views

วางแผนลดหย่อนภาษี


ทุกปีจากการทำงานอย่างหนัก ภาษีเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าปวดหัวที่สุด หากท่านไม่ได้เป็นพนักงานบริษัท ที่มีฝ่ายบัญชีจัดการให้ หรือท่านมีรายได้เกินช่องทางเดียว ท่านอาจจะต้องบริหารจัดการภาษีด้วยตัวเอง


และเมื่อไม่ได้เตรียมการวางแผนทางด้านภาษีที่ดี เรื่องการจัดการภาษีก็จะกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนในทันทีวันนี้จึงจะพาท่านมาทำความรู้จักกับวางแผนลดหย่อนภาษี ที่ท่านสามารถเข้าใจง่ายๆ


เริ่มต้นคำนวณได้ด้วยตัวเองโดยที่ในปีนี้ และปีถัดๆไป เรื่องการจัดการด้านภาษีส่วนบุคคลจะไม่เป็น สิ่งที่ท่านต้องกังวลอีกต่อไป ท่านจะได้ทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจ และยังใช้ประโยชน์จากการวางแผนลดหย่อนภาษี ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดอีกด้วย

 

วางแผนลดหย่อนภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


ดูบริการ รับติดตั้งวางระบบ ลงโปรแกรมบัญชี Express

เริ่มต้นวางแผนลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


ทำไมต้องวางแผนทางด้านภาษี

ในฐานะพลเมืองของประเทศการจ่ายภาษีคือหน้าที่สำคัญสำหรับทุกคนในประเทศนั้นๆจึงมีคำกล่าวกล่าวจากผู้ร่วมก่อตั้งประเทศอเมริกาเบนจามิน แฟรงคลินกล่าวว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน นอกจากความตายและภาษี


การทำหน้าที่ตรงนี้จึงเป็นการสร้างเมืองสร้างสังคมภาพรวมให้ขับเคลื่อนในทุกรูปแบบเพื่อให้สังคมเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างแท้จริงจึงจำเป็นที่จะต้องทำการวางแผนเรื่องภาษีอย่างถูกต้องเพื่อให้เราได้ทำหน้าที่ตามกฎหมาย


ในฐานะพลเมืองที่ดีและการวางแผนภาษีไม่ใช่การหลบหรือเลี่ยงภาษี แต่เป็นการบริหาร เพื่อให้เสียภาษีอย่างถูกต้องและน้อยที่สุด จากการลดหย่อนภาษีที่ทางรัฐบาลให้ทางเลือกกับคนในประเทศได้ใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด


เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวในการลดค่าใช้จ่ายด้านภาษีและเพื่อประโยชน์ของประเทศที่สามารถขับเคลื่อนได้จากการลดหย่อนภาษีดังกล่าวอีกด้วย


ทำความรู้จักกับการวางแผนลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การวางแผนลดหน่อยภาษีคือการเตรียมการเพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้องโดยในสิทธิประประโยชน์ที่ทางกฎหมายได้กำหนดเอาไว้สำหรับการลดหย่อนภาษีประจำปีเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวในการลดค่าใช้จ่ายด้านภาษี 


เริ่มต้นวางแผนการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจก่อนเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีคือการลดหย่อนภาษี ไม่ใช่การลดภาษี การลดหย่อนภาษีเป็นเพียงสิทธิให้ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางด้านภาษี


โดยนำ เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิจากนั้นนำเงินได้สุทธิคูณกับอัตราภาษีแต่ละขั้นบันได จึงจะสามารถนำมาหักภาษี


วางแผนลดหย่อนภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


 อ่านบทความรับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี

สิ่งที่ต้องเข้าใจเรื่องการลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษีจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงทุกปีจากข้อกำหนดของรัฐบาลในปีนั้นๆค่าใช้จ่าย และ การลดหย่อนภาษีการหักลบจากเงินได้ไม่เหมือนกัน ค่าใช้จ่าย สัมพันธ์กับประเภทของเงินได้บุคคลธรรมดาค่าลดหย่อนภาษี สัมพันธ์กับตัวบุคคล

 

ประเภทของเงินได้บุคคลธรรมดา และอัตราการหักค่าใช้จ่าย

เงินได้บุคคลธรรมดาคือบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ไม่ว่าจากช่องทางไหนเมื่อมีรายได้จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาเงินได้บุคคลธรรมดาทั้ง 8 ประเภท และอัตราการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 3


ประเภทที่ 1 – เงินเดือน อัตราการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 50% ไม่เกิน 100,000 บาท หากมีเงินได้ประเภทที่ 1 และ 2ให้นำเงินได้ทั้ง 2 ประเภทรวมกัน แต่หักได้ไม่เกิน 100,000บาท 50% ไม่เกิน 100,000 บาท หากมีเงินได้ประเภทที่ 1 และ 2ให้นำเงินได้ทั้ง 2 ประเภทรวมกันแต่หักได้ไม่เกิน 100,000บาท


ประเภทที่ 2 – การจ้างทำงาน อัตราการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 50% ไม่เกิน 100,000 บาท หากมีเงินได้ประเภทที่ 1 และ 2ให้นำเงินได้ทั้ง 2 ประเภทรวมกันแต่หักได้ไม่เกิน 100,000บาท 50% ไม่เกิน 100,000 บาท หากมีเงินได้ประเภทที่ 1 และ 2ให้นำเงินได้ทั้ง 2 ประเภทรวมกันแต่หักได้ไม่เกิน 100,000บาท


ประเภทที่ 3 – ค่าลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา  อัตราการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 50% ไม่เกิน 100,000 บาท หรือตามจริง


ประเภทที่ 4  – เงินได้ที่ได้จากการดอกเบี้ยเงินปันผล และ Cryptocurrency อัตราการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาหักค่าใช้จ่ายไม่ได้


ประเภทที่ 5 – ค่าเช่า การให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินอัตราการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา ตามจริงหรืออัตราเหมา 30%20% 15% 30% 10%


ประเภทที่ 6  – ค่าวิชาชีพอิสระเช่น เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปัตยกรรมการบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว้เป็นต้น อัตราการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา ตามจริงหรืออัตราเหมา 60%30%


ประเภทที่ 7 – ค่ารับจ้างเหมาทั้งค่าแรงและค่าเครื่องมืออัตราการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา ตามจริงหรืออัตราเหมา 60%


ประเภทที่ 8 – เงินได้อื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทที่ 1-7 เช่น การขายของ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตรการอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้นอัตราการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา ตามจริงหรืออัตราเหมา 60%

 

วางแผนลดหย่อนภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


ดูบริการ รับวางระบบบัญชี ระบบงานฝ่ายบัญชี

รายการลดหย่อนภาษี ประเภทต่างๆ รายการลดหย่อนปี 2565 ได้แก่


สิทธิเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว

- ค่าลดหย่อนส่วนตัว : 60,000 บาท

- ค่าลดหย่อนคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้จดทะเบียนสมรสเท่านั้น : 60,000 บาท

- ค่าลดหย่อนบุตร : 30,000- 60,000 บาท

- ค่าลดหย่อนบิดามารดา อายุ 60 ปีขึ้นไปและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในปีภาษี : คนละ 30,000 บาท

- ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือทุพพลภาค : คนละ 60,000 บาท

- ค่าฝากครรค์และทำคลอด :ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 60,000 บาท

- เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา อายุ 60 ปีขึ้นไปและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในปีภาษี : ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

 

สิทธิเกี่ยวกับประกันชีวิต การออม การลงทุน

- เบี้ยประกันทั่วไป / เงินฝากแบบมีประกัน: ตามที่จ่ายจริงแต่เมื่อรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท (คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ ลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท)

- เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง :ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาทและเมื่อรวมกับเบี้ยประชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

- กบข. / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน : ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นของเงินเดือน และเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 500,000 บาท

- ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF : ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30 เปอร์เซ็น ของเงินที่ต้องเสียภาษีและเมื่อรวมกับ กบข. /กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน แล้วไม่เกิน 500,000 บาท

- เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ :ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30 เปอร์เซ็น ของเงินที่ต้องเสียภาษี และเมื่อรวมกับ กบข. /กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF แล้วไม่เกิน 500,000 บาท

- เงินประกันสังคม :ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 9,000 บาท

- กองทุนการออมแห่งชาติ กอช. :ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 13,000 บาท และเมื่อรวมกับ กบข. / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน / กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ แล้วไม่เกิน 500,000 บาท

- ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม SSF : ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30 เปอร์เซ็น ของเงินที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาทและเมื่อรวมกับ กบข. / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน / กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF /เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ และกองทุนการออมแห่งชาติ กอช.แล้วไม่เกิน 500,000 บาท

- เงินลงทุนธุรกิจ SocialEnterprise (วิสาหกิจเพื่อสังคม) :ตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000บาท


สิทธิเกี่ยวกับมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคม

-ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย : ตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

-ช็อปดีมีคืน 2565 :ตามจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (รอประกาศเป็นกฎหมาย)


สิทธิค่าลดหย่อนเพื่อบริจาค

-เงินบริจาคทั่วไป :ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็น ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน

-เงินบริจาคนักการเมือง : ตามจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท

-เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา การกีฬาการพัฒนาสังคม สาธารณประโยชน์ และสถานพยาบาลรัฐ : 2 เท่าของเงินบริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็น ของเงินได้ที่หักค่าลดหย่อน


หมายเหตุ: รายการลดหย่อนภาษีจะมีการปรับเปลี่ยนทุกปี


อัตราภาษีเงินได้ แบบขั้นบันได

1.เงินได้สุทธิ 0 –150,000 บาท : อัตราภาษี 0% หรือได้รับการยกเว้นภาษี  ภาษี = 0

2.เงินได้สุทธิ 150,000– 300,000 บาท : อัตราภาษี 5%  ภาษี =(เงินได้สุทธิ – 150,000) x5%

3.เงินได้สุทธิ 300,001– 500,000 บาท : อัตราภาษี 10%  ภาษี = [(เงินได้สุทธิ – 300,000) x10% ] + 7,500

4.เงินได้สุทธิ 500,001– 750,000 บาท : อัตราภาษี 15%  ภาษี = [(เงินได้สุทธิ – 500,000) x15% ] + 27,500

5.เงินได้สุทธิ 750,001– 1 ล้านบาท : อัตราภาษี 20%  ภาษี = [(เงินได้สุทธิ – 750,000) x20% ] + 65,000

6.เงินได้สุทธิ 1,000,001– 2,000,000 บาท : อัตราภาษี 25%  ภาษี = [(เงินได้สุทธิ – 1,000,000) x25% ] + 115,000

7.เงินได้สุทธิ 2,000,001– 5,000,000 บาท : อัตราภาษี 30% ภาษี = [ (เงินได้สุทธิ – 2,000,000) x30% ] +365,000

8.เงินได้สุทธิมากกว่า 5 ล้านบาท : อัตราภาษี 35% ภาษี = [ (เงินได้สุทธิ – 5,000,000) x35% ] +1,265,000

 

คำนวณภาษีที่เข้าใจง่ายที่สุด วิธีคำนวณภาษีอย่างง่าย

1.นำเงินได้ทั้งปี หักค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าลดหย่อนต่าง ๆ เพื่อหาเงินได้สุทธิ

2.สูตรคำนวณ คือ เงินได้ - ค่าใช้จ่าย -ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ

3.นำเงินได้สุทธิมาเทียบกับอัตราภาษีแบบขั้นบันไดแล้วนำเงินได้สุทธิคูณกับอัตราภาษีแต่ละขั้นบันไดเพื่อหาว่าเราต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่

4.สูตรคำนวณ คือ เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี (ตามขั้นบันได) = เงินภาษีที่ต้องจ่าย

 

วางแผนลดหย่อนภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก ปรึกษาฟรี

สรุปการวางแผนลดหย่อนภาษี

เห็นไหมครับการวางแผนลดหย่อนภาษีและการคำนวณภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว เรียกได้ว่าแค่ทำความเข้าใจนิดหน่อย ท่านก็ไม่มีความจำเป็นต้องกังวลกับช่วงสิ้นปีอีกต่อไปแล้ว


เพราะท่านสามารถบริหารจัดการเรื่องภาษีส่วนบุคคลได้ตั้งแต่ต้นปี และคำแนะนำสำคัญคือให้ซื้อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเท่าที่จำเป็นเพราะหากท่านละเลยการคำนวณไป ค่าใช้จ่ายในการซื้อกรมธรรมต่างๆ อาจจะแพงกว่าภาษีที่ท่านจะต้องจ่าย


ขอให้ท่านมีชีวิตที่มีความสุขและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างคุ้มค่าที่สุด หากท่านสนใจเรื่องด้านภาษีเว็บไซต์เราจะคอยนำเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้สำหรับท่าน

วางแผนลดหย่อนภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

 

บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี 

บทความที่น่าสนใจ