views

รับจดทะเบียนบริษัท พระราม 2


พิเศษสุด สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ SMEs แม่ค้าออนไลน์ รับจดทะเบียนบริษัท ย่านพระราม 2  พื้นที่บางขุนเทียน จอมทอง บางมด ท่าข้าม บางบอน แสมดำ ที่ต้องการขยายองค์กรธุรกิจ

 

โดยจดทะเบียนบริษัท เพื่อการเติญโต รองรับการขยายตัวของ ฐานรายรับ รายจ่าย ฐานภาษีของธุรกิจ ให้ถูกต้องตามกฎหมายบัญชีและภาษี

 

ปรับโครงสร้างองค์กร การจัดการงานบริหาร และงานการตลาดให้ธุรกิจเป็นระบบ  เพื่อให้ดำเนินกิจการได้อย่างคล่องตัว เพิ่มความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ให้กับธุรกิจหน่วยงานภายนอก โดยการจดทะเบียนบริษัท

 

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี ขอเสนอ รับจดทะเบียนบริษัท  เพียง 12,000 บาท  (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)

แถมฟรี 9 รายการ คุ้มเกินกว่าที่ท่านจะปฏิเสธ สำหรับผู้ประกอบการ  ย่านพระราม 2 ดังนี้

 

1. ให้คำปรึกษา ก่อนและหลัง การจดทะเบียนบริษัท ตอบข้อซักถาม หรือปัญหาของผู้ประกอบการที่ต้องการปรึกษา ฟรี

 

2. รับทำบัญชี ยื่นภาษี ฟรี  1 เดือน

 

3. ให้คำแนะนำ วางระบบบัญชี ฟรี วางแผนภาษี ผังบัญชี ขั้นตอนการทำงานฝ่ายบัญชีบริษัท ผังงาน (Flowchart )

 

4. ให้คำแนะนำ โปรแกรมบัญชี ฟรี ที่เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร ที่เหมาะกับชนิดของ สินค้าและบริการ เช่น โปรแกรม Express, flowaccount, peak

 

5. ตรายาง ฟรี  (ท่านสามารถออกแบบเองได้ตามที่ชอบ)

 

6. เตรียมเอกสาร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ฟรี  (กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

7. จองชื่อในระบบให้ ฟรี จำนวน 3 ชื่อ

 

8. เอกสารในการเริ่มประกอบธุรกิจ ฟรี อาทิเช่น  ใบเสร็จรับ, ใบกำกับภาษี, ใบเสนอราคา, รายงานการประชุม,  ฯลฯ

 

9. จดทะเบียนบริคณห์สนธิให้ ฟรี

 

" พิสูจน์ความจริง พร้อมการันตีผลงาน ของทีมงาน บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี ผู้ชำนาญการ รับจดทะเบียนบริษัท ให้ท่านในพื้นที่ พระราม 2 "

 

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


รายละเอียด บริการรับจดทะเบียนบริษัท กดที่นี่


สัญญาณบอก ต้องจดทะเบียนบริษัท ออกจาก comfort zone

 

ถึงเวลาออกสู่ถนน โลกแห่งธุรกิจ ความจริงของธุรกิจ เมื่อดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จ ในด้านกฎหมายจะมีช่องทางให้ธุรกิจนั้น

 

เข้าสู่ระบบธุรกิจแบบถูกต้องตามกฎหมาย โดยการยืนยันสถานะความสำเร็จของธุรกิจ เมื่อรายได้มากขึ้น กรณีนิติบุคคลจดทะเบียน เมื่อมีรายได้มากกว่า 750,000 บาทต่อปี จะเสียต้องภาษีอยู่ที่  20% 


ในขณะเดียวกันบุคคลธรรมดาเมื่อมีรายได้มากกว่า 750,000 บาทต่อปี จะเสียภาษีอยู่ที่  35%  ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีของระบบ เปิดโอกาสให้มีการจดทะเบียนบริษัท

 

นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการต้องการสร้างเครดิตทางการค้าทางบัญชี เพื่อหาแหล่งเงินทุนขอสินเชื่อเพื่อขยายกิจการ พบว่ารูปแบบของกิจการบริษัทจะแยกส่วนของบัญชีบุคคลที่เป็นเจ้าของ กับกิจการในนามนิติบุคคล


ซึ่งกิจการสามารถขอสินเชื่อได้ในนามกิจการอย่างรวดเร็วและสะดวก  ถึงเวลาแล้วหรือยังในการจดทะเบียนบริษัท สัญญาณรายได้จากการประกอบธุรกิจ จะเป็นตัวบ่งบอกการออกจาก comfort zone เข้าสู่ระบบธุรกิจ โดยการจดทะเบียนบริษัท

 

บริการรับทำบัญชี สำหรับธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่


การเตรียม จดทะเบียนบริษัท สำหรับผู้ประกอบการ ในพื้นที่พระราม 2


จดชื่อบริษัทและจดทะเบียนบริคณห์สนธิ

เริ่มต้นด้วยการตั้งชื่อบริษัทซึ่งจะต้องทำการจองชื่อนิติบุคคลที่ไม่ซ้ำกับบริษัทที่เคยจดทะเบียนไว้แล้ว โดยสามารถยื่นจองชื่อได้ที่ เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

หรือยื่นจองชื่อ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในพื้นที่ สำหรับย่าน พระราม 2 ท่านสามารถยื่นได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สี่พระยา)

 

เมื่อยื่นจองชื่อเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงการเตรียมจดทะเบียนบริคณห์สนธิ เตรียมที่อยู่ และที่ตั้งของบริษัท วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนบริษัท

 

จำนวนหุ้นทุนจดทะเบียน ข้อมูลของผู้ก่อตั้งบริษัทอย่างน้อย 3 คน และชื่อกรรมการอย่างน้อย  1 คน

 

*** หมายเหตุ ในขั้นตอนการเตรียมในขั้นนี้ สำนักงานบัญชี พีทูพี บริการดำเนินการให้ท่านทั้งหมด


จองซื้อหุ้นและนัดประชุมผู้ถือหุ้น

 

ในการจดทะเบียนบริษัทจะต้องจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมดและนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดทำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 

หลักฐานความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัท สำเนารายงานการประชุมการจัดตั้งบริษัทสำเนาข้อบังคับ สำเนาหลักฐานการชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้กับผู้ถือหุ้น

 

แผนที่ตั้งของสำนักงานใหญ่สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัท และของคณะกรรมการทุกท่านซึ่งเอกสารสำคัญทุกฉบับ จะต้องมีการลงนามรับรองจากผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อย 1 คน

 

***หมายเหตุ ในขั้นตอนนี้ สำนักงานบัญชี พีทูพี จะดำเนินการต่างๆ ดังกล่าว ให้ท่านผู้ประกอบการในพื้นที่ พระราม 2 ในทุกขั้นตอนโดยเบื้องต้น จะขอรายละเอียดข้อมูล พร้อมเอกสาร นำมาจัดทำเอกสารรายงานการประชุมการจัดตั้งบริษัท สำเนาข้อบังคับ แผนที่ตั้ง ฯลฯ 

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

อ่านบทความ Step by step จดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนของการจดทะเบียนบริษัท

กรอกคำขอจดทะเบียนบริษัท

 

เมื่อจัดเตรียมเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องทำการกรอก คำขอจดทะเบียน และแบบชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน

 

ได้แก่ คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบบอจ.1) , แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัท, รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3), แบบวัตถุประสงค์ (แบบ ว.), รายละเอียดกรรมการ(แบบ ก.), บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)

 

***หมายเหตุ เอกสารต่างๆ เหล่านี้ สำนักงานบัญชี พีทูพี จะดำเนินการเตรียมพร้อมกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เตรียมเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้ประกอบการ


ขอรับคำปรึกษาก่อน จดทะเบียนบริษัทได้ที่นี่

 


 

ค่าธรรมเนียมสำหรับจดทะเบียนบริษัท

 

ค่าธรรมเนียม สุดท้ายคือการเตรียมค่าธรรมเนียมสำหรับจดทะเบียนบริษัท ประกอบด้วย ค่าจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิฉบับละ 500 บาท

 

ค่าจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทจำกัดฉบับละ 5,000 บาท หนังสือรับรองรายการละ 40 บาท, ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับละ 100 บาท

 

และค่าธรรมเนียมการรับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียนอีกหน้าละ 50 บาท เพราะฉะนั้นผู้ยื่นขอจดทะเบียนจะต้องจัดเตรียมเงินสดสำหรับชำระค่าธรรมเนียมไปให้พร้อมด้วยเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ

 

***หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เหล่านี้ รวมอยู่ในค่าบริการในการจดทะเบียนบริษัทในครั้งนี้แล้ว

 

สถานที่ยื่นจดทะเบียนบริษัท พระราม2

 

เมื่อจัดเตรียมเอกสารกรอกแบบคำขอและเตรียมค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเดินทางไปยื่นจดทะเบียนบริษัท

 

ได้ที่หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้ ผู้ประกอบการย่าน พระราม2 ได้แก่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สี่พระยา)

 

แต่หากหลายท่านยังคิดว่ามีความยุ่งยาก ซับซ้อนและค่อนข้างไม่เข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

ได้ที่เบอร์ 097 236 2994 บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี ยินดีไขข้อสงสัย และตอบคำถามให้ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ พระราม2 ทุกท่าน ด้วยความยินดี

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


 บริการ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด


 

รวมบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานบัญชีกดที่นี่

บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994

ไอดีไลน์ :  p2pacc

 #รับจดทะเบียนบริษัทพระราม2 #รับจดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทพระราม2 #เปิดบริษัทพระราม2 #จดจัดตั้งพระราม2 #จดบริษัทพระราม2

บทความที่น่าสนใจ