รับทำบัญชี ยื่นภาษี ราคาประหยัด

รับทำบัญชี ยื่นภาษี ราคาประหยัด


การันตีคุณภาพ รับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์

เราคือที่ปรึกษาผู้ประกอบการธุรกิจ รับทำบัญชี คำนวณภาษี ตรวจสอบ และยื่นแบบภาษีออนไลน์ ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าออนไลน์ รับผิดชอบมีหน้าที่หลักคือบันทึกบัญชี จากรายการค้าบิลเอกสารการรับจ่ายเงิน วิเคราะห์รายการค้าทางบัญชีเป็นระบบ


ด้วยเป้าหมายการทำบัญชีภาษี คือทราบรายได้สุทธิที่แท้จริงทั้งรายเดือนรายปี เพื่อนำไปคำนวณยื่นภาษีได้ถูกต้อง เราให้คำปรึกษาวางแผนลดหย่อนภาษี วางระบบบัญชี การใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมกับองค์กร


เหล่านี้คือบริการที่เราอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าของกิจการ เพียงท่านโทรปรึกษาเรา สำนักงานบัญชี พีทูพี เราคือมืออาชีพ เชี่ยวชาญงานบัญชีภาษี 


ปรึกษาบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  อ่านบริการรับตรวจสอบบัญชี

ประสบการณ์ รับทำบัญชีภาษี กว่า 25 ปี

เรามีประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน มากว่า 25 ปี การันตีผลงานมีคุณภาพ ในราคาประหยัด แบ่งเบาภาระให้ท่านผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการมีเวลากับเรื่องบริหารธุรกิจด้านอื่นที่สำคัญ โดยมีเราดูแลหลังบ้านงานบัญชีภาษีให้


เพื่องานที่ได้มาตรฐานการบัญชีจากทีมงานมืออาชีพ เราพัฒนาระบบบัญชี อัพเดตกฎหมายบัญชีภาษีให้ผู้ประกอบการ จัดการงานบัญชีให้ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้าออนไลน์ โรงงานอุตสาหกรรมครบวงจร


เรามีทีมงานที่ผ่านการอบรมมาตรฐานการทำบัญชี ได้รับอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชี มีระบบเทคโนโลยี โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาบัญชีภาษี ให้ธุรกิจท่านได้

" แก้ไขปัญหา บัญชีภาษี ให้ผู้ประกอบการ ดูแลพัฒนา ระบบบัญชี นำสิ่งดีดี สู่องค์กรท่าน "


ปรึกษาบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการรับวางระบบบัญชี บริษัท

แพ็กเกจราคา รับทำบัญชียื่นภาษี รายเดือน

1. ปริมาณเอกสารไม่เกิน  30 รายการ ค่าบริการ  3,000 บาท


2. ปริมาณเอกสารไม่เกิน  60 รายการ ค่าบริการ  5,000 บาท


3. ปริมาณเอกสารไม่เกิน 100 รายการ ค่าบริการ 7,000 บาท


4. ปริมาณเอกสารมากกว่า 150 รายการ ค่าบริการ ตามตกลง


ทำไมการรับทำบัญชีภาษี จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

การจัดทำบัญชี ยื่นแบบชำระภาษี เป็นข้อกำหนดของกฎหมาย ที่ระบุให้นิติบุคคลต้องจัดทำบัญชียื่นแบบภาษี รายเดือน รายปี รวมถึงการปิดงบการเงินนำส่งงบการเงินที่ถูกต้อง กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย


การทำบัญชีส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการคือ ทราบผลการดำเนินงาน ผลประกอบการ ผลกำไรขาดทุน จากงบการเงินที่ทำขึ้น การปิดบัญชีประจำทุกเดือน นำผลประกอบการมาวิเคราะห์ปรับปรุงการทำงาน ทำบัญชีที่รัดกุมเป็นระบบทำให้การคำนวณชำระภาษีถูกต้องประสิทธิภาพ


ทำไมต้องจ้าง สำนักงานบัญชี ทำบัญชี ยื่นภาษี

มีค่าใช้จ่ายที่ถูกมากเมื่อเทียบกับการว่าจ้างพนักงานประจำทำบัญชีให้บริษัท สำนักงานบัญชี มีความเชี่ยวชาญ สั่งสมประสบการณ์ ผ่านการแก้ปัญหา สามารถมองเห็นภาพรวมของระบบ ช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดได้ ช่วยลดภาระคลายความวิตกกังวลให้กับผู้ประกอบการ ช่วยให้มีเวลาในการพัฒนางานด้านอื่น ๆ ของบริษัทมากยิ่งขึ้น

" การันตีธุรกิจท่าน มีระบบบัญชีที่ชัดเจน ชำระภาษีถูกต้อง ไม่มีปัญหาเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ไม่ต้องกังวลสรรพากร มาเยือน "


ปรึกษาบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  รับวิเคราะห์งบการเงิน

หน้าที่เรา สำนักงานบัญชี พีทูพี

รับผิดชอบทำบัญชี ยื่นภาษี บันทึกรายการรับจ่ายข้อมูลธุรกรรมการเงินของกิจการท่าน จัดทำทะเบียนทรัพย์สินปิดบัญชี ทำงบดุล งบการเงินประจำเดือน ประจำปี จัดเก็บเอกสารทางบัญชี จัดทำรายละเอียดทะเบียนคุมผู้ถือหุ้น คำนวณยื่นชำระภาษีสรรพากร ยื่นประกันสังคม


ดำเนินการ แจ้งชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการท่าน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและปิดงบประจำปี ยื่นงบการเงินนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ปิดบัญชีประจำปีให้บริษัท พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามกฎหมาย ให้แก่กิจการท่าน


บริการบัญชีภาษี แบบรายเดือน

1. เป็นที่ปรึกษา แนะนำการทำบัญชี วางแผนยื่นชำระภาษี จัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานเป็นระบบในการบันทึกบัญชี


2. วิเคราะห์เอกสารรายการค้าบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย ปรับปรุงบัญชี รายงานทางบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและประมวลรัษฎากร


3. บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชี ที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร


4. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ตรวจนับสินค้าคงเหลือ และออกรายงานดังกล่าว ให้กับผู้บริหารบริษัท


5. ด้านภาษีคำนวณยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์ รายเดือน จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53) จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30) จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน


6. ด้านประกันสังคม ขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้นายจ้าง จัดทำยื่นแบบและนำส่งเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์ รายเดือน


บริการบัญชีภาษี แบบรายปี

(1) บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วยระบบโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ (2) จัดทำยื่นแบบชำระ ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภงด.51 (3)จัดทำยื่นแบบชำระ ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ภงด.50


(4) จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ สบช.3 (5) จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี ภงด.1ก (6) ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ให้แก่ธุรกิจผู้ประกอบการ


ผู้ประกอบการที่ทำบัญชียื่นภาษี และยื่นประกันสังคม ด้วยตนเอง สามารถใช้บริการ สำนักงานบัญชี พีทูพี เพื่อบันทึกสรุปรายการบัญชีภาษีทั้งปี เพื่อปิดงบการเงินและยื่นภาษีรอบปลายปี เรายังมีบริการตรวจสอบแบบการยื่นภาษีท่านทุกเดือน


หากกรณีเกิดข้อผิดพลาด สามารถดำเนินการแก้ไข โดยทำใบปรับปรุงรายการให้กับกิจการ และนำไปยื่นภาษีเพิ่มเติมกับกรมสรรพากร เป็นการแบ่งเบาภาระ และกรองความผิดพลาดในแต่ละเดือน ทำให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายลดความเสี่ยง เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เมื่อเทียบกับค่าบริการในการทำบัญชีแบบรายปี มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าแบบรายเดือน


ปรึกษาบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  รับวางระบบโปรแกรมบัญชี Express

ความเสี่ยงการทำบัญชี อาจจะถูกตรวจสอบ จากหน่วยงานราชการ

1. ใช้เงินสดหมุนเวียนในปริมาณมากเกินไป เงินสดหมุ่นเวียนมีปริมาณเข้าออก โดยไม่ผ่านบัญชีธนาคาร


2. สินค้าคงเหลือมีปริมาณที่ไม่ถูกต้อง สินค้าคงเหลือบันทึกบัญชีผิด ไม่มีการตรวจเช็ค


3. ไม่มีปริมาณสินทรัพย์มากผิดปกติ หรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่สามารถแจงถึงแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้


4. หนี้สินทุนเงินกู้ยืมกรรมการมาก โยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินจากตัวบุคคล เข้ามาสู่บริษัท โดยกิจการไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาที่ไปของทรัพย์ดังกล่าวได้


5. ขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน หลักความเป็นจริงการประกอบธุรกิจก็เพื่อผลกำไร แต่เมื่อขาดทุนยังคงประกอบการต่อมา จึงผิดวิสัยของการดำเนินธุรกิจ


6. บันทึกรายได้ไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับเจตนาในการบันทึกรายได้นั้น สรรพากรสามารถตรวจสอบได้ถึงความผิดที่เกิดขึ้นนั้น บ่อยหรือซ้ำๆ หรือไม่


7. บันทึกรายได้ไม่ครบถ้วน เจตนาของการผิดพลาดที่ซ้ำเป็นประจำ ซึ่งหลักการบัญชีแล้วสามารถตรวจสอบการผิดพลาดนั้นได้


8. ค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่รายได้ลดลง ไม่เป็นตรรกะ ไม่มีเหตุผล ไม่สอดคล้องกับหลักการทางบัญชีพื้นฐาน ไม่ถูกต้องตามธรรมชาติ


9. ค่าใช้จ่ายสูง เมื่อเทียบกับรายได้ ไม่เป็นเหตุเป็นผลของแหล่งที่มาของรายจ่าย


10. สร้างค่าใช้จ่ายเท็จ เจตนาทุจริต สร้างหลักฐานเท็จ ผิดกฏหมาย ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร


สรุป ข้อแนะนำ เจ้าของธุรกิจ

สำหรับเจ้าของธุรกิจแล้ว นอกจากเรื่องของการบริหารธุรกิจแล้ว อีกประการหนึ่งที่สร้างปัญหาความหนักใจให้ท่านคงหนีไม่พ้นเรื่องการบริหารจัดการงานและบุคลากรในฝ่ายบัญชี


การจ้างพนักงานคนหนึ่งทางด้านบัญชี ต้องคัดเลือกพนักงานที่มีทักษะคุณสมบัติที่ครบถ้วน เข้ามารับผิดชอบงานด้านบัญชีภาษี รวมถึงต้องดูแลสวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด


ปัญหาขาดแคลนพนักงาน ปัญหาขาดลามาสาย การลาออก โดยเฉพาะตำแหน่งพนักงานบัญชี ที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จึงเป็นเหตุผลที่ท่านควรใช้บริการรับทำบัญชียื่นภาษี แบบ Outsource 


ปรึกษา งานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการที่ปรึกษาบัญชี