views

บริการรับทำบัญชี กรุงเทพมหานคร


ท่านผู้ประกอบการพื้นที่กรุงเทพมหานคร หากท่านเป็นกังวลกับ งานด้านบัญชีภาษีปิดงบการเงิน เราสำนักงานบัญชีพีทูพี


ให้บริการรับทำบัญชีภาษีครบวงจร เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับธุรกิจท่านสำหรับงานด้านบัญชีภาษี เชื่อได้ว่าสำหรับท่านผู้ประกอบการ


ถึงแม้ท่านคุ้นชินกับตัวเลขรายรับรายจ่ายเป็นปกติแต่เมื่อเป็นงานบัญชีภาษีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและประมวลรัษฎากร จึงเป็นเรื่องที่ลึกและซับซ้อน


จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมาดูแลจัดการด้านการำบัญชีภาษี ที่ละเอียดอ่อน เพื่อการดำเนินกิจการให้ราบรื่นเราจึงขอเป็นตัวเลือก


ให้บริการสำหรับท่าน ขอท่านได้ทำความรู้จัก สำนักงานบัญชีพีทูพี ที่บริการรับทำบัญชีพื้นที่กรุงเทพมหานคร เราดูและพัฒนาระบบบัญชีครบวงจร


วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี บันทึกบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน ที่ปรึกษาบัญชี ทั้งแบบรายเดือนรายปี ครบจบในที่เดียว


สารบัญ

ทำไมเราจึงเป็นตัวเลือกสำหรับธุรกิจพื้นที่กรุงเทพ

จ้างพนักงานประจำดีหรือไม่

มีพนักงานบัญชีแล้ว ทำไมยังต้องใช้บริการสำนักงานบัญชี

ที่ปรึกษาบัญชี สร้างความมั่นใจการทำธุรกิจชาวกรุงเทพ

บริการด้านงานบัญชีอย่างครบวงจรทุกขั้นตอน

สรุปงานรับทำบัญชีกรุงเทพ


ทำไมเราจึงเป็นตัวเลือกสำหรับธุรกิจพื้นที่กรุงเทพ


เราเป็นบริษัทรับทำบัญชีสำหรับทุกกิจการในกรุงเทพครบวงจรด้วยประสบการณ์ทำงานกว่าด้านบัญชีมากกว่า 25 ปี


เป็นที่ปรึกษาบัญชีภาษีให้ผู้ประกอบดำเนินกิจการได้อย่างหมดกังวลด้านเอกสารบัญชีภาษี เราดูแล การคำนวณคัดแยกเอกสารทางภาษี


พร้อมยื่นชำระภาษีให้กับกิจการ แก้ไขปัญหาเป็นตัวแทนเข้าพบสรรพากรให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ในแต่ละปีระเบียบข้อกฎหมายรัษฎากร


ด้านบัญชีภาษีจะมีการเปลี่ยนแปลงอัพเดตอยู่ทุกปีซึ่งผู้ทำบัญชีต้องอัพเดตข้อมูลที่ถูกต้องอยู่เสมอ เราผ่านการอบรมเพิ่มทักษะพร้อมดูแลเจ้าของกิจการ


ทุกรูปแบบธุรกิจ รับบริการงานบัญชีและภาษีที่มีคุณภาพไม่ว่ากิจการของท่านจะมีความซับซ้อนยังไงเราสามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยแน่นอน

ทำบัญชียื่นภาษี ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านบริการรับวางระบบบัญชี วางระบบงานฝ่ายบัญชี ครบวงจร


จ้างพนักงานประจำดีกว่าหรือไม่


หากกิจการท่านมีฝ่ายบัญชีที่มีพนักงานประจำเป็นเรื่องที่ดีเพื่อการดำเนินการมีระบบและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว


ตลอดจนข้อมูลภาษีการเงินยังอยู่ภายใต้การดูแลของกิจการแต่ด้วยเหตุความจำเป็นคือกิจการส่วนใหญ่ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ SME


บริหารงานโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ด้านต้นทุนแรงงานคงที่สำหากต้องการนักบัญชีที่ประสบการณ์ค่าจ้างต่อเดือนสูงมาก


หรือหากต้องการลดต้นทุนด้วยการจ้างแรงงานจบใหม่สิ่งที่ได้คือค่าใช้จ่ายถูกลงมากกว่าครึ่งนึงแต่แลกมาด้วยการไม่มีประสบการณ์เพียงพอ


สำหรับการแก้ปัญหาต่างๆ การ outsourceด้วยการใช้บริการจากเราเป็นทางเลือก เพราะเราสามารถดูแลธุรกิจท่านได้อย่างครอบคลุม


ดูแลระบบบัญชีของกิจการและไม่ต้องห่วงถึงผลกระทบกับนิสิตจบใหม่หากไม่มีใครจ้าง จริง ๆบริษัทสามารถจ้างงานได้เพียงแต่ต้องมีคนคอยเทรน


เพื่อให้ดำเนินงานบัญชีภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราเทรนด้วยประสบการณ์จริงจากบริษัทหลากหลายๆรูปแบบที่เราดูแลด้วยทีมมืออาชีพ เพื่อสร้างนักบัญชีที่มีประสิทธิภาพ


มีพนักงานบัญชี ทำไมยังต้องใช้บริการสำนักงานบัญชี


สำหรับกิจการที่มีพนักงานบัญชีอยู่แล้วจะทราบกันดีว่างานบัญชีต้องดำเนินการหลายๆอย่าง และอย่างหนึ่งที่นักบัญชีทั่วไปไม่สามารถดำเนินการได้คือ


การเซ็นรับรองบัญชีและภาษีเพื่อปิดงบ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเท่านั้น และกิจการส่วนใหญ่ที่มีนักบัญชีประจำ


เมื่อถึงเวลาสิ้นปีปิดงบ ก็ต้องใช้บริการผู้สอบบัญชีอยู่ดีซึ่งส่วนใหญ่ผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้ที่ทำงานประสานงานกับสำนักงานบัญชี

ทำบัญชียื่นภาษี ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)


ที่ปรึกษาบัญชี สร้างความมั่นใจการทำธุรกิจ ชาวกรุงเทพ


ใช้บริการสำนักงานบัญชีเรา เราทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับกิจการของท่านโดยตรงธุรกิจที่มีรายได้ระดับหนึ่งแล้ว การไม่มีที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษี


เป็นเรื่องที่เสี่ยงมากด้านค่าปรับเงินเพิ่มหรือภาษีย้อนหลัง การดำเนินงานบัญชีภาษีที่หลายขั้นตอนที่ลงลึก ซับซ้อนขึ้นมาก ทุกธุรกิจที่กำลังเติบโตจำเป็น


ต้องมีที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาดูแลกิจการให้ดำเนินการด้านบัญชีและภาษีเป็นไปอย่างไม่มีปัญหากับหน่วยงานราชการ หน้าที่หลักๆ


ที่ปรึกษาบัญชี คือให้คำปรึกษา ตั้งแต่วันเริ่มต้นการทำบัญชีไปจนถึงวันปิดงบการเงินบริษัท เป็นการวางแผนงานบัญชี ตามวันเวลาที่กฎหมายกำหนด


ดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้


เริ่มแรก ดำเนินการตั้งแต่การวางระบบบัญชี ตั้งแต่เริ่มต้นปีซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจ วางแนวทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์


ตามที่ข้อกฎหมายกำหนดซึ่งแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย ซึ่งที่ปรึกษาบัญชีภาษีต้องอัพเดตตัวเองอบรมเสริมทักษะอยู่เสมอ


ขั้นตอนนี้ช่วยแก้ปัญหาสร้างความมั่นใจให้กิจการหมดกังวลและหากเกิดปัญหาไม่ตรงกับแผนที่วางไว้เราก็สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์

 

ถัดมา เมื่อการวางระบบครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้วเท่ากับว่าเราสามารถรู้แล้วว่า แต่ละเดือนต้องดำเนินการอะไรบ้าง หลังจากนั้นคือการทำบัญชี


รวมถึงการคำนวณยื่นภาษี รวมถึงการยื่นแบบรายการภาษีต่าง ๆซึ่งเป็นส่วนของการดำเนินให้ทันวันเวลา ได้ตรงตามที่กฎหมายกำหนด

 

สุดท้าย เมื่อถึงเวลาส่งงบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงานเราในฐานะที่ปรึกษาสามารถควบคุม  Action Planด้านงานตรวจสอบบัญชี


ดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องให้ทันตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ที่ปรึกษา ยังอยู่เคียงข้างกิจการของท่าน


ให้ความรู้ตลอดจนแก้ปัญหาให้ท่านดำเนินธุรกิจได้บรรลุเป้าหมายของกิจการ


บริการรับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี


บริการด้านงานบัญชีอย่างครบวงจรทุกขั้นตอน


มีครบทุกขั้นตอนกระบวนการทำงานด้านบัญชีภาษี สามารถให้คำแนะนำปรึกษาร่วมกันแก้ปัญหา ด้านบัญชี และภาษี มีผู้ทำบัญชีคอยดูแลงาน


พร้อมมีผู้สอบบัญชีที่ประสบการณ์การทำงานสูงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกิจการ ทุกขั้นตอน เช่น ทำบัญชี รับเอกสารตรวจสอบเอกสาร


และติดตามเอกสาร ยื่นภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ,VAT , ประกันสังคม บันทึกบัญชี ปิดงบ รายเดือน รายไตรมาส รายปีจัดทำ Detail


ประกอบกิจการ ตรวจสอบบัญชี สิ้นรอบบัญชี รับรองงบนำส่งงบ สบจ.3 , บอจ.5 , ภ.ง.ด.50 ยื่น e-filing


แนะนำอ่านบริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี จ่ายน้อยราคาประหยัด


สรุปงานรับทำบัญชีกรุงเทพ


จากที่กล่าวมาทั้งหมดเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานของเรา เราคือผู้ช่วยธุรกิจท่านเพื่อการเติบโตอย่างแท้จริงภายใต้การดำเนินงาน


รับทำบัญชีภาษีพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างถูกกฎหมาย ให้เราดูแลงานที่เราถนัดผู้ประกอบการจะลดต้นทุนแรงงานและเวลาได้มาก


ท่านสามารถโฟกัสที่การเติบโตของธุรกิจของท่านโดยตรงเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาสินค้าและบริการ ให้กับกิจการของท่านอย่างเต็มศักยภาพไม่ต้องห่วงพะวงงานบัญชีและภาษี


สำนักงานบัญชีเรา บริการรับทำบัญชีครบวงจร ในเขตกรุงเทพ หากท่านดำเนินธุรกิจของท่านในพื้นอย่าลืมให้เราเป็นผู้ดูแลกิจการของท่าน


ดูแลครอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน รอบด้านงานบัญชีและภาษีด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ กว่า 25 ปี ด้านบัญชีภาษีอย่างแท้จริง

ทำบัญชียื่นภาษี ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านการให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท ในราคาที่ประหยัด


บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ