views

บัญชี Outsource


เชื่อว่าสำหรับนายจ้างแล้ว นอกจากเรื่องของการบริหารธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความหนักใจให้ไม่น้อย ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการจ้างพนักงาน


ทั้งการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนให้เข้ามารับผิดชอบงานในแต่ละตำแหน่ง ทั้งการดูแลบริหารจัดการพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท


อีกทั้งยังต้องเผชิญกับปัญหาคนขาดแคลน พนักงานลาป่วย ลากิจ หรือหนักสุดก็อาจจะถึงขั้นลาออกเลยก็เป็นได้ โดยเฉพาะ


ในตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์อย่างตำแหน่งพนักงานบัญชีด้วยแล้ว จึงเป็นเหตุผลให้เจ้าของกิจการหลายท่าน


หันมาใช้บริการพนักงานบัญชี Outsource มากกว่าการจ้างพนักงานประจำนั่นเอง


สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


ความหมายของพนักงานบัญชี Outsource VS พนักงานประจำ


พนักงาน Outsource  คือ พนักงานที่บริษัทจ้างเข้ามารับผิดชอบงานด้วยเงื่อนไขที่ต่างจากพนักงานประจำ คือเป็นการจ้างแบบชั่วคราว


ด้วยสัญญาระยะสั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทมีได้ทั้งสัญญาแบบรายเดือนและรายปี โดยส่วนใหญ่จะจ้างพนักงาน Outsource


เข้ามาเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานในบางส่วนให้กับพนักงานประจำ โปรเจคระยะสั้น หรือเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานของบริษัท


พนักงานประจำ คือ พนักงานที่บริษัทจ้างเข้ามาเพื่อรับผิดชอบงานในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งต้องอาศัยคุณสมบัติ รวมถึงทักษะพิเศษและความเชี่ยวชาญ


ที่ตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ โดยมีเงื่อนไขในการจ้างที่ตรงข้ามกับพนักงาน Outsource เนื่องจากเป็นการจ้างงานด้วยสัญญาแบบระยะยาว โดยมีภาระผูกพันเป็นสัญญาจ้าง


อ่านบริการ รับวางระบบบัญชี Workflow วางระบบงานฝ่ายบัญชี


ความแตกต่างของพนักงานบัญชี Outsource VS พนักงานบัญชีประจำ


พนักงานบัญชี Outsource

การจ้างพนักงานบัญชี Outsource จากสำนักงานบัญชี เป็นเครื่องการันตีได้ว่าพนักงานบัญชี Outsource ที่เราจ้างมานั้นคือ


เจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในด้านการจัดทำบัญชีโดยตรง ทั้งนี้ เราควรเลือกสำนักงานบัญชีให้ดี โดยสามารถดูได้จาก


ประสบการณ์ของสำนักงานบัญชีนั้น ๆ อย่างสำนักงานบัญชี พีทูพี ที่มีประสบกาณ์ในการดำเนินการด้านนี้มาอย่างยาวนานกว่า 25 ปีเต็ม


พร้อมทั้งดำเนินการด้วยผู้เชี่ยวชาญในทุก ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การวางระบบบัญชี การจัดทำรายรับ – รายจ่าย การสรุปข้อมูลกำไร – ขาดทุน


จึงช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่างานของคุณจะออกมามีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้คุณสามารถโฟกัสกับธุรกิจหลักของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น


นอกจากนี้คุณยังหมดกังวลกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเข้ามากวนใจได้อีกด้วย ทั้งการลา ติดต่อไม่ได้ หรือการทิ้งงาน


พนักงานบัญชีประจำ

ในการจ้างพนักงานประจำ บริษัทสามารถที่จะเลือกคุณสมบัติได้ตามต้องการ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ เพราะถึงแม้ว่าคุณสมบัติ


จะตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับ แต่ก็ไม่มีเครื่องการันตีว่าพนักงานคนนั้น จะมีความพร้อมในการทำงานมากน้อยแค่ไหน จะผ่านการทดลองงานหรือไม่


หนักที่สุดพนักงานคนนั้นอาจลาออกก่อนหมดสัญญาก็เป็นได้ จึงอาจส่งผลให้บริษัทต้องขาดแคลนบุคลากร และต้องเสียเวลาในการหาพนักงานใหม่


เข้ามาแทนที่ ในขณะที่บริษัท Outsource นั้น มีพนักงานแสตนบายพร้อมอยู่แล้วในกรณีที่มีพนักงานลาออก ไหนจะปัญหาอื่น ๆ ที่บริษัทต้องเผชิญอีก


ทั้งพนักงานลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ติดต่อไม่ได้ ทิ้งงาน เกษียณ และอีกสารพัดปัญหา การจ้างพนักงานบัญชี Outsource มาดูแลให้ในส่วนนี้


เป็นเสมือนกันการยกหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของพนักงานให้ Outsource เป็นคนดูแล เพื่อที่เจ้าของกิจการจะได้ทุ่มเวลาในการบริหารบริษัทได้มากขึ้น


อ่าน รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)


เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการพนักงานบัญชี Outsource


ช่วยประหยัดต้นทุน

ในการจ้างพนักงานประจำนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทต้องคำนึงนอกจากเงินดือนแล้ว ก็ยังมีในส่วนของสวัสดิการ ทั้งค่ารักษาพยาบาล


เงินโบนัส ค่าจัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ อีกด้วย การจ้างพนักงานบัญชี Outsource จะช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้


บริหารพนักงานได้ง่ายขึ้น

อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่า การจ้างพนักงานจากบริษัท Outsource นั้น เสมือนกับการยกภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการคน


ให้กับบริษัท Outsource โดยที่บริษัทจะไม่ต้องเสียเวลาในการบริหารคนอีก เพียงแค่แจ้งให้กับบริษัท Outsource ทราบเท่านั้น


ว่าต้องการคุณสมบัติอย่างไร ต้องการให้เข้ามารับผิดชอบงานในส่วนไหน ทางบริษัท Outsource ก็จะมีหน้าที่จัดหาให้ตรงตามกับที่บริษัทต้องการนั่นเอง


มีความยืดหยุ่นมากกว่า

ในการจ้างพนักงานประจำ เท่ากับบริษัทต้องจ้างพนักงานคนเดียวคนเดิมไปตลอดระยะสัญญา ไม่ว่าพฤติกรรมหรือผลงานของพนักงานคนนั้น


จะเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ ก็คงเป็นการยากที่บริษัทจะเชิญให้พนักงานออกจากตำแหน่ง เนื่องจากบริษัทจะต้องหาคนมาแทนที่พนักงานคนนั้นให้เร็วที่สุด


เพื่อให้งานสามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือหากเป็นพนักงานในตำแหน่งงานที่หาคนมาแทนยากแล้วด้วยล่ะก็ คงจะสร้างความปวดหัวให้กับบริษัท


ไม่มากก็น้อย แต่การจ้างพนักงานบัญชี Outsource จะเป็นตัวช่วยให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี เพราะหากว่าผลประเมินออกมาไม่เป็นที่หน้าพอใจ


เจ้าของบริษัทก็สามารถติดต่อบริษัท Outsource เพื่อขอเปลี่ยนคน หรือจะเปลี่ยนบริษัทเลยก็ย่อมได้


กำหนดระยะเวลาในการจ้างเองได้

การกำหนดระยะเวลาในการจ้างได้นั้น เป็นเสมือนกับจุดเด่นของบริษัท Outsource เลยก็ว่าได้ โดยการกำหนดระยะเวลาการจ้างได้นั้น


ส่งผลดีต่อบริษัทผู้ว่าจ้างเป็นอย่างมาก เพื่อที่บริษัทจะได้วางแผนจัดการค้าใช้จ่ายด้านการเงิน ที่ใช้ในการจ้างพนักงานได้ดีกว่านั่นเอง


อีกทั้งบริษัทยังสามารถจ้างงานในระยะ 3 เดือน 6 เดือน ให้กับโปรเจ็คระยะสั้นได้อีกด้วย


พนักงานบัญชี Outsource มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน


ในการจ้างพนักงานบัญชี Outsource จากบริษัทด้านบัญชีโดยตรงเลยนั้น เป็นเครื่องการันตีว่าพนักงานที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทของคุณ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เป็นอย่างมาก


เนื่องจากพนักงานเหล่านั้น ได้รับจากฝึกทักษะมาเฉพาะด้านอยู่แล้ว โดยเฉพาะในสำนักงานบัญชีที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน


สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน ติดตั้งและวางระบบ โปรแกรมบัญชี Express โดยผู้เชี่ยวชาญ


ประหยัดเวลา

อย่างที่เราทราบกันดีว่า พนักงานบัญชี Outsource เป็นพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์มากมาย โอกาสผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานจึงน้อยลงตามเช่นกัน


ในการจ้างพนักงานเหล่านี้มาช่วยดูในจัดการด้านการเงินให้กับบริษัท บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องมารอลุ้น เนื่องจากการรับพนักงานประจำในบางครั้ง


พนักงานเหล่านั้นอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัว หรือหากรับพนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้มาก่อน ก็อาจจะต้องเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกเองอีกด้วย


รองรับการขยายตัวของธุรกิจได้ดีกว่า

ในการดำเนินกิจการนั้น มีหลาย ๆ ครั้งที่ธุรกิจไปได้ไกลเกินกว่าที่เราได้วางแผนไว้ ในกรณีแบบนั้นทางเจ้าของบริษัทมีความจำเป็น


ที่จะต้องขยายและเพิ่มจำนวนคนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน แต่หากบริษัทพนักงานบัญชี Outsource


จ้างปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะบริษัท Outsource มีจำนวนคนที่เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทไว้อยู่แล้วนั่นเอง


มีที่ปรึกษาให้บริษัท

การจ้างพนักงานบัญชี Outsource เข้ามาช่วยดูแลด้านการเงินให้นั้น นอกจากในเรื่องของการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานในส่วนนี้


ยังสามารถทำหน้าที่เป็นเหมือนกับที่ปรึกษาให้กับบริษัทได้อีกด้วย เพราะถึงแม้ว่าพนักงานจะถูกส่งมาปฏิบัติหน้าที่แค่กับบริษัทที่ได้รับมอบหมาย


แต่ก็อย่าลืมว่า พนักงานที่มาจากบริษัท Outsource นั้น ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพียงคนเดียว แต่มีทีมคอยซัพพอร์ตอยู่ด้วย ฉะนั้น


ในการจ้างพนักงานจากบริษัท Outsource จึงเปรียบเสมือนกับว่าบริษัทของคุณมีทีมที่ดีที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่นั่นเอง


เครื่องมือพร้อมกว่า

เนื่องจากบริษัทบัญชี Outsource นั้น เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู่แล้ว ในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ในการใช้งาน


จึงมีคุณภาพที่ดี ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และที่สำคัญที่สุดคือต้องเป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ผ่านการรับรองรับมาตรฐานก่อนนำมาใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดเวลาและให้เกิดความแม่นยำสูงสุดนั่นเอง


หากจะให้สรุปถึงประโยชน์ที่บริษัทผู้ว่าจ้างจะได้รับจากบริษัทบัญชี Outsource นั้น อันดับแรกเลยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของต้นทุนที่ไม่สูง ซึ่งเหมาะทั้งกับธุรกิจที่พึ่งเริ่มใหม่ หรือธุรกิจที่เริ่มมานานแล้วแต่ต้องการลดค่าใช้จ่ายลงนั่นเอง นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และยังปรับระยะเวลาได้ตามใจอีกด้วย


แนะนำอ่าน ที่ปรึกษาบัญชี ปรึกษางานฝ่ายบัญชี


บริการบัญชี Outsource ของสำนักงานบัญชี พีทูพี

สำนักงานบัญชี พีทูพี พร้อมให้คำปรึกษา มีบริการตั้งแต่เริ่มต้นวางระบบบัญชี ทั้งจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดทำใบแจ้งหนี้  ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบและจัดทำเอกสารวางบิล ตลอดจนดำเนินการด้านภาษี ทั้งให้คำปรึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย

ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานด้านบัญชีกว่า 25 ปีเต็ม พร้อมทั้งการดำเนินการจากผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการจัดการด้านบัญชีที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และถูกต้อง

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


สนใจบริการ รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จ่ายน้อยปรึกษาเราฟรี

บทความที่น่าสนใจ