บริการของเรา

ทำไมควรเลือกใช้บริการกับเรา ?

ประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 25 ปี

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ค่าบริการที่เหมาะสมและคุ้มค่า

สำนักงานบัญชี พีทูพี


คุณมนปพร วังตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท


สำนักงานบัญชี รับทำบัญชีครบวงจร


รับทำบัญชี รับสอนบัญชี รับตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จำหน่ายโปรแกรมบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท


ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำนักงานบัญชี พีทูพี มีการควบคุมคุณภาพภายในสำนักงาน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


ลูกค้าทุกท่านจะอุ่นใจวางใจ และมั่นใจในความถูกต้อง ด้วยแนวความคิดของการเป็น ครอบครัวบัญชี ท่านทำธุรกิจ เราดูแลระบบบัญชีให้ท่าน


ด้วยประสบการณ์ ด้านบัญชีภาษีกว่า 25 ปี เรามีความมั่นใจ ลูกค้าทุกรายของเรา จะได้รับประสบการณ์ที่ดี จากการใช้บริการ สำนักงานบัญชีเรา 


" สำนักงานบัญชี พีทูพี ดูแลผู้ประกอบการทุกท่าน ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญบัญชีภาษี ประสบการณ์กว่า 25 ปี "


วิทยากรสำนักงานบัญชีบรรยายบัญชีภาษี

สำนักงานบัญชี ที่เป็นมืออาชีพ


บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด เราครอบคลุมทุกเรื่องการทำบัญชี แบบครบวงจร สำหรับ ร้านค้าออนไลน์ นิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน


ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โรงงาน ทีมงานผู้เชี่ยวชาญการทำบัญชีภาษี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป


ด้วยประสบการณ์ กว่า 25 ปี สำนักงานบัญชี พีทูพี พร้อมให้คำปรึกษาทุกท่าน จากการแก้ปัญหาที่ผ่านมา เราพร้อมนำประสบการณ์ดังกล่าว


มาแก้ไขในกิจการท่านให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ เราอยู่เคียงข้าง เดินร่วมกันในสายธุรกิจ วางใจใน สำนักงานบัญชี พีทูพี


" เราคือสำนักงานบัญชีมืออาชีพ โดยมีพันธกิจ พัฒนาระบบบัญชี ดูแลลูกค้า ทำงานโปร่งใส รักษาความลับ "


ปรึกษา ติดต่อสำนักงานบัญชี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


สำนักงานบัญชี ขอเสนอบริการดังต่อไปนี้

รับทำบัญชีตามมาตรฐานการทำบัญชี

- บริการรับทำบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี


- บริการยื่นภาษีรายเดือนทุกแบบ


- บริการยื่นประกันสังคมทุกแบบ


- บริการบันทึกบัญชี


- บริการจัดทำสมุดรายวัน


- บริการปิดงบการเงิน


แนะนำอ่านบริการ รับทำบัญชี กดที่นี่


รับตรวจสอบบัญชี

ให้บริการรับตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบ BOI ตรวจสอบการควบคุมภายใน และตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน ด้วยประสบการณ์ของ


สำนักงานบัญชี พีทูพี ตรวจสอบบัญชี มากกว่า 120 บริษัท ในเครืออุตสาหกรรมชั้นนำ รายได้โดยเฉลี่ย 1-3,000 ล้านบาท


ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ในการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง ในการตรวจสอบบัญชี 


อ่านบริการ รับตรวจสอบบัญชี กดที่นี่


รับจดทะเบียนบริษัท

ให้บริการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ย้ายที่ตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล


ปรึกษา ติดต่อสำนักงานบัญชี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการจดทะเบียนบริษัท กดที่นี่"โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับธุรกิจรายใหม่ SMEs Startup รับฟรี"

ตรายาง จองชื่อ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารประกอบธุรกิจ

บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร อำนวยความสะดวกลูกค้าในการจดทะเบียนบริษัทบริการจดทะเบียนบริษัท ถึงที่บ้าน


ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทง่ายๆดังนี้

(1)สำนักงานบัญชีจะทำการจองชื่อนิติบุคคลให้แก่ท่าน  (2)ยื่นจดบริคณห์สนธิและการจัดตั้งบริษัทให้ท่าน  (3)เตรียมหลักฐานและนำไปให้ท่านเซ็นรับรองเอกสารส่งถึงที่บ้าน (กรุงเทพและปริมณฑล) (4)จดทะเบียนตั้งบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


" สำนักงานบัญชี กำหนดนโยบายระยะเวลา การจดทะเบียนบริษัท ดำเนินการ 3 วันทำการ " อ่านบริการที่ปรึกษาบัญชีภาษี


รับวางระบบบัญชี

บริการรับวางระบบบัญชี เพื่อให้บริษัทของลูกค้ามีการทำงาน ในบริษัทอย่างมีระบบไม่ซ้ำซ้อน ลดปัญหาความยุ่งยาก เราจะช่วยธุรกิจท่านประหยัดทรัพยากรด้านต่างๆ


สร้างกรอบความรับผิดชอบในหน้าที่ด้านต่างๆแก่พนักงาน เป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน เกิดความชัดเจน ลดปัญหาความไม่โปร่งใส และป้องกันการเกิดปัญหาทุจริต


งานสามารถตรวจสอบได้ง่าย สำรวจเพื่อทำความเข้าใจถึงแผนการทำงานให้กับลูกค้า ดูลักษณะงานที่ต้องการในเชิงลึก ช่วยวิเคราะห์ความต้องการ และจัดการทำ Workflow การทำงานให้เห็นภาพมากขึ้น


สำนักงานบัญชี เราอำนวยความสะดวกให้กิจการท่าน


ตัวช่วยธุรกิจที่อำนวยความสะดวก ในเรื่องการจัดการ ทางด้านบัญชีภาษี คือ สำนักงานบัญชี ที่ทำหน้าที่ทำบัญชีที่ปรึกษาให้แก่กิจการต่าง ๆ


สำนักงานบัญชี ที่รับทำบัญชีเหล่านี้ จะคอยดูแลเจ้าของกิจการในด้านการเงินครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย


ดูแลบัญชีต้นทุน งบกำไร-ขาดทุน งบดุลรวมไปถึงรายละเอียดปลีกย่อย อย่างเช่น การเสียภาษี กฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านบัญชี และงบการเงิน


สำนักงานบัญชี ตัวช่วยพัฒนาระบบงานบัญชี


1.ประหยัดเวลาการเลือกใช้ สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยตรงนั้น ทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการวางแผน


การบริหารธุรกิจมากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลถึง การทำระบบบัญชี ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน แถมยังเกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่าอีกด้วย


2.ป้องกันความผิดพลาด โดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่างกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ รวมไปถึงเรื่องของภาษีที่ผู้ประกอบการอาจมีความรู้ไม่เพียงพอ


ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในเรื่องเหล่านี้ สำนักงานบัญชี คือตัวช่วยที่ดีทำให้สามารถรับมือกับเรื่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา


3.ทำให้ง่ายต่อการบริหาร การทำงานแบบมืออาชีพ เมื่องานเป็นระบบการบริหารก็จะง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น


หลักการเลือกสำนักงานบัญชีรับทำบัญชี


1. ต้องมีความน่าเชื่อถือ เจ้าของกิจการต้องศึกษาข้อมูลของ สำนักงานบัญชี ที่จะว่าจ้างให้ละเอียด ทั้งประวัติของเจ้าของสำนักงานบัญชี ประสบการณ์การทำงาน ผลงานรวมถึง


ระบบการทำงานต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน ถูกต้องตามกฎหมายตรงไปตรงมา และที่สำคัญในการจ่ายค่าบริการทุกครั้ง ควรมีใบเสร็จที่ออกเป็นหลักฐานให้โดย สำนักงานบัญชี ที่เราว่าจ้างด้วย


2. ต้องมีระบบที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ระบบการทำงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ควรเลือก สำนักงานบัญชีที่มีขั้นตอนการทำงานชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือ


การรับ-ส่งเอกสาร ไปจนถึง การจัดทำรายงานบัญชี รายเดือนเป็น สำนักงานบัญชี ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปพูดคุย ซักถามถึงระบบการทำงาน ข้อมูลต่างๆ รวมไปถึง สามารถให้คำปรึกษาได้


3. ค่าใช้จ่ายต้องคุ้มค่ากับงาน เรื่องของค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างสำนักงานบัญชีรับทำบัญชี ถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคุณภาพของงานกับราคาต้องมีความสัมพันธ์กันอย่าเน้นที่ราคาถูกเป็นเกณฑ์


แต่ควรดูที่การทำงานว่ามีการบริการที่ครอบคลุมกับธุรกิจของเรา พร้อมและสามารถอำนวยความสะดวกให้เราได้ ที่สำคัญควรยึดหลักการที่ว่า


" ค่าจ้างสำนักงานบัญชี ต้องไม่แพงกว่า การจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท "


นอกจากนี้จะต้องเลือกสำนักงานบัญชี ที่มีความชัดเจน ในการเก็บค่าใช้จ่าย เงื่อนไขค่าจ้าง ต้องระบุให้ครบถ้วนชัดเจน ในคราวเดียวโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีกในภายหลังการจ้าง


สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดี ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจ แต่ผู้ว่าจ้าง ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการว่าจ้าง เพื่อผลที่คุ้มค่า กับจำนวนเงินที่จ่ายไป

 

แนะนำอ่าน บริการรับวางระบบบัญชีบริษัทบริการรับจดทะเบียนบริษัท ราคาประหยัด ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี


บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

ปรึกษา ติดต่อสำนักงานบัญชี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

เรามีประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 25 ปี

เราพร้อมที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพ