views

รับสอนทำบัญชี สำหรับเจ้าของกิจการ


ปัจจุบันคนทำงานมีประสบการณ์ทางธุรกิจต่างผันตัวเองจากสถานะลูกจ้างออกมาเป็นเจ้าของกิจการ ทำธุรกิจเป็นของตัวเอง เพื่อสร้างความสำเร็จของชีวิต  


หากแต่สิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งเจ้าของกิจการไม่ควรมองข้ามคือความรู้ทางด้านบัญชีภาษี  เพราะนอกจากการมีเงินทุน มีสินค้าบริการ


และมีแผนการตลาดในการดำเนินกิจการแล้ว เจ้าของกิจการจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีภาษี เพราะตัวเลขในบัญชี


จะแสดงให้เห็นถึงสถานะของธุรกิจว่ามีการ ขาดทุน กำไร อย่างไร หรือมีสิ่งใดเป็นปัญหา ที่ต้องรีบแก้ไขอุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้ธุรกิจเสียหาย


สนใจเรียนทำบัญชี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านบริการ รับวางระบบบัญชี Workflow วางระบบงานฝ่ายบัญชี


ความสำคัญการทำบัญชีของกิจการ

องค์กรธุรกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำบัญชีอย่างถูกต้อง เพราการการทำบัญชี จะทำให้ทราบถึงผลของการดำเนินกิจการว่ากำไร หรือขาดทุน


เพิ่อให้กิจการมีการควบคุมระบบการเงินที่ดี เพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการวางแผนในหลายๆ ด้านของกิจการ เช่น การขยายกิจการ วางแผนการเสียภาษี


และยังเป็นข้อมูลในการขอเงินทุนเพื่อมาพัฒนา หรือขยายกิจการ และอีกหลายประการ  ดังนั้นการทำบัญชีจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งที่จะพาธุรกิจก้าวไปสู่ความสำเร็จ


สนใจเรียนทำบัญชี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน รับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์ คุ้มค่าคุ้มราคา


ทำไมเจ้าของธุรกิจจึงต้องเรียนการทำบัญชี

เพราะหากผู้เป็นเจ้าของธุรกิจสามารถเข้าใจถึงเงื่อนไขวิธีการ ระเบียบวิธีปฎิบัติทางบัญชีการเงิน และมีความรู้พื้นฐานทางภาษี ดูงบการเงินของกิจการได้ด้วยตนเอง  


เจ้าของกิจการจะมีโอกาสในการปรับปรุงและรู้ทิศทางธุรกิจ มีการพัฒนากิจการของตนได้อย่างรวดเร็ว  ไม่เกิดปัญหาทางการเงิน รับรู้ได้ทันทีและแก้ไขได้ทัน


ในทางกลับกัน หากไม่มีความรู้พื้นฐานในด้านการเงิน การบัญชี ภาษี  และไม่สามารถอ่านงบการเงินของกิจการเป็น  เท่ากับเจ้าของกิจการนั้นๆกำลังพาธุรกิจไปสู่ความเสี่ยง


เพราะไปไว้ใจให้ผู้อื่นดูแล บัญชี การเงินให้ จึงเป็นสาเหตุของการถูกโกง หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายด้วยการขาดทุน ดังนั้นท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจ จึงอย่าได้มองข้ามความสำคัญในการเรียนรู้เรื่องการทำบัญชี เรื่องการเงินอย่างเด็ดขาด


สนใจเรียนทำบัญชี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน บริการรับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน


บัญชีพีทูพี สอนทำบัญชี เจ้าของกิจการ

สำนักงานบัญชี พีทูพี  เข้าใจถึงความรู้สึกของท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ ที่พลาดโอกาสในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ เพราะไม่มีความรู้พื้นฐาน


ทางด้านบัญชี จนถูกโกง หรือกิจการประสบการขาดทุน  สำนักงานบัญชี พีทูพี จึงเปิดหลักสูตรสอนการทำบัญชีระยะสั้นให้กับเจ้าของธุรกิจ


หรือแม้กระทั่ง นักบัญชี ที่ต้องการมีความรู้เรื่องการทำบัญชีเพิ่มเติม โดยในการสอน เรามี “ผู้จัดการบริษัท” ที่มีประสบการณ์จริงในการทำบัญชีภาษีเป็นครูผู้สอนให้ผู้เรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด และแบ่งปันประสบการณ์โดยตรงอย่างเปิดใจ


สำนักงานบัญชี พีทูพี  ผู้ดูแลหลักสูตรในการสอนในหลักสูตรนี้ เป็นสำนักงานบัญชีที่มีบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากว่า 25 ปี


ในการให้บริการลูกค้าครบวงจรทั้งเรื่องการดูแลเรื่องบัญชี  เรื่องภาษี และการจดทะเบียนธุรกิจในทุกรูปแบบ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ


ให้กับผู้ดำเนินธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่หลายๆแห่งอีกด้วย ดังนั้นท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าหากท่านตัดสินใจมาเรียนหลักสูตรการเรียนบัญชีระยะสั้นกับ


สำนักงานบัญชี พีทูพี ท่านจะได้รับความรู้ที่มีประประสิทธิภาพ และเป็นความรู้ที่นำกลับไปใช้ในงานธุรกิจของคุณได้จริง โดยงบประมาณการเรียนที่ไม่ถึง 10,000 บาท


และนอกจากจะได้ความรู้ในเรื่องการทำบัญชีกลับไปแล้ว คุณยังจะได้รับความรู้ด้านอื่นๆ ทั้งด้านเทคนิค และวิธีการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริง


จากครูผู้สอนให้นำกลับไปใช้พัฒนาธุรกิจ จนเกิดความสะดวก ความประหยัด และสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของกิจการที่ตั้งเอาไว้ด้วย 


สนใจเรียนทำบัญชี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  รับสอบบัญชี ออดิท เซ็นต์งบ โดยผู้ตรวจสอบบัญชี


ระยะเวลาการเรียนหลักสูตร สอนทำบัญชี เจ้าของกิจการ

สำหรับระยะเวลาการเรียนหลักสูตรสอนบัญชีระยะสั้นหลักสูตรนี้ ใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 2 วัน โดยท่านสามารถเลือกเวลาเรียนในวันเสาร์อาทิตย์


หรือเลือกเรียนในวันที่ผู้เรียนต้องการนัดหมายจำนวน 2 วัน  โดยผู้ที่สนใจเรียน สามารถรวมกลุ่มผู้สนใจเรียนได้จำนวน 3-4 คนต่อกลุ่ม ( หรือตามจำนวนที่ท่านต้องการ ยกหูพูดคุยกับเราก่อนได้)


ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนสามารถสอนผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง และสำหรับการลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมนี้ จบจนโปรแกรมทั้ง 2 วัน ผู้เรียนจะต้องเสียค่าลงทะเบียนเรียนคนละ 7,000 บาทเท่านั้น 


ซึ่งในการเรียน ครูผู้สอนจะใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ชื่อ EXPRESS  ซี่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมใช้ในการทำบัญชี เพราะมีคุณสมบัติโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย


แม้กระทั้งผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางบัญชีมาก่อนเลยก็สามารถที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศของการทำบัญชีอย่างใกล้ชิด  


รวมทั้งได้ใช้อุปกรณ์การเรียนที่ได้รับมาตรฐานและใช้งานได้จริง ผู้จัดคือกำหนดให้สถานที่เรียนเป็นที่ สำนักงานบัญชีพีทูพี  ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ศุภาลัยวิลล์ ถ.คลองถนน ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี


สนใจเรียนทำบัญชี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน มาตรฐานการบัญชี


สอนทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express  ที่นำมาสอนผู้เรียน มีลักษณะของโปรแกรมที่ถูกสร้างระบบให้ตอบสนองผู้ใช้ให้ใช้งานได้อย่างเข้าใจง่าย อีกทั้งตัวโปรแกรม


และการติดตั้งโปรแกรมยังใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายไม่สูง จึงสามารถนำไปพัฒนาระบบบัญชีของกิจการได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ


สละเวลาอันมีค่าของท่าน  แล้วมาใช้เวลาเรียนหลักสูตรบัญชีระยะสั้นกับเราเพียง 2 วัน   โดยงบประมาณในการเรียนไม่ถึง 10,000 บาท


รับรองว่าคุ้มค่ากับการพกอาวุธทางความรู้ด้านบัญชี แล้วกลับดูแลบัญชีธุรกิจของคุณให้ราบรื่นปลอดภัย 

 

สนใจเรียนทำบัญชี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  ทำความรู้จัก เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภาษีย้อนหลัง


บทความที่น่าสนใจ