views

รับจ้างทำบัญชีแบบครบวงจรเชื่อว่าเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ล้วนทราบกันดีถึงความสำคัญของการทำบัญชีเนื่องจากการทำบัญชีนั้นจะช่วยให้ทราบ

ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทได้ทั้งสถานะทางการเงิน ข้อมูลผลกำไร ขาดทุน จำนวนคงเหลือของสินค้า และอื่น ๆอีกมากมายโดยที่เราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปวางแผน

และต่อยอดทางธุรกิจให้กับบริษัทของเราได้อย่างไรก็ดีในการทำบัญชีนั้น ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะ จึงได้มีบริการรับจ้างทำบัญชีเกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของเรา

วันนี้เราจะมาลองดูกันว่าระหว่างการทำบัญชีด้วยตัวเองกับการใช้บริการรับจ้างทำบัญชีนั้นแบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจของเรามากกว่ากัน

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

อ่าน ติดอาวุธให้ธุรกิจ โปรแกรมบัญชี peak

ทำบัญชีเอง VS ใช้บริการรับจ้างทำบัญชี

ถ้าจะพูดถึงข้อแตกต่างระหว่างการทำบัญชีเองกับการใช้บริการรับจ้างทำบัญชีนั้น ก็คงต้องบอกว่ามีข้อแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวถึงแม้ว่าการทำบัญชีด้วยตัวเองจะมีข้อดีอยู่หลายประการ

เช่นเราสามารถควบคุมรายรับ-รายจ่ายของเราได้ดีกว่า ป้องกันปัญหาด้านความไม่โปร่งใส ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานบัญชีเป็นต้น แต่การทำบัญชีด้วยตัวเองเพียงคนเดียวนั้น

ก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายอีกทั้งในการทำบัญชีด้วยตัวเองในธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่นั้น ก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากนั่นคือเหตุผลที่เจ้าของธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ เลือกที่จะใช้บริการรับจ้างทำบัญชีนั่นเอง

ในขณะที่การใช้บริการรับจ้างทำบัญชี ถึงแม้ว่าเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างสำนักงานบัญชีก็ตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้น เรียกได้ว่าคุ้มค่าทีเดียว เนื่องจากบริการรับจ้างทำบัญชีของสำนักงานบัญชี

เป็นบริการที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของธุรกิจอย่างแท้จริงโดยมีบริการให้ตั้งแต่การวางระบบบัญชี จัดทำบัญชี ไปตลอดจนการดำเนินการด้านภาษี

อ่านเทคนิคและวิธีการ เรื่อง บริหารงานฝ่ายบัญชี


เรียกได้ว่าเป็นบริการจัดทำบัญชีอย่างครบวงจรทั้งนี้ ในการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี ก็ควรจะเลือกจากประสบการณ์เป็นหลักเนื่องจากประสบการณ์ของสำนักงานบัญชีนั้น

จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือขงอสำนักงานบัญชีนั้น ๆนั่นเอง ดังนั้นเพื่อตอบคำถามว่าการทำบัญชีด้วยตัวเองกับการใช้บริการรับจ้างทำบัญชีแบบไหน

เหมาะกับธุรกิจของเรามากกว่าก็คงต้องพิจารณาจากหลาย ๆ ส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นขนาดของธุรกิจความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำบัญชีของคุณ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ

เพราะถ้าหากว่าคุณเลือกที่จะทำบัญชีเองเพียงเพราะต้องการลดค่าใช้จ่ายในบริการรับจ้างทำบัญชี แต่คุณยังขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำบัญชีนั้น

อาจส่งผลให้ธุรกิจคุณได้รับความเสียหายมากกว่าการจ่ายเงินบางส่วนให้กับการจ้างทำบัญชีก็เป็นได้

อ่านบทความ การวางแผนลดหย่อนภาษี

บริการรับจ้างทำบัญชี


หลังจากที่ได้รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างการทำบัญชีด้วยตัวเองกับการใช้บริการรับจ้างทำบัญชีกันไปแล้วนั้น ต่อไปเราจะมาดูรายละเอียดของบริการรับจ้างทำบัญชีกันว่ามีขั้นตอนและบริการด้านใดบ้าง

ระบบบัญชี


ถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญและควรทำอย่างยิ่งเนื่องจากการวางระบบบัญชีนั้นเปรียบเสมือนกับการวางรากฐานที่แข็งแรงให้กับระบบการเงินในธุรกิจของคุณ

เพื่อช่วยส่งเสริมให้การดำเนินการในด้านอื่น ๆ สามารถดำเนินการได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เป็นไปอย่างมีระเบียบ โปร่งใส จึงช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ง่าย

และเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อเห็นรายละเอียดของบัญชีได้ชัดเจนทั้งรายรับ รายจ่าย ก็ช่วยลดปัญหาทุจริตรวมไปถึงช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 

บริการทำบัญชี


ขึ้นชื่อว่าเป็นบริการรับจ้างทำบัญชีแล้ว จะไม่พูดถึงเรื่องการทำบัญชีก็คงจะไม่ได้ทางสำนักงานบัญชีทั้งหลาย ก็มีบริการในการจัดทำบัญชีให้บริการกันด้วยทั้งในเรื่องของการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

จัดทำข้อมูลเพื่อแสดงผลกำไร ขาดทุนหนี้ของบริษัท จำนวนสต๊อกสินค้า ตลอดจนข้อมูลด้านภาษีของบริษัทด้วยซึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาให้กับเจ้าของธุรกิจเป็นอย่างมาก

ดูแลด้านภาษี


ภาษีถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความสับสนและหนักใจให้กับเจ้าของธุรกิจทั้งหลายไม่น้อยเลยทีเดียวเนื่องจากเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและเข้าใจยาก จึงต้องอาศัยความเข้าใจ

ความละเอียดอ่อน และประสบการณ์ในการดำเนินการเพราะนอกจากจะต้องใช้ความรู้และความรอบคอบในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ แล้วยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับ

ระยะเวลาในการยื่นภาษีแบบต่าง ๆ อีกด้วย อีกทั้งการดำเนินการในด้านภาษียังมีเรื่องของกฎหมายต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยถ้าหากดำเนินการผิดพลาดไปล่ะก็

อาจจะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายและความเสียหายต่อธุรกิจของคุณได้นอกจากสำนักงานบัญชียังเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องอย่างกรมสรรพากรให้อีกด้วย


ให้คำปรึกษา


การให้คำปรึกษาถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณจะได้รับจากบริการรับจ้างทำบัญชี เพราะนอกจากการดำเนินการในด้านการเงินต่างๆ แล้ว การให้คำแนะนำและคำปรึกษากับบริษัทคุณอีกด้วย

เนื่องจากสำนักงานบัญชีเป็นผู้ถือข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราสามารถนำมาใช้วางแผนในการดำเนินธุรกิจได้ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนด้านการตลาด วางแผนการผลิต

รวมไปถึงการตัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆทีไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทของคุณ นอกจากนี้หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีคุณยังสามารถที่จะ

สอบถามและปรึกษากับสำนักงานบัญชีโดยตรงแทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้อีกด้วย

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ครบวงจร

สำนักงานบัญชีที่ดีเป็นอย่างไร


ประสบการณ์


ในการตัดสินใจเลือกสำนักงานบัญชีให้เข้ามาบริหารจัดการด้านบัญชีให้กับบริษัทของคุณนั้นประสบการณ์ของสำนักงานบัญชี ถือเป็นข้อแรก ๆ ที่คุณควรพิจารณา 

เนื่องจากสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างยาวนานถือเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าสำนักงานบัญชีนั้นมีความเชี่ยวชาญ และยังเป็นสิ่งที่การันตีความน่าเชื่อถือ

ของสำนักงานบัญชีนั้นๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ดังนั้น คุณจึงมั่นใจได้ว่าสำนักงานบัญชีเหล่านั้นจะมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและไว้วางใจได้ เหตุผลที่เราควร

คำนึงถึงความน่าเชื่อถือและประสบการณ์เป็นหลักเนื่องจากว่าหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของสำนักงานบัญชีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงิน และเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลของบริษัททั้งหมด

ประสบการณ์และความน่าเชื่อถือเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชีนั่นเอง

มีการวางแผนการทำงานที่ชัดเจน


ก่อนการจ้างสำนักงานบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบริการรับจ้างทำบัญชี หรือบริการด้านใดก็ตาม ในขั้นตอนของการพูดคุยกับสำนักงานบัญชีนั้นสำนักงานบัญชีที่สามารถแจกแจงรายละเอียด

ในการดำเนินงานให้กับบริษัทของคุณได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีการพูดถึงการดำเนินการที่ชัดเจน นอกจากจะช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อม

ของสำนักงานบัญชีนั้น ๆ อีกด้วย อย่างเช่นบริการรับจ้างทำบัญชีของสำนักงานบัญชีพีทูพี ด้วยประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชีกว่า 10 ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้

โปร่งใส และใช้งานง่ายโดยบริษัทจะส่งผู้ชำนาญการเข้าไปพูดคุยและศึกษาเพื่อทำความเข้าใจลักษณะของธุรกิจคุณเพื่อวิเคราะห์สอบถามรายละเอียดองค์กรในเชิงลึก

จากนั้นจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาออกแบบขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ระบบที่ตรงกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

 ราคาสมเหตุสมผล


เนื่องด้วยสำนักงานบัญชีในปัจจุบันที่เราเห็นนั้นก็อาจจะมีการคิดราคาที่ค่อนข้างหลากหลายและแตกต่างกันฉะนั้นคำว่าราคาสมเหตุสมผลของแต่ละคนก็อาจจะถูกตีความออกมาไม่เหมือนกัน

แต่หากจะให้อธิบายเป็นกลางๆ ล่ะก็ สำนักงานบัญชีที่ดี ควรคิดค่าบริการได้คุ้มค่ากับสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับกลับมานั่นเองด้วยบริการรับจ้างทำบัญชีของสำนักงานบัญชีพีทูพี ในราคาเริ่มต้นเพียง

3,000 บาท ที่มาพร้อมกับประสบการณ์การยาวนานกว่า 25 ปีและดำเนินการด้วยผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน คุณจึงมั่นใจได้ว่าสิทธิประโยชน์ต่าง ๆที่คุณจะได้รับนั้น คุ้มค่ากับเงินที่คุณจ่ายไปอย่างแน่นอน

แนะนำอ่าน รับจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ บริการครบวงจร

บริการรับจ้างทำบัญชีของสำนักงานบัญชีพีทูพี


หากวันนี้คุณเป็นคนนึงที่กำลังมองหาบริการรับจ้างทำบัญชีอยู่ล่ะก็ บริการรับจ้างทำบัญชีของสำนักงานบัญชี พีทูพี ถือเป็นอีกบริการหนึ่งที่ตอบโจทย์ของคุณในแง่ของประสบการณ์

ขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ตลอดจนราคาที่สมเหตุสมผลกับบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การวางรากฐานให้กับระบบบัญชี การดำเนินการจัดทำบัญชีทั้งรายรับ- รับจ่าย

สต๊อกสินค้า โบนัสพนักงาน ประสานงานและดำเนินการด้านภาษีตลอดจนให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ คุณจึงมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับระบบการจัดทำบัญชีที่ใช้งานง่าย

โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคง

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

แนะนำอ่าน รู้จักโปรแกรมบัญชี express ที่มีประโยชน์ในการวางระบบบัญชีธุรกิจบริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ