คัดหนังสือรับรองบริษัท ออนไลน์

คัดหนังสือรับรองบริษัท ออนไลน์


การคัดหนังสือรับรองบริษัท คืออะไร

การคัดหนังสือรับรองบริษัท คือ การคัดเอกสารสำคัญเพื่อแสดงตัวตนถึงการมีบริษัท การจัดตั้งบริษัทรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทนั้น ๆ


เช่นเดียวกับการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือการคัดถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยื่นแสดงตัวตนต่อหน่วยงานต่าง ๆ นั่นเอง


บริการคัดหนังสือรับรองบริษัท

เราให้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัท และเอกสารชนิดอื่น ๆ ที่สามารถคัดได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเช่นคัดงบการเงิน คัดรายชื่อผู้ถือหุ้น คัดตราประทับของบริษัท


" เรามีเจ้าหน้าที่ คัดหนังสือรับรองบริษัท ให้ลูกค้าได้ทุกวันทำการ

สามารถ scan ส่งเอกสาร ให้กับลูกค้าได้รวดเร็ว (ไม่เกิน 3 ชั่วโมง) หลังจากที่ลูกค้าโอนค่าบริการ "


-ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปคัดหนังสือรับรอง


-ลูกค้าไม่ต้องเบื่อกับการเดินทางไปคัดหนังสือรับรอง


-เราให้บริการรวดเร็ว


อัตราค่าบริการ คัดหนังสือรับรองบริษัท

อัตราค่าบริการ จำนวน 1 รายการ 300 บาท รายการต่อไป 50 บาทต่อรายการ


โทรติดต่อทีมงาน

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับราชการ

1.หนังสือรับรองบริษัท ค่าธรรมเนียม 200 บาท


2.งบการเงินบริษัท ค่าธรรมเนียม 50 บาท ถ่ายสำเนาหน้าละ 5 บาท


3.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 50 บาท


4.บริคณห์สนธิ (บอจ.2) 50 บาท


5.รับรองตราประทับ (บอจ.3) 50 บาท


รอบการ คัดหนังสือรับรองบริษัท

ถ้าสั่งคัดหนังสือรับรองบริษัทก่อน 12.00 น. ได้รับเอกสารสแกน ภายใน 15.00 น. และจะดำเนินการส่งตัวจริงให้ทางไปรษณีย์


หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้วสามารถใช้หนังสือรับรองบริษัทตัวสแกนไปทำธุรกรรมได้ทันที


  แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี คลิก


คัดหนังสือรับรองบริษัทมีวัตถุประสงค์ เพื่ออะไร

การคัดหนังสือรับรองบริษัทเป็นการขอคัดเอกสาร ที่แสดงตัวตน และรายละเอียดการจัดตั้ง ต่าง ๆของบริษัท ต่อหน่วยงานราชการ


ที่ให้การอนุญาตจัดตั้งบริษัทเพื่อใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ยื่นเอกสารประกอบการทำธุรกรรมทางการค้า


การดำเนินการ ประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อการติดต่อประสานงานกับคู่ค้าต่าง ๆ เช่นการยื่นเรื่องขอสินเชื่อ หรือวงเงินกับธนาคาร


ซึ่งจำเป็นต้องใช้ หนังสือรับรองบริษัท ประกอบการพิจารณา เพื่อให้ธนาคารพิจารณา ถึงรายละเอียดต่างๆ ของบริษัทประกอบ


และนอกเหนือจากนั้น การทำสัญญาทางการค้ากับบริษัทภายนอก ก็ต้องใช้ หนังสือรับรองบริษัท เพื่อยืนยันตัวตนของบริษัท 


โดยหนังสือรับรองบริษัทที่คัดมานั้น จะมีอายุระยะเวลาจำกัดในการใช้งานเช่น จำกัดอายุการใช้งานภายใน 1 เดือน


นับแต่วันคัดหนังสือรับรองบริษัทหากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ก็จะต้องดำเนินการขอคัดหนังสือรับรองบริษัทใหม่


  ดูบริการ ที่ปรึกษาบัญชี สำนักงานบัญชี พีทูพี กดที่นี่


คัดหนังสือรับรองบริษัท ได้ที่ไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง

เราสามารถคัดหนังสือรับรองบริษัทได้ด้วยตนเองและผ่านทางเว็บไซต์โดยใช้เอกสาร ดังนี้กรณีคัดหนังสือรับรองบริษัทด้วยตนเองสามารถคัดได้ที่


1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ)


2. สำนักพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 กรุงเทพมหานคร


3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกรณีบริษัทหรือสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด


ไม่ต้องใช้เอกสารใดในการยื่นคำขอ เพียงกรอกแบบคำขอรับบริการ (บธ.1) เท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมรายการละ 40 บาท


กรณีขอหนังสือรับรองบริษัทผ่านเว็บไซต์ มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ให้เลือกเมนู บริการออนไลน์ ==> เลือก หนังสือรับรอง/คัดสำเนา เลือกรับหนังสือรับรองนิติบุคคลได้ จะมีเมนูให้เราเลือกช่องทางในการรับหนังสือรับรองบริษัท3 ช่องทาง คือ 


1.รับด้วยตนเอง


2.ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ และ


3.พนักงานส่งเอกสารซึ่งเราสามารถคลิกเลือกช่องทางการรับหนังสือรับรองที่คัดได้ทั้ง 3ช่องทาง จากนั้นเลือกช่องทางการชำระเงิน


ช่องทางในการชำระเงิน

1.internetbanking


2.ตู้ ATM โดยการทำรายการผ่านหน้าตู้เอทีเอ็ม


3.ธนาคารชั้นนำต่าง ๆ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาท์เตอร์ได้โดยตรง


อัตราค่าธรรมเนียมรายการละ 40 บาท สามารถเลือกรายการได้  ค่าบริการเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเภทการรับเอกสาร


โดยในปัจจุบันมีการเพิ่มช่องทางในการขอคัดหนังสือรับรองบริษัทให้ง่ายและคล่องตัวยิ่งขึ้นซึ่งสามารถทำรายการผ่านธนาคารกว่า 4,000 สาขา


เรียกว่าขอคัดหนังสือรับรองบริษัทแบบ e-Certificate โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเลือกค้นหารายชื่อสาขาธนาคารที่ให้บริการ


จากนั้นจึงกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นคำขอก็สามารถขอคัดหนังสือรับรองบริษัทได้แล้วอัตราค่าธรรมเนียม 200 บาทจำนวน 5 รายการ  ค่าบริการของธนาคาร 150 บาท


การคัดหนังสือรับรองบริษัทในปัจจุบันไม่ยุ่งยากเพราะไม่ว่าจะทำธุรกรรมใด ๆ ก็จำเป็นจะต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทประกอบ


เพื่อแสดงตัวตนของบริษัทนั้นๆการเพิ่มความสะดวกในการคัดหนังสือรับรองบริษัท จึงเปิดกว้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทต่างๆ มากยิ่งขึ้น


โทรติดต่อทีมงาน

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  ดูบริการรับทำบัญชีคลิก