views

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เหตุที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การค้าออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกสบาย ใช้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายน้อย ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย ส่งผลให้การตลาดออนไลน์มีมูลค่ามหาศาล


มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต ความนิยมที่มากขึ้นนี้ก็มีปัญหาตามมาด้วยเช่นกัน ทั้งเกิดการฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ เช่น ผู้ซื้อโอนเงินแล้วแต่ไม่ยอมส่งของให้ หรือการใช้รูปสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงมาหลอกขายลูกค้า อีกสารพัดกลโกงที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์


เรียกได้ว่าการขายออนไลน์นอกจากจะเป็นโอกาสใหม่ๆ ของการทำธุรกิจแล้ว ยังมีช่องโหว่ให้เหล่ามิจฉาชีพได้กระทำการโกงอีกด้วย เพราะในโลกออนไลน์นั้นบางครั้งก็ยากที่จะพิสูจน์ตัวตน


ไม่ทราบที่มาที่ไปดังนั้นร้านค้าออนไลน์จึงต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจนำไปสู่การซื้อขายที่ราบรื่นและประสบผลสำเร็จส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป


รัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศให้ผู้ที่เปิดร้านออนไลน์ ผู้ที่ทำการค้าขายบนอินเทอร์เน็ต shopee lazada pantip หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการจัดระเบียบการค้าออนไลน์ให้ได้มาตรฐาน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนและหากร้านใดฝ่าฝืนจะมีโทษทางกฎหมายอีกด้วย

 

ปรึกษางานจดทะเบียนพาณิชย์

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขบริษัท


กิจการแบบใดที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดประเภทของกิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งรูปแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดังนี้


1. กิจการที่ซื้อขายสินค้า หรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


2. กิจการบริการอินเทอร์เน็ต (ISP) คือหน่วยงานที่บริการในการเชื่อมต่อระหว่างอินเทอร์เน็ต กับอุปกรณ์ต่างๆทําให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้


3. กิจการให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web-Hosting) คือ ผู้ให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำหน้าที่ในการรับฝากเว็บไซต์ให้เว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถออนไลน์อยู่บนอินเทอร์เน็ตได้


4 .กิจการบริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า หรือบริการ (E-Marketplace) คือเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น ที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมร้านค้าเพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าโดยเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปโพสซื้อ-ขายได้

 

ปรึกษางานจดทะเบียนพาณิชย์

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  ปรึกษางานบัญชีภาษี สำหรับผู้ประกอบการ

ตัวอย่างกิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

- มีระบบการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ เช่น ระบบกรอกแบบฟอร์ม ระบบตะกร้าสินค้า


- มีระบบการชําระเงิน ทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ เช่นการโอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร การชําระด้วยบัตรเครดิต


- มีระบบสมัครสมาชิก เพื่อรับบริการข้อมูล ความรู้ หรืออื่น ๆ โดยมีการคิดค่าใช้จ่าย


- มีวัตถุที่ประสงค์หลักในการรับจ้างโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้อื่นและมีรายได้จากการโฆษณานั้น


- รับจ้างออกแบบเว็บไซต์ หรือโฆษณาว่าเป็นผู้รับจ้างออกแบบเว็บไซต์ (ถือว่าการออกแบบเว็บไซต์นั้นมีช่องทางการค้าปกติบนอินเทอร์เน็ต)


- เว็บไซต์ให้บริการเกมส์ออนไลน์ที่คิดค่าบริการจากผู้เล่น(เจ้าของเว็บไซต์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์)


- เว็บไซต์ที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่นการดาวน์โหลดสื่อ หนัง เพลง เกม เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการครอบคลุมประเภทของกิจการที่เกี่ยวกับการค้าออนไลน์ทั้งระบบ


ตั้งแต่ผู้เช่าพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต ผู้ที่เป็นตลาดกลางอย่างแอพลิเคชั่นต่างๆผู้เปิดให้บริการสื่อและข้อมูล ไปจนถึงผู้ค้ารายย่อย ที่ทำการค้าบนสื่อออนไลน์อย่างFacebook,Line หรือมีพื้นที่เป็นของตนเองบนอินเทอร์เน็ตแต่การจดทะเบียนนี้ไม่ได้รวมถึง


ผู้ที่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์โฆษณาสินค้า ที่ไม่ได้ทำการซื้อขาย ชำระเงินผ่านช่องทางนั้นโดยตรง สำหรับใครที่เข้าข่ายดังกล่าวให้รีบดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของท่านเอง


ปรึกษางานจดทะเบียนพาณิชย์

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  ปรึกษางานภาษีอากร สำหรับผู้ประกอบการ


ประโยชน์ที่ผู้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะได้รับ

 

1. ได้ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารรับรองการประกอบการค้าออนไลน์ ซึ่งเอกสารนี้สามารถนำแสดงบนเว็บไซต์ หรือร้านออนไลน์เพื่อความน่าเชื่อถือหรือ


นำไปประกอบการทำธุรกรรมทางการเงิน เป็นการแสดง และยืนยันแหล่งที่มาของรายได้ของผู้ค้า ในการขอสินเชื่อต่างๆ เพื่อการดำเนินชีวิต การขยายกิจการ เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาของธนาคารได้อีกทางหนึ่ง

 

2. ได้เครื่องหมายรับรอง เมื่อได้เอกสารทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว สามารถนำไปยื่นขอรับเครื่องหมาย เพื่อรับรองร้านค้าออนไลน์ของเราได้ แต่ร้านค้าต้องจดทะเบียนเป็น ชื่อโดเมนเนมของตนเองเท่านั้น


หากเป็นร้านที่อยู่บนแพลตฟอร์มอื่น เช่น Facebook, Line จะไม่ได้สิทธิยื่นขอรับเครื่องหมายนี้ ซึ่งเครื่องหมายรับรอง จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีด้วยกัน 2 ชนิดคือ


2.1 DBDREGISTERED เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์รับรองการ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


2.2 DBDVerified เป็นเครื่องหมายที่จะได้รับเมื่อผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด เท่านั้น

 

หากผู้ประกอบการต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านหรือองค์กร ก็ควรจะพัฒนาคุณภาพและระบบต่างๆให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือการได้เครื่องหมาย DBD Verified นั่นเอง

 

5. ได้สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าการออกบูธแสดงสินค้า อบรม สัมมนาได้รับข่าวสารด้านพาณิชอิเลคทรอนิกส์เพื่อเป็นแนวทางต่อยอดธุรกิจต่อไป

 

4. เหนือกว่าคู่แข่งด้วยการสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นการค้าขายออนไลน์ ยุคนี้มีทั้งผู้ขายที่เป็นมืออาชีพ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่ใช้ช่องทางนี้ในการแอบอ้าง ฉ้อโกงสร้างข้อมูลเท็จให้ลูกค้าหลงเชื่อ


ตามที่พบเห็นได้บ่อยในพื้นที่ข่าว ลูกค้าจึงต้องมีการพิจารณาตัดสินใจที่มากขึ้นในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ในแต่ละครั้งผู้ประกอบการที่มีเอกสารและ เครื่องหมายรับรองที่ถูกต้องจากรัฐจึงมีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่าร้านที่ไม่มีอะไรรับรองเลย

 

ปรึกษางานจดทะเบียนพาณิชย์

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  รับจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน


ขั้นตอนและเอกสารในการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ


2. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทพ. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.dbd.go.th (กรอกเฉพาะข้อ 1-8)


3. เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารแนบแบบ ทพ. (ใช้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์)


4. พิมพ์หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ สินค้า/บริการ ที่ประกอบการ และวิธีการสั่งซื้อ สินค้า/บริการ วิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า


5. แผนที่ตั้งสถานประกอบการ


6 .กรณีมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ


การรับเครื่องหมายรับรอง DBD REGISTERED ให้ทำการเตรียมเอกสารดังนี้

1. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403)


2. สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบ ทพ.) กรอก 1 ใบต่อ 1 เว็บไซต์


3. สำเนาเอกสารการจดโดเมนเนมชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนมต้องเป็นชื่อผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์


4. เอกสารอื่น (ถ้ามี) ใบแสดงตัวแทนจำหน่าย, ใบแสดงลิขสิทธิ์, ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนั้น

 

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องไปที่ใด

ในการจดทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ต้องไปดำเนินการ ในพื้นที่ที่ตั้งของร้าน หรือสำนักงานใหญ่ของร้าน ดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานเขตที่ตั้งของสำนักงานใหญ่นั้น


2. ส่วนภูมิภาค ให้ยื่น ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา เทศบาลหรือองค์การบริการส่วนตำบลที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่


3. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในต่างประเทศและมาตั้งสำนักงานสาขาเพื่อประกอบกิจการในประเทศไทยให้จดทะเบียนในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ในเขตท้องที่นั้น


ปรึกษางานจดทะเบียนพาณิชย์

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริการรับจดทะเบียนบริษัท

สรุปการจดทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์

จดทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคน ไม่ว่าจะมีร้านขนาดเล็กหรือใหญ่ จำนวนสินค้าจะมากน้อยเพียงใด หรือจะตั้งอยู่บนพื้นที่ของตนเอง หรือพื้นที่สื่อออนไลน์อื่นๆ


หากเข้าข่ายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด ต้องไม่ละเลยที่จะทำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทั้งของผู้ซื้อ ผู้บริโภค ที่จะได้สินค้าตามตรงตามความต้องการ


ได้รับบริการที่ดีมีมาตรฐานจากร้านค้า ผู้ประกอบการเองก็ได้ความไว้วางใจความเชื่อมั่นส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และยังมีสิทธิด้านกฎหมายต่างๆ อย่างชอบธรรมอีกด้วย


ข้อมูลอ้างอิงจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

ปรึกษางานจดทะเบียนพาณิชย์

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  จองชื่อจดทะเบียนบริษัท

บทความที่น่าสนใจ