views

บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน


งานด้านบัญชี เป็นงานที่นอกจากต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางแล้วนั้น ความละเอียดรอบคอบก็ถือ เป็นอีกหนึ่งทักษะที่นักบัญชี ทั้งหลายจำเป็นต้องมี

งานด้านบัญชี ถือเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ซึ่งหลาย ๆ ครั้ง เอกสารเหล่านั้นก็หน้าตาแทบจะไม่ต่างกันนำเอกสารมาใช้ผิดวัตถุประสงค์

กรณี บิลเงินสด และใบเสร็จรับเงิน ที่หลายคนคิดว่า คือเอกสารแบบเดียวกัน และคิดว่าเอกสารทั้งสองอย่างนี้ สามารถใช้แทนกันได้

" มาดูความแตกต่างระหว่าง บิลเงินสด และใบเสร็จรับเงินกัน "


อ่านบริการที่ปรึกษาทางบัญชี


ใบเสร็จรับเงิน

ถ้าพูดถึงใบเสร็จรับเงินเชื่อว่าทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกับคำนี้มากกว่าคำว่า บิลเงินสด  เพราะใบเสร็จนั้นถือได้ว่าเป็นเอกสารทางการเงินที่เราเห็นกันได้แบบทั่ว ๆ ไป

การเข้าร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต เราก็จะได้รับกระดาษหนึ่งใบ ที่ระบุรายการสิ่งของ รวมถึงมูลค่าที่เราได้ใช้จ่ายออกไปในหลาย ๆ ครั้ง

ที่เรามักจะได้ยินประโยคที่แสนคุ้นเคย จากลูกค้าหลังจาก รับสินค้ าหรือบริการ ของเราแล้วว่า ขอใบเสร็จฯ ด้วย  ที่กล่าวมาทั้งหมด คือใบเสร็จชนิดเดียวกันซึ่งนั่นก็คือ

“ใบเสร็จรับเงิน” นั่นเองความหมายจริง ๆ ของใบเสร็จรับเงิน หมายถึงเอกสาร หรือหลักฐานในการรับเงิน ที่ผู้ให้บริการ หรือจำหน่ายสินค้า ผู้รับเงินต้องออกให้กับ ผู้ซื้อผู้มาใช้บริการ

เพื่อใช้เป็น หลักฐานยืนยันว่า ได้มีการชำระเงินแล้วคำถามต่อมาที่คนสงสัยเกี่ยวกับใบเสร็จก็คือแล้วถ้าไม่ออกใบเสร็จให้ล่ะ จะมีผลอะไรไหม ? คงต้องบอกว่าการออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า

ไม่ใช่เพื่อใช้เป็นหลักฐานเพียงเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ตามกฎหมายกำหนด ไว้ว่าหากมีการรับเงินเกิดขึ้น ผู้รับเงินต้องให้ใบเสร็จกับผู้จ่ายเงินโดยทันที ถึงแม้ว่าผู้จ่ายเงินจะไม่ได้ร้องขอก็ตาม

หากฝ่าฝืนถือมีโทษทางกฎหมายโดยมีโทษถูกปรับ หรือจำคุกไม่เกิน1 เดือน แต่ก็มีข้อกำหนดเพิ่มเติมเล็กน้อยจาก กรมสรรพากรว่าหากเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ในกรณีที่มีการใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท

ไม่จำเป็นต้องออกใบเสร็จนั่นเองอีกสิ่งสำคัญที่ควรต้องระวัง เกี่ยวกับใบเสร็จก็คือการแก้ไขใบเสร็จรับเงิน หรือการสร้างรอยขีดฆ่าต่าง ๆ ลงในใบเสร็จ ใบกรณีแบบนี้

แนะนำให้ออกใบเสร็จใบใหม่หรือหากทำไม่ได้ ก็ควรลงชื่อผู้ออกใบเสร็จกำกับไว้ หากมีการเขียนใบเสร็จในกรณี ที่ไม่มีการซื้อขายหรือรับเงินจริง ๆ ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางกฎหมาย

ทำบัญชีรายรับรายจ่าย เบื้องต้น 101

บิลเงินสด

หลังจากที่ได้รู้จักกับใบเสร็จรับเงินไปแล้วเรามาทำความรู้จักกับ บิลเงินสด กันบ้างดีกว่า บิลเงินสด หมายถึงหลักฐานหรือเอกสารที่ผู้รับเงินใช้ออกให้กับผู้จ่ายเงิน


ใช้แสดงเป็นหลักฐานว่า ผู้ให้บริการ หรือจำหน่ายสินค้า ได้รับเงินจากผู้มาใช้บริการแล้ว นั่นเอง พูดมาถึงตรงนี้แล้วหลายท่านคงเกิดคำถามในใจว่า แล้วแบบนี้บิลเงินสด


มันต่างกันยังไงกับ ใบเสร็จรับเงิน ล่ะ ?จริงๆ แล้วเอกสารทั้ง 2 อย่างนี้ มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คือการใช้ออกเป็นหลักฐานในการรับเงิน แต่ด้วยแบบฟอร์มของ บิลเงินสด


ที่ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้รับเงินเขียนกรอกรายละเอียดลงไปด้วยลายมือ
จึงทำให้ความเป็นทางการน้อยกว่าใบเสร็จรับเงินนั่นเอง อีกทั้งบิลเงินสด สามารถระบุได้เฉพาะชื่อผู้รับเงิน


แต่ไม่สามารถระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ชำระได้ และถึงแม้ว่าเราสามารถนำ บิลเงินสด มาลงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในธุรกิจของเราได้ แต่ไม่สามารถนำใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้


เนื่องจาก บิลเงินสด นั้น มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่สรรพากรกำหนด 

" บิลเงินสด เป็นการเขียน จึงทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ทั้งรอยขีดเขียน หรือไม่มีชื่อผู้รับเงิน  "


แนะนำอ่าน บริการรับวางระบบบัญชี

ข้อแตกต่างระหว่างใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสด

ดูเผิน ๆ แล้วทั้งใบเสร็จรับเงิน และบิลเงินสด ดูไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นัก เพราะเอกสารทั้ง 2 ประเภทนี้ มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันคือ

" หลักฐานในการรับเงิน โดยมีข้อแตกต่างกัน ก็คือความน่าเชื่อถือ "


ใบเสร็จรับเงินจะมีข้อมูลที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น รายละเอียดของผู้ซื้อ รายละเอียดของผู้ขาย รายละเอียดของสินค้าและบริการ  จึงถือเป็นหลักฐานการรับเงินที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ

บิลเงินสด หากมีรายละเอียดที่ชัดเจน และครบถ้วน ก็ถือเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ โดยควรประกอบไปด้วย ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

รายละเอียดของสินค้า และบริการทั้งจำนวน และมูลค่า ลายเซ็นของทั้งผู้รับเงิน และผู้จ่ายเงิน

อ่านบริการ รับปิดงบการเงิน ปิดบัญชีงบเปล่า

ความสำคัญของหลักฐานในการรับเงิน

เราสามารถเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับ สินค้านั้น ๆ รวมทั้งมูลค่าสินค้า ช่วยให้เรานำมาใช้เป็นหลักฐานได้ในหลายกรณี เช่น เมื่อได้รับเงินทอนไม่ครบ ได้รับสินค้าไม่ครบ

หรือหากผู้รับเงินตั้งข้อพิพาทว่ายังไม่ได้รับเงินจากเราเราก็สามารถนำใบเสร็จนี้ไว้ใช้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของเราได้ และอีกเรื่องหนึ่งที่ควรทราบก็คือ หากคุณเป็นผู้ประกอบกิจการ

ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มควรหลีกเลี่ยงการ ซื้อสินค้า หรือบริการ จากผู้ขายที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากกิจการเหล่านั้นไม่สามารถ ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

ให้คุณได้จึงต้องใช้การออกบิลเงินสดให้แทน ซึ่งจุดนี้จะทำให้เราเสียเปรียบในระบบการค้าทางด้านภาษีนั่นเอง

ถึงแม้ข้อแตกต่างระหว่างบิลเงินสด และใบเสร็จรับเงิน จะไม่มากนัก


แต่ก็คงต้องยอมรับว่ายังมีข้อจำกัด และวิธีการใช้งานที่ค่อนข้างต่างกัน หากเราไม่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนี้ ก็อาจจะส่งผลให้เรานำเอกสารทั้ง 2 อย่างนี้ไปใช้ผิดประเภท

และก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบริษัทของเราได้ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับบริษัท และเพื่อลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นท่านผู้ประกอบการทุกท่าน สามารถขอคำแนะนำ

ปรึกษางานด้านบัญชีภาษี เบื้องต้นได้ฟรี ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ของทีมงาน สำนักงานบัญชี พีทูพี ให้บริการที่ปรึกษาบัญชีภาษี ช่วยท่านผู้ประกอบการ หมดความกังวล

เรื่องของเอกสาร และระบบงานบัญชีภาษี ต่างๆเพื่อให้ท่านโฟกัส การดำเนินงานของกิจการได้ เพื่อธุรกิจที่มั่นคง มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายธุรกิจที่สำคัญ

ธุรกิจของท่านผู้ประกอบการ ปฎิบัติได้ถูกต้องตาม ข้อกำหนดของกฎหมายการบัญชี ภาษีอากร

อ่าน บริการรับทำบัญชีราคาประหยัด


บริการรับจดทะเบียนบริษัท

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ