views

แพ็คเกจ ทำบัญชี ราคาถูก 


หาก “การทำบัญชี” เป็นเรื่องที่สร้างความปวดหัว สร้างปัญหาให้กับเจ้าของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจรายใหม่ที่พึ่งเริ่มประกอบการ


การทำบัญชีนั้น ไม่ได้หมายถึงแค่การบันทึกทำรายรับ-รายจ่ายเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และประมวลรัษฎากร


การมีผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษี มาดูแลจัดการให้โดยตรง จะส่งผลดีต่อกิจการ การปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้


ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น วันนี้ สำนักงานบัญชี พีทูพี มีวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายมาฝากด้วย แพ็คเกจ ทำบัญชี ของเรา ช่วยให้เรื่องการทำบัญชี ที่แสนยุ่งยาก


กลายเป็นเรื่องง่ายในทันที โดยมีอัตราแพ็คเกจสุดคุ้มบริการรับทำบัญชีเริ่มต้นเพียง 3,000 บาท เท่านั้น รายละเอียดดังนี้

 

-บิลเอกสารไม่เกิน  30 รายการค่าบริการ  3,000 บาท

-บิลเอกสารไม่เกิน  60 รายการค่าบริการ  5,000 บาท

-บิลเอกสารไม่เกิน 100 รายการ ค่าบริการ 7,000 บาท

-บิลเอกสารไม่เกิน 150 รายการ ค่าบริการ 10,000 บาท

-บิลเอกสารมากกว่า 150 รายการ ค่าบริการ ตามตกลง


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำบริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี จ่ายน้อยราคาประหยัด


แพ็คเกจ ทำบัญชี


อย่างที่ได้เกริ่นไว้แล้วว่าการทำบัญชีนั้นไม่ได้หมายถึงแค่การทำรายรับ-รายจ่ายเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลาย ๆ เรื่องด้วยกันสำหรับแพ็คเกจ ทำบัญชีของเรานั้น


เป็นบริการด้านบัญชีอย่างครบวงจรที่จะช่วยดำเนินการให้กับคุณตั้งแต่การวางระบบบัญชี การจัดทำบัญชีการดำเนินการด้านภาษี


ตรวจสอบบัญชีนอกจากนี้หากท่านต้องการความสะดวกง่ายดาย เราขอเสนอโปรแกรม Express โปรแกรมจัดการบัญชีที่ช่วยให้เข้าถึงระบบได้ทุกที่ ทุกเวลา

 

บริการวางระบบบัญชีWorkflowงานฝ่ายบัญชี


ในบริการแพ็คเกจ ทำบัญชีของเราประกอบไปด้วย บริการวางระบบบัญชีซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการวางระบบบัญชีนั้น


ถือเป็นรากฐานของบริษัทเลยก็ว่าได้ การวางระบบบัญชี ถือเป็นการกำหนดนโยบายต่าง ๆภายในบริษัท ทั้งนโยบายทางธุรกิจ บัญชีภาษี


ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทุกส่วน บริษัทที่มีระบบบัญชีที่ดีจะช่วยให้การจัดการภายในง่ายและสะดวกต่อการดำเนินการและการตรวจสอบยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์และวางแผนในการบริหารถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นอีกด้วย


บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)


ประสบการณ์ในการวางระบบบัญชีกว่า 10 ปี พร้อมทั้งดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน เริ่มวางขั้นตอน Workflow งานฝ่ายบัญชี


วางระบบจัดผังบัญชีมาตรฐาน จัดประเภทบัญชีเป็นหมวดหมู่  จัดสต๊อกสินค้า จัดระบบบัญชีภาษี การซื้อขาย ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ได้ในทุกธุรกิจ


ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้า บริการ บริษัท ตลอดจนผู้ประกอบการขายสินค้าออน์ไลน เรายินดีให้คำปรึกษาในทุกๆ ขั้นตอน


โดยผลงานที่ผ่านมาของสำนักงานบัญชี พีทูพี เราได้มีโอกาสให้บริการวางระบบบัญชีให้แก่ลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน ดังนี้

-ธุรกิจซื้อมา – ขายไป

-ธุรกิจบริการ

-ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

-โรงงานอุตสาหกรรม

-ร้านอาหาร

-บริษัทขายของออนไลน์

-เต็นท์รถมือสอง     

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการรับวางระบบบัญชี วางระบบงานฝ่ายบัญชี ครบวงจร


ทั้งนี้เพื่อให้การวางระบบบัญชีออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีองค์ประกอบดังนี้


1.หลักฐานทางบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีซื้อใบส่งของ ใบกำกับภาษีขายใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบเบิกเงินทดรองจ่าย


ใบเบิกเงินสดย่อย ใบเบิกค่าเดินทางสิ่งต่าง ๆ โดยเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ต้องประกอบไปด้วยชื่อของผู้จัดทำ เลขที่เอกสาร วันเดือนปีที่ออกเอกสาร


และจำนวนเงินรวม โดยผู้รับวางระบบบัญชีต้องกำหนดรูปแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับระบบการทำงานของกิจการนั้นๆ


2.นโยบายธุรกิจและนโยบายบัญชี เนื่องจากข้อมูลทั้งสองส่วนนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมากเพราะนโยบายทางธุรกิจจะส่งผลต่อการวางระบบบัญชีนั่นเอง


3.คู่มือการปฏิบัติงานตามระบบบัญชี รวมถึงเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆทางบัญชี ไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินรวมไปถึงรูปแบบการปฏิบัติงานทางบัญชีทุกด้านของกิจการ


4.โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรมบัญชีอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์


5.อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ บุคลากร ทั้งบุคลากรฝ่ายบริหาร ผู้ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบายและสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ


ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณอุปกรณ์และเครื่องมือบุคลากรฝ่ายนักพัฒนาและวิเคราะห์ระบบ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ


โดยเฉพาะด้านระบบบัญชีซึ่งต้องเป็นนักบัญชีที่เชี่ยวชาญและได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพ


6.การควบคุมภายในของระบบบัญชีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

 

การวางระบบบัญชีที่ดี

1.ข้อมูลต้องแม่นยำ ถูกต้อง และเชื่อถือได้

2.เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อดำเนินการในด้านภาษีได้

3.เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปเปรียบเทียบ กับฐานข้อมูลเก่าได้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำรายงานและดูทิศทางของธุรกิจได้นั่นเอง

4.มีปริมาณรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและทันเวลา โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและอัพเดทเสมอ

5.เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ควรมีระบบป้องกันการบันทึกบัญชีที่ผิดพลาด

6.มีระบบป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือขโมยข้อมูลโดยผู้ไม่ประสงค์ดี

7.เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาให้สมกับธุรกิจประเภทนั้น ๆ

8.มีระบบที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย

 

การมีระบบบัญชีที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทได้


นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของความถูกต้อง แม่นยำ และโปร่งใส เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย


บริการรับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี

เหตุผลที่ควรวางระบบบัญชี

การวางระบบบัญชีจะช่วยให้เราสามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรได้กล่าวคือระบบบัญชีจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของงาน ระยะเวลาในการทำงาน


ยิ่งระบบมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ ยิ่งช่วยให้เกิดความชัดเจนในการทำงานและการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้นและเรื่องที่สำคัญที่สุด


ก็คือเหตุผลด้านความปลอดภัยและความโปร่งใสนั่นเองระบบที่มีประสิทธิภาพจะช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความสบายใจให้กับเจ้าของธุรกิจได้


" เพื่อให้คุณมีเวลาทุ่มเทให้กับการบริหารธุรกิจมากขึ้น "


บริการรับจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ บริการครบวงจร


ขั้นตอนเบื้องต้นในการวางระบบบัญชี

เริ่มจากสำนักงานบัญชีพีทูพี ของเรา จะส่งผู้ชำนาญการเข้าไปพูดคุยกับลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจลักษณะและรูปแบบของธุรกิจ


จากนั้นจะทำการวิเคราะห์และสอบถามรายละเอียดขององค์กรในเชิงลึกเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่


รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เรายังมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานของบริษัทลูกค้าอีกด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่หรือพนักงานทุกคน


มีความรู้ความเข้าใจถึงการทำงาน เมื่อระบบได้มีการนำไปใช้แล้วทางสำนักงานของเราจะทำการติดตามผลการทำงานและปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดียิ่งขึ้น


บริการรับทำบัญชีและภาษี

นอกจากบริการด้านการวางระบบบัญชีแล้วในแพ็คเกจ ทำบัญชีของเรา ยังมีบริการด้านการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีอีกด้วย


ในบริการนี้คุณจะได้รับการจัดการด้านบัญชีอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการจัดทำรายการเดินบัญชี บัญชีรายรับ-รายจ่าย สต็อกสินค้า


บริการปิดงบบัญชีและบริการที่เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ทั้งอีกด้วย มีให้เลือกทั้งแบบรายเดือนและรายปีค่าบริการ รับทำบัญชียื่นภาษี รายเดือน


พิเศษสุดๆ ด้วยบริการด้านภาษีที่จะช่วยให้เรื่องภาษีเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณเรามีบริการให้ตั้งแต่ขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร วางแผนภาษี


การยื่นภาษีออนไลน์การยื่นประกันสังคม ฯลฯ เราทราบดีว่าเรื่องภาษีเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและใช้ประสบการณ์อย่างมาก


เนื่องจากมีข้อบทกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เราจึงดำเนินการด้วยผู้ชำนาญการ และด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีเต็ม เพื่อให้คุณมั่นใจในทุก ๆ ขั้นตอน


ปรึกษา และรับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บทความที่น่าสนใจ