views

ช่องทางการรับเงินคืนภาษี


ในบทความนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของช่องทางการรับเงินคืนภาษีเนื่องจากการขอคืนเงินภาษีนั้นถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความสับสนให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพหลาย ๆคน

อย่างที่เราทราบกันดีว่า การเสียภาษีประจำปีเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ฟรีแลนซ์ พนักงานบริษัท หรืออาชีพใด ๆ ก็ตาม

สำหรับการเสียภาษีหากมีรายได้ที่ถูกหักภาษีณ ที่จ่ายไว้แล้ว หลังจากที่ระบบคำนวณภาษีแล้วพบว่าไม่ต้องเสียภาษีเพิ่ม ก็จะได้รับเงินภาษีที่จ่ายไปแล้วกลับคืนมาได้อีกด้วย

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

อ่านบริการ รับยื่นภาษี บุคคลธรรมดาขายออนไลน์

ช่องทางการรับเงินคืนภาษี


ในการขอคืนเงินภาษีนั้นเราสามารถที่จะรับเงินคืนได้ในหลายช่องทาง ประกอบไปด้วยช่องทาง ดังต่อไปนี้


คืนเงินผ่านพร้อมเพย์


​ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันการลงทะเบียนพร้อมเพย์เพื่อการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากวิธีการนี้ค่อนข้างง่ายและอำนวยความสะดวกให้กับเราได้เป็นอย่างดี

ฉะนั้นการขอคืนเงินภาษีผ่านพร้อมเพย์จึงเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก โดยวิธีการสมัครพร้อมเพย์สามารถทำได้ง่ายๆ แค่คุณลงทะเบียนพร้อมเพย์

และผูกบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับเบอร์โทรศัพท์หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นจึงแจ้งกับทางสรรพากรว่าคุณสะดวกขอคืนเงินภาษีผ่านช่องทางของพร้อมเพย์

ซึ่งวิธีนี้ถือเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด เนื่องจากเนื่องจากสรรพากรทราบเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอคืนเงินภาษีอยู่แล้วนั่นเอง
 

คืนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย


​สำหรับวิธีนี้เหมาะสำหรับท่านที่ถือบัญชีของธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วและไม่ได้ทำการลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ โดยวิธีนี้ทางสรรพากรจะออกหนังสือแจ้งคืน

เงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ค.21) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนำไปติดต่อรับเงินคืนที่สาขาธนาคารกรุงไทย ซึ่งผู้เสียภาษีสามารถที่จะติดต่อขอคืนเงินภาษีได้ด้วยตัวเอง จาก 3 วิธี ดังต่อไปนี้

1. หากผู้เสียภาษีเลือกวิธีขอคืนเงินภาษีผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย และลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ เมื่อได้รับหนังสือค.21 ที่สรรพากรออกให้แล้ว สามารถแจ้งธนาคารเพื่อขอรับคืนเงินภาษีผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์ได้เลย

2. ติดต่อให้ธนาคารนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรง

3. สำหรับผู้ที่เดินทางไปติดต่อขอคืนเงินภาษีที่สาขาของธนาคารกรุงไทยด้วยตัวเอง สามารถที่จะคืนเงินด้วยบัตรเงินสดe-Money ได้เลย แต่หากผู้ติดต่อขอคืนเงินภาษีเป็นผู้รับมรดก

จะต้องใช้หนังสือแจ้งคืนค.21 คำสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกเพื่อขอรับเงินคืนในรูปแบบของบัตรเงินสด e-Money

อย่างไรก็ดีหากผู้ขอคืนเงินภาษีได้มอบอำนาจให้ผู้อื่นในการติดต่อดำเนินการที่สาขาธนาคารกรุงไทย เงินจะถูกคืนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของผู้ขอคืนเงินภาษีเท่านั้น
 

คืนเงินผ่านสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)


​หากคุณไม่สะดวกขอคืนเงินภาษีในช่องทางใดที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถทำได้ เพียงแค่คุณถือบัญชีเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หรือที่เรารู้จักกันในนาม ธ.ก.ส. เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถขอคืนเงินภาษีได้เช่นกัน ในส่วนของวิธีการนั้นก็คล้ายกับกับการติดต่อขอคืนเงินภาษีผ่านบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย

หลังจากที่ได้รับหนังสือ (ค.21) เรียบร้อยแล้ว ให้นำหนังสือนั้นไปยื่นต่อ ธ.ก.ส. เพื่อทำเรื่องขอคืนเงินภาษีได้ที่สาขา โดยสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1.หากผู้ขอคืนเงินภาษีได้ทำการลงทะเบียนพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วเมื่อได้รับหนังสือ ค.21 ที่ทางสรรพากรออกให้ สามารถติดต่อ ธ.ก.ส.เพื่อขอรับเงินคืนผ่านบัญชีเงินฝากที่ได้ผูกไว้กับพร้อมเพย์ได้เลย

2.รับเงินคืนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยตรง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ได้ไปติดต่อด้วยตนเองแต่ใช้วิธีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการให้นั้น เงินจะถูกคืนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของผู้ขอคืนเงินภาษีเท่านั้น

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านวิธี การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอคืนเงินภาษี


กรณีที่ผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ได้ทำการลงทะเบียนพร้อมเพย์หรือไม่มีเลขบัตรประชาชน เช่น ชาวต่างชาติ คณะบุคคลวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ในการติดต่อขอคืนเงินภาษี

จะต้องใช้หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือ ค.21 พร้อมเช็ค ซึ่งทางสรรพากรจะจัดส่งเอกสารเหล่านี้ให้ผู้ขอคืนเงินภาษีผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้

เพื่อนำเอกสารเหล่านี้ไปติดต่อเข้าบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคาร ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับเอกสารค.21 ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการขอคืนเงินภาษีที่สาขาธนาคาร

จนกระทั่งเอกสาร ค.21 หมดอายุ สามารถติดต่อสรรพากรในพื้นที่ เพื่อยื่นคำร้องขอออกเช็คคืนภาษีโดยใช้เอกสารประกอบคำร้อง ดังนี้
 
1. กรณีที่เอกสารสูญหายต้องใช้หนังสือแจ้งความในการดำเนินการ

2. หากผู้ขอคืนเงินภาษีมีการเปลี่ยนชื่อ– นามสกุลมาก่อน จำเป็นต้องแนบเอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลด้วย

3. ในกรณีที่ผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเองจำเป็นต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจประกอบด้วย บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมทั้งสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนและติดต่อทางสรรพากรเรียบร้อยแล้วทางสรรพากรจะดำเนินการนำส่งเอกสาร ค.21 พร้อมเช็คฉบับใหม่ และจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ขอคืนเงินภาษี

ทั้งนี้ หากข้อมูลแสดงว่าผู้เสียภาษีมีชำระภาษีเกิน ชำระผิด ชำระซ้ำ หรือไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี ทางผู้ขอคืนเงินภาษีจะได้รับเงินคืนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอคืนเงินภาษี
 

ยื่นขอคืนเงินภาษีไปแล้ว แต่ไม่ได้เงินคืน


นอกจากการสับสนในขั้นตอนของการขอคืนเงินภาษีแล้วอีกหนึ่งปัญหาที่พบกันเยอะก็คือ การยื่นขอคืนเงินภาษีไปแล้วแต่ไม่ได้เงินคืนนั่นเอง ซึ่งสาเหตุของการไม่ได้เงินภาษีคืนนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ ดังนี้

การดำเนินการที่ผิดพลาด


สาเหตุหลักของการยื่นขอคืนเงินภาษีและไม่ได้คืน มักจะหนีไม่พ้นขั้นตอนการดำเนินการที่ผิดพลาดฉะนั้น สิ่งแรกที่คุณต้องทำการตรวจสอบ ก็คือขั้นตอนการยื่นขอคืนเงินภาษีนั่นเอง

โดยคุณสามารถทำการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการของคุณผ่านระบบในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้หลังจากยื่นแบบฯไปแล้ว 1 วัน (กรณียื่นแบบฯ กระดาษ)

เพื่อติดตามกระบวนการการดำเนินการได้ไม่ว่าคุณจะยื่นดำเนินการผ่านทางไหนก็ตาม  โดยระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ปีภาษี ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเช็คขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ได้แล้ว

ส่งเอกสารไม่ครบ


อีกหนึ่งจุดที่คนมักจะพลาดบ่อยๆ ก็คงจะหนีไม่พ้นการส่งเอกสารตกหล่น เนื่องจากในการยื่นขอคืนเงินภาษีนั้น เราจำเป็นต้องเตรียมเอกสารหลายอย่างจึงอาจทำให้พลาดได้ง่าย ๆ

หรือในบางครั้งผู้ยื่นขอคืนเงินภาษีบางคนก็ดำเนินการผ่านโทรศัพท์มือถือจึงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ทั้งจากการตกหล่นของไฟล์ที่ส่งและจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ที่อาจจะไม่ค่อยเสถียรมากนัก ก็อาจจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการได้ทั้งนี้ ในการส่งเอกสาร หากเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะต้องแนบเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น

นอกจากนี้ยังสามารถจัดส่งได้ทางแฟกซ์หรือไปรษณีย์ได้อีกด้วย  โดยทางส่งเป็นเอกสารจะต้องมีใบนำส่งเอกสาร ชี้แจงรายละเอียดเอกสารที่ขาดพร้อมทั้งระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

สถานะเปลี่ยนเป็น“ผู้คืนภาษีได้รับเงินคืนภาษี” แต่ยังไม่ได้รับเงิน


หากผู้ยื่นขอคืนเงินภาษีคืนส่งเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว หลังจากเช็คขั้นตอนการดำเนินงานในระบบและพบว่าสถานะเปลี่ยนเป็น“ผู้คืนภาษีได้รับเงินคืนภาษี” แล้ว

แต่ยังไม่ได้รับเงิน อาจเป็นไปได้ว่าผู้ยื่นขอคืนเงินภาษีได้มีการเปลี่ยนที่อยู่แต่ไม่ได้แจ้งให้สรรพากรทราบ หรือหากไม่เข้าข่ายใด ๆ ที่กล่าวมาแต่ยังไม่ได้รับเงินคืน

แนะนำให้ผู้ยื่นขอคืนเงินภาษีติดต่อสำนักงานสรรพากรในพื้นที่เพื่อติดตามคืนเงินภาษี โดยยื่นเรื่องพร้อมเอกสารประกอบคำร้อง ดังนี้

- บัตรประจำประชาชนพร้อมสำเนา

- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทนโดยต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ    อำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา)
 
ในส่วนของระยะเวลาในการดำเนินการ จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน ในกรณีที่ผู้ยื่นขอคืนเงินภาษีได้ทำการผูกบัญชีไว้กับพร้อมเพย์ แต่หากไม่มีข้อมูลลงทะเบียนพร้อมเพย์

จะใช้เวลา 30 วัน หากสรรพากรพบว่าผู้ยื่นขอคืนเงินภาษีไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ สรรพากรจะทำการส่งเช็คไปตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้โดยใช้เวลา 15 วัน ทั้งสิ้น 45 วัน จึงได้รับเงินคืน

 รู้จักภพ 30 คืออะไรทำไมต้องยื่นสรรพากรทุกเดือน

ถึงแม้ว่าขั้นตอนในการขอคืนเงินภาษีนั้นจะสามารถทำได้ด้วยตัวเองในทุกขั้นตอนก็จริง แต่จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์และความระเอียดรอบคอบในการดำเนินการอย่างมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นการยื่นขอคืนเงินภาษีในรูปแบบของนิติบุคคลแล้วด้วยนั้นยิ่งต้องใช้ประสบการณ์และความระเอียดรอบคอบที่มากกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

สำนักงานบัญชี พีทูพีขอเสนอบริการรับวางแผนภาษี ที่จะช่วยจัดการเรื่องภาษีให้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการยื่นภาษี ตลอดจนการยื่นขอคืนเงินภาษีนั่นเอง
 

นอกจากนี้เรายังมีบริการต่าง ๆ ด้านบัญชีอีกด้วย ทั้งการวางระบบบัญชีการจัดทำบัญชี ตลอดจนโปรแกรมบัญชี ที่จะช่วยให้เรื่องการทำบัญชีของคุณนั้นง่ายและสะดวกขึ้น

ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีเต็มพร้อมด้วยการดำเนินการจากผู้เชี่ยวชาญในทุก ๆ ขั้นตอน คุณจึงมั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลด้วยความใส่ใจ และโปร่งใสในทุก ๆ ขั้นตอน

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

แนะนำอ่าน บริการรับวางแผนภาษี


บริการ ที่ปรึกษาภาษี วางแผนลดหย่อนภาษีกฏหมาย

บทความที่น่าสนใจ