รับตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี รับตรวจสอบบัญชี


รับตรวจสอบบัญชี โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็น สำนักงานตรวจสอบบัญชี ไว้อย่างถูกต้องกับ สภาวิชาชีพบัญชี


" มีการวางหลักประกัน เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจ ในการให้บริการ รับตรวจสอบบัญชี "


สำหรับงาน รับตรวจสอบบัญชี ทางบริษัทได้รวมรวบผู้มีประสบการณ์ทางด้าน การตรวจสอบบัญชี โดยผู้บริหารของบริษัท เคยมีประสบการณ์ทำงานจากบริษัท Big4 ทางด้านการตรวจสอบบัญชี


ในหลายปีที่ผ่านมา มีลูกค้าให้ความเชื่อถือ ในงานบริการตรวจสอบบัญชีของทางบริษัทเรา โดยบริษัท สำนักงานพีทูพี จำกัด รับเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ให้กว่า 120 บริษัท โดยประกอบไปด้วยบริษัท หลากหลายอุตสาหกรรม ที่มี่รายได้ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ไปจนถึง 3,000 ล้านบาท

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด


ทำไมถึงเลือกใช้บริการรับตรวจสอบบัญชีกับทางเรา

 • เราใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบบัญชีสมัยใหม่ โดยมีการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี


 • วางแผนการตรวจสอบบัญชี และใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบ ทำให้งานตรวจสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ


  มากกว่าการตรวจสอบปกติ เรามีการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี


  และมีการทำหนังสือเสนอแนะแก่ผู้บริหารในกรณีที่เจอข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน


 • เราทำความเข้าใจธุรกิจลูกค้าก่อนตรวจสอบทำให้ลดภาระของลูกค้าในการ support ผู้ตรวจสอบบัญชี


  อ่านรายละเอียดบริการรับวางแผนภาษีธุรกิจที่เรามีความเชี่ยวชาญในการรับตรวจสอบบบัญชี

 • รับตรวจสอบบัญชี องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เช่น มูลนิธิ, สมาคม
 • รับตรวจสอบบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร
 • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจประเภทซื้อมา-ขายไป
 • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจบริการ
 • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม
 • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจพลังงาน

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

อ่านบริการรับวางระบบบัญชี


ขอบเขตงานรับตรวจสอบบัญชี


 • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) ตามที่กฎหมายกำหนด

 • จัดทำรายงานเสนอข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ตรวจพบ (ถ้ามี)

 • บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)


อัตราค่าบริการรับตรวจสอบบัญชีสำหรับค่าบริการรับตรวจสอบบัญชี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า


โดยเราจะคำนวณค่าบริการตรวจสอบบัญชีจากปริมาณพนักงานที่ใช้ในการตรวจสอบ และระยะเวลาในการทำงานเป็นสำคัญ


โดยค่าบริการเริ่มต้นที่ 4,900 บาท (สำหรับงบการเงินเปล่าที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี)


“ งบการเงินของคุณ ควรได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพ ”

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

บริการรับทำบัญชีในราคาประหยัดรับจดทะเบียนบริษัท ราคาประหยัด ปรึกษาฟรี

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com