views

รับจ้างทำบัญชี


นักธุรกิจหลาย ๆ ท่านอาจจะ ยังเข้าใจถึงเหตุผลของการจ้าง สำนักงานบัญชี หรือ ที่ปรึกษาบัญชีภาษี ด้วยความคิดที่ว่า


การทำบัญชีภาษีด้วยตนเองนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยาก หรือซับซ้อนเท่าไหร่ อีกทั้งยังช่วยบริษัทประหยัดต้นทุน ในการจ้างได้อีกด้วย


จริงอยู่ว่าการทำบัญชีภาษีนั้น สามารถทำได้ด้วยตัวเอง แต่การบริหาร การจัดการด้าน ระบบบัญชี ระบบภาษี ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต่าง ๆ นั้น


ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และประสบการณ์อย่างมาก จะดีไหมถ้าหาก วันนี้ท่านจะให้โอกาส ผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ


มาดูแลระบบบัญชีภาษี ให้ท่านในราคาที่ ประหยัด คุ้มค่า กับบริการแบบครบวงจร สำนักงานบัญชี พีทูพี รับทำบัญชี ภาษีถูกต้อง ราคาย่อมเยา


แนะนำอ่านรับทำบัญชี Shopee Lazada ร้านค้าออนไลน์


หลากหลายคำถามเกี่ยวกับการทำบัญชี


การจ้างสำนักงานบัญชีเข้ามาดูแลบริหารจัดการ รับทำบัญชีภาษี ให้กับบริษัทนั้น อาจจะดูเป็นเรื่องที่ไกลตัว สำหรับนักธุรกิจรายใหม่


ท่ามกลางคำถาม และข้อสงสัยมากมาย รวมไปถึงความเข้าใจผิด ที่หลายคนมักคิดว่า การจ้างสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์สูง


ให้เข้ามาดูแลการเงิน ค่าจ้างก็ย่อมสูงตาม อีกทั้งบางคนก็อาจจะยังคิดว่าการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัทนั้นก็คงเพียงพอแล้ว


บริการรับทำบัญชี ภาษีถูกต้อง ราคาย่อมเยา ของเราจะเปลี่ยนความคิดคุณ เพราะวันนี้คุณสามารถที่จะมีระบบบัญชีที่ดี


มีการดำเนินการจ่ายภาษีที่ถูกต้อง ในราคาที่ยุติธรรม วันนี้เราจะมาตอบคำถามที่คาใจหลาย ๆ ท่านกัน


ดูบริการรับวางระบบบัญชี


Q : ทำบัญชีด้วยตัวเอง VS จ้างสำนักบัญชี แบบไหนดีกว่ากัน ?

A : อย่างที่เราทราบกันดีว่าการทำบัญชีภาษีนั้นสามารถทำด้วยตัวเองได้ อีกทั้งยังมีข้อดีทั้งในแง่ของการตัดปัญหาการทุจริต


และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยจึงไม่แปลกที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่เลือกที่จะทำบัญชีด้วยตนเอง


โดยในบางรายอาจจะรับผิดชอบด้านการเงินทุกอย่างด้วยตัวเอง ในขณะที่บางรายอาจจะทำรายรับ-รายจ่ายด้วยตัวเอง


และจ้างที่ปรึกษาด้านการเงินแบบ Part-time เข้ามาดูแลจัดการในเรื่องของภาษีให้ ซึ่งวิธีการจัดการข้างต้นนั้นค่อนข้างใช้ได้ผลดี


กับธุรกิจขนาดเล็ก  แต่ในธุรกิจขนาดใหญ่การทำบัญชีด้วยตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเจ้าของธุรกิจนั้น


ต้องรับผิดชอบในหลายส่วนงาน อีกทั้งด้วยการทำบัญชีนั้นต้องใช้ความรอบคอบสูง จึงอาจจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้


และถึงแม้ว่าบริษัทจะจ้างพนักงานบัญชีของบริษัทเองนั้น ประสบการณ์รวมไปถึงความรู้ทางด้านภาษีและกฎหมาย ก็อาจจะ


ยังมีไม่มากพอ เพื่อลดปัญหาข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ท้ายที่สุดเจ้าของธุรกิจก็อาจจะต้องจ้างสำนักงานบัญชีเข้ามาดูแล


ซึ่งข้อดีของการจ้างสำนักงานบัญชีนั้น นอกจากจะช่วยประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และช่วยให้คุณสามารถโฟกัสกับการบริหาร


ได้มากขึ้นแล้วนั้น คุณยังมั่นใจได้ว่าการดำเนินการของธุรกิจคุณนั้นจะเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย อีกทั้งคุณยังมีผู้เชี่ยวชาญ


คอยอยู่ข้าง ๆ ให้คำปรึกษาเวลาที่คุณต้องการอีกด้วย รู้แบบนี้แล้วการใช้ บริการรับทำบัญชีภาษี ถูกต้อง ราคาย่อมเยา


เพื่อแลกกับประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกว่า ก็ถือเป็นต้นทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับบริษัทของคุณในระยะยาวนั่นเอง


แนะนำอ่านบทความ ทำบัญชีเอง หรือจ้างสำนักงานบัญชี


Q : พนักงานบัญชี/ที่ปรึกษาบัญชี/ที่ปรึกษาภาษี 3 บทบาทนี้ แตกต่างกันอย่างไร?

A : จริงอยู่ที่ทั้ง 3 บทบาทที่กล่าวมานั้น ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่หลักคือการบริหารจัดการด้านบัญชี แต่ถ้าถามว่าทั้ง 3 บทบาท


นี้นั้นมีหน้าที่แตกต่างกันหรือไม่ คำตอบคือแตกต่างกันอย่างแน่นอน อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้


พนักงานบัญชี มีหน้าที่ในการจัดทำรวบรวมข้อมูล ทั้งในส่วนของเอกสารการเดินบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องทางบัญชี


รวมไปถึงการจัดทำงบการเงิน งบประมาณ เป็นต้น หลัก ๆ แล้วก็คือมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับด้านการเงิน ซึ่งอาจจะรวมหรือไม่รวม


การทำภาษีและการดำเนินการทางด้านกฎหมายต่าง ๆ ก็ได้ ทั้งนี้ขอบเขตงานของพนักงานบัญชีขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท 


ที่ปรึกษาบัญชี คือผู้เชี่ยวชาญ ในการวางแผนวิเคราะห์ กิจการเพื่อการ จัดทำผังบัญชี วางระบบบัญชี คิดวิเคราะห์รายการทางบัญชี


บันทึกเอกสารทางการเงิน เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของแต่ละธุรกิจ เป็นต้น หรือกล่าวให้เห็นภาพมากขึ้นก็คือจะเน้นไปที่


การวิเคราะห์และวางแผนมากกว่าอีกทั้งยังมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาด้านบัญชีต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย


อ่านบริการที่ปรึกษาบัญชี


ที่ปรึกษาภาษี คือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ซึ่งจะเน้นไปทางเรื่องของภาษีโดยตรง มีหน้าที่ในการวางแผน ให้คำปรึกษา


เกี่ยวกับภาษีอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับการยื่นภาษีอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ต่อธุรกิจ การจัดทำเอกสารต่าง ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับภาษี อีกทั้งยังมีหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในเรื่องของภาษีและเป็นตัวกลาง

ช่วยประสานงานกับกรมสรรพากรอีกด้วย


อ่านบทความ ที่ปรึกษาภาษี สำคัญอย่างไร


แต่ไม่ว่าทั้ง 3 บทบาทนี้จะแตกต่างกันอย่างไร คุณก็จะมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับบริการแบบครบวงจร ทั้งด้านการวางแผน วิเคราะห์


วางระบบ จัดทำแผนการเดินบัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง รวมไปถึงการดำเนินการด้านภาษี


ด้วยบริการรับทำบัญชี ภาษีถูกต้อง ราคาย่อมเยา โดยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ จาก สำนักงานบัญชีพีทูพี


อ่านวิธีการยื่นภาษีออนไลน์ ง่ายนิดเดียว


Q : ข้อดีของการจ้างสำนักงานบัญชี มีอะไรบ้าง ?

A: ในส่วนของประโยชน์ของการจ้างสำนักงานบัญชีเข้ามาดูแลนั้น มีอยู่หลายข้อด้วยกัน ดังนี้


1. ช่วยให้บริษัทมีระบบที่ดีและมั่นคงมากขึ้น สำนักงานบัญชีจะช่วยวางแผนทางบัญชีให้กับบริษัทของคุณ อย่างที่เราทราบกันดีว่า


การมีระบบบัญชีที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะระบบที่ดีจะช่วยให้การดำเนินการด้านการเงินอื่น ๆ นั้น ง่าย ถูกต้องและโปร่งใสตามไปด้วย


ทั้งในเรื่องของการทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย หรือจะเป็นในเรื่องของการดำเนินการด้านภาษี เป็นต้น  


2. วางแผนได้ง่ายขึ้น  การมีบันทึกรายรับ – รายจ่ายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมผลประกอบการของบริษัทได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น


ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลกำไรหรือขาดทุน ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถประเมินสถานการณ์ของบริษัทและสามารถแก้ไขปัญหา


ได้อย่างทันท่วงทีนั่นเอง อีกทั้งคุณยังสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ถึงอัตราการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้ เพื่อใช้ในการวางแผน


ขยายกิจการ รวมไปถึงการวางแผนนโยบายในอนาคตได้อีกด้วย นอกจากนี้ในกรณีที่สถาบันการเงินต่าง ๆ ต้องการหลักฐานและเอกสาร


เพื่อประกอบการตัดสินใจการอนุมัติสินเชื่อให้กับคุณ คุณก็สามารถค้นหาและจัดเอกสารให้กับสถาบันเหล่านั้นได้โดยง่าย


3. ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกได้ การมีรายการเดินบัญชีที่ชัดเจนและโปร่งใสจะช่วยให้คุณทราบต้นทุนและค่าใช้จ่ายในบริษัทโดยที่การทราบ


ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในบริษัทนั้น นอกจากจะช่วยให้คุณสามารถที่จะกำหนดราคาของสินค้าได้แม่นยำและสมเหตุสมผลมากขึ้นแล้วนั้น


ยังช่วยคุณสามารถตัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นออกไปได้ ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนให้กับการผลิตและเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทนั่นเอง


แนะนำตัว บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด ยินดีให้คำปรึกษา ทุกท่าน


4. ปิดช่องทางในการทุจริต การที่คุณสามารถเข้าถึงและตรวจสอบรายการเดินบัญชีได้ง่ายนั้น ถือเป็นตัวช่วยสำคัญ


ที่จะช่วยป้องกันการทุจริตในบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังแสดงให้ดห็นถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทได้อีกด้วย 


5. ดำเนินการด้านภาษีได้ง่ายขึ้น อย่างที่เราทราบกันดีว่าในการดำเนินการด้านภาษีนั้น เราจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ มากมาย


แต่การมีระบบที่ดีตั้งแต่แรกจะช่วยให้การเรียกดูเอกสารนั้น เป็นไปอย่างง่ายดาย ซึ่งถือเป็นตัวช่วยที่ดีในการดำเนินการด้านภาษีนั่นเอง


วิธีเหล่านี้จะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาข้อผิดพลาดและช่วยประหยัดเวลาให้กับเรา อีกทั้งการยื่นภาษีได้ทันท่วงทีในช่วงเวลายังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเราได้อีกด้วย


6. โฟกัสในการบริหารได้เต็มที่ นอกจากข้อดีต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น การจ้างสำนักงานบัญชีเข้ามาดูแลในส่วนของการเงินนั้น  


ยังช่วยให้คุณสามารถโฟกัสไปกับการบริหารธุรกิจได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลถึงข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทของคุณ
7. ระบบการเงินที่มั่นคงเพื่ออนาคตของบริษัท คงต้องบอกว่าระบบด้านการเงินที่ดีเปรียบเสมือนกับการมีรากฐานที่แข็งแรง


ซึ่งถือเป็นเหมือนหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจเลยทีเดียว นอกจากข้อดีทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้น การมีระบบการเงินที่มั่นคงแต่แรก


จะช่วยรองรับการเติบโตของบริษัทคุณได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


แนะนำพิจารณาใช้บริการ สำนักงานบัญชี


เชื่อว่าคำถามและคำตอบที่เรานำมาฝากในวันนี้คงช่วยตอบคำถามที่คาใจนักธุรกิจมือใหม่หลาย ๆ คนได้เป็นอย่างดี


ถ้าหากว่าวันนี้คุณเป็นคนนึงที่มองหาสำนักงานบัญชี ที่มีประสบการณ์สูงในราคายุติธรรมล่ะก็


สำนักงานบัญชี พีทูพี ยินดีให้บริการ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีเต็ม กับบริการ รับทำบัญชีภาษี  ราคาย่อมเยา


ที่มีบริการรับทำบัญชีภาษีเริ่มต้นด้วยราคาเพียง 3,000 บาทเท่านั้น  


แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี ราคาประหยัดบริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ