views

รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา


การเสียภาษีถือเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับทุกคนไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ พนักงานประจำ หรือแม้กระทั่งฟรีแลนซ์หากรายได้ของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

คุณก็มีหน้าที่ต้องชำระภาษีด้วยนั่นเอง และถึงแม้ว่าการยื่นภาษีนั้นจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเราก็จริงแต่ด้วยขั้นตอนและกฏเกณฑ์ที่ค่อนข้างซับซ้อน จึงอาจทำให้เกิดความสับสนได้

หลายคนจึงเลือกที่จะใช้บริการรับยื่นภาษีบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับตนเอง อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

อ่าน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จด VAT

บุคคลธรรมดาหมายถึงอะไร

จริง ๆแล้วคำว่าบุคคลธรรมดานั้นเป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างตรงตัวเนื่องจากเป็นคำที่กล่าวถึงบุคคลหรือประชาชนทั่วไป ไม่ใช่แค่เฉพาะสาขาอาชีพหรือสถานะใดสถานะหนึ่ง

โดยในแง่ของการเสียภาษีนั้น คำว่าบุคคลธรรมดาถือเป็นประเภทของผู้เสียภาษีนั่นเอง

บุคคลที่มีหน้าที่ยื่นภาษี

เป็นอีกคำถามยอดฮิตกับคำถามที่ว่า“ใครบ้างที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี”เพราะถึงแม้ว่าหน้าที่การเสียภาษีนั้นจะเป็นของประชาชนก็จริงแต่ก็ยังมีข้อกำหนดและกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้

โดยหากคุณเป็นผู้ที่มีรายได้รวมทุกช่องทางเกิน 10,000 บาท/เดือน หรือ 120,000 บาท/ปี คุณจำเป็นต้องยื่นภาษี แต่หากเป็นคนที่มีรายได้ 10,000 บาท/เดือน

คุณไม่จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงรายการเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการหากมีเงินได้ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร เกิน 120,000 บาท

การยื่นภาษีกับการเสียภาษีต่างกันอย่างไร

อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรมสรรพากรนั้นมีหน้าที่รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา รวมถึงภาษีทุกประเภทแต่ก็ยังมีหลาย ๆ คนที่ยังเข้าใจผิดระหว่างการยื่นภาษีกับการเสียภาษี

โดยเข้าใจว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นเรื่องเดียวกัน จริง ๆ แล้วการยื่นภาษีก็คือการที่บุคคลที่มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท/เดือนต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ปีละ 1 ครั้ง

เปรียบเสมือนกับการแจ้งให้กรมสรรพากรรับรู้ถึงรายได้ของเราส่วนการเสียภาษีเป็นขั้นตอนหลังจากการยื่นภาษี กล่าวคือ เมื่อทำการยื่นภาษีเรียบร้อยแล้ว

และพบว่าตนเองอยู่ในเกณฑ์ก็ต้องเสียภาษี จึงดำเนินการเสียภาษีนั่นเอง ทั้งนี้กฏเกณฑ์ในการเสียภาษีก็มีอยู่ด้วยกันรายข้อ โดยอ้างอิงจากรายได้สุทธิ เริ่มจากการคำนวณหารายได้สุทธิ

ตามสูตรนี้ "รายรับทั้งปี –ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน" จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น รายได้สุทธิ จากนั้นจึงนำมาเทียบว่า รายได้สุทธิของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่

ในส่วนของภาษีที่ต้องจ่ายนั้น ถ้าหากว่ามีรายได้สุทธิมากเท่าไหร่ ก็ต้องเสียภาษีมากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอื่น ๆ อีกมากมายทั้งการขอลดหย่อนภาษี

ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด การยื่นขอคืนเงินภาษี เป็นต้นโดยสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทางกรมสรรพากรโดยตรง

อ่านบทความ ติดอาวุธให้ธุรกิจ โปรแกรมบัญชี peak

ช่องทางการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ในส่วนของช่องทางรับยื่นภาษีบุคคลธรรมดานั้น มีอยู่ด้วยกันหลายช่องทางถ้าจะพูดถึงช่องทางที่เป็นที่นิยมและสะดวกสบายที่สุดในขณะนี้ ก็คงจะหนีไม่พ้นการยื่นภาษีแบบออนไลน์

เพราะสามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลานั่นเองแต่สำหรับใครที่ไม่สะดวกยื่นแบบออนไลน์ สามารถยื่นภาษีแบบกระดาษ เพื่อเสียภาษี ลดหย่อนภาษีหรือขอคืนภาษีที่เสียไปแล้วได้

ทั้งที่สํานักงานสรรพากรในพื้นที่ สำหรับการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 และที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะต้องยื่นระหว่างวันที่1 มกราคา – 31 มีนาคมเท่านั้น

สำหรับผู้มีเงินได้ที่ภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครสามารถยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91ผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน พร้อมทั้งแนบเช็ค (ประเภท ข. ค. หรือ ง.)

หรือธนาณัติ (ตามจํานวนเงินภาษีที่ต้องชําระ) แต่ในกรณีที่มีภูมิลําเนาอยู่ในต่างจังหวัดหรือต้องการแบ่งชําระภาษีเป็นงวด จะไม่สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ผ่านทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ ทั้งนี้ทางกรมสรรพากรจะเริ่มนับจากวันที่ลงทะเบียนไปรษณีย์เป็นวันรับแบบและชําระภาษี จากนั้นจะนำส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปให้แก่ผู้ยื่นภาษีผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเช่นกัน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการยื่นภาษี

เหตุผลที่ทำให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้บริการรับยื่นภาษีบุคลธรรมดาเนื่องจากการยื่นภาษีที่ล่าช้าหรือผิดพลาดนั้น มีผลกระทบในแง่ของกฏหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ซึ่งอาจจะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่มากกว่ารวมไปถึงต้องระวางโทษปรับทางอาญาอีกด้วย ดังนั้น การจ่ายเงินให้กับบริการรับยื่นภาษีบุคลธรรมดาและให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดำเนินการให้ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่านั่นเอง

ยื่นภาษีล่าช้าหรือลืมยื่นภาษี

กรณียื่นภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนด จ่ายภาษีไม่ทัน หรือจ่ายภาษีแต่ไม่ครบ คุณจะไม่สามารถยื่นผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้แต่จะต้องนำเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไปยื่นเอง

ที่สำนักงานสรรพากรในพื้นที่โดยรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดมิเช่นนั้นจะได้รับบทลงโทษทางกฏหมาย ในกรณีปกติจะต้องมีการจ่าย “เบี้ยปรับภาษี” และ “เงินเพิ่ม”

นอกจากนี้อาจมีโทษทางอาญาอีกด้วย เช่น เสียค่าปรับ จำคุก ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความผิดในแต่ละกรณี โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ค่าปรับอาญา(กรณีไม่ยื่นแบบภาษี)

1. ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ค่าปรับ 100 บาท
2. ยื่นแบบล่าช้าเกิน 7 วัน ค่าปรับ 200 บาท
3. ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร

เงินเพิ่ม

1. เสียเงินเพิ่มอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน)
2. แต่หากไม่มียอดภาษีต้องชำระก็ไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม

แสดงหลักฐานที่เป็นเท็จ

กรณีที่แจ้งข้อความเท็จหรือแสดงหลักฐานเท็จ ด้วยเจตนาต้องการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท

เจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

กรณีเจตนาไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี จะมีโทษปรับไม่เกิน200,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

จ่ายภาษีไม่ครบตามจำนวนจริง

กรณีที่จ่ายภาษีไม่ครบตามจำนวนจริงกล่าวคือจ่ายภาษีน้อยกว่าจำนวนที่ต้องจ่ายจริง ผู้เสียภาษีจะต้องจ่ายภาษีส่วนที่ค้างอยู่ให้ครบตามจำนวนนอกจากนียังอาจจะต้องชำระเงินเพื่อเป็นค่าปรับอีกด้วย

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

ดูโปรแกรมบัญชี ร้านค้าออนไลน์ Shopee Lazada

ขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตนเอง

นอกจากการใช้บริการรับยื่นภาษีบุคลธรรมดา แล้ว คุณยังสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ด้วยตัวเองตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียน

เข้าเว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/ในกรณีที่ไม่เคยลงทะเบียนสมาชิกมาก่อน ให้ดำเนินการลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน โดยคลิกที่สมัครสมาชิก

จากนั้นให้กรอกรายละเอียดส่วนตัวต่าง ๆ เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และตั้งรหัสผ่าน เป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนั้นให้ลองเข้าสู่ระบบด้วยระบบความปลอดภัยจากกรมสรรพากร

คุณจะได้รับ OTP (One Time Password) ผ่านทาง SMS ของเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ให้ยืนยันเลขที่ได้รับ เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วระบบจะพาเข้าสู่หน้าจอสำหรับยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91 จากนั้นคลิกเลือกยื่นแบบ

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกรายละเอียดข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่แสดงผลในระบบหากพบข้อมูลผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกแก้ไข จากนั้นเลือกสถานะภาพของตัวเองในปีปัจจบันในกรณีที่ผู้มีเงินได้เสียชีวิตระหว่างปีนั้น ๆ สามารถให้ญาติผู้เสียชีวิตดำเนินการแทนได้

ขั้นตอนที่ 3 : กรอกรายละเอียดของเงินได้

ใส่รายละเอียดถึงแหล่งที่มาของรายได้ปีนั้นๆ ว่ามีช่องทางรายได้มาจากทางไหนบ้าง เพื่อจะได้เลือกลงประเภทของรายได้ได้อย่างถูกต้อง โดยมีการจัดประเภทเงินได้ออกเป็น 5 ประเภท
1. รายได้จากเงินเดือน
2. รายได้จากฟรีแลนซ์
3. รายได้จากทรัพย์สิน  การทำธุรกิจ
4. รายได้จากการลงทุน
5. รายได้จากมรดกหรือได้รับมา

แนะนำดู ราคาโปรแกรมบัญชี Express

ขั้นตอนที่ 4 : กรอกรายละเอียดค่าลดหย่อน


ค่าลดหย่อนแบ่งย่อย ๆ ออกเป็น 4 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัวและในครอบครัว  เช่นค่าลดหย่อนที่เกี่ยวข้องกับบุตร  บิดามารดาที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อนด้านการออมและการลงทุน เช่น เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนการออมแห่งชาติ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุน RMF เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อนจากสินทรัพย์และมาตรการนโยบายภาครัฐ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิต ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร เป็นต้น

กลุ่มที่ 4 เงินบริจาค เช่น เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษาเงินบริจาคให้แก่ สถานพยาบาล สภากาชาดเป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 : ตรวจสอบข้อมูล

เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญ เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้จะต้องถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของเรา เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วนั้นให้คลิก ถัดไปในส่วนนี้หากมียอดภาษีที่ชำระไว้เกิน

จะสามารถดำเนินการเพื่อขอคืนเงินภาษีได้ หรือหากไม่สะดวกรับเงินคืนสามารถเลือกอุดหนุนภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้ทั้งนี้ ถ้ามียอดภาษีที่ต้องชำระเพิ่ม จำนวนตั้งแต่3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด โดยผ่อนชำระในช่วงเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 6 : ยืนยันการยื่นแบบ

ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่กดยืนยันการยื่นแบบในขั้นตอนนี้ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ทำการกรอกลงไปเรามีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าหากว่ามีข้อมูลส่วนไหที่ผิดพลาดสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้ แต่หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้คลิก ยืนยันการยื่นแบบ เพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

แนะนำอ่าน รับทำบัญชี ยื่นภาษี ลดภาระ รับประกันคุณภาพ

ถึงแม้ว่าการยื่นภาษีออนไลน์จะสามารถทำได้ด้วยตัวเองแต่ก็คงต้องบอกว่าในการยื่นภาษีนั้น มีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนจึงต้องอาศัยประสบการณ์และความรอบคอบอย่างมาก

ในการดำเนินการ ด้วยบริการรับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ของสำนักงานบัญชี พีทูพีจะช่วยให้เรื่องการยื่นภาษีที่ซับซ้อน เป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบายสำหรับคุณ

ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี และดำเนินการด้วยผู้เชี่ยวชาญในทุก ๆขั้นตอน คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดำเนินการที่โปร่งใสและถูกต้องจากบริการรับยื่นภาษีบุคคลธรรมดาของเรา เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณ

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

รับจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ บริการครบวงจร


บริการวางระบบบัญชี Workflow งานฝ่ายบัญชี
บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

บทความที่น่าสนใจ