บริการของเรา

ทำไมควรเลือกใช้บริการกับเรา ?

ประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 25 ปี

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ค่าบริการที่เหมาะสมและคุ้มค่า

สำนักงานบัญชี พีทูพี


คุณมนปพร วังตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชีครบวงจร


รับทำบัญชี รับสอนบัญชี รับตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express วางแผนภาษี จดทะเบียนบริษัท


ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี พีทูพี มีการควบคุมคุณภายในโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ลูกค้าทุกท่านจะอุ่นใจวางใจ และมั่นใจในความถูกต้อง


" แนวความคิดของการเป็นครอบครัวบัญชี ท่านทำธุรกิจ เราดูแลกิจการให้ท่าน ด้วยประสบการณ์ ด้านบัญชีกว่า 25 ปีเต็ม "


" เรามีความมั่นใจ ลูกค้าทุกรายของเรา จะได้รับประสบการณ์ที่ดี จากการใช้บริการ สำนักงานบัญชีเรา "วิทยากรบรรยายบัญชี ภาษี

มืออาชีพด้านการบัญชี 


บริษัท สำนักงานบัญชีพีทูพี จำกัด เราครอบคลุมทุกเรื่องการทำบัญชีแบบครบวงจรสำหรับงานส่วนบุคคล นิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้ประกอบการค้าออนไลน์ ฯลฯ


" ทีมงานผู้เชี่ยวชาญการทำบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี สอนใช้โปรแกรมบัญชี ด้วยประสบการณ์ กว่า 25 ปี "


" ท่านจะวางใจในการรับทำบัญชี ที่โปร่งใส รักษาความลับ ความปลอดภัย ข้อมูลลูกค้าของสำนักงานบัญชี มั่นใจเราได้ ทุกผลงาน "


ให้บริการรับทำบัญชีดังต่อไปนี้


รับทำบัญชีตามมาตราฐานครบวงจร


- บริการรับทำบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี
- บริการยื่นภาษีรายเดือนทุกแบบ
- บริการยื่นประกันสังคมทุกแบบ
- บริการบันทึกบัญชี
- บริการจัดทำสมุดรายวัน
- บริการปิดงบการเงิน


แนะนำอ่านบริการ รับทำบัญชี กดที่นี่


รับตรวจสอบบัญชี


ให้บริการรับตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบ BOI ตรวจสอบการควบคุมภายใน และตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน ด้วยประสบการณ์ของสำนักงานบัญชี พีทูพี


ในการตรวจสอบบัญชีที่มากกว่า 120 บริษัททั่วประเทศ ในเครืออุตสาหกรรมชั้นนำ รายได้โดยเฉลี่ย 1-3,000 ล้านบาท


ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ในการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง ในการตรวจสอบบัญชี 


อ่านบริการ รับตรวจสอบบัญชี กดที่นี่


รับจดทะเบียนบริษัท


ให้บริการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ย้ายที่ตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล


บริการจดทะเบียนบริษัท กดที่นี่


" โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับธุรกิจรายใหม่ SMEs และธุรกิจ Startup รับ ฟรี ตรายาง จองชื่อ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารประกอบธุรกิจเริ่มแรก "


มีบริการ พนักงานรับ-ส่งเอกสาร อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ก่อนการจดทะเบียนบริษัท


บริการจดทะเบียนบริษัท ถึงที่บ้าน

สำหรับขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทง่ายๆดังนี้


1.สำนักงานบัญชีจะทำการจองชื่อนิติบุคคลให้แก่ท่าน
2.ยื่นจดบริคณห์สนธิและการจัดตั้งบริษัทให้ท่าน
3.เตรียมหลักฐานและนำไปให้ท่านเซ็นรับรองเอกสารส่งถึงที่บ้าน (กรุงเทพและปริมณฑล)
4.จดทะเบียนตั้งบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


" สำนักงานบัญชี ได้กำหนดนโยบาย ระยะเวลาการจดทะเบียนบริษัท ดำเนินงานประมาณ 3-5 วันทำการ " 


ที่ปรึกษาบัญชีภาษี

รับวางระบบบัญชี


สำนักงานบัญชีให้บริการรับวางระบบบัญชี รับสอนบัญชี ที่ปรึกษาบัญชีภาษี  เพื่อให้บริษัทของลูกค้ามีการทำงาน ในบริษัทอย่างมีระบบไม่ซ้ำซ้อน ลดปัญหาความยุ่งยาก


สำนักงานบัญชีเราจะช่วยธุรกิจท่านประหยัดทรัพยากรด้านต่างๆ สร้างกรอบความรับผิดชอบในหน้าที่ด้านต่างๆแก่พนักงาน เป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน เกิดความชัดเจน ลดปัญหาความไม่โปร่งใส และป้องกันการเกิดปัญหาทุจริต การบริหารงานสามารถตรวจสอบได้ง่าย


สำนักงานบัญชี จะเข้าพบท่านเพื่อทำความความเข้าใจถึงแผนของการทำงานให้กับลูกค้าก่อน ดูลักษณะงานที่ต้องการในเชิงลึก ช่วยวิเคราะห์ความต้องการ และจัดการทำ Workflow การทำงานให้เห็นภาพมากขึ้นด้วย


สำนักงานบัญชี อำนวยความสะดวกตัวช่วยธุรกิจ


ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ อะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ สิ่งที่ผู้ประกอบการพึงมี ก็คือเงินลงทุน รวมไปถึงประสบการณ์ และความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการ


ที่มีต่อธุรกิจประเภทนั้น ๆ การจัดการด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจที่เป็นเจ้าของคนเดียว การรวมหุ้นรวมไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีการจดทะเบียนบริษัท


และตัวช่วยธุรกิจที่อำนวยความสะดวก ในเรื่องการจัดการ ทางด้านบัญชีการเงิน ก็คือ สำนักงานบัญชี ที่ทำหน้าที่ทำบัญชีให้แก่กิจการต่าง ๆ นั่นเอง


สำนักงานบัญชี ที่รับทำบัญชีเหล่านี้ จะคอยดูแลเจ้าของกิจการในด้านการเงินครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย


ดูแลบัญชีต้นทุน งบกำไร-ขาดทุน งบดุลรวมไปถึงรายละเอียดปลีกย่อยอีกจิปาถะอย่างเช่น การเสียภาษี กฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ทางด้านการเงิน ที่ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน


ตัวช่วยธุรกิจที่ดีในด้านบัญชีการเงิน


1.ประหยัดเวลาการเลือกใช้ สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยตรงนั้น ทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการวางแผน


การบริหารธุรกิจมากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลถึง การทำระบบบัญชี ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน แถมยังเกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่าอีกด้วย


2.ป้องกันความผิดพลาด โดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่างกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ รวมไปถึงเรื่องของภาษีที่ผู้ประกอบการอาจ


มีความรู้ไม่เพียงพอดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในเรื่องเหล่านี้ สำนักงานบัญชี คือตัวช่วยที่ดีทำให้สามารถรับมือกับเรื่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา


3.ทำให้ง่ายต่อการบริหาร การทำงานแบบมืออาชีพ เมื่องานเป็นระบบการบริหารก็จะง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น


หลักการเลือกสำนักงานบัญชีรับจ้างทำบัญชี


1. ต้องมีความน่าเชื่อถือ เจ้าของกิจการต้องศึกษาข้อมูลของ สำนักงานบัญชี ที่จะว่าจ้างให้ละเอียด ทั้งประวัติของเจ้าของ


สำนักงานบัญชี ประสบการณ์การทำงานผลงานรวมถึงระบบการทำงานต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน ถูกต้องตามกฎหมาย


ตรงไปตรงมา และที่สำคัญในการจ่ายค่าบริการทุกครั้ง ควรมีใบเสร็จที่ออกเป็นหลักฐานให้โดย สำนักงานบัญชี ที่เราว่าจ้างด้วย


2. ต้องมีระบบที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ระบบการทำงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ควรเลือก สำนักงานบัญชี


ที่มีขั้นตอนการทำงานชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือ การรับ-ส่งเอกสาร ไปจนถึง การจัดทำรายงานบัญชี รายเดือน


เป็น สำนักงานบัญชี ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปพูดคุย ซักถามถึงระบบการทำงาน ข้อมูลต่างๆ รวมไปถึง สามารถให้คำปรึกษาได้


3. ค่าใช้จ่ายต้องคุ้มค่ากับงาน เรื่องของค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างสำนักงานบัญชีรับทำบัญชี ถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน


คุณภาพของงานกับราคาต้องมีความสัมพันธ์กันอย่าเน้นที่ราคาถูกเป็นเกณฑ์ แต่ควรดูที่การทำงานว่ามีการบริการที่ครอบคลุม


กับธุรกิจของเรา พร้อมและสามารถอำนวยความสะดวกให้เราได้ ที่สำคัญควรยึดหลักการที่ว่า


" ค่าจ้างจะต้องไม่แพงกว่า การจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท "


นอกจากนี้จะต้องเลือกสำนักงานบัญชี ที่มีความชัดเจน ในการเก็บค่าใช้จ่าย เงื่อนไขค่าจ้าง ต้องระบุให้ครบถ้วนชัดเจน ในคราวเดียว


โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีกในภายหลังการจ้าง สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดี ในเรื่องของการอำนวยความสะดวก


ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ แต่ผู้ว่าจ้าง ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการว่าจ้าง เพื่อผลที่คุ้มค่า กับจำนวนเงินที่จ่ายไป 


วางระบบบัญชีบริษัท
บริการรับจดทะเบียนบริษัท ราคาประหยัด ปรึกษาผู้เชี่ยงชาญฟรี
บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2pacc.business.site

เรามีประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 25 ปี

เราพร้อมที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพ