views

รับทำบัญชี บางใหญ่ นนทบุรี


บริการบัญชี ครบวงจร พื้นที่บางใหญ่ นนทบุรี


บริการรับทำบัญชีวางระบบบัญชีและยื่นภาษีในพื้นที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจค้าขาย,ร้านค้า,ธุรกิจออนไลน์ 


เรารับดำเนินการบันทึกบัญชี รายรับรายจ่าย ให้กับธุรกิจท่านผู้ประกอบการ อย่างเป็นระบบ การดำเนิการดังกล่าวเพื่อทำให้ทราบรายได้ของ


ร้านค้าออนไลน์ ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจำนวนเท่าใด และต้องนำไปยื่นภาษี รายเดือน,รายปี เท่าไหร่ และที่สำคัญเป็นการยื่นได้อย่างถูกต้อง


พร้อมให้คำปรึกษาช่วยแนะนำ และวางแผน ทางด้านภาษี ดำเนินการวางระบบบัญชีแนะนำโปรแกรมทางด้านบัญชี ที่เหมาะสมกับธุรกิจ


ซึ่งจะสะดวกในพื้นที่ บางใหญ่ นนทบุรี ด้วยการต้องมีการทดสอบ ติดตั้งและประเมินระบบในหลายขั้นตอน ที่สำคัญคือจะมีการสอนการทำบัญชี


และสอนใช้โปรแกรมบัญชี ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากของผู้ประกอบการ ค้าขาย หรือร้านค้าออนไลน์ อำนวยความสะดวกให้เจ้าของธุรกิจ


เพราะสำนักงานบัญชีเราอยู่ในพื้นที่ใน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี จึงสามารถอำนวยความสะดวกการติดต่อการเดินทางได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ


เพียงท่านปรึกษามืออาชีพ หรือผู้ทำบัญชีจาก สำนักงานบัญชี พีทูพี เพื่อให้เราจัดการงาน ในขั้นตอนสุดท้ายคือการ ปิดงบการเงิน ยื่นภาษีกลางปี ปลายปี


งานประกันสังคมแรงงานในแต่ละปี เพื่อการติดต่อที่ใกล้ชิดอย่างมีคุณภาพ ความถูกต้อง และครบถ้วน สำหรับผู้ประกอบธุรกิจค้าขาย ร้านค้าออนไลน์ ในพื้นที่ บางใหญ่นนทบุรี

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านบริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ราคาถูกแบบครบวงจร


เราบริการในพื้นที่ บางใหญ่ นนทบุรี เรื่องบัญชีภาษีครบวงจร

" สะดวกโดยเฉพาะบางครั้งจำเป็นต้องเข้าพื้นที่สถานประกอบการ ของผู้ประกอบการ "


1. ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร


2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ประกอบการลงบัญชี


3. จัดทำบัญชีด้วยระบบโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี


4. จัดทำรายงานภาษี และประกันสังคม


- ภาษีรายเดือน ได้แก่ ภงด.1,3,53  ภพ.30,36  แบบนำส่งเงินสบทบประกันสังคม


- ภาษีครึ่งปี ได้แก่ ภงด.51


- ภาษีปลายปี ได้แก่ ภงด.1ก.  กท.20 ภงด. 50

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านบริการ รับวางระบบบัญชี Workflow งานฝ่ายบัญชี

ดำเนินการวางระบบบัญชี เพื่อยื่นแบบภาษี จ่ายภาษีเงินได้ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป


เพื่อความสะดวกกิจการธุรกิจไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน ยื่นแบบฯ เว็บไซด์กรมสรรพากรมีรูปแบบง่ายต่อการใช้บริการ 


ระบบลดขั้นตอนในการทำงานของผู้ใช้บริการ ประหยัดเวลาในการยื่นแบบฯและชำระภาษี ประหยัดค่าใช้จ่ายในการยื่นแบบฯ 


ระบบจะมีการยืนยันเมื่อทำรายการเสร็จมีความปลอดภัย ระบบบริการยื่นแบบฯมีข้อมูลบริษัทได้อย่างถูกต้อง สามารถยื่นแบบฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


มีความสะดวก ทันสมัย ลดความแออัด ประหยัดเวลา ในยุค Work from home หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ที่มีคนมากมายรวมตัวกัน เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยจากการได้รับเชื้อโรคในสถานที่แออัด ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา "


รับติดตั้ง และวางระบบ โปรแกรมบัญชี

งานด้านประกันสังคม ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี โดยดำเนินการ


1.  ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการใหม่ เมื่อมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไปโดยขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนลูกจ้างเพื่อเป็นผู้ประกันตน


2.  แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกอบธุรกิจ (นายจ้าง)


3.  การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม


ทั้งหมดทั้งมวลกล่าวคือ สำนักงานบัญชี พีทูพี บางใหญ่ นนทบุรี


จะเข้ามาช่วยกิจการของท่านในพื้นที่ แบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่จัดการจดทะเบียนจัดตั้ง และรับทำบัญชี ดูแลรายรับ-รายจ่าย ภายในกิจการ


รวมถึง จดบันทึกการเบิกใช้เงิน หรือวัสดุวัตถุดิบต่างๆ เพื่อใช้ตรวจสอบเวลาสิ้นปี และที่สำคัญอีกอย่างคือ สำนักงานบัญชีเราจะเข้ามามีส่วนช่วย


ในการวางแผน และคำนวณการเสียภาษีของกิจการคุณ ดังนั้น สำนักงานบัญชีที่ธุรกิจคุณต้องการ ไม่เพียงแต่ต้องเป็นสำนักงานบัญชี ที่มีความรู้


ในเรื่องงานบัญชีเท่านั้น ยังต้องรู้ในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีด้วย ที่สำคัญ สำนักงานเรายังอำนวยความสะดวก


ได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่ขอให้ท่านเจ้าของธุรกิจในพื้นที่บางใหญ่ นนทบุรี วางใจในความสะดวก และรวดเร็ว พร้อมทั้งมั่นในในความเป็นมืออาชีพในการทำงานด้านบัญชีและภาษีมากว่า25 ปี

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการ ที่ปรึกษาบัญชี ปรึกษางานฝ่ายบัญชีบริการ รับจดทะเบียนบริษัท ราคาไม่แพง ปรึกษาฟรี

สำนักงานบัญชี พีทูพี

☎:097-236-2994
Line ID:p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ