views

จดทะเบียนบริษัทที่ไหนพร้อมแล้ว!!ที่จะเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ที่ประสบความสำเร็จ แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้อง จดทะเบียนบริษัทที่ไหนก็จะยังเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมเติบโตไม่ได้

ก่อนที่จะเดินทางไปสู่ความฝันลองหันมามองที่จุดเริ่มต้นสักนิด เพื่อที่จะไม่เสียเวลาในการในดำเนินธุรกิจโดยการเริ่มต้นให้ถูกต้อง เพียงบทความนี้

จดทะเบียนบริษัทที่ไหนได้บ้าง


ในปัจจุบันถือว่ามีความสะดวกมาก ๆ สำหรับผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ ที่กำลังจะเริ่มจดทะเบียนบริษัทเพราะสามารถจดทะเบียนบริษัทที่ไหนก็ได้ ตามที่สะดวก

ผ่านช่องทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือแม้กระทั่งจดผ่านระบบออนไลน์

  อ่านบริการรับวางระบบบัญชี

ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีทั้งหมด 6 เขต ดังต่อไปนี้

1.สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1(ปิ่นเกล้า)
2.สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2(พหลโยธิน)
3.สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3(รัชดาภิเษก)
4.สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4(สุรวงศ์)
5.สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5(ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค)
6.สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6(ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)

แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครก็ยังสามารถไปจดทะเบียนบริษัทได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้ในทุก ๆ จังหวัดและไม่จำเป็นที่จะต้องจดในจังหวัดที่ตั้งของสำนักงานแต่อย่างใด

เช่นสำนักงานอยู่ที่ เชียงใหม่ แต่เมื่อมาทำงานนอกสถานที่หรือมีความจำเป็นที่จะจดในต่างจังหวัดก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ไม่เพียงเท่านี้

หากว่าไม่สะดวกเดินทาง ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทยังสามารถจดผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไปที่ https://www.dbd.go.th/  เข้าไปที่

บริการออนไลน์ และเลือกเมนู จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) และทำตามขั้นตอนที่แนะนำได้เช่นเดียวกันโดยจะมีเมนูให้เลือกว่าจะจดในนามของ

ผู้ประกอบการ หรือจดผ่านผู้แทนการจดโดยผู้ประกอบการคือการที่ผู้ประกอบการจะต้องทำการลงทะเบียนและดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆด้วยตัวเอง

หรือการจดโดยการดำเนินการผ่านผู้แทน โดยผู้แทนจะเป็นผู้ดำเนินการแทนให้จะมีขั้นตอนในการดำเนินการแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ราคาถูก

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

ในปัจจุบันนี้ การจดทะเบียนแม้ไม่ใช่เรื่องยากแต่จำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการจดพอสมควร โดยเอกสารที่จะต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้
1.แบบแจ้งชื่อผลการจอง
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เริ่มก่อตั้งและกรรมการทั้งหมด
3.หลักฐานการชำระค่าหุ้นที่ออกให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคน
4.สำเนาทะเบียนบ้านของสำนักงานหรือสถานที่ ที่จะใช้จัดตั้งบริษัท หากไม่ได้เป็นเจ้าของจำเป็นที่จะต้องแนวเอกสารเพิ่มเติมคือหนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงาน หรือสำเนาสัญญาเช่าสถานที่
5.แผนที่แสดงสถานที่ที่ใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง
 

เมื่อเอกสารพร้อมแล้วก็สามารถทำการจดทะเบียนบริษัทได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


1.ตรวจสอบและจองชื่อ 

โดยชื่อบริษัทจะต้องไม่ซ้ำหรือใกล้เคียงกับบริษัทที่เคยจดทะเบียนไปแล้วดังนั้นการตั้งชื่อบริษัท แบรนด์ หรือโลโก้ใด ๆ จึงควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนจดโดยการจองชื่อสามารถทำได้ 2 วิธี

1.1 ผู้ที่ต้องการจดสามารถจองเชื่อด้วยตัวเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจำจังหวัดที่อาศัยอยู่

1.2 จองชื่อผ่านอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของกรมธุรกิจการค้า โดยสมัครสมาชิกแล้วเข้าไปที่บริการออนไลน์และเลือกเมนู จองชื่อนิติบุคคล โดยจะสามารถทำการจองชื่อ

เพื่อใช้จดทะเบียนบริษัทได้ 3 ชื่อ โดยจะทราบผลการจองภายใน 30 นาทีและเมื่อได้ชื่อเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ไม่เช่นนั้นจะต้องทำการจองใหม่

2.เตรียมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจะจดเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดจัดตั้งบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ คือหนังสือที่แสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท มีไว้เพื่อระบุขอบเขตต่าง ๆของธุรกิจ ซึ่งสามารถจดพร้อมกับทะเบียนบริษัทในคราวเดียวกันและเพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการจด ข้อมูลที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

- ชื่อของบริษัท(ตามที่ได้จองชื่อไว้)
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ /สาขา
- วัตถุประสงค์ของบริษัทต้องไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
- ทุนจดทะเบียนส่วนใหญ่นิยมจดกันที่ 1ล้านบาท
- ข้อมูลผู้ก่อการโดยการจดทะเบียนบริษัทนั้นจะต้องมีผู้ก่อการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (ตามพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565)
- ข้อมูลผู้ถือหุ้น เช่นชื่อ-สกุล สัญชาติ ที่อยู่ และจำนวนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ก่อตั้งเท่านั้นบุคคลอื่นก็สามารถเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทได้
- ข้อมูลพยานในการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีพยาน 2 คน
- รายละเอียดการประชุมจัดตั้งจดทะเบียนบริษัทเช่น ข้อบังคับของบริษัท กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี เป็นต้น

  อ่านวิธีการจดดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จด หจก.

3.รอนายทะเบียนตรวจสอบ

ในระหว่างนี้นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบข้อมูลหากมีส่วนไหนที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติม จะได้รับการแจ้งกลับ และถ้าผ่านแล้วจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มให้บุคคลที่ระบุในแต่ละหน้าเซ็น

พร้อมกับแนบเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท และชำระค่าธรรมเนียมหรือสำหรับผู้ที่ยื่นจดผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงชื่อผ่านระบบได้เลย

4.ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

สามารถยื่นได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในการจดบริษัท และเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียน

และมอบหนังสือรับรอง แสดงว่าบริษัทได้จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ โดยสมบูรณ์ทุกประการ แม้ว่าการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ประกอบการแต่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ที่ไม่เคยจดหรือผู้ที่ไม่ชอบวุ่นวายในเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร ปัจจุบันสามารถมอบหมายให้สำนักงานบัญชี

ที่รับจด ทำหน้าที่ตรงนี้แทนได้โดยค่าบริการส่วนใหญ่ก็ไม่สูงจนเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ประกอบการหรือความสะดวกที่จะทำการจดว่า จะจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองที่สำนักงาน

หรือจะจดด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ หรือจะใช้บริการสำนักงานบัญชีต่าง ๆ ดูแลให้ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความต้องการที่จะเลือกใช้

  อ่านจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กรรมการบริษัท

สรุป

จดทะเบียนบริษัทที่ไหนก็ได้ถ้าผู้ประกอบการสะดวก ถ้ามีเวลาหรือต้องการหาประสบการณ์ก็สามารถเดินทางไปจดเองได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพาณิชย์จำกัด

หรือถ้าไม่ต้องการเดินทางให้วุ่นวายก็สามารถจดได้ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Registration)หรือถ้าต้องการประหยัดเวลา ไม่ชอบความยุ่งยาก

ก็สามารถใช้บริการสำนักงานบัญชีต่าง ๆ จดทะเบียนบริษัทแทนให้ได้เช่นเดียวกันคุณล่ะเลือกแบบไหน...

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน บริการรับจดทะเบียนบริษัทราคาประหยัด


  ติดตั้งและวางระบบ โปรแกรมบัญชี Express โดยผู้เชี่ยวชาญ

บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ