views

ขอคืนเงินภาษี


ในบทความนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการขอคืนเงินภาษี เนื่องจากการขอคืนเงินภาษีนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความสับสนให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพหลาย ๆ คน

อย่างที่เราทราบกันดีว่า การเสียภาษีประจำปีเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ ไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ฟรีแลนซ์ พนักงานบริษัท หรืออาชีพใด ๆ ก็ตาม

สำหรับการเสียภาษีหากมีรายได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว หลังจากที่ระบบคำนวณภาษีแล้วพบว่าไม่ต้องเสียภาษีเพิ่ม ก็จะได้รับเงินภาษีที่จ่ายไปแล้วกลับคืนมาได้อีกด้วย

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

อ่านบริการ รับยื่นภาษี บุคคลธรรมดาขายออนไลน์

ช่องทางการรับเงินคืนภาษี


ในการขอคืนเงินภาษีนั้น เราสามารถที่จะรับเงินคืนได้ในหลายช่องทาง ประกอบไปด้วยช่องทาง ดังต่อไปนี้


คืนเงินผ่านพร้อมเพย์


​ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันการลงทะเบียนพร้อมเพย์เพื่อการทำธุรกรรมทางการเงิน เป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากวิธีการนี้ค่อนข้างง่ายและอำนวยความสะดวกให้กับเราได้เป็นอย่างดี

ฉะนั้น การขอคืนเงินภาษีผ่านพร้อมเพย์ จึงเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก โดยวิธีการสมัครพร้อมเพย์สามารถทำได้ง่าย ๆ แค่คุณลงทะเบียนพร้อมเพย์

และผูกบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับเบอร์โทรศัพท์หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นจึงแจ้งกับทางสรรพากรว่าคุณสะดวกขอคืนเงินภาษีผ่านช่องทางของพร้อมเพย์

ซึ่งวิธีนี้ถือเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด เนื่องจากเนื่องจากสรรพากรทราบเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอคืนเงินภาษีอยู่แล้วนั่นเอง
 

คืนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย


​สำหรับวิธีนี้ เหมาะสำหรับท่านที่ถือบัญชีของธนาคารกรุงไทยอยู่แล้ว และไม่ได้ทำการลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ โดยวิธีนี้ทางสรรพากรจะออกหนังสือแจ้งคืน

เงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนำไปติดต่อรับเงินคืนที่สาขาธนาคารกรุงไทย ซึ่งผู้เสียภาษีสามารถที่จะติดต่อขอคืนเงินภาษีได้ด้วยตัวเอง จาก 3 วิธี ดังต่อไปนี้

1. หากผู้เสียภาษี เลือกวิธีขอคืนเงินภาษีผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย และลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ เมื่อได้รับหนังสือ ค.21 ที่สรรพากรออกให้แล้ว สามารถแจ้งธนาคารเพื่อขอรับคืนเงินภาษีผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์ได้เลย

2. ติดต่อให้ธนาคารนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรง

3. สำหรับผู้ที่เดินทางไปติดต่อขอคืนเงินภาษีที่สาขาของธนาคารกรุงไทยด้วยตัวเอง สามารถที่จะคืนเงินด้วยบัตรเงินสด e-Money ได้เลย แต่หากผู้ติดต่อขอคืนเงินภาษีเป็นผู้รับมรดก

จะต้องใช้หนังสือแจ้งคืน ค.21 คำสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก เพื่อขอรับเงินคืนในรูปแบบของบัตรเงินสด e-Money

อย่างไรก็ดี หากผู้ขอคืนเงินภาษีได้มอบอำนาจให้ผู้อื่น ในการติดต่อดำเนินการที่สาขาธนาคารกรุงไทย เงินจะถูกคืนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของผู้ขอคืนเงินภาษีเท่านั้น
 

คืนเงินผ่านสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


​หากคุณไม่สะดวกขอคืนเงินภาษีในช่องทางใดที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถทำได้ เพียงแค่คุณถือบัญชีเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หรือที่เรารู้จักกันในนาม ธ.ก.ส. เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถขอคืนเงินภาษีได้เช่นกัน ในส่วนของวิธีการนั้น ก็คล้ายกับกับการติดต่อขอคืนเงินภาษีผ่านบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย

หลังจากที่ได้รับหนังสือ (ค.21) เรียบร้อยแล้ว ให้นำหนังสือนั้นไปยื่นต่อ ธ.ก.ส. เพื่อทำเรื่องขอคืนเงินภาษีได้ที่สาขา โดยสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1.หากผู้ขอคืนเงินภาษีได้ทำการลงทะเบียนพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อได้รับหนังสือ ค.21 ที่ทางสรรพากรออกให้ สามารถติดต่อ ธ.ก.ส. เพื่อขอรับเงินคืนผ่านบัญชีเงินฝากที่ได้ผูกไว้กับพร้อมเพย์ได้เลย

2.รับเงินคืนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยตรง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ได้ไปติดต่อด้วยตนเอง แต่ใช้วิธีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการให้นั้น เงินจะถูกคืนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของผู้ขอคืนเงินภาษีเท่านั้น

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านวิธี การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอคืนเงินภาษี


กรณีที่ผู้ขอคืนเงินภาษี ไม่ได้ทำการลงทะเบียนพร้อมเพย์หรือไม่มีเลขบัตรประชาชน เช่น ชาวต่างชาติ คณะบุคคล วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ในการติดต่อขอคืนเงินภาษี

จะต้องใช้หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ค.21 พร้อมเช็ค ซึ่งทางสรรพากรจะจัดส่งเอกสารเหล่านี้ให้ผู้ขอคืนเงินภาษีผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้

เพื่อนำเอกสารเหล่านี้ไปติดต่อเข้าบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคาร ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับเอกสาร ค.21 ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการขอคืนเงินภาษีที่สาขาธนาคาร

จนกระทั่งเอกสาร ค.21 หมดอายุ สามารถติดต่อสรรพากรในพื้นที่ เพื่อยื่นคำร้องขอออกเช็คคืนภาษี โดยใช้เอกสารประกอบคำร้อง ดังนี้
 
1. กรณีที่เอกสารสูญหาย ต้องใช้หนังสือแจ้งความในการดำเนินการ

2. หากผู้ขอคืนเงินภาษีมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลมาก่อน จำเป็นต้องแนบเอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลด้วย

3. ในกรณีที่ผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเอง จำเป็นต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจประกอบด้วย บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมทั้งสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนและติดต่อทางสรรพากรเรียบร้อยแล้ว ทางสรรพากรจะดำเนินการนำส่งเอกสาร ค.21 พร้อมเช็คฉบับใหม่ และจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ขอคืนเงินภาษี

ทั้งนี้ หากข้อมูลแสดงว่าผู้เสียภาษี มีชำระภาษีเกิน ชำระผิด ชำระซ้ำ หรือไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี ทางผู้ขอคืนเงินภาษีจะได้รับเงินคืนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอคืนเงินภาษี
 

ยื่นขอคืนเงินภาษีไปแล้ว แต่ไม่ได้เงินคืน


นอกจากการสับสนในขั้นตอนของการขอคืนเงินภาษีแล้ว อีกหนึ่งปัญหาที่พบกันเยอะก็คือ การยื่นขอคืนเงินภาษีไปแล้ว แต่ไม่ได้เงินคืนนั่นเอง ซึ่งสาเหตุของการไม่ได้เงินภาษีคืนนั้น ก็มีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ ดังนี้

การดำเนินการที่ผิดพลาด


สาเหตุหลักของการยื่นขอคืนเงินภาษีและไม่ได้คืน มักจะหนีไม่พ้นขั้นตอนการดำเนินการที่ผิดพลาด ฉะนั้น สิ่งแรกที่คุณต้องทำการตรวจสอบ ก็คือขั้นตอนการยื่นขอคืนเงินภาษีนั่นเอง

โดยคุณสามารถทำการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการของคุณผ่านระบบในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้หลังจากยื่นแบบฯ ไปแล้ว 1 วัน (กรณียื่นแบบฯ กระดาษ)

เพื่อติดตามกระบวนการการดำเนินการได้ ไม่ว่าคุณจะยื่นดำเนินการผ่านทางไหนก็ตาม  โดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ปีภาษี ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเช็คขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ได้แล้ว

ส่งเอกสารไม่ครบ


อีกหนึ่งจุดที่คนมักจะพลาดบ่อย ๆ ก็คงจะหนีไม่พ้นการส่งเอกสารตกหล่น เนื่องจากในการยื่นขอคืนเงินภาษีนั้น เราจำเป็นต้องเตรียมเอกสารหลายอย่าง จึงอาจทำให้พลาดได้ง่าย ๆ

หรือในบางครั้ง ผู้ยื่นขอคืนเงินภาษีบางคนก็ดำเนินการผ่านโทรศัพท์มือถือจึงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ทั้งจากการตกหล่นของไฟล์ที่ส่ง และจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ที่อาจจะไม่ค่อยเสถียรมากนัก ก็อาจจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการได้ ทั้งนี้ ในการส่งเอกสาร หากเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะต้องแนบเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น

นอกจากนี้ยังสามารถจัดส่งได้ทางแฟกซ์หรือไปรษณีย์ได้อีกด้วย  โดยทางส่งเป็นเอกสารจะต้องมีใบนำส่งเอกสาร ชี้แจงรายละเอียดเอกสารที่ขาด พร้อมทั้งระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

สถานะเปลี่ยนเป็น “ผู้คืนภาษีได้รับเงินคืนภาษี” แต่ยังไม่ได้รับเงิน


หากผู้ยื่นขอคืนเงินภาษีคืนส่งเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว หลังจากเช็คขั้นตอนการดำเนินงานในระบบและพบว่าสถานะเปลี่ยนเป็น “ผู้คืนภาษีได้รับเงินคืนภาษี” แล้ว

แต่ยังไม่ได้รับเงิน อาจเป็นไปได้ว่าผู้ยื่นขอคืนเงินภาษีได้มีการเปลี่ยนที่อยู่ แต่ไม่ได้แจ้งให้สรรพากรทราบ หรือหากไม่เข้าข่ายใด ๆ ที่กล่าวมา แต่ยังไม่ได้รับเงินคืน

แนะนำให้ผู้ยื่นขอคืนเงินภาษีติดต่อสำนักงานสรรพากรในพื้นที่เพื่อติดตาม คืนเงินภาษี โดยยื่นเรื่องพร้อมเอกสารประกอบคำร้อง ดังนี้

- บัตรประจำประชาชน พร้อมสำเนา

- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน โดยต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ    อำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา)
 
ในส่วนของระยะเวลาในการดำเนินการ จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน ในกรณีที่ผู้ยื่นขอคืนเงินภาษี ได้ทำการผูกบัญชีไว้กับพร้อมเพย์ แต่หากไม่มีข้อมูลลงทะเบียนพร้อมเพย์

จะใช้เวลา 30 วัน หากสรรพากรพบว่าผู้ยื่นขอคืนเงินภาษีไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ สรรพากรจะทำการส่งเช็คไปตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ โดยใช้เวลา 15 วัน ทั้งสิ้น 45 วัน จึงได้รับเงินคืน

 รู้จักภพ 30 คืออะไรทำไมต้องยื่นสรรพากรทุกเดือน

ถึงแม้ว่าขั้นตอนในการขอคืนเงินภาษีนั้น จะสามารถทำได้ด้วยตัวเองในทุกขั้นตอนก็จริง แต่จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์และความระเอียดรอบคอบในการดำเนินการอย่างมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นการยื่นขอคืนเงินภาษีในรูปแบบของนิติบุคคลแล้วด้วยนั้น ยิ่งต้องใช้ประสบการณ์และความระเอียดรอบคอบที่มากกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

สำนักงานบัญชี พีทูพี ขอเสนอบริการรับวางแผนภาษี ที่จะช่วยจัดการเรื่องภาษีให้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการยื่นภาษี ตลอดจนการยื่นขอคืนเงินภาษีนั่นเอง
 

นอกจากนี้เรายังมีบริการต่าง ๆ ด้านบัญชีอีกด้วย ทั้งการวางระบบบัญชี การจัดทำบัญชี ตลอดจนโปรแกรมบัญชี ที่จะช่วยให้เรื่องการทำบัญชีของคุณนั้น ง่ายและสะดวกขึ้น

ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีเต็ม พร้อมด้วยการดำเนินการจากผู้เชี่ยวชาญในทุก ๆ ขั้นตอน คุณจึงมั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแล ด้วยความใส่ใจ และโปร่งใสในทุก ๆ ขั้นตอน

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

แนะนำอ่าน บริการรับวางแผนภาษี


บริการ ที่ปรึกษาภาษี วางแผนลดหย่อนภาษีกฏหมาย
บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ