views

จ้างบริษัทรับทำบัญชี


การจ้างบริษัทรับทำบัญชีภาษีขององค์กรธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นอย่างที่สุด สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ เพราะนอกจากจะทำให้ได้รับรู้ถึงผลการประกอบการ


และแนวโน้มขององค์กร ในเรื่องกำไรขาดทุนแล้ว การทำบัญชีภาษียังเป็นเรื่องของข้อบังคับทางกฎหมายที่องค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จำเป็นต้องทำ

 

รูปแบบการทำบัญชี 3 รูปแบบคือ 

  • เจ้าของทำบัญชีด้วยตนเอง
  • จ้างพนักงานบัญชีรายเดือน
  • จ้างบริษัทรับทำบัญชี


แล้วจะเลือกวิธีไหน ที่ดีที่สุด สำหรับองค์กรธุรกิจของคุณ บทความนี้ จึงได้รวบรวมข้อมูลของ ขัอดีของการจ้างบริษัทรับทำบัญชี พนักงานทำบัญชี และการทำบัญชีด้วยตัวเอง แบบเข้าใจง่ายๆ มาให้คุณได้ศึกษาเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีที่จะดูแลระบบบัญชีที่เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจของคุณ


ปรึกษางานบัญชีภาษี 

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


สำนักงานบัญชี บริการครบวงจร


ธุรกิจต้องทำบัญชีแบบไหน

ข้อนี้ตอบได้เลยว่าทุกองค์กรภายหลังจดทะบียนบริษัทที่ทำธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิต ธุรกิจ ซื้อมาขายไป ธุรกิจการบริการ ธุรกิจ SME รูปแบบต่างๆ จำเป็นต้องทำบัญชีทั้งสิ้น ส่วนจะเลือกวิธีทำบัญชีรูปแบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณไปดูกัน


1. เจ้าของธุรกิจทำบัญชีด้วยตัวเอง

เจ้าของธุรกิจบางคนอาจมีพื้นฐานความรู้ในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในเบื้องต้น ซึ่งวิธีนี้ จะทำให้ข้อมูลทางบัญชีไม่รั่วไหลเป็นความลับที่รู้เฉพาะเจ้าของ และยังเป็นการช่วยลดรายจ่ายขององค์กรอีกด้วย


แต่ข้อเสียก็คือเจ้าของธุรกิจจะสูญเสียเวลาในการบริหารจัดการธุรกิจในส่วนอื่น ๆ ที่ต้องดูแล อาทิ การดูแลยอดขาย การพัฒนาตัวสินค้า หรือการขยายธุรกิจเพราะต้องมาทุ่มเทเวลาในการทำบัญชีที่จุกจิกยุ่งยาก


ตั้งแต่การจัดทำเอกสารรวบรวมเอกสาร และบันทึกข้อมูลทางบัญชีให้ครบถ้วน และอาจเกิดความผิดพลาดเสียหายจากการถูกค่าปรับจำนวนมากเพราะการทำบัญชี


ไม่ได้หมายถึงการบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับเรื่องของการเสียภาษีตามข้อกำหนดทางกฎหมายอีกด้วยซึ่งเจ้าของธุรกิจโดยทั่วไปมักจะไม่มีความชำนาญในเรื่องเหล่านี้ 


2. จ้างพนักงานทำบัญชี

วิธีนี้จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจมีเวลามากขึ้นในการไปบริหารจัดการและขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น เพราะไม่ต้องมาเสียเวลาให้กับการดูแลบัญชี และทำให้ระบบเอกสารเป็นระบบมากขึ้นสามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว


แต่ก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่า องค์กรจะต้องแบกรับภาระ ค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเดือนให้กับพนักงานบัญชีที่จ้างมาประจำในทุกๆเดือนไม่ว่าธุรกิจจะกำไร หรือขาดทุนก็ต้องจ่าย และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ เจ้าของธุรกิจไม่มีทางรู้ได้เลยว่า


พนักงานที่จ้างมาจะมีความสามารถหรือความชำนาญ มีความรับผิดชอบในงานด้านบัญชีสักเพียงใด และการมีพนักงานในองค์กรเพียงหนึ่งคน ก็ต้องเกี่ยวข้องกับการทำประกันสังคมที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องทำอีกด้วย


และถ้าหากเลือกที่จะจ้าง นักบัญชี ที่มีความรู้ ประสบการณ์มาทำบัญชี ค่าจ้างรายเดือนก็จะสูงขึ้นตามประสบการณ์และความชำนาญของนักบัญชีคนนั้นๆนั้นหมายถึงรายจ่ายที่มากกว่า การจ้างพนักงานบัญชีทั่วๆไปมี่ไม่มีความเชี่ยวชาญ


3. จ้างบริษัทรับทำบัญชี

วิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีในการทำบัญชีที่สำเร็จรูปและช่วยตัดความกังวลในเรื่องเกี่ยวกับบัญชี ภาษี การเงินขององค์กรธุรกิจได้มากที่สุด เพราะบริษัทรับทำบัญชีที่มีคุณภาพ จะเป็นบริษัทที่ให้บริการแบบ ONE STOP SERVICES


คือให้บริการแบบครบวงจรในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับบัญชี และการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่กำหนดไว้  เพราะบริษัทรับจ้างทำบัญชี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์


ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีโดยเฉพาะ บริษัทรับจ้างทำบัญชีที่มีความเป็นมืออาชีพจะช่วยคุณทำหน้าที่ดูแล ตั้งแต่การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ช่วยจัดทำบัญชีประจำเดือน จัดทำภาษีนำส่งประจำเดือน


ช่วยปิดบัญชีประจำปีของธุรกิจและจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้เจ้าของได้วิเคราะห์ธุรกิจที่ทำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในวางแผนธุรกิจตามข้อมูลจริงในช่วงเวลานั้นๆ และทำให้ให้เจ้าของธุรกิจเห็นตัวเลขฐานะการเงินขององค์กรผลการประกอบการ


ของธุรกิจได้ถูกต้องชัดเจน  อีกทั้งช่วยแนะนำการลดหย่อนภาษีอย่างถูกกฎหมายและเป็นคู่คิดทางทำธุรกิจที่คอยดูแลเอาใจใส่ สนับสนุน และช่วยขจัดปัญหาต่างๆทางธุรกิจเป็นตัวแทนไปเจรจาต่อรองกับหน่วยงานสรรพากรเมื่อเกิดปัญหา


ปรึกษางานบัญชีภาษี 

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่านบริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี จ่ายน้อยราคาประหยัด


หน้าที่ในการดูแลด้านบัญชีโดยตรงของบริษัทรับจ้างทำบัญชี

1. เป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดในการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาด้านบัญชี ด้านภาษีและการจัดเก็บเอกสารที่เป็นพื้นฐานในการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง


2. ช่วยวิเคราะห์รายการเอกสารที่จะต้องบันทึกบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย การปรับปรุงบัญชีรวมไปถึงรายงานทางบัญชีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนตามข้อกฎหมายทางบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด


3. ช่วยบันทึกรายการบัญชีที่ได้มาตรฐานด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ทันสมัย มีคุณภาพและที่สำคัญคือได้มาตรฐานของกรมสรรพากร


4. รวบรวมและจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้กับองค์กรธุรกิจที่ดูแล


5. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์ธุรกิจของคุณอย่างครบถ้วนทั้งเรื่องของ ภงด.1 รายได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักณ ที่จ่าp ภงด.53 ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภพ.30 VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม


ภงด.51ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี  และ ภงด.50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปีรวมไปถึง การดำเนินการส่งเอกสารทที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ อาทิการส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี


การทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายประจำเดือน  และมีอีกหลายรายการที่บริษัทรับจ้างทำบัญชีจะดูแลคุณ ข้อมูลที่ได้นำมาแบ่งปันในข้างต้นนี้ทำให้คุณได้รับรู้ว่าการทำธุรกิจมีเรื่องทางบัญชีที่ค่อนข้างละเอียด ซับซ้อนและยุงยากรวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ


ที่กำหนดขึ้นตามกฎหมาย ซึ่งทั้งหมดนี้หากคุณจ้างบริษัทรับทำบัญชีที่ได้คุณภาพ คุณก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องกังวลที่จะเกิดความผิดพลาดเพราะบริษัทรับทำบัญชีจึงเป็นเสมือนเพื่อนสนิทที่จริงใจที่จะช่วยให้


เจ้าของธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นไม่สะดุดกับปัญหาและอุปสรรคทางการบัญชีและภาษีและทำให้เจ้าของธุรกิจใช้พลังกายและพลังสมองไปบริหารจัดการธุรกิจ ไปพัฒนาสินค้าสร้างสรรค์ให้เกิดการขยายธุรกิจได้อย่างสบายใจ


ปรึกษางานบัญชีภาษี 

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน ติดตั้งและวางระบบ โปรแกรมบัญชี Express โดยผู้เชี่ยวชาญ


เมื่อไหร่ที่ควรจ้างบริษัทรับทำบัญชี

เป็นคำถามของเจ้าของธุรกิจ  ว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่ต้องจ้างบริษัทรับทำบัญชีมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ต้องใช้ในการตัดสินใจที่จะจ้างบริษัทรับจ้างทำบัญชี โดยสิ่งทีเจ้าของธุรกิจต้องนำมาพิจารณาในการตัดสินมีหลักการโดยสังเขปดังนี้


1.ถ้าธุรกิจมีขนาดเล็กไม่มีความซับซ้อน เอกสารทางบัญชีมีจำนวนน้อย เช่น ขายขนมทางออนไลน์และมีรายได้ไมถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี ยังๆไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลยังเสียภาษีในนามของบุคคลธรรมดา ก็ยังไม่จำเป็นต้องจ้าง บริษัทรับจ้างทำบัญชีเพราะคุณสามารถศึกษา และยื่นภาษีด้วยตนเองได้


2.หากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป  มีรายการรายรับรายจ่ายจำนวนมากและมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีการจดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและเจ้าของธุรกิจต้องการมีเวลาไปบริหารจัดการธุรกิจในด้านอื่นๆแบบไร้ความกังวลเรื่องบัญชีและภาษีเจ้าของกิจการนั้นๆก็ควรจ้างบริษัทรับทำบัญชีมาช่วยดูแล


3.สำหรับธุรกิจที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งตามหลักการแล้วควรจะถึงเวลาที่จะ จ้างบริษัทรับทำบัญชี แต่ยังไม่มีความพร้อมเรื่องเงินสามารถจ้างเฉพาะบริษัทรับทำบัญชี  ในช่วงเวลาที่ต้องปิดงบการเงิน ช่วงตรวจสอบบัญชีหรือยื่นแบบเสียภาษีก่อนได้  แต่หากธุรกิจเริ่มขยาย


และมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นก็สามารถจ้างพนักงานบัญชีประจำเพื่อช่วยดูแลข้อมูล จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ แล้วจ้างบริษัทรับทำบัญชีมาช่วยตรวจสอบบัญชีปิดงบบัญชี


ปรึกษางานบัญชีภาษี 

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)


ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทรับทำบัญชี

การจ้างบริษัทรับทำบัญชีภายนอกให้มาดูแลบัญชี ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนของเอกสารรายรับและรายจ่ายของธุรกิจ และขอบข่ายของการใช้บริการว่าต้องการให้ช่วยดูแลเรื่องใดบ้างซึ่งก็เริ่มต้นด้วยหลักพัน


แม้ในปัจจุบันจะมีโปรแกรมทำบัญชีที่ทันสมัยให้ใช้แต่ก็ต้องบอกว่าโปรแกรมเหล่านี้ก็สามารถช่วยเจ้าของธุรกิจหรือพนักงานบัญชีได้ในเบื้องค้นเท่านั้น อย่างไรเสียก็ยังต้องจ้างบริษัทรับทำบัญชีหรือนักบัญชี มาช่วยดูแลเพิ่มเติมเรื่องบัญชี และภาษีอยู่ดี


เลือกจ้างบริษัทรับทำบัญชีอย่างไรให้มีคุณภาพ

รับรู้ถึงขอบข่ายหน้าที่ของบริษัทบัญชีที่จะช่วยดูแลธุรกิจของคุณแล้วการจะเลือกบริษัทรับทำบัญชีที่ได้คุณภาพแบบ One Stop Services ที่สามารถจบทุกเรื่องบัญชี-เรื่องภาษี และพร้อมที่จะให้คำปรึกษาทางธุรกิจ


เสมือนเป็นหุ้นส่วนที่จะคอยสนับสนุนธุรกิจจะต้องมีหลักเกณฑ์ ในการเลือกอย่างไรกันบ้างเราได้รวบรวมประสบการณ์และความคิดเห็นจากบุคคลมี่เกี่ยวข้องในวงการทำบัญชีมาให้คุณได้นำไปพิจารณาดังนี้


1.เป็นบริษัทที่มีบุลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางบัญชีที่ครบถ้วนตามกฎหมาย


2.มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ด้านบัญชีภาษีและธุรกิจ


3.สำนักงานหรือบริษัทมีตัวตนสถานที่ตั้งบริษัทชัดเจน


4.มีช่องทางติดต่อได้ง่ายสะดวก รวดเร็ว


5.ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา


6.มีเทคโนโลยีโปรแกรมที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน


7.ศึกษาขอบข่ายของการให้บริการของบริษัทนั้นก่อนว่า สามารถดูแลธุรกิจของคุณได้ในเรื่องที่คุณต้องการหรือไม่


ความเป็นจริงของการเป็นเจ้าขององค์กรธุรกิจที่ต้องรู้ก็คือ ไม่ว่าเจ้าของธุรกิจจะเลือกทำบัญชีด้วยตัวเอง หรือจ้างพนักงานบัญชีประจำองค์กร ท้ายที่สุดก็ยังต้องให้นักบัญชี  และมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่จบการศึกษาด้านบัญชี


มีใบอนุญาตมาตรวจสอบบัญชี และเซ็นปิดงบการเงินอยู่ดี ศึกษาข้อมูลในบทความนี้แล้วเห็น ”ข้อดีของการจ้างบริษัทรับทำบัญชี พนักงานทำบัญชี และการทำบัญชีด้วยตัวเอง” แล้วคงช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเลือกทำบัญชีองค์กรธุรกิจของคุณในรูปแบบไหนดี


ปรึกษางานบัญชีภาษี 

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  รับวางระบบบัญชี วางระบบงานฝ่ายบัญชี ครบวงจร


บทความที่น่าสนใจ