views

รับทำบัญชี รายเดือน รายปี


ในยุคสมัยที่เกิดทั้งสภาวะโรคระบาดรวมไปถึงสภาวะที่ย่ำแย่ทางเศรษฐกิจแบบนี้ พนักงานประจำหลายคนจำเป็นที่จะต้องผันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจ


ในขณะที่เจ้าของธุรกิจหลาย ๆ คน ต้องพยายามปรับตัวอย่างมากเพื่อความอยู่รอดของบริษัท ทั้งการลดจำนวนพนักงาน


การปรับเปลี่ยนแผนการตลาด หรือแม้กระทั่งการลดขนาดธุรกิจลง รวมไปถึงการลดค่าใช้จ่าย สำนักงานบัญชี พีทูพี เข้าใจปัญหานี้


จึงขอนำเสนอบริการ รับทำบัญชี รายเดือน รายปี ที่จะช่วยให้นักธุรกิจมือใหม่เริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ในราคายุติธรรม ช่วยลดต้นทุนให้กับเจ้าของธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างมั่นคง


รับทำบัญชีรายเดือน

  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
  • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
  • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือนรับทำบัญชีรายปี

  • บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
  • จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
  • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน


ดูบริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด


ปัจจัยด้านบัญชีในการบริหารธุรกิจ

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ทั้งเจ้าของธุรกิจทั้งมือใหม่และมืออาชีพ รอดพ้นจากสภาวะต่าง ๆ ตอนนี้ได้ นอกจากการลดต้นทุนต่าง ๆ


หรือการมองหาสำนักงานบัญชีดี ๆที่ รับทำบัญชี รายเดือน รายปี แล้วนั้น ก็คือการบริหารที่มีประสิทธิภาพและกลยุทธ์ต่าง ๆ นั่นเอง 


โดยอันดับแรกที่เจ้าของธุรกิจทั้งหลายต้องคำนึงถึงก่อนก็คือ กระแสเงินสดหรือสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท


การทราบถึงความเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดในบริษัทนั้น จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจทราบถึงสุขภาพการเงินในบัญชีเนื่องจากบางธุรกิจ


ยังมีการใช้ระบบการลงบัญชีหรือเครดิตในการซื้อขายแทนเงินสด  ดังนั้นการเห็นความเคลื่อนไหวทางบัญชี ตรงนี้จะช่วยให้ทราบถึงจำนวนรายได้


ที่เข้ามาในแต่ละเดือน ในแต่ละปี ยอดค้างชำระ เพื่อการวางแผนการเงินในอนาคต

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการรับตรวจสอบบัญชี


บริหารงานบัญชีการเงิน 

1. แยกบัญชีส่วนตัวออกจากบัญชีบริษัท

เจ้าของธุรกิจหน้าใหม่หลาย ๆ คนมักจะนำบัญชีส่วนตัวมาใช้จ่ายรวมกับบัญชีองบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เนื่องจากว่าการนำเงินทั้งสองส่วนนี้มารวมกัน


นอกจากคุณจะไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของกระแสเงินสดของบริษัท ทั้งกำไร ขาดทุนแล้วนั้น การนำเงินในสองส่วนมาใช้ปะปนกันโดยไม่ระมัดระวังนั้น อาจจะส่งผลต่อผลประกอบการได้อีกด้วย


การแยกบัญชีเงินส่วนตัวออกจากบัญชีบริษัท จึงเป็นเรื่องที่เจ้าของธุรกิจทุกท่านควรให้ความสำคัญ โดยอาจเริ่มจากการแบ่งเงินออกเป็นส่วน ๆ ทั้งในส่วนของรายได้ที่เข้ามา


ส่วนเงินเดือน เงินทุนหมุนเวียน และเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดรวมไปถึงค่าใช้จ่ายประจำที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนและในแต่ละปี


แนะนำอ่าน บริการรับจดทะเบียนบริษัท


โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเจ้าของธุรกิจที่ได้ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว เนื่องจากหากเจ้าของธุรกิจนั้น นำเงินของบริษัท


ที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไปใช้โดยไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่านำค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไปใช้กับอะไร จะส่งผลให้เกิดบัญชีลูกหนี้กรรมการ


ซึ่งกรณีของบัญชี้ลูกหนี้กรรมการนั้น จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงินในบัญชีบริษัทหายไปหรือเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถระบุได้ว่าใช้จ่ายไปกับอะไร  


ซึ่งในกรณีแบบนี้คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจจึงมีหน้าที่ที่ต้องนำเงินมาคืนบริษัทนั่นเองอีกทั้งการนำเงินบริษัทมาใช้จ่ายส่วนตัว


นั้นยังอาจส่งผลให้บริษัทขาดเงินสดในการบริหารธุรกิจในอนาคตอีกด้วย


2. ตรวจสอบเงินในบัญชีบริษัทว่าเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายไหม

หลังจากขั้นตอนแรก เมื่อคุณทำการแยกบัญชีส่วนตัวออกจากบัญชีบริษัทแล้วนั้น คุณจะเห็นภาพรวมมากขึ้น ทั้งรายได้ รายจ่าย รวมไปถึงการแบ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายด้วย


ขั้นนตอนต่อมาที่คุณต้องคำนึงถึงก็คือ การตรวจสอบเงินในบัญชีบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบว่ากระแสเงินสดของบริษัทนั้น เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหรือไม่


เพื่อการวางแผนใช้จ่ายในอนาคตต่อไป ทั้งค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายประจำ หรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุจำเป็น เพื่อการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป


ใช้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รายปี ของสำนักงานบัญชี พีทูพี ที่จะช่วยให้ลดภาระของคุณในการที่ต้องคอยตรวจสอบรายการเดินบัญชีด้วยตัวเอง


บริการรับสอนบัญชี ง่ายๆวันเดียวทำเป็นขั้นพื้นฐาน


3. จับตาดูกระแสเงินสดเข้า-ออก

เมื่อมองเห็นภาพรวมของกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว และนำมาปรับใช้ในการวางแผนใช้จ่ายแล้วนั้น การจับตาดูกระแสเงินสดก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องคำนึงถึง


เพื่อให้เจ้าของธุรกิจได้ทราบว่ารายรับและรายจ่ายของบริษัทนั้นมาจากไหน ทั้งกระแสเงินสดเข้า หรือรายรับ ว่ายอดเหล่านั้นมาจากขายสินค้าหรือบริการประเภทไหน


รวมไปถึงผลกำไรต่าง ๆ อีกด้วย และกระแสเงินสดออก หรือรายจ่าย ว่ารายจ่ายนั้น ๆ หมดไปกับสินค้าและบริการประเภทไหน โดยหากพบการใช้จ่ายไปกับสิ่งที่เกินความจำเป็น


ไม่ว่าจะเป็นค่าโฆษณาหรือค่าการตลาดที่มากเกินความจำเป็น  ค่าจ่ายภาษีล่าช้า เป็นต้น ทางบริษัทจะได้รีบดำเนินการตัดค่าใช้จ่ายนั้น ๆ เพื่อเป็นการอุดรอยรั่วของบริษัท

 

4. ติดตามยอดค้างชำระ

เนื่องจากในบางธุรกิจ อาจจะมีระบบการลงบัญชีหรือเครดิตเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคู่ค้าของตน การตรวจสอบยอด ติดตามทวงถาม เพื่อเรียกกระแสเงินสดเข้าสู่บริษัท


เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยอาจจะใช้วิธีการ บริหารเวลาในการให้เครดิตให้มีระยะเวลาสั้นลงนั่นเอง เนื่องจากยอดเงินค้างในลักษณะของการปล่อยเครดิตนั้น


เป็นกระแสเงินสดออกหรือค่าใช้จ่าย เนื่องจากสินค้าของเราได้มีการลงทุนไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินหรือผลกำไรกลับมา แต่ในทางกลับกัน หากธุรกิจของคุณนั้น


เป็นผู้ทำการใช้เครดิตสินเชื่อนั้นเอง การบริหารจัดการในส่วนของการชำระเงินในส่วนนี้นั้น เพื่อดึงระยะเวลาให้เงินสดอยู่กับคุณให้นานที่สุด เพื่อใช้เป็นกระแสเงินสดหมุนเวียนในบริษัท


คุณควรทำการชำระเงินในวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ได้ตกลงกับทางคู่ค้าไว้ แต่ต้องมั่นใจว่าในการชำระเงินของเรานั้น ไม่ได้ล่าช้ากว่าที่ถูกกำหนดไว้


เพื่อเป็นการรักษาเครดิตให้กับบริษัทและเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทในการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคตนั่นเอง


บริการรับวางระบบบัญชี บริษัท โรงงาน

 5. ประเมินรายได้

การตรวจสอบและอ่านงบกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอหรือการประเมินรายได้ของบริษัท จะช่วยให้คุณวางแผนการเงินให้กับบริษัทในปีต่อไปได้


โดยจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของการเงินในแต่ละเดือนมากขึ้น อย่างเช่นว่ามีเดือนไหนที่รายรับมากกว่าปกติบ้างหรือไม่ ในขณะเดียวกันก็สามารถมองเห็นได้ว่า


เดือนไหนที่สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทนั้นฝืดเคือง เพื่อที่คุณจะได้เตรียมเงินสดไว้สำหรับการใช้จ่ายล่วงหน้าในปีต่อ ๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


อีกทั้งคุณยังสามารถใช้ข้อมูลที่คุณตรวจสอบและเก็บไว้จากปีก่อน ๆ มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการประมาณการรายได้ของปีต่อไปได้อีกด้วย เพื่อช่วยให้คุณสามารถวางกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ดีขึ้น


ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนการใช้จ่ายสำหรับการตลาด การต่อยอดทางธุรกิจ การขยายสาขา การซื้อสินค้าเข้าคลังสินค้าในอนาคต การลงทุนซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือใหม่ ๆ


เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตรวจสอบ รายจ่ายประจำต่าง ๆ ที่จะต้องวนกลับมาได้อีกด้วย เพื่อวางแผนหมุนเวียนเงินให้พอดีกับช่วงเวลาที่ต้องใช้จ่ายนั่นเอง


รับวางแผนภาษี รับรองประหยัดภาษีได้จริง

6. ใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่สุด


ที่ขั้นตอนที่ผ่านมาคุณจะเห็นว่า กลยุทธ์ในการบริหารเงินนั้น มักจะเน้นให้คุณคำนึงถึงกระแสเงินสดของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งในแง่ของการตรวจสอบรายการเดินบัญชี


รายรับ – รายจ่าย เพื่อคอยจับตาดูและวางแผนการเงินให้กับบริษัทนั่นเอง ผ่านมาถึงขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งถือเป็นอีกข้อหนึ่งที่คุณควรให้ความสำคัญไม่แพ้ข้ออื่น ๆ


ก็คือการใช้จ่ายให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุดนั่นเอง การนำรายได้ของบริษัทไปต่อยอดเพื่อให้เกิดผลกำไรมากขึ้น ทั้งการแบ่งกำไรส่วนหนึ่งของบริษัทไปลงทุนในหุ้น


เสมือนเป็นการนำเงินไปต่อเงิน การลงทุนไปกับโฆษณาและการตลาด เพื่อสร้างภาพจำและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น รวมไปถึงการจ้างสำนักงานบัญชีที่มีบริการ


รับทำบัญชี รายเดือน รายปี เพื่อช่วยสร้างระบบที่ดีให้กับบริษัทคุณก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีเต็มของสำนักงานบัญชี พีทูพี คุณจึงมั่นใจได้ว่า การลงทุนของคุณในครั้งนี้จะคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า


ด้วยบริการที่ได้มาตรฐานวิชาชีพบัญชีถูกต้องตามกฎหมายกรมสรรพากร โปร่งใสและชัดเจน ในราคายุติธรรม กับบริการ รับทำบัญชี รายเดือน รายปี เริ่มต้นเพียง 3,000 บาทเท่านั้น 


จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ