views

ทำบัญชีธุรกิจ ยุคดิจิทัลยุคดิจิทัล นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงมากมายให้กับหลายองค์กร หลายสายอาชีพ ที่เกิดจากการที่ผู้คนใช้เวลาในชีวิตไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกทางแพลตฟอร์มที่สร้าง

เพื่อการพบปะผู้คน การพูดคุย การเก็บข้อมูลหรือแม้กระทั่งการทำงาน ก็ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆ และวิชาชีสายบัญชีก็เป็นหนึ่งสายอาชีพ

ที่ถูกปรับตัว จากการทำงานแบบเดิม เป็นการสร้างระบบ เพื่อให้การทำงานด้านเอกสาร การติดต่อพูดคุย การเก็บข้อมูลทำงานได้ดีขึ้น มีแพลตฟอร์มในการรองรับความสะดวกในด้านการบริการต่างๆ

เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น รวดเร็วมากขึ้น โดยมีประสิทธิภาพการทำงานที่ได้ ยังคงให้ผลลัพธ์ดีเหมือนเดิม ในเวลาที่สั้นลง จึงตอบโจทย์การทำงานในยุคปัจจุบันอย่างเป็นที่สุด

บัญชีธุรกิจยุคดิจิทัล กระบวนการทำงาน ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพ


สารบัญ
ทำความรู้จักกับ บัญชีธุรกิจยุคดิจิทัล
ประโยชน์ในการใช้เครื่องมือทางแพลตฟอร์มดิจิทัล
บทบาทที่สำคัญ ของนักบัญชีในยุคดิจิทัล
ทักษะสำคัญของนักบัญชีในยุคดิจิทัล
สรุป
 

ทำความรู้จักกับ บัญชีธุรกิจยุคดิจิทัล


วิชาชีพบัญชีธุรกิจยุคดิจิทัล คือการทำบัญชี ผ่านแพลตฟอร์มคุณภาพทางด้านบัญชีโดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ในกับนักบัญชี และเจ้าของธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการลดเอกสาร ลดเวลาในการพูดคุย ลดเวลาเดินทาง และลดพื้นที่การเก็บจัดเก็บข้อมูล บางแพลตฟอร์มยังมีเรื่องของ AI ที่จะมาช่วยในการจัดการในด้านข้อมูลต่างๆ

รวมถึงคำนวณออกมาเป็นตัวเลขให้กับผู้ประกอบการ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับฟังชั่นการใช้งานที่ทางแพลตฟอร์มนั้นๆได้รองรับ 

สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้การดำเนินงานด้านบัญชี สะดวก รวดเร็ว และเริ่มเป็นที่นิยมในหลายๆองค์กรและเป็นที่น่าพอใจหลังจากใช้บริการ 
 

ประโยชน์ในการใช้เครื่องมือทางแพลตฟอร์มดิจิทัล


งานบัญชีเป็นหนึ่งในงานที่หนัก และต้องอยู่กับเอกสารที่เยอะ รวมถึงการหาพื้นที่เก็บข้อมูลที่ต้องปลอดภัยเพื่อให้ไม่ได้รับความเสียหายในข้อมูลสำคัญต่างๆ

อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการในเรื่องการบริหารภาษีและให้บริษัทไม่ทำผิดในข้อที่กฎหมายกำหนด งานบัญชีจึงต้องทำในเรื่องการเก็บข้อมูล

รวมถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่จรรยาบรรณในการทำงานที่สูง เพราะเป็นเรื่องของทั้งตัวเลข และเป็นเรื่องของกฎหมายที่ต้องทำให้ถูกต้อง อีกทั้งยังต้องบริหารเรื่องของภาษี

ให้คุ้มค่าที่สุดให้กับองค์กร งานบัญชีจึงเป็นงานที่หนัก แต่ในปัจจุบันช่วยให้บทบาทของนักบัญชีทำงานในส่วนที่สำคัญมากยิ่งขึ้น และให้ระบบต่างๆจากแพลตฟอร์มทำงานในส่วนข้อมูลทั้งหมด

แพลตฟอร์มบัญชีในยุคดิจิทัล จึงสร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการทำบัญชี เพื่อผู้ประกอบการสามารถดำเนินการเรื่องบัญชีในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว

ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานบัญชีในบริษัทโดยตรง หรือจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสำนักงานบัญชี ก็สามารถทำงานด้วยความราบรื่นรวดเร็ว

และลดเวลาด้านอื่นๆอีกด้วย ประโยชน์หลักๆในการใช้เครื่องมือทางแพลตฟอร์มบัญชีด้วยระบบที่เป็นมาตรฐาน ส่งผลให้กระบวนการทำงานของนักบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ต่างๆเบื้องต้นมีดังนี้


1. ช่วยให้งานบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพนักงานบัญชีมีบทบาทในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างดียิ่งขึ้น

2. ช่วยให้ระยะเวลาในการดำเนินการรวดเร็ว

3. ช่วยให้ไม่เปลืองพื้นที่เก็บเอกสารสำคัญต่างๆมากมาย 

4. ช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

อีกทั้งยังมีประโยชน์อีกมากที่ไม่ได้กล่าวถึง จากความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มบัญชีที่มีคุณภาพ จึงเรียกได้ว่าแพลตฟอร์มบัญชียุคดิจิทัล ช่วยให้ทั้งการทำงานให้กับผู้บริหาร

และนักบัญชีทำงานด้วยเวลาที่สั้นลง และมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น จากการที่บทบาทนักบัญชีถูกยกระดับมาในส่วนการเป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อมูล ให้ข้อมูลและช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปในทิศทางที่เติบโตมากยิ่งขึ้นโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ครบถ้วนและถูกต้อง

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

  อ่านบริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี

บทบาทที่สำคัญ ของนักบัญชีในยุคดิจิทัล


วิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในสาขาอาชีพที่ต้องปรับตัวอยู่เสมอแม้ว่าจะไม่เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบดิจิทัล เบื้องต้นคือการอัพเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับบัญชีภาษี การลดหย่อน

และโครงการกระตุ้นเศษฐกิจของภาครัฐที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษี ทั้งหมดนี้เป็นขอบเขตงานที่นักบัญชีต้องอัพเดตข่าวสารอยู่เป็นประจำทุกปี

จึงเกิดคำว่า " เรียนบัญชีไม่มีตกงาน " เพราะแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนแปลงจากโครงการของภาครัฐอยู่เสมอ วิชาชีพบัญชีจึงเป็นหนึ่งในอาชีพที่มั่นคง

แม้จะดูมั่นคงเพียงใด ทุกสาขาอาชีพต้องมีการปรับตัวให้ทันกับโลกแห่งความทันสมัย นักบัญชีจึงต้องให้ความสำคัญปรับตัวอยู่เสมอ ถึงแม้การทำงานจะสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ในโลกแห่งดิจิทัลที่มีแพลตฟอร์มเชื่อมต่อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับเหล่าผู้ประกอบการได้จัดการบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ว 

แต่ความจำเป็นในการมีนักบัญชียังคงอยู่ โดยนักบัญชีต้องเป็นยอดฝีมือทางวิชาชีพบัญชีและต้องพัฒนาในเรื่องที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถทำได้ และบทบาทสำคัญมีดังนี้ 

1. เรื่องของการดูภาพรวมงบการเงินและอธิบายให้กับผู้ประกอบ

2.สามารถดูต้นทุนที่นอกเหนือจากรายรับ-รายจ่าย เช่น ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนแฝงต่างๆ เป็นต้น

3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการทำงานของ AI และสามารถตรวจสอบความถูกต้องจากการทำงานบนแพลตฟอร์ม

4. นักบัญชียังต้องสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ในองค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ข้อมูล กระบวนการทำงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้สามารถผลิตข้อมูล

และนำเสนอทางออกที่เหมาะสมและตรงตามต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อจะนำไปสู่การขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

ทักษะสำคัญของนักบัญชีในยุคดิจิทัล


อาชีพนักบัญชี เป็นหนึ่งในสาขาอาชีพที่ต้องปรับตัว เพราะมีระบบการจัดการเรื่องข้อมูล สามารถคำนวนออกมาในเวลาที่รวดเร็ว นักบัญชีจึงจำเป็นต้องมีทักษะที่สูงขึ้น

นอกเหนือจากงานที่ AI ทำได้อยู่แล้ว และจะทำให้การใช้วิชาชีพบัญชีในยุคปัจจุบันมั่นคงมากยิ่งขึ้น ในขณะที่การทำงานในเอกสารต่างๆลดน้อยลงไปมาก

ทักษะต่างๆที่นักบัญชีต้องมีในยุคสมัยนี้


1. ทักษะการเรียนรู้การทำงานจากทางแพลตฟอร์มโปรแกรมและ เครื่องมือฟังชั่นต่างๆ เพื่อการทำงานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

2. ทักษะในบทบาทธุรกิจ เพื่อให้สามารถวิเคาะห์ข้อมูล กระบวนการทำงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.ทักษะการเป็นที่ปรึกษา นักบัญชีทุกคนต้องมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบสามารถเลือกใช้บริการงานบัญชีจากเราได้

4. ทักษะการตรวจสอบข้อมูล แม้ว่าระบบจากแพลตฟอร์มต่างๆทำหน้าที่ให้นักบัญชีได้อย่างดีแล้ว นักบัญชีมีความจำเป็นต้องมีหน้าตรวจสอบข้อมูลสรุปได้ ภายใต้จรรยาบรรณของวิชาชีพการรายงานต่างๆ จึงต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง แม่นยำและเป็นความจริงเสมอ

5. ทักษะการเรียนรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอื่นๆ หากสามารถเรียนรู้เพิ่มจะมีโอกาสเรียนรู้ในด้านต่างๆของสาขาธุรกิจ และด้านการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น เช่นทักษะการลงทุน การบริหารองค์กร กฎหมาย ธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น มีผลในการรับงานได้มากยิ่งขึ้นจากความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม

เพียงเท่านี้การทำงานในวิชาชีพบัญชี ก็เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ที่สำคัญยังมั่นคงไปด้วยทักษะต่างๆที่อยู่เหนือระบบอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล

ไม่ว่าจะมาจาก AI หรือแพลตฟอร์มทางบัญชีดิจิทัลต่างๆ ผู้ประกอบการจะได้งานที่รวดเร็ว การคำนวณข้อมูลที่ครบถ้วน ผู้ทำบัญชีที่สามารถเป็นที่ปรึกษา

ด้านระบบการทำงานและภาษีให้ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าที่สุด และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

บริการวางระบบ โปรแกรมบัญชี Express โดยผู้เชี่ยวชาญ

สรุป


จากที่กล่าวมาข้างต้น การยืนหยัดในโลกยุคดิจิทัลที่ทันสมัย สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานในสาขาบัญชีก็เหมือนกับ สาขาการทำงานอื่นๆที่มีการปรับตัว

แม้จะสะดวกในด้านการทำงาน แต่ก็แลกมาด้วยคุณค่าต่างๆที่นักบัญชีต้องสร้างเพื่อการเป็นนักบัญชีที่ดีขึ้น วิเคราะห์ สื่อสาร การตรวจสอบ การให้คำปรึกษา

รวมถึงการทำงานภายใต้จรรยาบรรณของวิชาชีพ สิ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิดนักบัญชีที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสำหรับพนักงานบัญชีในบริษัท

และสามารถรับงานได้มากยิ่งจากการทำงานที่น้อยลงสำหรับนักบัญชีอิสระ หรือสำนักงานบัญชีต่างๆ หากท่านสนใจเรื่องด้านภาษี เว็บไซต์เราจะคอยนำเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้สำหรับท่าน

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

  บริการ วางระบบบัญชี Workflow งานฝ่ายบัญชี


p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ