views

รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี บริการถึงบ้าน


บริการเซ็นเอกสารต่างๆ นนทบุรีถึงที่บ้าน


รับจดทะเบียนบริษัท ให้บริการเซ็นเอกสารต่างๆถึงที่บ้าน แบบครบวงจร บริการรับจดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, ขึ้นทะเบียนนายจ้าง


เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล, ย้ายที่ตั้งบริษัท, จดทะเบียนเลิกบริษัท, จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสรรพากร


โดยผู้ชำนาญการ รับจดทะเบียนบริษัท ที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปี ที่ผ่านมา สำนักงานบัญชี พีทูพี ผ่านการแก้ปัญหา ในการจัดตั้งบริษัท พร้อมนำปัญหาต่างๆ มาเป็นประสบการณ์ ในการแก้ไขให้ผู้ประกอบการทุกท่าน


วางใจในการใช้บริการ  เรามีบริการให้คำปรึกษา ก่อนการจดทะเบียนบริษัทเตรียมความพร้อมทางด้าน ระบบบัญชี การจัดทำบัญชีในรูปแบบบริษัท รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านภาษี


ให้คำปรึกษาแนะนำหน้าที่ และกฏหมายสรรพากร การนำส่งภาษี การบันทึกบัญชีภาษี คำนวณภาษี ระยะเวลาในการเตรียมยื่นภาษีต่างๆ ครบวงจร ตามประมวลรัชฎากร และพระราชบัญญัติการบัญชี

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน บริการรับจดทะเบียนบริษัทโดยละเอียด


โปรโมชั่นพิเศษสุด จดทะเบียนบริษัท มูลค่า 12,000 บาท วันนี้รับฟรี


ในเขตพื้นที่นนทบุรี เมืองนนทบุรี, บางกรวย, บางใหญ่, บางบัวทอง,ไทรน้อย,ปากเกร็ด รับโปรโมชั่นพิเศษสุด สำหรับธุรกิจผู้ประกอบการรายใหม่ SMEs ธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจ Startup ได้รับฟรี 


1.ทำบัญชี ยื่นภาษี ให้ฟรี  1 เดือน จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)


จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้ นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53) จัดทำ และยื่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30) จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย ประจำเดือน


2.ให้คำปรึกษา ก่อนและหลัง การจดทะเบียนบริษัท ลูกค้าทุกท่านจะอุ่นใจ วางใจ และมั่นใจ ในความถูกต้องตาม ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประมวลรัชฎากร ตอบข้อซักถาม หรือปัญหาของผู้ประกอบการ


3.ให้คำแนะนำ วางระบบบัญชี วางแผนภาษีผังบัญชี ขั้นตอนการทำงานฝ่ายบัญชีบริษัท ผังงาน (Flowchart ) การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ


ป้องกันการทุจริตทรัพย์สินสูญหาย วางแผนการทำงานในฝ่ายบัญชี รับวางระบบบัญชี วางขั้นตอนการจัดการงานบัญชี จัดประเภทบัญชีเป็นหมวดหมู่  จัดสต๊อกสินค้า จัดระบบการซื้อขายสำหรับธุรกิจขายสินค้าและบริการ


4.ให้คำแนะนำ โปรแกรมบัญชี ที่เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร ที่เหมาะกับชนิดของ สินค้าและบริการเช่น โปรแกรม Express,flowaccount, peak


โดยผู้ชำนาญการ โปรแกรมบัญชีแบบครบวงจร ใช้งานให้ง่าย ครอบคลุมและเหมาะสมในองค์กรทั้งระบบ ช่วยให้งานในฝ่ายบัญชีของกิจการท่านมีการจัดการงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ


5.ตรายาง หรือตราประทับบริษัท ฟรี พร้อมให้คำแนะนำข้อกำหนดตราประทับบริษัท มีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง ท่านสามารถออกแบบเองได้ตามที่ชอบตามข้อกำหนดของตราประทับบริษัท


6.เตรียมเอกสาร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานบัญชี จะทำความเข้าใจ ผลดีผลเสียและข้อกฏหมายในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


กิจการใดได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้ต่อปีถึงเท่าไหร่กฏหมายบังคับให้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่างๆเหล่านี้ให้ความรู้ก่อนดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


7.จองชื่อในระบบให้จำนวน 3 ชื่อ


8.เอกสารในการเริ่มประกอบธุรกิจ อาทิเช่น  ใบเสร็จรับ, ใบกำกับภาษี,ใบเสนอราคา,รายงานการประชุม,  ฯลฯ


9.จดทะเบียนบริคณห์สนธิให้


พิเศษสุด ลูกค้าจังหวัดนนทบุรี มีบริการ พนักงานรับ-ส่งเอกสาร ฟรี อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ก่อนการจดทะเบียนบริษัท

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

ขอรับใบเสนอราคา คลิก!!


เกร็ดข้อมูลดีๆ เมื่อใช้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี กับเรา


อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกิจการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของธุรกิจขายออนไลน์ SMEs เมื่อประกอบกิจการประสบผลสำเร็จ รายรับมากขึ้น


สิ่งที่ตามมา สินค้า หรือบริการที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเงาตามตัว ต้นทุนสินค้า และบริการ ระบบจัดการสินค้า สต๊อกสินค้า จัดทำบัญชีต้นทุน รวมไปถึงภาษีซื้อ ภาษีขาย ในระบบมูลค่าเพิ่ม


เหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ประกอบการ ที่เตรียมความพร้อมขยายกิจการ เพราะสำนักงานบัญชี พีทูพี ตั้งอยู่ในพื้นที่ นนทบุรี ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการเป็นที่ปรึกษา


ท่านๆ เจ้าของกิจการในพื้นที่ นนทบุรี ซึ่งเราจึงสามารถอำนวยความสะดวก และสามารถบริการท่านได้อย่างสะดวกในเรื่องของการเดินทาง การติดต่อสื่อสารโดยการเข้าพบ


นัดหมายได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพียงท่านปรึกษามืออาชีพ หรือผู้ทำบัญชีจาก สำนักงานบัญชี พีทูพี ในพื้นที่นนทบุรี เมืองนนทบุรี, บางกรวย, บางใหญ่, บางบัวทอง,ไทรน้อย,ปากเกร็ด

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

อ่านบริการที่ปรึกษาด้านบัญชีอ่านบริการรับทำบัญชีในราคาที่ประหยัด


สำนักงานบัญชี พีทูพี

☎: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting


#รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี #รับจดทะเบียนบริษัทถึงบ้าน #รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรีถึงบ้าน

บทความที่น่าสนใจ