views

การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทในการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อก่อตั้งบริษัทนั้น“ทุนจดทะเบียนบริษัท” ก็เปรียบเสมือนกับเป็น เงินในการลงทุนของบริษัท คำถามก็คือ แล้วถ้าหากว่าคุณต้องการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท


หรือเรียกเงินทุนเพิ่มอีกครั้งจากผู้ถือหุ้นบริษัท ขึ้นมาล่ะคุณจะต้องทำอย่างไร? วันนี้สำนักงานบัญชี พีทูพี มีคำตอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทที่หลาย ๆคนสงสัยมาฝากกัน


ปรึกษาเพิ่มทุนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน จดทะเบียนบริษัทที่ไหน ได้ใกล้สุด ไปดูกัน


การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทคืออะไร ?


การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท คือ การเรียกเงินทุนเพิ่มอีกครั้งจากผู้ถือหุ้นบริษัท เปรียบเสมือนกับการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำเงินทุนเหล่านั้น


มาบริหารบริษัท ในกรณีที่มีการขยายกิจการตลอดจนการนำเงินเหล่านี้มาชำระหนี้ของบริษัท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทสามารถเรียกได้อีกอย่างก็คือ


“หุ้นเพิ่มทุน” ด้วยวิธีการออกหุ้นเพิ่ม จากนั้นจึงนำมาจำหน่ายสู่ตลาด ทั้งนี้ทางบริษัทสามารถเสนอขายให้ได้ทั้งผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ ใน 3 รูปแบบด้วยกันดังนี้


- การเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม(Right Offering หรือ RO)  สำหรับวิธีการนี้ เป็นการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย


โดยมีหลักการคือการแบ่งตามสัดส่วนในการถือครองหุ้นนั่นเอง อย่างเช่น ในกรณีที่บริษัทมีการประกาศเพิ่มทุนในราคา 10 บาท โดยมีเงื่อนไขคือ


ผู้ที่ถือหุ้นเดิมที่ถือหุ้นอยู่จำนวน 10 หุ้นถึงจะสามารถถือหุ้นเพิ่มทุนได้จำนวน 1 หุ้น พูดง่าย ๆ ก็คือหากวันนี้คุณถือหุ้นอยู่จำนวน 10,000 หุ้น


คุณจะได้รับสิทธิ์ในการถือหุ้นเพิ่มทุนในจำนวน 1,000 สิทธิ์นั่นเอง อย่างไรก็ดีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายสามารถที่จะเลือกได้ว่าต้องการเพิ่มทุนหรือไม่


ทั้งนี้ในกรณีที่ตัดสินใจไม่เพิ่มทุนจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลดลงเนื่องจากจำนวนหุ้นของบริษัทได้เพิ่มขึ้นแล้วนั่นเอง


- การเพิ่มทุนให้กับประชาชนในวงกว้าง(Public Offering) ในส่วนของการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทรูปแบบนี้คือการออกหุ้นเพิ่มทุน


เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เลือกใช้เนื่องจากข้อจำกัดของบริษัทเอกชนนั้น ไม่สามารถระดมทุนจากสาธารณะได้


โดยขั้นตอนของบริษัทที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์และอยู่ในช่วงระยะเวลาของการนำหุ้นออกขายสู่สาธารณะชั้นเรียกว่า Initial Public Offering หรือ “IPO” นั่นเอง


- การเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง(Private Placement หรือ PP) คือการออกหุ้นเพิ่มทุน เพื่อขายให้แก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม


โดยมีจำนวนจำกัดไม่เกิน50 ราย หรือหากกำหนดตามมูลค่าจะต้องมีมูลค่าในการเสนอขายไม่เกิน20 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือรอบ 12 เดือน


การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทในรูปแบบนี้เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการพันธมิตรทางธุรกิจในการร่วมทุนซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทในลักษณะนี้


มีข้อแตกต่างจากทั้ง 2 รูปแบบที่กล่าวมาแล้วตรงที่ การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทในรูปแบบนี้มีความสะดวกและรวดเร็วอีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่านั่นเอง


ถึงแม้ว่าการเพิ่มทุนแบบ PP นั้น จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าแบบอื่น ๆทั้งในด้านของการได้รับกำไรลดลง รวมถึงราคาหุ้นที่อาจถูกปรับลดลง


ซึ่งเกิดจากการเพิ่มจำนวนของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาแบ่งกำไรของบริษัทแต่ก็มีข้อดีจากพันธมิตรที่ทางบริษัทจัดหาได้เพราะนอกจากการได้รับเงินทุนเพิ่มแล้ว


นักลงทุนที่เข้ามาอาจนำมาซึ่งฐานลูกค้า เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนวงสังคมใหม่ที่อาจช่วยให้โปรเจคสำเร็จลุล่วงได้ง่ายขึ้น


ข้อควรรู้ คุณสามารถเลือกใช้การเพิ่มทุนได้มากกว่า 1 รูปแบบ กล่าวคือ คุณสามารถขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมกับการขายให้แก่ประชาชนภายนอกได้


ปรึกษาเพิ่มทุนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านวิธี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ


วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

ในส่วนของวัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายข้อ โดยสามารถแบ่งออกมาได้เป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้


เพื่อการขยายธุรกิจ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์นี้ถือเป็นทางเลือกที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างสูงสุดเลยก็ว่าได้เนื่องจากจะช่วยให้บริษัท


สามารถนำเงินทุนในส่วนนี้มาบริหารจัดการในเรื่องของการขยายกิจการได้เพื่อช่วยให้บริษัทเติบโตและสร้างรายได้ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง


เพื่อการชำระหนี้

สำหรับบริษัทที่มีภาระหนี้สินเยอะ การนำเงินทุนในส่วนนี้มาชำระหนี้สินจะช่วยให้สภาพการเงินของบริษัทคล่องตัวยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ยในการชำระหนี้ในอนาคตได้อีกด้วย  


เพื่อล้างการขาดทุนสะสม

ในส่วนของการนำเงินทุนมาใช้เพื่อล้างการขาดทุนสะสมนั้นอาจจะเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยคุ้มค่าเงินสักเท่าไหร่ เนื่องจากเป็นการนำเงินมาใช้ไปกับการ


แก้ปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นไปแล้วกล่าวคือ ถึงแม้ว่าบริษัทจะสามารถแก้สถานการณ์ในการนำจ่ายเงินปันผลได้แต่ก็ไม่อาจนำเงินในส่วนนี้มาต่อยอดได้อย่างแท้จริงนั่นเอง


เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

การมีเงินทุนหมุนเวียนจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นเมื่อมีสภาพคล่องที่ดี ก็จะช่วยให้การบริหารจัดการดีไปด้วย


วิธีจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท

ในส่วนของวิธีการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทนั้นสามารถทำได้โดยการออกหุ้นใหม่ จากมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกล่าวคือในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุน จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ดังนี้


1. ทางบริษัทต้องทำการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการหารือกับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเพิ่มทุน เมื่อได้มติพิเศษแล้วจึงนำมติพิเศษมาใช้


เพื่อดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ5 ให้เป็นไปตามจำนวนทุนที่ต้องการเพิ่มทั้งนี้ เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างสมบูรณ์ สิ่งที่บริษัทต้องทำ ได้แก่


-  บริษัทต้องจัดส่งคำบอกกล่าวหรือจดหมายนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับพร้อมทั้งต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม


- ต้องระบุวาระการประชุม ทั้งเรื่องของการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 จำนวนทุนที่เพิ่ม ตลอดจนเรื่องต่าง ๆที่ต้องการหารือกับผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน


ทั้งนี้ หลังจากวันที่ส่งคำบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น หรือวันที่ดำเนินการหลังสุดจะถูกนับเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา โดยการประชุมจะถูกจัดขึ้นในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกำหนดระยะเวลานั้น


ข้อควรรู้ ในการลงมติเพิ่มทุน ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุม


2. ในการออกหุ้นใหม่ต้องอ้างอิงจากมูลค่าหุ้นเดิมที่จดทะเบียนไว้


3. ต้องจัดทำหนังสือในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นโดยต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ซื้อพร้อมทั้งต้องระบุวันที่หมดเขตในการแจ้งซื้อให้ชัดเจน


หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้ว ยังไม่ได้รับหนังสือตอบรับจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะซื้อหุ้นใหม่ ทั้งนี้ในการซื้อหุ้นผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิ์ซื้อได้ตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถื้อหุ้นนั้น ๆถืออยู่


4. เมื่อเลยเวลาที่ระบุไว้แล้วแต่ไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์เพิ่มทุนสามารถให้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นนั้น ๆ ต่อผู้ถือหุ้นคนอื่น หรือต่อกรรมการได้ ข้อควรรู้ ไม่สามารถขายหุ้นออกใหม่แก่บุคคลภายนอกได้


ประโยชน์ของการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท

- สามารถที่จะนำเงินทุนเหล่านั้นมาใช้ในการขยายกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นและสร้างกำไรรวมถึงเงินปันผลที่สูงขึ้นได้อีกด้วย


- ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัทเพื่อการดำเนินกิจการที่ราบรื่นยิ่งขึ้น


- สามารถนำเงินทุนมาใช้ในการชำระหนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต


- สร้างความน่าเชื่อถือต่อนักลงทุนและประชาชนเนื่องจากบริษัทที่มีการเพิ่มทุนแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของบริษัทที่ใหญ่และเติบโตมากขึ้น


- หากบริษัทกำลังเผชิญกับสภาวะขาดทุนสะสมเงินทุนในส่วนนี้จะช่วยล้างยอดขาดทุนสะสม เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ ผลกำไรและจ่ายเงินปันผลได้


นี่ก็คือความหมาย วัตถุประสงค์วิธีการ ตลอดจนประโยชน์ของการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทฉบับย่อและถึงแม้ว่าเรื่องของการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทจะไม่ได้ซับซ้อนมากมายนัก


แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทนั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความสับสนให้กับเจ้าของบริษัทหลาย ๆ คน


ปรึกษาเพิ่มทุนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  ขั้นตอนวิธีการ จดทะเบียนเลิกบริษัท ปิดบริษัท ชำระบัญชี


หากคุณเป็นเจ้าของบริษัทที่ต้องการการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท


ไม่อยากลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเราขอเสนอบริการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท ของสำนักงานบัญชี พีทูพีที่จะช่วยดำเนินการให้คุณในทุก ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมเอกสารตลอดจนดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ นอกจากนี้เรายังยินดีให้คำปรึกษากับคุณในทุก ๆขั้นตอนอีกด้วย


สำนักงานบัญชี พีทูพี บริหารงานด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษีประสบการณ์กว่า 25 ปี ในทุกขั้นตอนของการบริการคุณจึงมั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณ จะได้รับการดำเนินการที่โปร่งใสปลอดภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่น


ปรึกษาเพิ่มทุนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  รับจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ บริการครบวงจร


บทความที่น่าสนใจ