views

ทำบัญชีขายของออนไลน์


สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ ที่เริ่มต้นทำธุรกิจอาจยังสงสัยว่าจำเป็นแค่ไหนที่ต้อง ทำบัญชี เมื่อขายของออนไลน์ แล้วจะได้ประโยชน์อะไรกับธุรกิจ


ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ที่ยังไม่มีประการณ์ในการจัดการระบบบันทึกบัญชีภาษีและไม่ความรู้ความเข้าใจในการ ทำบัญชี สำหรับธุรกิจขายออนไลน์


เรามารู้เคล็ดลับด้านพื้นฐานของการบริหารจัดการงานทำบัญชีภาษี ขายของออนไลน์กัน ท่านรู้หรือไม่ว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจต่างๆนั้นให้ความสำคัญกับ


ระบบการทำบัญชี ขายของออนไลน์ การคำนวณภาษีระบบหลังบ้าน การบริหารจัดการงานบัญชีภาษี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางระบบบัญชีด้านรายรับ รายจ่าย บัญชีภาษี บัญชีต้นทุน


ร่วมไปถึงรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี ถูกต้องตามประมวลกฎหมายภาษี ทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่าการบัญชีคืออะไร,วัตถุประสงค์,ขั้นตอน และประโยชน์ของการทำบัญชี ขายของออนไลน์


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน บริการรับเป็นที่ปรึกษาบัญชี

การบัญชี

การบัญชี คือกระบวนการจัดการในส่วนของทำบัญชี ขายของออนไลน์ การบันทึกรายการทางการค้า การเขียนการบันทึกรายการ การจำแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การสรุปผลการดินเนินงานวิเคราะห์แปลความหมายข้อมูลของนักบัญชี


วัตถุประสงค์ของการทำบัญชี ขายออนไลน์

1.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฏหมาย


2.เพื่อให้เจ้าของกิจการได้ทราบว่ามีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เป็นจำนวนเท่าใด


3.เพื่อเป็นการบันทึกเหตุการณ์ทางการค้า


4.เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต และการสูญหายของสินทรัพย์


5.เพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของนักธุรกิจ และ ประกอบการรตัดสินใจในการบริหารของเจ้าของ


6.เพื่อเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการคำนวณภาษีที่จะต้องจ่ายแก่รัฐ


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน บริการรับวางระบบบัญชี บริษัท โรงงาน


การทำบัญชี ขายออนไลน์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลรายการ รายรับ รายจ่ายของเราทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบิลค่าน้ำค่าไฟ สัญญาชำระเงินของลูกค้า Invoice จาก supplier เช็คต่าง ๆ ข้อมูลเงินเดือนพนักงาน ให้รวบรวมและตรวจสอบถึงความถูกต้อง


2.แบ่งเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน

การแบ่งข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ได้แก่

1.รายได้ Sales ยอดขาย หรือ การขายทั้งหมด ทีได้ขายให้กับลูกค้าทุกคน


2.รายจ่าย Expense รายจ่าย หรือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่บริษัทได้ใช้ไป เช่น ค่าผลิตสินค้า ค่าแรงงาน


3.สินทรัพย์ Assets จดข้อมูลของทุกอย่างที่มี ได้แก่ เงินสด บัญชีที่ได้รับ และ ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือและอาคาร ที่ดินต่าง ๆ


4.หนี้ Liabilities หนี้ คือเงินที่คุณติดคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินกู้ธนาคาร เงินที่ติดซัพพลายเออร์ไว้


3. เดบิต และ เครดิต

ทุกรายการรับ และ รายการจ่าย จะแบ่งได้เป็น เดบิต หรือ เครดิต โดยเดบิต กับ เครดิต จะต้องเท่ากันตอนสุดท้ายเสมอ


4. การตรวจสอบข้อมูลทุกรายการที่อยู่ในสมุดบัญชี

ทุกรายงานต้องอยู่ในหมวดที่ถูกต้อง (รายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ และ หนี้) ต้องมีการเดบิตเครดิตที่ถูกต้อง และ มีมูลค่าเดบิตเครดิตตอนสุดท้ายเท่ากัน


5. สร้างสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป หมายถึง สมุดรวมบัญชีทั้งหมด เช่น แต่ละหน้าของสมุดเล่มนี้จะมีหัวข้อ เงินสด ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ค่าน้ำ ค่าไฟ ถ้าทำอย่างสม่ำเสมอจะสามารถดูได้ว่าบัญชีแต่ละอย่างมากน้อยแค่ไหนในช่วงสัปดาห์ หรือ ช่วงเดือน


6. จัดการทำให้ เดบิต และ เครดิต ในบัญชีแยกประเภททั่วไปเท่ากัน

หากได้ทำการรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกประเภทบัญชีแต่ละแบบไว้แล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อมาคือ การตรวจสอบว่าแต่ละบัญชีมีเดบิต และ เครดิต ตอนจบเท่ากันหรือเปล่าไม่ว่าจะมีรายการซื้อขายหนึ่งรายการ หรือ มากกว่าร้อยรายการ มูลค่าของเดบิตและเครดิตรวมตอนจบต้องเท่ากันเสมอ


7. ตรวจสอบข้อมูลกันผิดพลาด

บางครั้งข้อมูลอาจเกิดการผิดพลาดได้ วิธีแก้คือถ้าเดบิตกับเครดิตไม่เท่ากัน ลองกลับไปดูข้อมูลรายการทั้งหมดอีกรอบว่าจดได้ครบและลงข้อมูลได้ถูกประเภทหรือเปล่า เพราะบางครั้งอาจจะมีการลงรายการซ้ำหลายรอบ หรือ ลงรายการขาด ผิดบัญชี

 

8. สรุปงบดุลของธุรกิจ และ บัญชีกระแสรายวัน

การสรุปงบดุลบัญชีธุรกิจ และ บัญชีกระแสรายวัน จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจ


**บัญชีกระแสรายวัน คือ บัญชีสรุปรายได้ลบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของธุรกิจคุณในช่วงเวลาหนึ่ง บัญชีนี้จะช่วยบอกได้ว่า กำไร หรือ ขาดทุนเท่าไร


**บัญชีงบดุลธุรกิจ จะบอกถึงสินทรัพย์และหนี้ของบริษัท สินทรัพย์คือเงินสด เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ดิน ลูกหนี้

 

9. สำรองเอกสาร

สิ่งสำคัญในการ ทำบัญชีขายออนไลน์ คือ การจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภายหลัง เราจำเป็นต้องมีการสำรองเอกสารอย่างสม่ำเสมอ


หากในอนาคตอาจต้องกลับมาดูข้อมูลใหม่ หรือ สำหรับการตรวจสอบข้อมูล เอกสารทุกอย่าง สามารถถูกจัดเก็บได้ด้วยตัวเลขง่าย ๆ พร้อมวันที่ของเอกสาร เช่น บัญชีค่าใช้จ่ายเดือนมกราคมปี 2563 เป็นต้น


10. เอกสารที่เป็นไฟล์คอม เก็บไว้อย่างน้อย 7 ปี

ควรจัดเก็บข้อมูลโดยการสแกนเอกสารแต่ละปี และ บันทึกเก็บข้อมูลไว้เผื่อฉุกเฉิน ใน USB Disk ไว้หนึ่งที่ และ คอมพิวเตอร์อีกหนึ่งที่ หรือ จะเก็บไว้ในระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ Cloud Storage


เช่น Dropbox หรือ Google Drive เพราะโอกาสที่จะถูกขอดูบัญชีย้อนหลังมีได้เสมอและควรจัดเก็บอย่างน้อย 7 ปี ห้ามทำลายก่อน

 

11. เอกสารที่เป็นกระดาษควรเก็บไว้อย่างน้อย 1 ปี

การทำบัญชีในเอกสาร ก็ต้องเก็บเอกสารบัญชีไว้อย่างน้อยหนึ่งปี เอกสารพวกนี้สามารถนำไปให้บริษัทบัญชีตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยื่นภาษีแต่ละปี


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน เอกสารบัญชีสูญหาย เสียหาย ทำอย่างไร

ประโยชน์ของการทำบัญชี

1.เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

การทำบัญชี ขายออนไลน์ จะทำให้กิจการทราบผลการดำเนินงาน ทั้งฐานะทางการเงิน และความมั่นคงของธุรกิจ โดยในการจัดทำบัญชี จะบันทึกบัญชี


รายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ เช่น การบันทึกรายรับ รายจ่าย การลงทุน ที่เป็นของกิจการ โดยไม่นำส่วนที่เป็นของส่วนตัวมาบันทึก


เมื่อมีการบันทึกรายการต่าง ๆ แล้ว ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้นั้นจะสามารถนำมาจัดทำเป็นรายงานทางการเงินได้ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน ดังนี้คือ


งบกำไรขาดทุน  -- จะสะท้อนภาพผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ ว่า กิจการมีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าไร มีผลกำไรหรือขาดทุน


งบดุล – จะสะท้อนภาพฐานะทางการเงินของกิจการ ได้แก่ ทรัพย์สิน หนี้สิน และ ส่วนของเจ้าของ ว่ามีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหน สินทรัพย์ที่มีอยู่จะบ่งบอกศักยภาพในการเจริญเติบโตและความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจในอนาคต


งบกระแสเงินสด – จะสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ แบ่งได้เป็น 3 กิจกรรมคือ


กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน


กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน


กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่านบริการรับทำบัญชี ร้านอาหาร


2. เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ

ข้อมูลบัญชี มีประโยชน์ต่อการวางแผนและการตัดสินใจ โดยประเมินจากข้อมูลเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต


อาจอยู่ในรูปของรายงานวิเคราห์ต่าง ๆ อันเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารงานสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น อีกทั้ง ช่วยในการพยากรณ์


เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตได้อย่างมีทิศทาง และความเชื่อมั่นสูง สามารถวิเคราะห็ความเป็นไปได้ของการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนกำไร และควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท

การทำบัญชี ขายออนไลน์ให้ถูกต้องจะทำให้กิจการทราบจำนวนต้นทุน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ จะสามารถคำนวณต้นทุนของสินค้าและบริการของกิจการ


ได้อย่างถูกต้อง จะช่วยในการตัดสินใจ ทั้งการกำหนดราคาสินค้า หรือ บริการของธุรกิจ ช่วยการควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามประมาณการที่ได้กำหนดไว้


สามารถนำไปวิเคราะห์ ปรับปรุงรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก รวมถึงช่วยวางแผนการดำเนินงานได้เหมาะสมกับทรัพยากรที่กิจการมีอยู่ สามารถหาหลักฐานในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งได้

 

4. เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี

การมีระบบบัญชีที่ดีจะทำให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีได้ ช่วยให้กิจการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากข้อมูลทางการเงิน


จะต้องมีหลักฐานที่สามารถยืนยันถึงที่มาที่ไปได้ ทำให้โอกาสการเกิดทุจริตสามารถทำได้ยาก แถมยังวิเคราะห์หาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น

 

5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุน

การทำบัญชี ขายออนไลน์จะทำให้เราได้รายงานทางการเงิน ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อทางธุรกิจต่าง ๆ อันเป็นหลักฐานในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้และสถาบันการเงิน


6.เพื่อการเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง

การทำบัญชี ขายของออนไลน์ จะทำให้ทราบถึง กำไรขาดทุนที่แน่ชัด สามารถวางแผนภาษีอากรได้อย่างเหมาะสม ประหยัด และ เสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


สรุปการทำบัญชี

มีประโยชน์มากสำหรับผู้ประกอบการในการวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ การวางแผน และตัดสินใจ การวางแผนกำไร และควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัททั้งหมด


ดังนั้นผู้ประกอบการหน้าใหม่ควรอย่างยิ่งในการจัดทำระบบบัญชีจัดทำผังเส้นทางการเดินงานบัญชีที่ประยุกตืให้เข้ากับกิจการวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบบริหารจัดการที่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีทำบัญชี ทดลองการปฎิบัติให้เกิดสภาพคล่องในการทำบัญชี ให้เป็นระบบในฝ่ายบัญชี


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  วิธีคำนวณภาษีจากยอดขาย

บทความที่น่าสนใจ