views

ขั้นตอน บริษัทต่างประเทศ ตั้งสาขาในไทย


"ไทยเทรนด์" ไม่ได้เป็นเพียงกระแสที่ผ่านมาแล้วผ่านไป แต่เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางทางธุรกิจของภูมิภาค เพราะบริษัทต่างชาติจำนวนมาก


ได้ตัดสินใจเข้ามาลงทุนและตั้งสาขาในประเทศไทย เพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตลาดผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง แรงงานที่มีทักษะและความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ


และในช่วงเวลาที่กระแสโลกาภิวัตน์กำลังเฟื่องฟู การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศก็กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญที่บริษัททั่วโลกต่างให้ความสำคัญ และหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่น่าจับตามองที่สุดในขณะนี้คือ


"ประเทศไทย" ดินแดนแห่งรอยยิ้มที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจอันโดดเด่นและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่หรือสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโต


ต่างก็มองเห็นโอกาสในการเติบโตและขยายฐานลูกค้าในตลาดที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วแห่งนี้ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น และขั้นตอนในการตั้งบริษัทต่างประเทศในไทยมีอะไรน่ารู้บ้างนั้น เรามีคำตอบให้ 


รับจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  รับจดทะเบียนบริษัท บริการครบจบในทุกขั้นตอน

 

บริษัทต่างชาติมาตั้งสาขาในไทย เคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องเป็นไทย

ปัจจุบันประเทศไทยได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับบริษัทต่างชาติที่ต้องการขยายธุรกิจ เพราะเนื่องจากด้วยปัจจัยดึงดูดที่หลากหลายและครอบคลุมทุกมิติ ทำให้ประเทศไทยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนทั่วโลก จะมีอะไรบ้างนั้น เรารวบมาให้แล้ว


1. ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

ประเทศไทยมีประชากรมากกว่า 66 ล้านคน ซึ่งถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชนชั้นกลางที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจ


ที่ต้องการขยายฐานลูกค้า และเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้จะมีความผันผวนบ้าง แต่ก็ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในภูมิภาค


2. ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์

เราคือศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนที่ และเป็นเป็นตลาดที่มีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน ทำให้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสำหรับการกระจายสินค้าและบริการไปยังประเทศเพื่อนบ้าน


ทั้งยังมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคได้อย่างสะดวก ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทำให้การขนส่งสินค้าและการเดินทางสะดวกและรวดเร็ว


3. โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

ต้องยอมรับว่าระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยเราพัฒนาขึ้นมาก การพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ทำให้การขนส่งสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีนิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่พร้อมรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ


4. แรงงานที่มีทักษะและค่าแรงที่แข่งขันได้

เรื่องแรงงานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ประเทศไทยเราคุณภาพกว่าชาติอื่นในภูมิภาค มีความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ บวกกับค่าแรงในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ทำให้เป็นปัจจัยดึงดูดสำคัญสำหรับบริษัทที่ต้องการลดต้นทุนการผลิต


5.นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่เอื้อต่อธุรกิจ

รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การลดหย่อนภาษีเงินได้ และการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ รวมถึงมีบริการ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน


6.คุณภาพชีวิตที่ดีและค่าครองชีพที่ไม่สูง

ด้วยสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ทำให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานและใช้ชีวิต และค่าครองชีพในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ทำให้เป็นปัจจัยดึงดูดสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานและใช้ชีวิต


รับจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน 9 ขั้นตอน จดทะเบียนบริษัทออนไลน์


รูปแบบการลงทุนของบริษัทต่างชาติ ที่ตั้งสาขาในไทย มีแบบไหนบ้าง


1. บริษัทจำกัด (Limited Company)

มีลักษณะเป็นนิติบุคคลไทยที่มีสถานะทางกฎหมายเป็นของตนเอง แยกต่างหากจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ และที่สำคัญคือสามารถมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติได้ โดยทั่วไปแล้วบริษัทต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% แต่ในบางกรณีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI หรือได้รับยกเว้นตามสนธิสัญญา อาจสามารถถือหุ้นได้ 100%


ทำให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ สามารถทำธุรกิจได้หลากหลายประเภท และมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่ขั้นตอนการจัดตั้งและบริหารจัดการค่อนข้างซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารูปแบบอื่น


2. สำนักงานสาขา (Branch Office)

อธิบายง่าย ๆ เลยก็คือเป็นส่วนขยายของบริษัทแม่ในต่างประเทศ ไม่ใช่นิติบุคคลไทย และสามารถทำได้เฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแม่เท่านั้น มีขั้นตอนการจัดตั้งง่ายกว่าบริษัทจำกัด และมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า


แต่มีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ และไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเท่าบริษัทจำกัด เหมาะมาก ๆ สำหรับบริษัทที่ต้องการเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยในระยะแรก หรือต้องการให้บริการลูกค้าในประเทศไทย โดยที่ยังไม่ต้องการลงทุนเต็มรูปแบบ


3.สำนักงานตัวแทน (Representative Office)

เป็นสำนักงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทแม่ในต่างประเทศ ไม่สามารถทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ในประเทศไทยได้ สามารถทำได้เฉพาะกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การหาข้อมูล การประสานงาน การทำการตลาด และการให้บริการหลังการขาย มีขั้นตอนการจัดตั้งง่ายที่สุด และมีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด แต่ก็มีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจมากที่สุด


การเลือกรูปแบบการลงทุน

การเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ของการลงทุน ประเภทของธุรกิจ และงบประมาณที่มีอยู่ ควรศึกษาข้อมูลและขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ แต่ทั้งนี้เราขอให้คุณไปศึกษาเรื่องของ BOI (Board of Investment)


ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยที่ให้การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยงานของรัฐบาลไทยที่รับผิดชอบการจดทะเบียนบริษัทและสำนักงานสาขา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ข้อมูลในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย ควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการใดๆ


รับจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน สถานที่ที่จดทะเบียนบริษัท


เจาะลึกขั้นตอนการตั้งสาขาในไทย ของบริษัทต่างประเทศ


ขั้นตอนที่ 1 การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (Foreign Business License – FBL)

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบว่าธุรกิจของคุณอยู่ในประเภทที่ต้องขอ FBL หรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว


2. เตรียมเอกสาร ไม่ว่าจะเป็น หนังสือรับรองบริษัท (Certificate of Incorporation) งบการเงิน (Financial Statements) รายละเอียดโครงการลงทุน (Investment Plan) หนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


3. ยื่นคำขอ พร้อมเอกสารประกอบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


4. พิจารณาคำขอ คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจะพิจารณาคำขอ โดยพิจารณาจากประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการลงทุน ความมั่นคงทางการเงินของบริษัท และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


5.รับใบอนุญาต หากคำขอได้รับอนุมัติ จะได้รับ FBL ซึ่งมีอายุ 3 ปี และสามารถต่ออายุได้


ขั้นตอนที่ 2: การจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานสาขา

1.เตรียมเอกสาร

  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (FBL)
  • หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทแม่ (Memorandum of Association)
  • ข้อบังคับของบริษัทแม่ (Articles of Association)
  • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแม่ที่อนุมัติให้จัดตั้งสาขา (Board Resolution)
  • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


2.ยื่นคำขอ พร้อมเอกสารประกอบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


3.รับหนังสือรับรอง หากคำขอได้รับอนุมัติ จะได้รับหนังสือรับรองการจัดตั้งสำนักงานสาขา


ขั้นตอนที่ 3: การดำเนินการอื่น ที่เกี่ยวข้อง

  • การขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน สำหรับพนักงานต่างชาติที่ต้องมาทำงานในประเทศไทย
  • การเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน
  • การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
  • การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี


ส่วนระยะเวลาในการดำเนินการ โดยทั่วไปแล้วการขอ FBL และจดทะเบียนสำนักงานสาขาอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน แต่ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจและความสมบูรณ์ของเอกสาร


รับจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  เพิ่มทุนบริษัท ต้องอ่าน การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท


ไทยเทรนด์! ธุรกิจต่างชาติมั่นใจทุกก้าวกับผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี

เราขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศไทยให้ละเอียด ท่านสามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและภาษี P2P Accouting เพื่อให้ขั้นตอนต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น รวมไปถึงวางแผนการลงทุนและการดำเนินธุรกิจล่วงหน้าอย่างรอบคอบ


หากท่านจะขยายธุรกิจสู่ตลาดไทย ไม่ต้องกังวลเรื่องขั้นตอน P2P Accounting ช่วยคุณได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่จดทะเบียนบริษัท ยื่นขอใบอนุญาต จัดการบัญชีและภาษี ครบจบในที่เดียว ให้เราเป็นเพื่อนคู่คิด ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตในไทยอย่างมั่นคง


เรารู้อยู่แล้วว่าเทรนด์ไทยมาแรง อย่าพลาดโอกาสทองในการขยายธุรกิจ P2P Accounting พร้อมเคียงข้างด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ให้บริการด้านบัญชีและภาษีครบวงจร แก้ปัญหาทุกข้อกังวล ให้คุณโฟกัสกับการเติบโตในตลาดไทยอย่างเต็มที่ ไม่ต้องเสียเวลาศึกษาเอง ติดต่อเราได้เลย


รับจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน รับสอบบัญชี ออดิท เซ็นต์งบ โดยผู้ตรวจสอบบัญชีบทความที่น่าสนใจ