views

โปรแกรม express


โปรแกรม Express คืออะไร

โปรแกรม Express เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับต้นๆ มีเมนูการใช้งานที่เรียบง่าย สามารถประยุกต์ใช้งานได้ดีในทุกธุรกิจ


โปรแกรม Express คือโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ใช้งานจำนวนมากด้วยเพราะ โปรแกรมเอ็กเพรส


มีอรรถประโยชน์ครบในการใช้งานที่ครอบคลุม ออกแบบมาโดยคำนึงถึงการใช้งาน ด้านบัญชีภาษีโดยเฉพาะ มีเมนูการใช้งานที่เรียบง่าย


บริการหลังการขายที่มีมาตรฐาน นับว่าโปรแกรม Express มีการพัฒนา และให้ความสำคัญ ต่อการบริการหลังการขาย


มี Call Center ให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับโปรแกรม และความสามารถของโปรแกรมเอ็กเพรสที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ดีในทุกธุรกิจ


ธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดไปจนถึง อุตสาหกรรม โรงงาน ก็สามารถใช้โปรแกรม Express ได้อย่างสบาย


สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  ดูรายละเอียด บริการรับวางระบบบัญชี

ตัวโปรแกรมเอ็กเพรสประกอบด้วยระบบงานหลัก 12 ระบบ มีดังนี้

1.ระบบซื้อ และ การรับสินค้า

2.ระบบจัดจำหน่ายและการจองสินค้า

3.ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย

4.ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น

5.ระบบสินค้าคงคลัง

6.ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร

7.ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

8.ระบบบัญชีแยกประเภท

9.ระบบทรัพย์สินถาวร

10.ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า

11.ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า

12.ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 

ประโยชน์ของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

**พัฒนาองค์กร

โปรแกรมบัญชีช่วยให้คุณวิเคราะห์ทิศทางของธุรกิจของคุณได้ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจไปทิศทางไหนโดยการใช้ตัวเลขทางบัญชีมามีส่วนในการตัดสินใจ


ด้วยเพราะตัวโปรแกรมบัญชีเอ็กเพรสสามารถนำตัวเลขทั้งในอดีตและปัจจุบันมาเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจได้


ตัวอย่าง ค่าการตลาด การเพิ่มยอดขาย การลดต้นทุนการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในองค์กรเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้ผู้บริหารสามารถดูแนวโน้มของธุรกิจได้ง่ายและสะดวกขึ้น

 

**มีความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

ช่วยให้การทำงานของคุณรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการป้อนข้อมูลเอกสาร ทางการเงิน ใบเสร็จรับใบเสร็จจ่าย สต๊อกสินค้า


ในทุกๆวันของคุณจะไม่เป็นเรื่องที่เสียเวลาอีกต่อไปด้วยระบบมาตราฐานของโปรแกรมเอ็กเพรสที่ครอบคลุมเมื่อคุณใช้


โปรแกรม Express ภายในองค์กรของคุณ สามารถสร้างระบบเครือข่ายภายใน ประสานข้อมูลใน ทุกแผนก ทุกฝ่าย ในองค์กรได้เร็วยิ่งขึ้น

 

**มีข้อมูลที่แม่นยำ

การทำงานของโปรแกรมเอ็กเพรสถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความแม่นยำการประมวลผลต่าง ๆ ออกมาได้ดีกว่าการทำบัญชีแบบเก่า


ทำให้ผู้ประกอบการสามารถมอง งบกำไรขาดทุนได้อย่างแม่นยำเพราะการทำบัญชีแบบเก่านั้นมักจะเกิดข้อผิดพลาดทางด้านตัวเลข ได้มากกว่าการทำบัญชีโดยใช้โปรแกรม

 

**ลดกำลังคน

โปรแกรม Express ช่วยลดกำลังคน ไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลากรจำนวนมาก โปรแกรมบัญชีเอ็กเพรสสามารถลดขั้นตอนการทำงานของฝ่ายบัญชีลงได้จึงช่วยให้บริษัทของคุณลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นอีกด้วย

 

**จัดการเรื่องภาษีได้ง่ายขึ้น

โดยส่วนใหญ่การทำภาษีจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่โปรแกรม Express จะช่วยให้การทำภาษีนั้นง่ายดายขึ้นกว่าผู้ประกอบการหลายท่านอาจเกิดปัญหาเหล่านี้


เสียภาษีไม่ถูกต้อง ล่าช้านำมาซึ่งค่าเบี้ยปรับ ตามมาจากความผิดพลาดเหล่านั้นการใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กเพรสจะช่วยให้คุณทำภาษีได้แม่นยำยิ่งขึ้น


 ดูบริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด


ข้อดีของโปรแกรม Express

ด้วยสโลแกนของโปรแกรม Express ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานทุกเรื่องบัญชีให้กลายเป็นเรื่องง่ายนั้น


จึงตรงกับคอนเซปต์ของโปรแกรมเอ็กเพรสที่ว่าเรื่องบัญชีเป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้วดังนั้นข้อดีต่าง ๆของโปรแกรมนี้จึงตอบสนองการใช้งานทางบัญชี


รวมทั้งการจัดทำบัญชีภาษี โดยเฉพาะทางภาษีท่านสามารถโหลดข้อมูลเข้าระบบของกรมสรรพากรได้เลย จากเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายดังนี้


**รองรับระบบการใช้งานในเวอร์ชันแรกเริ่มของคอมพิวเตอร์ได้ดังนั้นคอมพิวเตอร์ของคุณจึงไม่จำเป็นต้องอัพเวอร์ชัน หรือคอมพิวเตอร์ที่มีเทคโนโลยีสูงในระบบปฏิบัติการพื้นฐานก็สามารถติดตั้งโปรแกรมนี้ได้ง่าย ๆ


**มีราคาไม่แพงหากเทียบกับโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีอื่นๆ ในปัจจุบันโปรแกรม Express มีให้ผู้ประกอบการเลือกซื้อ มีบริการถึง 2 เวอร์ชัน ทั้งเวอร์ชัน 1.0 และเวอร์ชัน1.5 ซึ่งทั้ง 2 เวอร์ชันมีข้อแตกต่างสำหรับผู้ประกอบการเช่นกัน

 

สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


โปรแกรม Express ระหว่างเวอร์ชั่น 1.0 และ 1.5

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปExpress เวอร์ชั่น 1.0และเวอร์ชั่น 1.5 มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ คือเมื่อบันทึกรายการรายวัน ในหน้าจอ เมนูซื้อ ขาย การเงิน


โปรแกรมจะนำข้อมูลไปกระทบยอดทุกระบบที่เกี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติและสามารถพิมพ์รายงานทุกระบบได้ทันที ยกเว้นระบบบัญชีระบบเดียวที่มีข้อแตกต่างกันมีรายละเอียดดังนี้

 

 โปรแกรม Express เวอร์ชั่น 1.0 (ชุดบริหารภายใน)

1.เมื่อมีการบันทึกรายการรายวันโปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีขั้นต้นในสมุดรายวันให้โดยอัตโนมัติ

2.ผ่านรายการ Posting เข้าบัญชีแยกประเภทและวลการเงินทันทีแบบอัตโนมัติ

3.สามารถพิมพ์แยกประเภทและงบการเงินทุกงบได้ตลอดเวลา

4.โปรแกรมจะกระทบยอดจนถึงเดือนปัจจุบันให้ทันที

5.แก้ไขไม่ว่าจะเป็นรายการของเดือนไหนก็ตามท่านสามารถแก้ไขโดยไร้ร่องรอยได้ตลอดเวลา

 

โปรแกรม Express เวอร์ชั่น 1.5 (ชุดรองรับประกาศกรมสรรพากรตาม ม.63)

1.เมื่อมีการบันทึกรายการรายวันโปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีขั้นต้นในสมุดรายวันให้โดยอัตโนมัติ

2.ต้องเข้าไปผ่านรายการ Posting เข้าบัญชีแยกประเภทด้วยตัวเอง (โปรแกรมไม่ผ่านให้แบบอัตโนมัติ)

3.ต้องทำการผ่านบัญชีก่อนจึงจะเรียกดูงบการเงินได้ ซึ่งท่านจะผ่านทุกวัน ทุกอาทิตย์ ทุกเดือนหรือปีหนึ่งค่อยทำการผ่านบัญชีหนหนึ่งก็ได้

4.กระทบยอดเฉพาะรายการที่Post แล้วเท่านั้น

5.แก้ไขได้แต่มีร่องรอยโดยต้องปรับปรุงตามหลักการบัญชีเท่านั้น เข่น ทำใบลดหนี้ หรือใบเพิ่มหนี้

 

ทั้งสองเวอร์ชันมีข้อแตกต่างตามที่กล่าวมา หากแต่ทั้งสองเวอร์ชันยังคงเป็นที่นิยมในตลาด โปรแกรมเอ็กเพรส อยู่เช่นเดิม


**หากผู้ประกอบการต้องการเพิ่มรายการย่อยต่างๆ สามารถจัดทำได้ ซึ่งต่างจากโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปอื่น ๆ ที่ไม่สามารถ


แอดเพิ่มรายการย่อยต่าง ๆ ได้ จุดนี้นับว่าเป็นข้อได้เปรียบของโปรแกรม Express เลยทีเดียวเพราะแต่ละกิจการมีรูปแบบ


และความต้องการที่แตกต่างกันไปสามารถเพิ่มรายการย่อยเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละกิจการได้หลากหลายประเภทมากขึ้น


**มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่ซับซ้อนแม้ผู้ประกอบการจะไม่ใช่นักบัญชี ก็สามารถทำความเข้าใจและใช้งานได้


**สามารถบันทึกข้อมูลได้แบบปีต่อปีและสามารถเรียกดูข้อมูลของปีย้อนหลังได้ง่าย


**มีบริการหลังการขายที่ดีจุดนี้นับว่าทำให้โปรแกรมนี้มีจุดเด่นทางการตลาดอย่างมากทั้งการบริการในการติดตั้งและการบริการหลังการขาย


ที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและบริการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานต่างๆทำให้มีความแตกต่างจากโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปของต่างประเทศ


หากเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องในการใช้งานแล้ว ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหาเรื่องการใช้โปรแกรม

 

คุณสมบัติของโปรแกรม Express

เป็นโปรแกรมบัญชีที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีหลากหลายแล้วแต่กิจการต่างจะนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเข้ากับรูปแบบของกิจการ


สำหรับโปรแกรม Express นั้นสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง และประโยชน์ของตัวโปรแกรมบัญชีเอ็กเพรส สามารถนำมาจัดการงานทางบัญชี


ใช้โปรแกรม Express ในการจัดการและประมวลข้อมูลเกี่ยวกับงานบัญชี อันได้แก่ งานบัญชีสินค้าคงเหลืองานบัญชีลูกหนี้การค้า งานบัญชีเจ้าหนี้การค้า


งานบัญชีควบคุมสินทรัพย์เงินเดือนและค่าแรง ระบบบัญชีแยกประเภทบัญชีกำไร และขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด


สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  ดูรายละเอียด ราคา, ราคาUpgrade โปรแกรม Express


โปรแกรม Express สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

จัดการเอกสารทางการบัญชีภาษี วิธีปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน วงจรบัญชีของข้อมูลต่างๆ ในระบบบัญชีและการรายงาน


โปรแกรมเอ็กเพรสนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมทั้งวงจรการทำบัญชี ของกิจการ บริษัท ห้างร้าน โรงงาน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย


กล่าวได้ว่าโปรแกรมนี้ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้ทุกรูปแบบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าและธุรกิจบริการ และถือว่าโปรแกรม Express


เหมาะสำหรับนักบัญชีมืออาชีพ และบริษัท ห้างร้าน โรงงานที่มีขนาดกิจการ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ด้วยเพราะเหตุผลเดียวคือใช้ง่าย


  อ่านรายละเอียด ที่ปรึกษาบัญชี  บริการรับจดทะเบียนบริษัท

p2paccounting.com


บทความที่น่าสนใจ