views

จดทะเบียนบริษัทในยุคที่คนเริ่มหันมา ให้ความสนใจ การเป็นเจ้าของธุรกิจ รวมไปถึงจำนวนของเหล่า Start up หน้าใหม่ ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ในการก่อตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งนั้น สิ่งที่สำคัญ และเปรียบเสมือนกับ ก้าวแรกก่อนที่จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเต็มตัว


และถูกต้องตามกฎหมาย นั่นก็คือการจดทะเบียนบริษัท นั่นเอง แต่เนื่องด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่ค่อนข้างซับซ้อน รวมไปถึงเอกสารอีกมากมายที่ต้องจัดเตรียม


มือใหม่หลาย ๆ คนจึงอาจจะต้องเผชิญกับความผิดพลาดได้ การจดทะเบียนบริษัทที่ว่ายากแล้ว การจ้างสำนักงานที่รับจดทะเบียนบริษัท


ราคาย่อมเยานั้น อาจจะหาได้ยากกว่า สำนักงานบัญชี พีทูพี จะช่วยให้เรื่องยากของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยบริการรับจดทะเบียนบริษัทราคาย่อมเยาการจดทะเบียนบริษัท คืออะไร ?


การจดทะเบียนบริษัท คือ การที่บุคคลหรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ตัดสินใจรวมตัวกันเพื่อจดจั้งตั้งบริษัทขึ้นมาในรูปแบบของบริษัทหรือองค์กร


อีกทั้งเพื่อเปลี่ยนสภาพธุรกิจนั้น ๆ ให้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยต้องมีกรรมการบริษัทตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินทุน


ที่ลงร่วมกันมาแบ่งเป็นหุ้น ๆ เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนร่วมกันเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเอง  


ประเภทของการจดทะเบียน


นอกจากความหมายของการจดทะเบียนแล้วนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรรู้ก็คือ ประเภทของการจดทะเบียน การจดทะเบียนบริษัทถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ


จดแบบทะเบียนพาณิชย์ หรือแบบบุคคลธรรมดา


การจดทะเบียนประเภทนี้เหมาะกับเจ้าของธุรกิจที่ดำเนินการเพียงคนเดียว โดยไม่ได้มีผู้ถือหุ้นคนอื่นร่วมด้วย


นั่นเท่ากับว่าเจ้าของธุรกิจผู้นั้นจะได้รับผลกำไรเพียงผู้เดียว และเช่นเดียวกันกับการแบกรับความเสี่ยงของหนี้สินที่เกิด


จากการบริหารผิดพลาดของบริษัท ข้อดีของการจดทะเบียนประเภทนี้ นอกจากอิสระในการบริหารแล้วนั้น


ในส่วนของการเสียภาษี จะใช้วิธีคำนวณอัตราภาษีหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายออกแล้วนั่นเอง


จดทะเบียนนิติบุคคล


ประเภทนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมมากกว่า เนื่องจากเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกทั้งยังสามารถรวบรวมเงินทุนได้มากกว่าอีกด้วย

 

อย่างที่เราทราบกันดีว่า การมีหุ้นส่วนหลายคนนั้น คุณอาจจะไม่สามารถบริหารสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างที่ใจคิด แต่ข้อดีของการจดทะเบียนประเภทนี้


นอกจากสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ในส่วนของการเสียภาษี คุณสามารถจ่ายภาษีเงินได้สูงสุดเพียง 20%


ซึ่งจะน้อยกว่าการจดทะเบียนแบบพาณิชย์การค้านั่นเอง โดยการจดทะเบียนประเภทนี้ บริษัทเหล่านั้นจะต้องมีผู้ก่อตั้ง


ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยสามารถแบ่งย่อยได้อีก เป็น 3 ประเภท ดังนี้


ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญ


คือการที่ผู้ถือหุ้นทุกคนมีอำนาจเท่าเทียมกันในการตัดสินใจ ซึ่งหากบริษัทสร้างผลกำไร ผลกำไรทั้งหมดจะเป็นรายได้ของบริษัทเช่นเดียวกันกับหนี้สิน ในกรณีที่บริษัท เกิดสร้างหนี้สินขึ้นมา ผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ


ห้างหุ้นส่วนจำกัด


คือนิติบุคคล ที่ถูกแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ผู้รับผิดชอบหนี้สินแบบจำกัด ผู้ถือหุ้นในส่วนนี้จะไม่มีอำนาจในการตัดสินใด ๆ


ในขณะที่ผู้รับผิดชอบหนี้สินแบบไม่จำกัดนั้น มีอำนาจทั้งในการตัดสินใจและการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัท


แนะนำอ่าน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน คลิกที่นี่


บริษัทจำกัด


ในส่วนของการจดทะเบียนแบบนี้จำเป็นต้องมีผู้ร่วมลงทุนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยบริษัทจะต้องแบ่งเงินลงทุนด้วยหุ้นที่มีมูลค่าเท่ากัน

ในกรณีที่บริษัทก่อหนี้สินขึ้น ผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบหนี้สินในจำนวนไม่เกินหุ้นที่ได้รับ


หากคุณเป็นหนึ่งคนที่อ่านบทความมาถึงตรงนี้แล้ว แต่ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของการจดบริษัทล่ะก็ การมองหาสำนักงานบัญชีดี ๆ สักที่


ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อย ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีเต็ม และการดำเนินการจากผู้เชี่ยวชาญ คุณจึงมั่นใจได้ว่าก้าวแรกของธุรกิจคุณนั้น


จะถูกต้องและมั่นคง ด้วยบริการจดบริษัท ราคาย่อมเยา สำนักงานบัญชี พีทูพี ยินดีให้คำปรึกษาตลอดจนดำเนินการด้านต่าง ๆ ให้แบบครบวงจร


อ่านบทความ จดทะเบียนบริษัท ครบทุกขั้นตอน คลิก


ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท


การเข้าใจความหมาย และประเภทของการจดทะเบียนบริษัทอาจไม่เพียงพอ อีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรศึกษาก็คือ


ขั้นตอนของการจดทะเบียนนั่นเอง ในส่วนของขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทนั้น สามารถทำได้ ดังนี้


1. ตั้งชื่อบริษัท


การตั้งชื่อให้กับบริษัทนั้นถือเป็นเรื่องที่คุณต้องทำในอันดันแรก โดยที่ชื่อของบริษัทคุณนั้น ต้องไม่ซ้ำกับชื่อของบริษัทที่ได้มีการจดทะเบียนไปแล้ว


โดยสามารถยื่นจองชื่อได้สูงสุด 3 ชื่อ โดยจะพิจารณาชื่อตามลำดับที่เราได้เสนอไป กล่าวคือในกรณีที่ชื่อแรกไม่ได้รับการอนุมัติ


ชื่อต่อไปที่นายทะเบียนจะนำมาพิจารณาก็คือชื่ออันดับที่สองนั่นเอง ซึ่งนอกจากการจดทะเบียนแล้ว


บริการจองชื่อนั้น ยังถือเป็นอีกหนึ่งในบริการจดทะเบียน ราคาย่อมเยาของ สำนักงานบัญชี พีทูพี อีกด้วย

 

2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ


ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ได้ชื่อของบริษัทมาแล้วนั้น สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือแสดงความต้องการจัดตั้งบริษัทนั่นเอง


โดยในหนังสือนี้ คุณต้องทำการระบุที่อยู่ วัตถุประสงค์ รวมไปถึงข้อมูลของผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน และคุณต้องยื่นหนังสือนี้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่นายทะเบียนแจ้งผลการรับรองชื่อบริษัท


3. นัดประชุมผู้ถือหุ้น


หลังจากที่บริษัทได้ทำการแบ่งหุ้นและขายหุ้นได้ครบจำนวนเรียบร้อยแล้วนั้น ลำดับต่อไปก็คือการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

โดยมีกำหนดการในการประชุมหลังจากออกหนังสือแล้ว อย่างน้อย 7 วัน


4. จัดประชุมบริษัท


การจัดประชุมบริษัทในครั้งนี้ มีเพื่อใช้ในการหารือเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท การกำหนดค่าตอบแทน


การกำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการต่าง ๆ  โดยหลังจากที่การประชุมเสร็จสิ้นลงนั้น


จะต้องทำการยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือน หากมีเหตุให้ล่าช้า จะต้องมีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง


5. ชำระค่าธรรมเนียม


- การชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ จะคิดจำนวนเงินจากเงินทุน โดยมีอัตราอยู่ที่แสนละ 50 บาท


หากมีจำนวนเป็นเศษ เศษนั้นจะต้องถูกปัดให้เต็มจำนวนแสนเท่านั้น โดยมีเกณฑ์การชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท


- ในส่วนของค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท จะถูกคิดตามทุนการจดทะเบียน โดยมีอัตราอยู่ที่แสนละ 500 บาท ชำระขั้นต่ำ


ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท


- นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อีก ไม่ว่าจะเป็น ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท


ฉบับละ 100 บาท และค่ารับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท


6. รับเอกสารสำคัญต่าง ๆ


รับเอกสารสำคัญต่าง ๆ ทั้ง ใบสำคัญและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท เมื่อได้รับหนังสือรับรองจากนายทะเบียนแล้วจะถือว่าบริษัทของคุณนั้น


ได้รับการจดทะเบียนอย่างสมบูรณ์แล้ว โดยสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครบ จบ ในที่เดียว ด้วยบริการจดทะเบียนบริษัท ราคาย่อมเยา


จริงอยู่ ที่คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง แต่จะดีกว่าไหม ถ้าหากว่าวันนี้คุณฝากเรื่องนี้ไว้ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง


ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มากกว่าการลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง อีกทั้งการมีก้าวแรกที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปได้อย่างมั่นคงอีกด้วย


นอกจากบริการ จดทะเบียนบริษัท ราคาย่อมเยาแล้ว เรายังมีบริการอื่น ๆ ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของคุณอีกด้วย


ไม่ว่าจะเป็นบริการจองชื่อ บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอจดทะเบียนบริษัท บริการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม


บริการเอกสารหลักฐานเกี่ยวเนื่องเช่น ใบชำระค่าหุ้น, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่  และบริการอื่นอีกมากมาย ทั้งในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการ


ตลอดจนการเตรียมเอกสาร ใช้ระยะเวลา 3-5 วันในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท หรือหากเอกสารครบถ้วนใช้เวลา 1 วัน
ในการจดทะเบียนบริษัท นอกจากความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องที่คุณจะได้รับแล้วนั้น หากคุณจดทะเบียนบริษัทกับเราวันนี้ รับฟรีทันที


 - ตรายาง(ท่านสามารถออกแบบเองได้ตามที่ชอบ)


- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (มูลค่า2,000บาท)


- จองชื่อให้จำนวน 3 ชื่อ


- เอกสารประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ใบเสร็จรับ ใบกำกับภาษี ฯลฯ


- มีพนักงานรับ-ส่งเอกสาร


บริการรับจดทะเบียนบริษัท
เติบโตอย่างก้าวไกล ด้วยก้าวแรกที่มั่นคง กับบริการ จดทะเบียนบริษัท ราคาย่อมเยา “ การเติบโตของธุรกิจคุณ คืองานของเรา ”อ่านรายละเอียดบริการรับทำบัญชี

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.blogspot.com

www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ