views

บัญชี Outsource คือ


สำหรับนายจ้างแล้วนอกจากเรื่องของการบริหารธุรกิจ อีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความหนักใจให้ไม่น้อย ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการจ้างพนักงาน


ทั้งการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้เข้ามารับผิดชอบงานในแต่ละตำแหน่ง ทั้งการดูแลบริหารจัดการพนักงาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท


อีกทั้งยังต้องเผชิญกับ ปัญหาคนขาดแคลน พนักงานลาป่วย ลากิจ หรือหนักสุดก็อาจจะถึงขั้นลาออกเลยก็เป็นได้ โดยเฉพาะในตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะ


ประสบการณ์อย่าง ตำแหน่งพนักงานบัญชี ด้วยแล้ว จึงเป็นเหตุผลให้เจ้าของกิจการหลายท่านหันมาใช้ บริการพนักงานบัญชี Outsource มากกว่าการจ้างพนักงานประจำนั่นเอง


  บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์


ความหมายของพนักงานบัญชี Outsource VS พนักงานประจำ


พนักงาน Outsource  คือพนักงานที่บริษัทจ้างเข้ามารับผิดชอบงานด้วยเงื่อนไขที่ต่างจากพนักงานประจำ คือเป็นการจ้างแบบชั่วคราวด้วยสัญญาระยะสั้น


ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทมีได้ทั้งสัญญาแบบรายเดือนและรายปี โดยส่วนใหญ่จะจ้างพนักงาน Outsource เข้ามาเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานในบางส่วนให้กับพนักงานประจำ


โปรเจคระยะสั้น หรือเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานของบริษัท พนักงานประจำ คือ พนักงานที่บริษัทจ้างเข้ามาเพื่อรับผิดชอบงานในแต่ละตำแหน่ง


ต้องอาศัยคุณสมบัติ รวมถึงทักษะพิเศษและความเชี่ยวชาญที่ตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ โดยมีเงื่อนไขในการจ้างที่ตรงข้ามกับพนักงาน Outsource เนื่องจากเป็นการจ้างงานด้วยสัญญาแบบระยะยาว โดยมีภาระผูกพันเป็นสัญญาจ้าง


  อ่านบริการ รับวางระบบบัญชี


ความแตกต่างของพนักงานบัญชี Outsource VS พนักงานบัญชีประจำ

พนักงานบัญชี Outsource

การจ้างพนักงานบัญชี Outsource ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในด้านการจัดทำบัญชีโดยตรง ทั้งนี้ เราควรระมัดระวีงคัดเลือกบัญชี Outsource ให้ดี โดยสามารถดูได้จากประสบการณ์ของการทำบัญชี


รวมไปถึงความสามารถการวางระบบบัญชี จัดทำรายรับรายจ่าย การสรุปข้อมูลกำไรขาดทุน ซึ่งช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่างานของคุณจะออกมามีประสิทธิภาพ


ช่วยให้คุณสามารถโฟกัสกับธุรกิจหลักของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้คุณยังหมดกังวลกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเข้ามากวนใจได้อีกด้วย ทั้งการลา ติดต่อไม่ได้ หรือการทิ้งงาน


พนักงานบัญชีประจำ

ในการจ้างพนักงานประจำ บริษัทสามารถที่จะเลือกคุณสมบัติได้ตามต้องการ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ เพราะถึงแม้ว่าคุณสมบัติจะตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับ แต่ก็ไม่มีเครื่องการันตีว่าพนักงานคนนั้น จะมีความพร้อมในการทำงานมากน้อยแค่ไหน จะผ่านการทดลองงานหรือไม่


หนักที่สุดพนักงานคนนั้นอาจลาออกก่อนหมดสัญญาก็เป็นได้ จึงอาจส่งผลให้บริษัทต้องขาดแคลนบุคลากร และต้องเสียเวลาในการหาพนักงานใหม่เข้ามาแทนที่


ในขณะที่บริษัท Outsource นั้น มีพนักงานแสตนบายพร้อมอยู่แล้วในกรณีที่มีพนักงานลาออก ไหนจะปัญหาอื่น ๆ ที่บริษัทต้องเผชิญอีกทั้งพนักงานลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ติดต่อไม่ได้ ทิ้งงาน เกษียณ และอีกสารพัดปัญหา


การจ้างพนักงานบัญชี Outsource มาดูแลให้ในส่วนนี้ เป็นเสมือนกันการยกหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของพนักงานให้ Outsource เป็นคนดูแล เพื่อที่เจ้าของกิจการจะได้ทุ่มเวลาในการบริหารบริษัทได้มากขึ้น


  บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)


เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการพนักงานบัญชี Outsource

ช่วยประหยัดต้นทุน

ในการจ้างพนักงานประจำนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทต้องคำนึงนอกจากเงินดือนแล้ว ก็ยังมีในส่วนของสวัสดิการ ทั้งค่ารักษาพยาบาลเงินโบนัส ค่าจัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ อีกด้วย การจ้างพนักงานบัญชี Outsource จะช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้


บริหารพนักงานได้ง่ายขึ้น

อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่า การจ้างพนักงานจากบริษัท Outsource นั้น เสมือนกับการยกภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการคนให้กับบริษัท Outsource โดยที่บริษัทจะไม่ต้องเสียเวลาในการบริหารคนอีก


เพียงแค่แจ้งให้กับบริษัท Outsource ทราบเท่านั้นว่าต้องการคุณสมบัติอย่างไร ต้องการให้เข้ามารับผิดชอบงานในส่วนไหน ทางบริษัท Outsource ก็จะมีหน้าที่จัดหาให้ตรงตามกับที่บริษัทต้องการนั่นเอง


มีความยืดหยุ่นมากกว่า

ในการจ้างพนักงานประจำ เท่ากับบริษัทต้องจ้างพนักงานคนเดียวคนเดิมไปตลอดระยะสัญญา ไม่ว่าพฤติกรรมหรือผลงานของพนักงานคนนั้นจะเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ ก็คงเป็นการยากที่บริษัทจะเชิญให้พนักงานออกจากตำแหน่ง


เนื่องจากบริษัทจะต้องหาคนมาแทนที่พนักงานคนนั้นให้เร็วที่สุดเพื่อให้งานสามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือหากเป็นพนักงานในตำแหน่งงานที่หาคนมาแทนยากแล้วด้วยล่ะก็ คงจะสร้างความปวดหัวให้กับบริษัทไม่มากก็น้อย


แต่การจ้างพนักงานบัญชี Outsource จะเป็นตัวช่วยให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี เพราะหากว่าผลประเมินออกมาไม่เป็นที่หน้าพอใจเจ้าของบริษัทก็สามารถติดต่อบริษัท Outsource เพื่อขอเปลี่ยนคน หรือจะเปลี่ยนบริษัทเลยก็ย่อมได้


กำหนดระยะเวลาในการจ้างเองได้

การกำหนดระยะเวลาในการจ้างได้นั้น เป็นเสมือนกับจุดเด่นของบริษัท Outsource เลยก็ว่าได้ โดยการกำหนดระยะเวลาการจ้างได้นั้นส่งผลดีต่อบริษัทผู้ว่าจ้างเป็นอย่างมาก


เพื่อที่บริษัทจะได้วางแผนจัดการค้าใช้จ่ายด้านการเงิน ที่ใช้ในการจ้างพนักงานได้ดีกว่านั่นเองอีกทั้งบริษัทยังสามารถจ้างงานในระยะ 3 เดือน 6 เดือน ให้กับโปรเจ็คระยะสั้นได้อีกด้วย


พนักงานบัญชี Outsource มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ในการจ้างพนักงานบัญชี Outsource จากบริษัทด้านบัญชีโดยตรงเลยนั้น เป็นเครื่องการันตีว่าพนักงานที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทของคุณ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เป็นอย่างมาก


เนื่องจากพนักงานเหล่านั้น ได้รับจากฝึกทักษะมาเฉพาะด้านอยู่แล้ว โดยเฉพาะในสำนักงานบัญชีที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน


  แนะนำอ่าน การวางระบบโปรแกรมบัญชี Express


ประหยัดเวลา

อย่างที่เราทราบกันดีว่า พนักงานบัญชี Outsource เป็นพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์มากมาย โอกาสผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานจึงน้อยลงตามเช่นกัน


ในการจ้างพนักงานเหล่านี้มาช่วยดูในจัดการด้านการเงินให้กับบริษัท บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องมารอลุ้น เนื่องจากการรับพนักงานประจำในบางครั้ง


พนักงานเหล่านั้นอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัว หรือหากรับพนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้มาก่อน ก็อาจจะต้องเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกเองอีกด้วย


รองรับการขยายตัวของธุรกิจได้ดีกว่า

ในการดำเนินกิจการนั้น มีหลาย ๆ ครั้งที่ธุรกิจไปได้ไกลเกินกว่าที่เราได้วางแผนไว้ ในกรณีแบบนั้นทางเจ้าของบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องขยายและเพิ่มจำนวนคน


เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน แต่หากบริษัทพนักงานบัญชี Outsource จ้างปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะบริษัท Outsource มีจำนวนคนที่เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทไว้อยู่แล้วนั่นเอง


มีที่ปรึกษาให้บริษัท

การจ้างพนักงานบัญชี Outsource เข้ามาช่วยดูแลด้านการเงินให้นั้น นอกจากในเรื่องของการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานในส่วนนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นเหมือนกับที่ปรึกษาให้กับบริษัทได้อีกด้วย


เพราะถึงแม้ว่าพนักงานจะถูกส่งมาปฏิบัติหน้าที่แค่กับบริษัทที่ได้รับมอบหมายแต่ก็อย่าลืมว่า พนักงานที่มาจากบริษัท Outsource นั้น ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพียงคนเดียว


แต่มีทีมคอยซัพพอร์ตอยู่ด้วยฉะนั้นในการจ้างพนักงานจากบริษัท Outsource จึงเปรียบเสมือนกับว่าบริษัทของคุณมีทีมที่ดีที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่นั่นเอง


เครื่องมือพร้อมกว่า

เนื่องจากบริษัทบัญชี Outsource นั้น เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู่แล้ว ในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ในการใช้งานจึงมีคุณภาพที่ดี ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ


และที่สำคัญที่สุดคือต้องเป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ผ่านการรับรองรับมาตรฐานก่อนนำมาใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดเวลาและให้เกิดความแม่นยำสูงสุดนั่นเองหากจะให้สรุปถึงประโยชน์ที่บริษัทผู้ว่าจ้างจะได้รับจากบริษัทบัญชี Outsource นั้น อันดับแรกเลยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของต้นทุนที่ไม่สูง


ซึ่งเหมาะทั้งกับธุรกิจที่พึ่งเริ่มใหม่ หรือธุรกิจที่เริ่มมานานแล้วแต่ต้องการลดค่าใช้จ่ายลงนั่นเอง นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และยังปรับระยะเวลาได้ตามใจอีกด้วย


  แนะนำอ่าน ที่ปรึกษาบัญชี ปรึกษางานฝ่ายบัญชี

บทความที่น่าสนใจ