views

จ่ายภาษีทุกปี รู้สิทธิของผู้เสียภาษี


หน้าที่ในการเสียภาษีคือหน้าที่ของผู้มีรายได้แล้วสิทธิของผู้เสียภาษีล่ะ จ่ายภาษีในทุก ๆ ปี ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้บ้าง


หรือเพียงแค่เสียให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ผู้ประกอบการมือใหม่ SME หรือบุคคลธรรมดาที่มีรายได้สูง มีวิธีการจัดการกับสิ่งเหล่านี้อย่างไร


บทความนี้มาชำแหละประโยชน์ของการเสียภาษีกันสิทธิของผู้เสียภาษี ไม่ได้มีกำหนดแน่ชัดในรัฐธรรมมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


ที่ผ่านมาจะมีระบุเพียง หน้าที่ในการเสียภาษี ว่าการเสียภาษีเป็นภาระหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีรายได้


จึงทำให้ผู้เสียภาษีรู้สึกว่า การเสียภาษีเป็นภาระและหน้าที่ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยมีกฎหมายกำหนด และไม่ทราบถึงสิทธิที่แน่ชัด


ของการเสียภาษีว่าการเสียภาษีจะนำมาซึ่งประโยชน์ใด ๆ กับผู้ชำระ นอกจากการที่รัฐจะมีรายได้เพื่อนำไปใช้จ่ายในการบริหารประเทศ


ดูบริการ รับติดตั้งวางระบบ ลงโปรแกรมบัญชี Express

สิ่งที่ผู้เสียภาษีทำได้ในเบื้องต้น


สิ่งที่ผู้เสียภาษีทำได้ในเบื้องต้น ไม่ใช่การหลีกเลี่ยง หรือพยายามหาช่องทางในการหลบเลี่ยงในการเสียภาษี


แต่ตามกฎหมายระบุให้ผู้เสียภาษี สามารถทำการลดหย่อนได้ตามที่กำหนด นับว่าเป็นสิ่งแรกที่ผู้เสียภาษีจะต้องรู้


การลดหย่อนภาษี ที่ผู้เสียภาษีต้องรู้

การลดหย่อนภาษี จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ นั่นก็คือ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งจะมีข้อกำหนดในการลดหย่อนที่แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้

การลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา มีดังต่อไปนี้

-    หักค่าลดหย่อนส่วนตัว

-    ประกันสังคม

-    ดอกเบี้ยเงินกู้

-    เบี้ยประกันชีวิต

-    กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

-    กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

-    เงินสมทบ กบข. และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-    เงินบริจาค

-    คู่สมรส

-    เลี้ยงดูบุตร

-    เลี้ยงดูบิดามารดา

-    เบี้ยประกันสุขภาพ บิดา มารดา

-    เบี้ยประกันสุขภาพ

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

อ่านบทความรับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับนิติบุคคล แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้

-    ลดหย่อนจากค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอสำหรับทรัพย์สิน

-    ค่าจ้างงานผู้สูงอายุ

-    รายจ่ายในการฝึกอบรม

-    เงินบริจาค

 

ประโยชน์ของการเสียภาษีสำหรับธุรกิจหรือผู้ประกอบการ


อย่าคิดว่าการเสียภาษี เพียงแค่ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ จากสิ่งนี้เลย เพราะในความเป็นจริงแล้ว


มีประโยชน์ที่แฝงด้วยจากการทำอย่างถูกต้องมากมาย มีดังต่อไปนี้


1.    เมื่อมีรายได้เพิ่มจากบุคคลธรรมดา แล้วทำการจดจัดตั้งบริษัท ก็จะมีสิทธิ์ในการลดย่อนที่มากกว่า นั่นหมายความว่าสามารถ


ประหยัดภาษีที่จะต้องจ่ายอย่างเต็มจำนวน ให้มีอัตราการจ่ายที่น้อยลง นั่นเท่ากับว่าเป็นการประหยัดภาษี เพื่อให้กำไรหรือรายได้เหลือได้มากขึ้น


2.    การจดจัดตั้งบริษัท หรือการประกอบกิจการใด ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิ่งต่อมาที่ได้รับนั่นก็คือ ความน่าเชื่อถือของธุรกิจ


จะมีเครดิตในการเจรจาต่อรองกับคู่ค้า มีความน่าเชื่อถือและความมั่นคงในการประกอบกิจการมากขึ้น


3.    ระบบการจัดการด้านบัญชี ภาษี จะถูกบังคับด้วยระบบบางอย่าง ที่จะต้องทำให้ถูกต้องและชัดเจน นั่นหมายถึงความโปร่งใส


นำมาซึ่งความมั่นของของบริษัท แน่นอนว่าแตกต่างจากการทำแค่ผ่าน ๆ ถ้าไม่มีระบบบริหารจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็น รายได้ บัญชี


หรือเอกสารต่าง ๆ อาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ธุรกิจที่ทำอยู่เกิดความเสียหาย เพราะการทำงานที่ไม่เป็นระบบก็เป็นได้


4.    เครดิตในการกู้ ไม่ว่าจะเป็นระบบบริษัท หรือบุคคลในบริษัท แม้จะมีเอกสารแสดงรายได้ที่มากมาย แต่อาจจะไม่ได้รับการยอมรับ


เท่ากับการเสียภาษีอย่างถูกต้องของบริษัท เพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่สถาบันทางการเงินใช้ประกอบการพิจารณา ถ้าหากว่าบริษัทที่มี


การจดทะเบียนอย่างถูกต้อง มีการเสียภาษีอย่างชัดเจน สิ่งนี้จะนับว่าเป็นการแสดงรายได้ได้เป็นอย่างดี


5.    ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องจากภาครัฐ แม้ว่าสิทธิของผู้เสียภาษีจะไม่ได้มีกำหนดอย่างชัดเจน แต่เมื่อมีโครงการใด ๆ


ที่ออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการ แม้จะเป็นโครงการของรัฐ ก็จำเป็นที่จะต้องมีรายชื่อบริษัท การเสียภาษีอย่างถูกต้อง


เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐต่าง ๆ ที่ออกมาได้


ดูบริการ รับวางระบบบัญชี ระบบงานฝ่ายบัญชี

ประโยชน์ของการจด (VAT) หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม


ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ หรือบุคคลใดที่มีรายได้มากยิ่งขึ้น ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ว่า ผู้ประกอบการที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี


มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แม้ธุรกิจที่จะยังมีรายได้ไม่ถึง หากมีความประสงค์ในการจดก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน


-    ธุรกิจหรือบุคคลที่จด VAT สามารถขอคือภาษีซื้อได้ เพื่อให้ต้นทุนสินค้าลดลง


-    มีลูกค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ใช้สินค้าหรือบริการ ต้องการที่จะนำใบกำกับภาษีเพื่อไปใช้ลดภาระภาษี


ดังที่ประโยชน์ในการเสียภาษี ได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้น นอกจากเรื่องของความมั่นคงที่ผู้เสียภาษีจะได้รับ จะยังมีในเรื่องของเครดิตต่าง ๆ กับสถาบันการเงิน


บ่อยครั้งในการยื่นขอกู้เพื่อต่อยอดธุรกิจ อาจจะพลาดโอกาสดี ๆ ในการขอกู้ เพียงเพราะไม่ได้เสียภาษีอย่างถูกต้อง สถาบันการเงินอาจจะมองว่า บริษัท หรือผู้ที่ขอกู้


อาจจะประกอบธุรกิจที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายและประโยชน์ต่าง ๆ ในการเสียภาษี หรือการลดหย่อนที่เพิ่มมากขึ้น เพราะจริง ๆ แล้วการเสียภาษี การจดบริษัทหรือการแสดงรายได้ต่าง ๆ


ล้วนถูกออกแบบมาเพื่อความถูกต้องและชัดเจนของรายได้ แน่นอนว่าการยื่นภาษีในแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกัน แต่การจดทะเบียนหรือการยื่นในรูปแบบต่าง ๆ ล้วนแต่เพื่อประโยชน์ของผู้เสียภาษีเช่นเดียวกัน


ดังนั้นผู้ที่เริ่มธุรกิจใหม่ หรือผู้ที่มีรายได้เยอะ หลายคนทราบดีว่ามีหน้าที่จะต้องเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่การศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังก็อาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ


การใช้บริการที่ปรึกษาด้านภาษี บัญชี หรือการจดบริษัท นับว่าเป็นทางเลือกที่ดี ที่จะให้มืออาชีพที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ เข้ามาดูแล


 บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี จ่ายน้อยราคาประหยัด

สรุป

การเสียภาษีสำหรับผู้มีรายได้ เป็นหน้าที่ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการยื่นเพื่อเสียภาษี และจะต้องมีความเข้าใจถึง สิทธิของผู้เสียภาษี หรือประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง


เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดการภาษี โดยที่ไม่หลบ หลีก หรือเลี่ยง และไม่ให้เกิดความผิดพลาด หรือเกิดความเสียหายตามมาในภายหลังได้ดังนั้น การเสียภาษีอย่างถูกต้อง


จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ธุรกิจน้อยใหญ่ แม้กระทั่งบุคคลธรรมดา ก็ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้ และผู้จัดการในด้านนี้ จึงควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์มากพอสมควร


ที่จะเข้ามาจัดการกับภาษีในทุกรูปแบบ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดในการลดหน่อย เพื่อการประหยัดภาษี เหลือรายได้ ภายใต้ความถูกต้อง

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

แนะนำอ่าน รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก ปรึกษาฟรี

บริษัท สำนักงานบัญชีพีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ