views

รับจดทะเบียนการค้า ร้านค้าออนไลน์


สำนักงานบัญชี พีทูพี รับจดทะเบียนการค้า

รับจดทะเบียนการค้า สำหรับร้านค้าออนไลน์ ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ แบบครบวงจร ทั้งการจัดเตรียมเอกสารใช้ประกอบการพิจารณายื่นจดทะเบียนให้ที่สำนักงานเขต,ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ท่านตั้งอยู่


โดยที่ท่านเพียงแค่จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม  ทางสำนักงานบัญชี  พีทูพี  จะเป็นผู้ดำเนินการ รับจดทะเบียนการค้า  ร้านค้าออนไลน์  ทั้งหมดให้กับท่าน


ทำความรู้จักกับการจดทะเบียนการค้า

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับการ จดทะเบียนการค้า หรือ ร้านค้าออนไลน์ ก่อน ความเป็นจริงการจดทะเบียนการค้า คือการจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งเราจะไปทำความรู้จักสาระสำคัญต่าง


ไปตามหัวข้อๆ คือ (1)ธุรกิจใดที่ต้องจดทะเบียน  (2)ประโยชน์ของการจดทะเบียน (3)แนวปฏิบัติการจดทะเบียน  และ (4)บทกำหนดโทษ พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ 2499


ปรึกษาการจดทะเบียนการค้า

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด

เหตุที่ร้านค้าออนไลน์ ต้องจดทะเบียนการค้า

การจดทะเบียนการค้าของผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์ เป็นการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนการค้า ยังสามารถนำสัญลักษณ์ DBD Registered หรือเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการค้า


ไปใส่บนเว็บไซต์ของผู้ประกอบการได้อีกด้วย เพื่อเพิ่มและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ ว่ามีตัวตนมีร้านค้าอยู่จริง สามารถตรวจสอบได้ ธุรกิจที่เรารับจดทะเบียนการค้า ร้านค้าออนไลน์ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจกำหนดว่าต้องจดทะเบียนการค้า ได้แก่


**ธุรกิจขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์(ร้านค้าออนไลน์)


**บริษัท หรือบุคคลที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต


**บริษัท หรือบุคคลที่ใหบริการด้าน Web-Hosting


**เว็บไซต์ที่เป็นคนกลางเพื่อให้ผู้ซื้อกับผู้ขายมาซื้อขายกันผ่านเว็บของตนเช่น Lazada,Shopee


ปรึกษาการจดทะเบียนการค้า

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริการรับวางระบบบัญชี


ประโยชน์ของการจดทะเบียนการค้า

ร้านค้าออนไลน์ควรทำหน้าที่ในการจดทะเบียนอิเล็กทรอสิกส์อย่างถูกต้องแล้วการจดทะเบียนการค้ายังมีประโยชน์แก่ผู้ประกอบการดังนี้


1. ทำให้ร้านค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการเป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องจากในกรณีเป็นร้านค้าออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการได้ดำเนินการจดทะเบียนการค้าแล้วกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะนำรายชื่อเว็บไซต์ของผู้ประกอบการไปไว้ในฐานข้อมูล


ซึ่งแยกตามประเภทธุรกิจที่เว็บไซต์ซึ่งจะเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตทำให้บุคคลทั่วไปค้นพบข้อมูลร้านค้าของผู้ประกอบการจึงเป็นการช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการอีกช่องทาง


2. ทำให้กิจการมีความน่าเชื่อถือเนื่องจากการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรดนิกส์ทำให้ผู้บริโภค หรือคนภายนอกมั่นใจได้ว่ากิจการมีอยู่จริงมีตัวตนและ ทราบสถานที่ตั้งของกิจการช่วยทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าอย่างแน่นอน

 

3. มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายรับรองของ DBD กรณีที่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นได้มีการจดทะเบียนการค้าแล้ว ผู้ประกอบการมีสิทธิในการขอใช้เครื่องหมาย DBE Registered เพื่อนำไปติดตั้งบนหน้าเว็บไซต์ของตนเองเพื่อแสดงความมีตัวตนตามกฎหมาย


ส่งผลในการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถยื่นขอเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ซึ่งจะมีความน่าเชื่อถือสูงกว่า (DBD Registered หมายถึง เว็บไซต์ต้องมีคุณภาพและเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

 

4. เอกสารประกอบการพิจารณาในการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินถ้าผู้ประกอบการทำธุรกิจรูปแบบบุคคลธรรมดา โดยไม่ได้เป็นพนักงานเงินเดือนประจำ


เอกสารการจดทะเบียนการค้าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางสถาบันการเงินใช้ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจการกู้เงินเพื่อนำมาขยายกิจการ หรือ การกู้เงินเพื่อซื้อบ้านและรถยนต์

 

5. ได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด


ปรึกษาการจดทะเบียนการค้า

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  รับปิดงบบัญชีประจำปี


บทกำหนดโทษพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์

ผู้ประกอบกิจการที่เข้าข่ายว่าต้องจดทะเบียนพาณิชย์ต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ ซึ่งการประกอบกิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์โดย


ไม่จดทะเบียนมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิดต่อเนื่องปรับอีกวันละไม่เกิน 100บาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง


แนวปฏิบัติการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. การยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์1 คำขอต่อ 1 เว็บไซต์ หรือร้านค้าออนไลน์


2. ต้องมีร้านค้าออนไลน์แล้วโดยไม่ใช่มีแต่ชื่อเว็บไซต์ หรือ ชื่อร้านค้า


3. เป็นร้านค้าหรือ ประกอบพาณิชย์กิจอิเล็กทรอนิกส์ 4 ประเภทตามที่กฎหมายกำหนดดังที่กล่าวมา


4. การซื้อขายสินค้าบริการผ่านทางเว็บไซต์ หรือ SocialMedia เช่น Facebook ที่เป็นการทำการค้าโดยปกติถือเป็นการซื้อขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต


5. ไม่ใช่เว็บไซต์หรือ สื่อออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่สามารถซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์ หรือ สื่อออนไลน์นั้น ๆ


6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ DBD Registered เฉพาะร้านค้าออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์และมีโดเมนเนมเป็นของตนเอง ไม่รวมสื่อออนไลน์อื่น

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชยือิเล็กทรอนิกส์

1.จัดทำเฟสบุ๊คหรือ เว็บไซต์ อินสตราแกรม ให้พร้อมออนไลน์


2.จัดทำแบบฟอร์มสำหรับยื่นคำขอจดทะเบียนการค้า


3.แนบเอกสารประกอบที่ใช้ในการจดทะเบียนการค้า


4.ยื่นคำขอจดทะเบียนการค้าพร้อมทั้งเอกสารประกอบ


5.ยื่นเอกสารเพื่อขอใช้เครื่องหมายDBE Registered


สถานที่จดทะเบียนการค้า

**กรณีสำนักงานแห่งใหญ่ของสถานประกอบการตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่สำนักงานเขตที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่


**กรณีสำนักงานแห่งใหญ่ของสถานประกอบการตั้งอยู่ในต่างจังหวัดให้ยื่นที่เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

 

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนการค้า

1.กรณีบุคคลธรรมดา


**กรอกแบบคำขอ ทพ.


**สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอบกิจการ


**หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ในกรณีให้ใช้สถานที่โดยไม่คิดค่าเช่าหรือ สัญญาเช่าในกรณีเป็นการเช่า (ในกรณีเช่านั้น สัญญาเช่าต้องติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกำหนด)


**เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สถานที่ตั้งกิจการ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้ง สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสถานที่ตั้ง สัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดิน


**แผนที่แสดงสถานที่ของสถานประกอบการและ สถานที่ใกล้เคียงโดยสังเขป


**รูปภาพและรายละเอียดเฟซบุ๊คเว็บไซต์ หรือ อินสตราแกรม


**เอกสารการจดโดเมนเนมกรณีเว็บไซต์


**หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน)

 

2.กรณีนิติบุคคล

**กรอกแบบคำขอทะเบียนพาณิชย์


**สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท


**เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สถานที่ตั้งนิติบุคคล ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้ง สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสถานที่ตั้งสัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดิน


**สำเนาบัตรประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการนิติบุคคล


**หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ในกรณ๊ให้ใช้สถานที่โดยไม่คิดค่าเช่าหรือ สัญญาเช่า ในกรณีเป็นการเช่า (ในกรณีเช่านั้น สัญญาเช่าต้องติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด)


**รูปภาพและรายละเอียดเฟซบุ๊คหรือ เว็บไซต์ หรือ อินสตราแกรม


**แผนที่แสดงสถานที่ของสถานที่ตั้งนิติบุคคลและสถานที่ใกล้เคียงโดยสังเขป


**เอกสารการจดโดเมนเนมกรณีเว็บไซต์


**หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์10 บาท (ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน)


ปรึกษาการจดทะเบียนการค้า

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบริการรับตรวจสอบบัญชี

สำนักงานบัญชีพีทูพี รับจดทะเบียนการค้า ร้านค้าออนไลน์

สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ อาจจะยังไม่เข้าใจขั้นตอน และเรื่องของเอกสารในการจดทะเบียนการค้ารวมถึงอาจจะไม่มีเวลาไปจดทะเบียนด้วยตัวเอง 


ปัญหานี้จะหมดไปถ้าท่านเลือกใช้บริการที่สำนักงานบัญชี พีทูพี รับจดทะเบียนการค้า ร้านค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แบบครบวงจร


โดยคิดอัตราค่าบริการไม่แพงอย่างที่ท่านคิดรับรองว่าราคาคุ้มค่าแน่นอน สำนักงานบัญชีพีทูพี รับทำบัญชีแบบครบวงจรเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดีในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจ


ทีมงานเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี สอนใช้โปรแกรมบัญชีด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญและสามารถแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำกับลูกค้า


เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดประสงค์ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเรายึดหลัก “การปฏิบัติทางด้านวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และประมวลรัษฎากร”


ปรึกษาการจดทะเบียนการค้า

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริการรับจดทะเบียนบริษัท


บทความที่น่าสนใจ