views

โปรแกรมบัญชี TRCLOUDโปรแกรมบัญชี TRCLOUD คือโปรแกรมบัญชีระบบ Cloud ที่ทำให้ผู้ประกอบกิจการสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกันและทำให้เกิดงบการเงินที่เป็น Real Time แสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของธุรกิจ


ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจ โดยโปรแกรมถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายแม้จะไม่เคยใช้มาก่อน โปรแกรมบัญชีแบบ TRCLOUD นี้ไม่ต้องทำการลงโปรแกรมให้ความสะดวกรวดเร็วและสามารถใช้กับ คอมพิวเตอร์พกพา tablet และ Smartphone ได้


แนวความคิด โปรแกรมบัญชี TRCLOUD 

โปรแกรมบัญชี TRCLOUD  เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวความคิด Lean Development คือการเลือกแต่สิ่งสำคัญและกำจัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกจากระบบ ทำให้ระบบไม่ซับซ้อนผู้ใช้งานเข้าใจโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว


นอกจากนี้ระบบของโปรแกรม ยังสามารถทำให้มองเห็นข้อมูลเป็นประจำในทุกครั้งที่เข้าระบบมาตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังมีระบบการออกบิล ออกใบเสนอราคา ออกใบสั่งซื้อ และลงบัญชีให้แบบอัตโนมัติ


พร้อมทั้งมีระบบจัดเก็บประวัติลูกค้าที่ติดต่อ และเมื่อทุกอย่างอยู่ในระบบออนไลน์ ผู้ประกอบการจึงสามารถทำงานกับสำนักงานบัญชีอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ โดยที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์ที่เหมือนกัน


ดังนั้นโปรแกรม TRCLOUD จึงถือว่าเป็นโปรแกรมบริหารองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ที่จะช่วยปฏิวัติรูปแบบการบริหารองค์กรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ปรึกษาใช้โปรแกรมบัญชี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบริการ รับวางระบบบัญชี


จุดเด่นของโปรแกรม TRCLOUD

เนื่องจากโปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมที่ต้องใช้งานบนอินเตอร์เน็ต คือเป็นโปรแกรมบัญชีในรูปแบบออนไลน์ จึงไม่ต้องมีการลงโปรแกรม และไม่ต้องทำการอัพเกรด


เพราะผู้พัฒนาจะทำการอัพเกรดโปรแกรมให้ตลอดเวลาโดยตัวโปรแกรมจะเก็บข้อมูลบัญชีบน Cloud ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาตราบที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต


ประโยชน์จากการโปรแกรม TRCLOUD

1. องค์กรสามารถวางแผนเรื่องของการเสียภาษีได้ดีกว่าเดิม


2. องค์กรสามารถทยอยอัพเดทข้อมูลของงานได้ทุกวัน


3. ผู้เกี่ยวข้อง สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีองค์กรกรได้ทุกทีทุกเวลาในรูปแบบ Mobile Office เมื่อใช้คู่กับบริการโปรแกรมบัญชี TRCLOUD


4. องค์กรจะได้รับรายงานงบการเงินที่มีคุณภาพมากกว่าแค่การส่งบัญชีให้สรรพากร และทันต่อเหตุการณ์  เนื่องจากระบบมีการ Sync ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา


5. หมดปัญหาเรื่องการรับ-ส่ง และเก็บเอกสารทางบัญชี


6. โปรแกรมจะช่วยปฏิวัติรูปแบบการทำงานเพราะ TRCLOUD เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่มีความทันสมัย ทำให้ทำงานพร้อมกันได้หลายคน และมีการ Share ข้อมูลระหว่างบุคคลกรแบบ Real Time


7. โปรแกรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้สร้างโปรแกรมมีเป้าหมายในการพัฒนาโปรแกรม และ Algorithm ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเรื่อยๆ และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจว่าจะได้สิ่งที่ดีและทันสมัยที่สุดเสมอ


8. ใช้งานได้จริง ไม่มีข้อจำกัด โปรแกรมสามารถใช้งานได้จริงในทุกๆขั้นตอนของงานบัญชี รวมถึงงานปิดบัญชี งานสร้างงบการเงิน งบแสดงสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ โดยไม่มีข้อจำกัด


9. กิจการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในส่วนของการดำเนินการจัดหา เครื่อง Server ในการวางระบบ Lan เพื่อให้สามารถใช้งานรวมกันได้หลายๆ เครื่อง มีระบบของโปรแกรมรองรับไว้แล้ว


10. เมื่อกิจการเข้าใช้งานโปรแกรม ระบบจะทำการ Backup ข้อมูลของลูกค้าในทุกๆตรั้ง เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย


ปรึกษาใช้โปรแกรมบัญชี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


 ดูบริการ รับทำบัญชี ราคาประหยัด


เหตุผลสำคัญที่กิจการต้องใช้โปรแกรมบัญชี TRCLOUD

1. สืบเนื่องจากปัญหาของโปรแกรมบัญชีแบบเก่าๆ ที่ผ่านมาคือ ผู้ทำบัญชีต้องทำบัญชีในเครื่องที่ลงโปรแกรมบัญชีเครื่องเดียวกัน ทำให้ทำงานไม่สะดวก ล่าช้า เพราะไม่สามารถทำงานหลายๆคนพร้อมกันได้


หรือหากจะทำได้ก็ต้องใช้ระบบเน็ตเวิร์ค ซึ่งจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมากขึ้น แต่โปรแกรมบัญชี TRCLOUD ให้บริการโปรแกรมโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ตจึงช่วยตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว และยังเพิ่มความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลบัญชี  


เพราะระบบได้จัดเก็บข้อมูลทางบัญชี บนระบบ Cloud Storage โปรแกรมบัญชี TR Cloud  เป็นโปรแกรมที่สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่ายมาก เหมาะสำหรับกิจการที่เป็น Stat – up หรือ SME ซึ่งกิจการสามารถทดสองใช้โปรแกรมฟรีที่ TR Cloud  แล้วค่อยตัดสินใจซื้อ


2. TR Cloud เหมาะกับกิจการที่ไม่มีฝ่าย IT Support และไม่มีความถนัดในการ Update โปรแกรมต่างๆ จึงช่วยแก้ปัญหา และประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้มาก


3.  เป็นโปรแกรมที่สามารถออกเอกสารและจัดส่งทาง Email ได้ทันที อีกทั้งยังสามารถรองรับการทำ E- Tax invoice ของกรมสรรพากรได้


4. โปรแกรมมีระบบให้บริการสอบถามข้อมูลของทาง TR ที่ให้บริการที่ดี และให้การSupport ตอบคำถามเป็นอย่างดี


5. สร้างเอกสารทางบัญชีสวยงามกว่าระบบบัญชีแบบเดิมๆ มีไฟล์ต่างๆ รองรับการจัดส่งภาษีทางระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงการจัดส่งประกันสังคม


6. โปรแกรมยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานจำนวนมาก ที่สามารถถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เลือกซื้อเพิ่มตามความต้องการ  


7. ราคาโปรแกรมเริ่มต้นต่อปีไม่แพง ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบบัญชีแบบเดิมที่ต้องซื้อระบบ Lan ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายดูแลระบบต่อเดือนตลอดระยะเวลาการใช้งาน ด้วยแล้วยิ่งคุ้มค่ากว่า


8. โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถรองรับการบันทึกข้อมูลด้วยเสียง


9. โปรแกรม TR Cloud มีการวิจัยพัฒนาในระบบ Machine Learning ซึ่งเป็นกระบวนการปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยให้การบันทึกบัญชีทำได้อย่างง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเอาข้อมูลรูปแบบการบันทึกบัญชีของผู้ใช้งานระบบบัญชีมาช่วยในการคาดเดารูปแบบการบันทึกบัญชีใหม่


ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น โปรแกรม TRCLOUD จึงเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานสรรพากร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจ ทำให้ธุรกิจเกิดการบันทึกบัญชีที่สมบูรณ์ และเตือนให้เจ้าของกิจการทราบสถานะองค์กรล่วงหน้า ด้วยงบการเงินที่ทันต่อเหตุการณ์ และสะท้อนความจริงของสถานะธุรกิจให้เห็นจริง


ปรึกษาใช้โปรแกรมบัญชี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านรายละเอียด ที่ปรึกษาบัญชี


ความอัจฉริยะของ โปรแกรมบัญชี TRCLOUD

- TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีที่จะช่วยปฏิวัติรูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลทางบัญชี โดยจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเห็นข้อมูลผลประกอบการ และดัชนีชี้วัดต่างๆ แบบ Real Time พร้อมผังบัญชีที่ไม่จำกัดจำนวนชั้นบัญชี


- โปรแกรมการทำงานของ: TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชี Cloud ที่สามารถเชื่อมต่อทุกแผนกเข้าด้วยกัน และมีการ Centralized Database ทำให้สามารถควบคุมการทำงานของทุกฝ่ายในองค์กรได้ โดยที่ฝ่ายบัญชีไม่ต้องคีย์ข้อมูลซ้ำ และฝ่ายบริหารก็จะรู้รายได้แบบ Real Time


- โปรแกรมสามารถคำนวณต้นทุนได้ มีระบบนำเข้าข้อมูลปริมาณมาก โดยมี API ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย


- ด้วยมาตรฐานโปรแกรม: ทำให้ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถทำบัญชีได้ด้วยตนเองตามมาตรฐานบัญชี และกฎหมายภาษีของกรมสรรพากร

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมบัญชี TRCLOUD


1. โปรแกรมบัญชี TRCLOUD ถูกพัฒนาและออกแบบบนรากฐานของระบบบัญชีคู่ (Double Entry) และระบบการทำธุรกิจแบบอัตโนมัติ (Business Process Automation) นอกจากนั้นTRCLOUD ยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร และการอนุมัติเอกสาร ONLINE ทำให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากบัญชีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


2. โปรแกรมมีระบบ.แผงควบคุมอัจฉริยะ ทำให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามปริมาณเงินสด ลูกหนี้การค้า รวมไปถึงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ


3. โปรแกรมระบบบันทึกบัญชี โปรแกรมถูกพัฒนาออกแบบให้มาพร้อมกับระบบบัญชีคู่ ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยในหมู่นักบัญชีทำให้เรียนรู้และเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย


4. โปรแกรมมีระบบการออกเอกสาร โปรแกรมสามารถออกเอกสารได้หลายประเภท อาทิ ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบกำกับภาษี และงบการเงินต่าง ๆ


5. โปรแกรมมีระบบ CRM ระบบ CRM ทำให้สามารถติดตามประวัติการลงบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานะความเป็นเจ้าหนี้ – ลูกหนี้ได้ง่ายและรวดเร็ว


TRCLOUD Highlight Features

1) โปรแกรมสามารถสร้างผังบัญชีไม่จำกัดจำนวนชั้น


2) โปรแกรมสามารถสร้าง"กราฟ"ในรูปแบบที่ต้องการได้


3) สามารถแสดง "กระแสเงินสด"รายงานที่มาที่ไปแบบ REAL TIME


4) สามารถแสดง สรุป"งบประมาณ" ช่วยให้บริหารธุรกิจได้ดีขึ้น


5) สามารถ"เปรียบเทียบราคา" ให้ทราบราคาสูงสุด-ต่ำสุด ก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้า


6) โปรแกรม TRCLOUD มีโครงสร้างที่ให้ความยืดหยุ่นสูงในการสร้างกราฟ&แผนภูมิแบบต่างๆ   และยังมีระบบโปรแกรม งบประมาณ ระบบสร้างงบกระแสเงินสด การคำนวณต้นทุน ฯลฯซึ่งจะช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับการบริหารงานขององค์กร


ปรึกษาใช้โปรแกรมบัญชี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  รับจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์


ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น  หากองค์กรธุรกิจ และ สำนักงานบัญชี ใช้โปรแกรมบัญชี TR Cloud ทำงานร่วมกัน

1. ทำงานได้รวดเร็วขึ้น เพราะ Sync จะแสดงข้อมูลของลูกค้าให้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน


2. สามารถอัพเดทหารเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ได้ทันที อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสินค้า การเปลี่ยนแปลง ลูกหนี้-เจ้าหนี้ หรือภาษีซื้อขาย การออกใบกำกับภาษี


3. เมื่อสำนักงานบัญชีรับงานเข้าระบบ และได้ตรวจเช็คข้อมูลแล้ว ทางกิจการจะสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันที ทำให้การนำส่งภาษีในเดือนทำได้ด้วยความรวดเร็ว


4. ทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และช่วยประหยัดเวลามากขึ้น ไม่เกิดปัญหาการบันทึกงานซ้ำซ้อน


5. ข้อมูลได้รับการรักษาให้มีความความปลอดภัยตลอดเวลา อย่างไรก็ตามรายละเอียดของการใช้โปรแกรมบัญชี TR Cloud ยังมีอีกมากมายที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อสอบถามเพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี


ปรึกษาใช้โปรแกรมบัญชี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


บทความที่น่าสนใจ