views

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี ครบวงจร


บริการจดทะเบียนบริษัท จังหวัดปทุมธานี


สำหรับกิจการหรือผู้ประกอบการธุรกิจที่มีความประสงค์จะดำเนินการ จดทะเบียนบริษัท ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี


ท่านสามารถรับบริการจดทะเบียนบริษัท ได้ที่ กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี 35/2 หมู่ที่1ซอยวัดเสด็จ ถนนปทุม-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 

"สำนักงานบัญชี พีทูพี รับจดทะเบียนบริษัท ในเขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี"


โดยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษาก่อนและหลังการจดทะเบียนบริษัท ทุกขั้นตอนสำหรับการ "จดทะเบียนบริษัท" ในจังหวัดปทุมธานี  


ด้วยประสบการณ์การ "รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท" มากว่า 25 ปี ให้คำแนะนำและพร้อมดูแลบริษัทของทุกท่านอย่างเป็นระบบ จดทะเบียนบริษัท จบ ครบ สะดวกในที่เดียว ในพื้นที่ปทุมธานี

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

ดูค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัทกดที่นี่


จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทธุรกิจรายใหม่ ในพื้นที่ปทุมธานี สำหรับ SMEs, Startup 


วันนี้รับฟรีทันที


1.ตรายาง


2.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


3.จองชื่อให้ทางระบบจำนวน 3 ชื่อ


4.เอกสารประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ใบเสร็จรับ ใบกำกับภาษี ฯลฯ


5.มีพนักงานรับ-ส่งเอกสาร อำนวยความสะดวกก่อนการ "จดทะเบียนบริษัท"


รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี พร้อมบริการให้คำแนะนำดูแลด้านบัญชีภาษี ระบบบัญชี ในบริษัทท่าน


เราพร้อมให้คำแนะนำและดูแลทุกขั้นตอนให้คุณ เป็นที่ปรึกษาด้านงบการเงิน การจัดส่งภาษี เปลี่ยนเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย


กับทุกขั้นตอนการดูแลจากเรา จดทะเบียนบริษัทจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ครบวงจร เรื่องง่ายที่คุณจัดการได้ดั่งใจ


เริ่มตั้งแต่เราให้คำแนะนำการจองชื่อของกิจการชื่อนั้นจะต้องไม่ซ้ำโดยการตรวจสอบเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบัญชี


จากนั้นเราจะบริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอ จดทะเบียนตั้งบริษัท ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


เราบริการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มีแบบฟอร์มเอกสารหลักฐานเกี่ยวเนื่อง เช่น ใบชำระค่าหุ้น, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เป็นต้น


บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการจัดทำบัญชี จัดการเกี่ยวกับภาษี

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

บริการปรึกษาก่อนการจดทะเบียนบริษัทระยะเวลาในการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี


โดยใช้ระยะเวลา 3-5 วัน ในการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทั้งนี้หากเอกสารครบถ้วนอาจใช้เวลาเพียง 1 วันทำการ ในการจดทะเบียนบริษัทในจังหวัดปทุมธานี


อัตราค่าบริการในการจดทะเบียนอื่นๆภายในจังหวัดปทุมธานี


จดทะเบียนบริษัท ราคา 12,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)


จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ ราคา 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)


จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ ราคา 3,000 บาท


จดทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนร้านค้า, จดคณะบุคคล ราคา 3,000 บาท


ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ราคา 3,000 บาท


จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 2,000 บาท อ่านการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม


จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร ราคา 3,000 บาท


จดเลิกกิจการ ราคา 18,000 บาท


อ่านขั้นตอนรายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท กดที่นี่
เลือกใช้บริการจากเรา ดีอย่างไร


ทุกขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของคุณ จะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะที่พร้อมจะดูแลทุกขั้นตอน


ตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น แบบจองชื่อบริษัท, คำขอจดทะเบียนบริษัท, หนังสือบริคณห์สนธิ ลำดับขั้นตอน


ในการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่รับจดทะเบียน การให้คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ


สำหรับการจดทะเบียน ลดระยะเวลาในการดำเนินการให้สั้นลง พร้อมการให้การดูแลที่ดี มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การจัดตั้งบริษัทของคุณตั้งแต่เริ่มแรก


หมดกังวลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่เราให้คำปรึกษาท่านเข้าใจขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท


เรื่องยากที่คุณเลือกให้เราเป็นผู้ช่วยได้ ลดความยุ่งยาก แถมยังเพิ่มความสะดวก เพิ่มเทคนิคให้บริษัทและผู้ประกอบการ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ง่ายง่าย


จดทะเบียนบริษัท คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร?


การจดทะเบียนบริษัท คือ การดำเนินการเพื่อให้ธุรกิจของเรามีความน่าเชื่อถือ จากการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด


ด้วยการจดทะเบียนบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้รายชื่อบริษัทของเราปรากฏชื่อในทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


คู่ค้าหรือลูกค้า ผู้ติดต่อประสานงานกับบริษัทจึงสามารถตรวจสอบความมีตัวตนของบริษัทเราผ่านการจดทะเบียนบริษัทได้


ดังนั้นการจดทะเบียนบริษัทจึงสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ กระตุ้นการเติบโตให้กับทุกธุรกิจได้


ดูละเอียดบริการจดทะเบียนบริษัทเพิ่มเติม กดที่นี่
"จดทะเบียนบริษัท" แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ


1. แบบทะเบียนพาณิชย์หรือแบบบุคคลธรรมดา ประเภทนี้จะเป็นกิจการที่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของคนเดียวทำให้มีอิสระในการตัดสินใจ


ทุกอย่างในกิจการอย่างเต็มที่ ข้อดี คือ การเสียภาษีจะคำนวณอัตราภาษีหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายออกแล้ว


2. แบบทะเบียนนิติบุคคลสำหรับกิจการที่มีเจ้าของตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปการกระทำทุกอย่างจะอยู่ในรูปของบริษัททั้งหมด


ข้อดี คือ จ่ายภาษีเงินได้สูงสุดเพียง 20% ซึ่งจะน้อยกว่าการจดทะเบียนแบบพาณิชย์การค้าแต่อาจเกิดความล่าช้า

เพราะมีผู้ตัดสินใจหลายคน สามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีก คือ


 -  ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญ มีผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถทำกิจการร่วมกันได้และแบ่งผลกำไรจากการดำเนินกิจการตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน


-  ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล หากกิจการขาดทุน ไม่ต้องจ่ายภาษี


-  บริษัทจำกัด มีผู้ประกอบการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องมีการวางแผนการจัดการที่ดี มีความน่าเชื่อถือ


ควร "จดทะเบียนบริษัท" เมื่อใด


การจดทะเบียนบริษัท ควรดำเนินการเมื่อกิจการเริ่มมีความเจริญเติบโตขึ้น มีการติดต่อประสานงานกับคู่ค้าหรือต้องการขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้น


และเมื่อรายได้มีมากกว่า 750,000 บาท ซึ่งจะเสียภาษีอยู่ที่ 20% ในขณะที่แบบบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีอยู่ที่ 35% ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีของการริเริ่มการจดทะเบียนบริษัท


อีกทั้งหากผู้ประกอบการต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้มากขึ้น ต้องการให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักผ่านชื่อบริษัทให้มากขึ้น


ก็ควรเริ่มจดทะเบียนบริษัท เนื่องจากในรูปแบบของบริษัทจะมีการแยกบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนตัวของผู้ประกอบการออกจากบัญชีของบริษัท


ทำให้เห็นตัวเลขที่แท้จริง และการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ก็สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น


เนื่องจากธนาคารสามารถตรวจสอบสถานะเครดิต การเงิน ความน่าเชื่อถือผ่านการจดทะเบียนบริษัทได้


จดทะเบียนบริษัท คืออะไร ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
ขั้นตอนการ “จดทะเบียนบริษัท” ในพื้นที่ปทุมธานี ต้องทำอย่างไรบ้าง


1. ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อจองและตรวจทะเบียนคำขอนิติบุคคล สำหรับธุรกิจในจังหวัดปทุมธานี


ท่านสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 35/2 หมู่ที่ 1 ถนนปทุมธานี-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 


2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท โดยต้องยื่นภายใน 30 วัน


นับจากวันที่นายทะเบียนรับรองชื่อบริษัทแล้วโดยต้องระบุข้อมูลชัดเจน ได้แก่ ชื่อบริษัท ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน


พร้อมข้อมูลพยานบุคคล 2 คน จำนวนทุน ข้อมูลกรรมการชื่อและเลขทะเบียนของผู้สอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทน ข้อมูลผู้ถือหุ้นแต่ละคน


3. เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมได้แก่


แบบจองชื่อนิติบุคคล


สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ก่อตั้งและกรรมการทุกคน


สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น


แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป


เมื่อรวบรวมเอกสารครบถ้วนแล้ว สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อจัดตั้งขึ้นสำเร็จแล้ว จะได้รับมอบหนังสือรับรอง


รับใบเสนอราคาจดทะเบียนบริษัท กรอกแบบฟอร์ม
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท ได้แก่


- ค่าจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คิดจากเงินทุนแสนละ 50 บาทขั้นต่ำ 500 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท


- ค่าธรรมเนียม "จดทะเบียนบริษัท" ตามทุนจดทะเบียน แสนละ 500 ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 250,000 บาท


- ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท


- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท


- คำรับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท


แม้การจดทะเบียนบริษัทจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก

สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ หรือผู้ที่ต้องการ จดทะเบียนบริษัท ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี


การจดทะเบียนบริษัท มีข้อดีต่อธุรกิจของคุณในหลายด้าน  ซึ่งการเลือกให้เราเป็นผู้ดำเนินการ “จดทะเบียนบริษัท” ให้แก่ท่าน


การจดทะเบียนบริษัทของท่านก็จะเป็นเรื่องที่ ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น คล่องตัวทุกขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมกับการให้คำแนะนำด้านบัญชีภาษีอย่างถูกต้อง


มอบความไว้วางใจ ให้เราสำนักงานบัญชี พีทูพี ช่วยท่านผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดปทุมธานี

"เรายินดีให้บริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ครบวงจร "


อ่านบริการรับจดทะเบียนบริษัท


สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

บทความที่น่าสนใจ