี

แนะนำอ่าน บริการรับจดทะเบียนบริษัท ในราคาที่ประหยัดบริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com