views

จดทะเบียนบริษัท


ในยุคที่คนเริ่มหันมา ให้ความสนใจ การเป็นเจ้าของธุรกิจรวมไปถึงจำนวนของเหล่า Start up หน้าใหม่ ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ในการก่อตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งนั้น สิ่งที่สำคัญ และเปรียบเสมือนกับ ก้าวแรกก่อนที่จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเต็มตัว


และถูกต้องตามกฎหมาย นั่นก็คือการจดทะเบียนบริษัท นั่นเอง แต่เนื่องด้วยขั้นตอนต่าง ๆที่ค่อนข้างซับซ้อน รวมไปถึงเอกสารอีกมากมายที่ต้องจัดเตรียม


มือใหม่หลาย ๆคนจึงอาจจะต้องเผชิญกับความผิดพลาดได้ การจดทะเบียนบริษัทที่ว่ายากแล้วการจ้างสำนักงานที่รับจดทะเบียนบริษัท


ราคาย่อมเยานั้นอาจจะหาได้ยากกว่า สำนักงานบัญชี พีทูพี จะช่วยให้เรื่องยากของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยบริการรับจดทะเบียนบริษัทราคาย่อมเยา

ปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


การจดทะเบียนบริษัท คืออะไร ?


การจดทะเบียนบริษัทคือ การที่บุคคลหรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (ตามพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565)


ตัดสินใจรวมตัวกันเพื่อจดจั้งตั้งบริษัทขึ้นมาในรูปแบบของบริษัทหรือองค์กรอีกทั้งเพื่อเปลี่ยนสภาพธุรกิจนั้น ๆ ให้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย


โดยต้องมีกรรมการบริษัทตั้งแต่1 คนขึ้นไป ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินทุนที่ลงร่วมกันมาแบ่งเป็นหุ้น ๆเพื่อให้สมาชิกแต่ละคนร่วมกันเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเอง  


ประเภทของการจดทะเบียน


นอกจากความหมายของการจดทะเบียนแล้วนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรรู้ก็คือ ประเภทของการจดทะเบียน การจดทะเบียนบริษัทถูกแบ่งออกเป็น2 ประเภท คือ


จดแบบทะเบียนพาณิชย์ หรือแบบบุคคลธรรมดา


การจดทะเบียนประเภทนี้เหมาะกับเจ้าของธุรกิจที่ดำเนินการเพียงคนเดียว โดยไม่ได้มีผู้ถือหุ้นคนอื่นร่วมด้วย นั่นเท่ากับว่าเจ้าของธุรกิจผู้นั้น


จะได้รับผลกำไรเพียงผู้เดียวและเช่นเดียวกันกับการแบกรับความเสี่ยงของหนี้สินที่เกิด จากการบริหารผิดพลาดของบริษัท


ข้อดีของการจดทะเบียนประเภทนี้ นอกจากอิสระในการบริหารแล้วนั้นในส่วนของการเสียภาษีจะใช้วิธีคำนวณอัตราภาษีหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายออกแล้ว


จดทะเบียนนิติบุคคล


ประเภทนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมมากกว่าเนื่องจากเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกทั้งยังสามารถรวบรวมเงินทุนได้มากกว่าอีกด้วย

 

อย่างที่เราทราบกันดีว่าการมีหุ้นส่วนหลายคนนั้น คุณอาจจะไม่สามารถบริหารสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างที่ใจคิด แต่ข้อดีของการจดทะเบียนประเภทนี้


นอกจากสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ในส่วนของการเสียภาษี คุณสามารถจ่ายภาษีเงินได้สูงสุดเพียง20% ซึ่งจะน้อยกว่า


การจดทะเบียนแบบพาณิชย์การค้า โดยการจดทะเบียนประเภทนี้ บริษัทจะต้องมีผู้ก่อตั้งตั้งแต่2 คนขึ้นไป โดยสามารถแบ่งย่อยได้อีก เป็น 3 ประเภท ดังนี้


ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญ


คือการที่ผู้ถือหุ้นทุกคนมีอำนาจเท่าเทียมกันในการตัดสินใจซึ่งหากบริษัทสร้างผลกำไรผลกำไรทั้งหมดจะเป็นรายได้ของบริษัทเช่นเดียวกันกับหนี้สิน ในกรณีที่บริษัทเกิดสร้างหนี้สินขึ้นมา ผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ


ห้างหุ้นส่วนจำกัด


คือนิติบุคคล ที่ถูกแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ผู้รับผิดชอบหนี้สินแบบจำกัดผู้ถือหุ้นในส่วนนี้จะไม่มีอำนาจในการตัดสินใด ๆ


ในขณะที่ผู้รับผิดชอบหนี้สินแบบไม่จำกัดนั้นมีอำนาจทั้งในการตัดสินใจและการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัท


แนะนำอ่าน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน คลิกที่นี่


บริษัทจำกัด


ในส่วนของการจดทะเบียนแบบนี้จำเป็นต้องมีผู้ร่วมลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยบริษัทจะต้องแบ่งเงินลงทุนด้วยหุ้นที่มีมูลค่าเท่ากัน

ในกรณีที่บริษัทก่อหนี้สินขึ้นผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบหนี้สินในจำนวนไม่เกินหุ้นที่ได้รับ


หากคุณเป็นหนึ่งคนที่อ่านบทความมาถึงตรงนี้แล้วแต่ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของการจดบริษัทล่ะก็ การมองหาสำนักงานบัญชีดี ๆสักที่


ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อย ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีเต็ม และการดำเนินการจากผู้เชี่ยวชาญคุณจึงมั่นใจได้ว่าก้าวแรกของธุรกิจคุณนั้น


จะถูกต้องและมั่นคง ด้วยบริการจดบริษัท ราคาย่อมเยา สำนักงานบัญชี พีทูพี ยินดีให้คำปรึกษาตลอดจนดำเนินการด้านต่าง ๆให้แบบครบวงจร


อ่านบทความ จดทะเบียนบริษัท ครบทุกขั้นตอน คลิก


ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท


การเข้าใจความหมาย และประเภทของการจดทะเบียนบริษัทอาจไม่เพียงพออีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรศึกษาก็คือ


ขั้นตอนของการจดทะเบียนนั่นเองในส่วนของขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทนั้น สามารถทำได้ ดังนี้


1. ตั้งชื่อบริษัท


การตั้งชื่อให้กับบริษัทนั้นถือเป็นเรื่องที่คุณต้องทำในอันดันแรกโดยที่ชื่อของบริษัทคุณนั้น ต้องไม่ซ้ำกับชื่อของบริษัทที่ได้มีการจดทะเบียนไปแล้ว


โดยสามารถยื่นจองชื่อได้สูงสุด 3 ชื่อ โดยจะพิจารณาชื่อตามลำดับที่เราได้เสนอไปกล่าวคือในกรณีที่ชื่อแรกไม่ได้รับการอนุมัติ


ชื่อต่อไปที่นายทะเบียนจะนำมาพิจารณาก็คือชื่ออันดับที่สองนั่นเองซึ่งนอกจากการจดทะเบียนแล้ว


บริการจองชื่อนั้น ยังถือเป็นอีกหนึ่งในบริการจดทะเบียน ราคาย่อมเยาของ สำนักงานบัญชี พีทูพี อีกด้วย

 

2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ


ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ได้ชื่อของบริษัทมาแล้วนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือแสดงความต้องการจัดตั้งบริษัทนั่นเอง


โดยในหนังสือนี้ คุณต้องทำการระบุที่อยู่ วัตถุประสงค์ รวมไปถึงข้อมูลของผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน และคุณต้องยื่นหนังสือนี้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่นายทะเบียนแจ้งผลการรับรองชื่อบริษัท


3. นัดประชุมผู้ถือหุ้น


หลังจากที่บริษัทได้ทำการแบ่งหุ้นและขายหุ้นได้ครบจำนวนเรียบร้อยแล้วนั้นลำดับต่อไปก็คือการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

โดยมีกำหนดการในการประชุมหลังจากออกหนังสือแล้วอย่างน้อย 7 วัน


4. จัดประชุมบริษัท


การจัดประชุมบริษัทในครั้งนี้มีเพื่อใช้ในการหารือเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท การกำหนดค่าตอบแทน


การกำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการต่างๆ  โดยหลังจากที่การประชุมเสร็จสิ้นลงนั้น


จะต้องทำการยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือน หากมีเหตุให้ล่าช้าจะต้องมีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง


5. ชำระค่าธรรมเนียม


- การชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิจะคิดจำนวนเงินจากเงินทุน โดยมีอัตราอยู่ที่แสนละ 50 บาท


หากมีจำนวนเป็นเศษเศษนั้นจะต้องถูกปัดให้เต็มจำนวนแสนเท่านั้น โดยมีเกณฑ์การชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 500บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท


- ในส่วนของค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทจะถูกคิดตามทุนการจดทะเบียน โดยมีอัตราอยู่ที่แสนละ 500 บาท ชำระขั้นต่ำ


ไม่น้อยกว่า5,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท


- นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็น ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท


ฉบับละ 100 บาท และค่ารับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท


6. รับเอกสารสำคัญต่างๆ


รับเอกสารสำคัญต่างๆ ทั้ง ใบสำคัญและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท เมื่อได้รับหนังสือรับรองจากนายทะเบียนแล้วจะถือว่าบริษัทของคุณนั้น


ได้รับการจดทะเบียนอย่างสมบูรณ์แล้ว โดยสามารถดำเนินการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครบ จบ ในที่เดียว ด้วยบริการจดทะเบียนบริษัทราคาย่อมเยา


จริงอยู่ ที่คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง แต่จะดีกว่าไหม ถ้าหากว่าวันนี้คุณฝากเรื่องนี้ไว้ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง


ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มากกว่าการลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง อีกทั้งการมีก้าวแรกที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปได้อย่างมั่นคงอีกด้วย


นอกจากบริการ จดทะเบียนบริษัท ราคาย่อมเยาแล้ว เรายังมีบริการอื่นๆ ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของคุณอีกด้วย


ไม่ว่าจะเป็นบริการจองชื่อ บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอจดทะเบียนบริษัทบริการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม


บริการเอกสารหลักฐานเกี่ยวเนื่องเช่น ใบชำระค่าหุ้น, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่  และบริการอื่นอีกมากมายทั้งในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการ


ตลอดจนการเตรียมเอกสาร ใช้ระยะเวลา 3-5 วันในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทหรือหากเอกสารครบถ้วนใช้เวลา 1 วัน

ปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2paccในการจดทะเบียนบริษัท นอกจากความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องที่คุณจะได้รับแล้วนั้น หากคุณจดทะเบียนบริษัทกับเราวันนี้ รับฟรีทันที


 - ตรายาง(ท่านสามารถออกแบบเองได้ตามที่ชอบ)


- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(มูลค่า2,000บาท)


- จองชื่อให้จำนวน3 ชื่อ


- เอกสารประกอบธุรกิจอาทิเช่น ใบเสร็จรับ ใบกำกับภาษี ฯลฯ


- มีพนักงานรับ-ส่งเอกสาร


บริการรับจดทะเบียนบริษัท
เติบโตอย่างก้าวไกลด้วยก้าวแรกที่มั่นคง กับบริการ จดทะเบียนบริษัท ราคาย่อมเยา“ การเติบโตของธุรกิจคุณ คืองานของเรา ”

ปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านรายละเอียดบริการรับทำบัญชี

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ