views

พิจารณาค่าบริการรับทำบัญชีทำไมจะต้องยอมเสียค่าบริการรับทำบัญชี เจ้าของธุรกิจสามารถทำเองได้ไหม แล้วมีวิธีทำอย่างไรก่อนที่จะไปถึงขั้นที่จะทำเอง อยากให้ลองพิจารณาเหตุผลต่าง ๆ


และความคุ้มค่ากับเวลาที่เสียเพราะบางอย่างจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ประกอบการด้านวิชาชีพดูแลบทความนี้จะพาเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ ที่เกิดขึ้นใหม่ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้


มาพิจารณาร่วมกันว่า ทำไมจะต้องเสียค่าบริการรับทำบัญชี ภาษี และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ เลือกอย่างไรดี

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

แนะนำอ่าน รับวางระบบบัญชี งานฝ่ายบัญชี


ค่าบริการรับทำบัญชี ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ


ราคาที่รับทำบัญชี ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจและปริมาณของเอกสารที่จะต้องรวบรวมซึ่งยังเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าการจ้างพนักงานประจำ


สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก แม้ประทั่งธุรกิจขนาดใหญ่ที่ไม่ต้องการที่ดูแลพนักงานจำนวนมากการใช้บริการจากผู้รับทำบัญชีจึงเป็นทางเลือกที่จำเป็น


เพื่อให้บัญชีของบริษัทสมบูรณ์สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง และไม่มีปัญหาตามมาในภายหลัง แม้ค่าบริการรับทำบัญชี จะเป็นค่าใช้จ่าย ที่มีความแตกต่างกันตามขนาดของบริษัท


แต่ความคุ้มค่าในการใช้บริการจากมืออาชีพ มีมูลค่าที่ประเมินไม่ได้เมื่อเทียบกับการมีฝ่ายบัญชีติดบริษัท มากเกินความจำเป็น การใช้บริการจากมืออาชีพจึงเป็นสิ่งที่น่าลงทุนมากกว่า

 

เหตุผลที่ต้องใช้บริการจากมืออาชีพ


บริษัทขนาดเล็กหรือผู้ที่กำลังเริ่มทำธุรกิจให้อย่างถูกต้อง ถ้าจะสร้างทีมบัญชีติดบริษัทก็อาจจะไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มอย่างไร การที่จะสร้างทีมงานฝ่ายบัญชีขึ้นมานั่นเสมือนว่าจะต้องมีต้นทุน


ที่เพิ่มมากขึ้นประจำ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน สวัสดิการและอื่น ๆ ตามกฎหมาย อีกทั้งพนักงานบัญชีที่เข้าใจงาน มีประสบการณ์ และสามารถปิดบัญชีได้อย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ อาจจะหาได้ยาก


บริษัทขนาดกลางที่กำลังพัฒนาและต้องการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีเวลาที่จะไปแก้ปัญหาในส่วนต่าง ๆเพื่อพัฒนาระบบของบริษัทให้ดีขึ้น ยอดขายให้เติบโต


และมีกำไรมากยิ่งขึ้นจึงจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากว่าการมากังวลกับการทำบัญชี หรือดูแลทีมงานบัญชี


บริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ต้องการมีพนักงานหรือการดูแลมากจนเกินไป ใช้เวลาเพื่อการดูแลสินค้า ลูกค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น การใช้ทีมงานมืออาชีพ


จากผู้รับทำบัญชี นับว่าเป็นทางเลือกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเป็นทางที่คุ้มค่ากับเวลามากที่สุด


รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)


การใช้บริการจากมืออาชีพดียังไงทำไมต้องทำเอง


1.    ธุรกิจที่เกิดใหม่หรือขนาดเล็กที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก มีมืออาชีพให้คำแนะนำสามารถจัดการได้อย่างสำเร็จลุล่วง และไม่มีปัญหาเรื่องบัญชี หรือการยื่นภาษีในภายหลัง


2.    ไม่ต้องลองผิดลองถูก เสียเวลาในสิ่งที่ไม่ใช่นำเวลาและความรู้ไปจัดการในเรื่องที่สำคัญกว่า โดยงานส่วนนี้มาให้มืออาชีพดูแลสะดวกรวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งคำแนะนำจากมืออาชีพด้วยประสบการณ์จริง


3.    ค่าบริการรับทำบัญชี การเสียภาษี หรือใด ๆที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง ไม่เสี่ยงต่อการโดนตรวจสอบย้อนหลังนับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า กับการวางโครงสร้างของงบประมาณ รายจ่ายรายรับของบริษัท


4.    เมื่อมีตัวเลขที่ถูกต้อง ชัดเจนธุรกิจจึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ควรที่จะลดต้นทุนในส่วนใด เพื่อเหลือกำไรในส่วนใดเพราะการมีข้อมูลที่ดี เป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจเพราะจะต้องใช้ข้อมูลในการดำเนินงาน มากกว่าการใช้ความรู้สึกที่คิดว่าหรือใช้ความน่าจะเป็น


5.    มืออาชีพผู้ให้บริการบัญชี ภาษีแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวิชาชีพ ถ้าเจ้าของธุรกิจต้องการที่จะเรียนรู้ให้ได้ด้วยตัวเองก็คงจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะมีความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ดังนั้นประหยัดเวลาในการเรียนรู้ แล้วไปทำให้ธุรกิจมีกำไรยังไงก็เป็นเหตุผลที่ดีกว่า


6.    งานจะครบถ้วนสมบูรณ์และเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชี ตรวจสอบตัวเลขต่าง ๆ บ่อยครั้งทำให้เห็นถึงการทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กรจากการเห็นตัวเลขที่ไม่ชอบมาพากล และสิ่งนี้นี่เองเป็นเหตุผลว่าคงไม่มีเจ้าของธุรกิจคนใด อยากให้เกิดขึ้นในบ้านของตัวเอง


7.    ไม่ต้องลองผิดลองถูกเองไม่ว่าจะเป็นการทำด้วยตัวเอง จ้างทีมงานที่ไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ การใช้บริการจากมือชีพที่มีประสบการณ์โดยตรงเชี่ยวชาญโดยตรง จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องลองผิดมีแต่ลองถูก พร้อมคำแนะนำที่ถูกต้อง เพราะประสบการณ์บางอย่างไม่สามารถค้นคว้าได้จากตำรา แต่มันต้องมาจากการลงมือทำ


การใช้บริการจากมืออาชีพไม่ใช่ใช้เพียงความรู้ที่เขามี แต่นั่นหมายถึงประสบการณ์ที่เขาได้สั่งสมมาจนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาให้ครบถ้วน เข้าใจปัญหาในด้านบัญชีทั้งระดับน้อยใหญ่เพราะในแต่ละธุรกิจก็จะมีปัจจัยที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่จะต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายต่าง ๆ เอกสารและตัวเลขที่เกิดขึ้น และวิธีจัดการอย่างเป็นระบบ

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

แนะนำอ่าน รับทำบัญชี ยื่นภาษี จ่ายน้อยราคาประหยัด


สำนักงานบัญชี ผู้ที่ประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


ให้บริการด้วยความเป็นธรรมแนะนำ ตรวจสอบ จัดทำ ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อความถูกต้องของตัวเลข เอกสาร และบัญชีจึงเป็นเหตุผลหลักในการเลือกใช้บริการ


ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ววัยรุ่นสร้างตัวมีเยอะขึ้น และคนที่ประสบความสำเร็จมีอย่างล้นหลามในเรื่องของสายอาชีพแน่นอนว่า


พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถที่แตกต่างกัน แต่จะมีใครที่จะเก่งไปในทุกรอบด้านอย่างเช่นเรื่องที่ต้องใช้มืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นบัญชี ภาษี ต่าง ๆ


ที่จะต้องใช้คนที่มีประสบการณ์มีใบประกอบการวิชาชีพจัดการให้ จึงจะไม่เสียเวลาในการหารายได้เข้าบริษัทไม่ต้องดูแลทีมงานที่มากเกินไป


จึงจะเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่เติบโตอย่างมั่นคงและไม่มีปัญหาใด ๆ ตามหลังมา


สรุปค่าบริการรับทำบัญชี


ค่าบริการรับทำบัญชีหลายคนที่ไม่เข้าใจ อาจจะมองว่าเป็นรายจ่ายและทำไมจะต้องเสียรายจ่ายในส่วนตรงนี้เพิ่ม แต่สำหรับผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่


ที่ต้องการสร้างบริษัทให้เติบโตและมั่นคงมากยิ่งขึ้นจะไม่รู้เรื่องนี้ หรือมองข้ามเรื่องนี้เป็นอันขาด เพราะไม่ว่าใครๆ ก็ต้องเสียภาษีอย่างถูกต้อง เมื่อรายได้เพิ่มมากขึ้น


มีรูปแบบของบริษัทการจัดทำบัญชี เพื่อยื่นภาษี จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้ประหยัดต้นทุนกำไรเหลือ ได้มากกว่าทำในรูปแบบของบุคคล


และเป็นสิ่งแรกๆ ที่จะต้องมี ถ้าต้องการที่จะเติบโตขึ้นให้ได้เป็นอย่างดี การเสียภาษีให้ถูกต้องมีระบบบัญชีที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท


ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจทุกขนาด เพื่อลดต้นทุนต่าง ๆ และเพื่อการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

รับจดทะเบียนบริษัท จ่ายน้อย ราคาประหยัด


รับติดตั้งวางระบบ ลงโปรแกรมบัญชี Express

บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994

ไอดีไลน์ :  p2pacc

p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ