views

คำนวณภาษีจากยอดขายออนไลน์

การเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด เพราะนอกจากจะต้องใช้ความสามารถทางการบริหารด้านการเงิน และการขายแล้ว


ต้องมานั่งกลุ้มใจกับเรื่องของภาษีต่าง ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะการเสียภาษีจากรายได้ที่เกิดจากการขายของวันนี้เรามีเรื่องของ


การคำนวณภาษีจากยอดขายมาฝาก เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายกัน


" ต้องรู้ประเภทของรายได้จากการขายก่อนเป็นอันดับแรก "


ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจค้าขายแบบมีหน้าร้าน หรือขายของออนไลน์ ต่างก็ต้องเสียภาษีจากการขายเช่นกัน อย่าปล่อยให้หน้าที่


การคำนวณภาษีนี้เป็นของฝ่ายบัญชีเพียงอย่างเดียว แต่ในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องรู้หลักการในเบื้องต้นไว้ด้วย ซึ่งผู้ประกอบการ


แบบบุคคลธรรมดาก็ไม่ต้องเครียดเพราะเดี๋ยวนี้เขามีการรับสอนทำบัญชีที่มีรายละเอียดลงลึกในเรื่องการคำนวณภาษีอยู่ด้วย แถมมีโปรแกรมที่ทำขึ้นมา


เป็นตัวช่วยในการคำนวณข้อมูลทางบัญชีต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น โปรแกรม express พร้อมมีบริการสอนทำบัญชี express ให้แก่ผู้ประกอบการด้วย


บริการรับวางระบบบัญชี


รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้าเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 หรือหัวข้อ 40 (8) ในใบแจ้งภาษีเงินได้นั่นเอง โดยเราสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 3 แบบ คือ


แบบที่ 1 หักค่าใช้จ่ายตามจริงสำหรับธุรกิจที่ผลิตสินค้าเอง ประเภทนี้ต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่ายในการยื่นภาษี


แบบที่ 2 คือหักแบบเหมาจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดโดยเหมาจ่ายค่าใช้จ่ายตามยอดขายที่เกิดขึ้นจริงในอัตรา 60% ของยอดขายโดยไม่ต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด อันนี้สำหรับกิจการที่ไม่ได้ผลิตสินค้าเอง


แบบที่ 3 คือ หักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 0.5% หากมีรายได้มากกว่า 1 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาในการยื่นภาษี 2 ช่วง คือ-ยื่นภาษีสิ้นปี (ช่วงเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม)


เป็นการยื่นแบบสรุปรายได้ทั้งหมดตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จะยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90-ยื่นภาษีกลางปี (ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน) เป็นการยื่นแบบสรุปรายได้ของครึ่งปีแรก จะยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94


การวิเคราะห์ภาษีตามยอดขาย ประจำปี 2564


สำหรับผู้ประกอบการแบบบุคคลธรรมดานั้นจะใช้สูตรการคำนวณ คือ ภาษีที่ต้องจ่าย = (รายได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) × อัตราภาษี


โดยที่ผู้ประกอบการใดที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยในอัตรา 7%  ภายใน 30 วัน


บริการรับทำบัญชีราคาประหยัด


โดยจะใช้อัตราภาษีตามขั้นบันได มีเกณฑ์การเสียภาษี ดังนี้

1.ถ้ามียอดขายเดือนละต่ำกว่า 40,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี


2.ถ้ามียอดขายเดือนละ 50,000 - 60,000 บาท ใช้อัตราภาษี 5% ค่าภาษีสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท - 3,900 บาท ถ้าเป็นธุรกิจ


ที่ผลิตสินค้าเอง และเหมาค่าใช้จ่ายต้นทุน 60% ของยอดขาย และจะไม่เสียภาษีเลย ถ้ามีต้นทุนสูงกว่านี้ และมีหลักฐานค่าใช้จ่ายมาแสดง


3.ถ้ามียอดขายเดือนละ 70,000 – 100,000 บาท ใช้อัตราภาษี 10% ค่าภาษีสูงสุดไม่เกิน 6,300 บาท – 19,500 บาทถ้าเป็นธุรกิจ


ที่ผลิตสินค้าเอง และเหมาค่าใช้จ่ายต้นทุน 60% ของยอดขาย และจะไม่เสียภาษีเลย ถ้ามีต้นทุนสูงกว่านี้และมีหลักฐานค่าใช้จ่ายมาแสดง


ถ้าต้นทุนของกิจการเราอยู่ที่ 80% หรือสูงกว่านั้น จะใช้วิธีคำนวณภาษีแบบเหมา 0.5%ของยอดขายแทนการคำนวณจากผลกำไร


4.ถ้ามียอดขายเดือนละ 120,000 – 150,000 บาท ใช้อัตราภาษี 15% ค่าภาษีสูงสุดไม่เกิน 29,900 บาท ถ้าเป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้าเองและเหมาค่าใช้จ่ายต้นทุน 60% ของยอดขาย


5.ถ้ามียอดขายเดือนละ 200,000 บาท ใช้อัตราภาษี 20% ค่าภาษีสูงสุดไม่เกิน 95,000 บาท ถ้าเป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้าเองและเหมาค่าใช้จ่ายต้นทุน 60% ของยอดขาย


6.ถ้ามียอดขายเดือนละ 250,000 – 300,000 บาทขึ้นไป ใช้อัตราภาษี 25% ค่าภาษีสูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท ถ้าเป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้าเองและเหมาค่าใช้จ่ายต้นทุน 60% ของยอดขาย


" หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การคำนวณภาษีจากยอดขาย ท่านสามารถขอรับคำปรึกษา

ได้จาก สำนักงานบัญชี พีทูพี ที่ให้บริการให้คำปรึกษาบัญชีภาษี เพื่อประโยชน์ของธุรกิจของท่าน "
บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994

ไอดีไลน์ :  p2pacc

p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ