views

ขั้นตอนการลงทะเบียน e-tax invoiceการเสียภาษี คือหน้าที่ที่ผู้มีรายได้ต้องให้ความสำคัญศึกษา และเรียนรู้ด้วยเพราะเงินทุกบาทที่คุณจ่ายไปนั้น รัฐจะนำไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูง


เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการเสียภาษี กรมสรรพากรได้นำระบบ e-tax invoice มาช่วยให้ขั้นตอนการจ่ายชำระจัดภาษีได้อย่างรวดเร็ว


วันนี้เรามาพูดเรื่อง e-tax invoice กันว่าคืออะไร และถ้าต้องการใช้ระบบนี้จะต้องทำอย่างไรบ้าง เพราะนี่คือระบบภาษีอีกหนึ่งระบบที่พัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณได้


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริการรับวางแผนภาษี
e-tax Invoice คืออะไร


e-tax Invoice  เป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดการข้อมูลทางด้านภาษี ที่ได้รับการพัฒนาจากกรมสรรพากร เพื่อให้การจัดทำใบกำกับภาษีได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ


ใบกำกับภาษีแบบนี้เหมือนกับใบกำกับภาษีแบบกระดาษ หากเพียงแค่ปรับเปลี่ยนข้อมูลมาใช้ระบบ Microsoft word, Excel และ PDF เป็นต้น เพียงแค่คุณลงลายมือชื่อในระบบแบบดิจิทัล


หากต้องการทดลองใช้บริการระบบควรเรียนรู้ในเรื่องของ ขั้นตอนการลงทะเบียน e-tax invoice เตรียมตัวในการใช้งาน ลงทะเบียนได้อย่างถูกต้อง และที่สำคัญสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การเตรียมใช้งานระบบ e-tax Invoice


1. ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับระบบนี้ให้ครบถ้วน และเมื่อเข้าใจกฎต่าง ๆ แล้วต้องเรียนรู้เรื่อง ขั้นตอนการลงทะเบียน e-tax invoice เพื่อจะได้สามารถเข้าใช้บริการในระบบได้อย่างที่ต้องการ


2. หากได้ลงทะเบียนแล้ว จะต้องให้ความสำคัญของการจัดทำ และการนำส่งใบกำกับภาษีของระบบ e-tax Invoice ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง มีระบบการลงทะเบียนกี่แบบ  เพื่อเวลาที่ใช้งานในระบบจะทำได้อย่างถูกต้อง


3. ดูว่าธุรกิจของคุณ มีความเหมาะสมแค่ไหนในการใช้ระบบ e-tax Invoice  หากต้องออกใบกำกับภาษีเป็นประจำอยู่ตลอดก็ควรใช้ระบบนี้


4. เมื่อต้องการใช้ระบบ ต้องดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถรองรับโปรแกรมนี้ได้หรือไม่ คอมที่มีรองรับระบบปฏิบัติการอะไรบ้าง เพื่อจะได้ปรับปรุงให้รองรับการใช้งานระบบได้


5. หาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการ หลังจากนั้นให้ยื่นคำขอในการเป็นผู้ที่ใช้ใบรับรองผ่านโปรแกรมเพื่อลงทะเบียน และตรวจสอบลายมือดิจิทัล


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  ภาษีขายของออนไลน์ Shopee Lazada Tictok
ขั้นตอนการลงทะเบียน e-tax invoice ผ่านโปรแกรม Ultimate Sign & Viewer


1. ดาวน์โหลดโปรแกรมลงทะเบียนและลงลายมือชื่อดิจิทัล (Ultimate Sign & Viewer) ต้องดูระบบปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยว่าเป็นแบบ 64 bit และ 32 bit แล้วคลิกเรื่องระบบปฏิบัติการให้ถูกต้อง


2. เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ให้คลิกเข้ามาในโฟลเดอร์ ClientRDEXE แล้วให้คลิกคำว่า RDclient ให้ทำการแตกไฟล์ (Extract file) ให้เลือกโฟลเดอร์ว่าจะนำโปรแกรมไปเก็บไว้ที่ไหน


3. เมื่อแตกไฟล์แล้ว ให้คลิกที่ RDclient จะเป็นการเปิดโปรแกรมเพื่อตั้งค่าโปรแกรมอุปกรณ์เลือก Token / HSM Driver


4. เลือกแล้วให้ทำการลงทะเบียนก่อน โดยจะต้องเชื่อมต่อกับ Token / HSM Driver ก่อน หลังจากนั้นกรอกข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเพื่อแยกว่าเป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา


หลังจากนั้นลงลายมือชื่อดิจิทัล และหลังจากนั้นตรวจอีเมลดู เพราะจะมีการแจ้งเรื่องการลงทะเบียนว่าถูกต้องหรือไม่และต้องระบุเลขเสียภาษีอากรด้วย


นี่คือ ขั้นตอนการลงทะเบียน e-tax invoice โดยใช้โปรแกรม Ultimate Sign & Viewer และนอกจากนี้ยังมีขั้นตอนการลงทะเบียนโดยใช้ E-mail ด้วย เพื่อเป็นทางเลือกให้คุณนั้นได้เลือกว่าต้องการลงทะเบียนแบบไหน


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริการที่ปรึกษาบัญชีขั้นตอนการลงทะเบียน e-tax invoice โดยใช้ E-mail มีวิธีการอย่างไรบ้าง


1. เข้าเว็บของกรมสรรพากร แล้วเลือกยื่นคำขออนุมัติ หลังจากนั้นต้องกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก


2. จากนั้นให้กรอกเลขประจำตัวผู้สียภาษีอากร 13 หลัก แล้วต้องคลิกคำว่ายอมรับ และเลือกคำว่าดำเนินการต่อ


3. เมื่อคลิกดำเนินการต่อแล้วจะปรากฏหน้าแบบคำขอ ก.อ. 01 ให้แก้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หลังจากนั้นให้ระบุอีเมล และเบอร์โทรเพื่อใช้ในการติดต่อกับสรรพากรหลังจากนั้นให้คลิกตกลง


4. เมื่อกดตกลงแล้ว ให้อ่านหมายเหตุ เพื่อรับทราบวันที่สิ้นสุดสำหรับการอัพโหลดเอกสาร แล้วกดปุ่มตกลง เมื่อบันทึกแล้วจะมีขั้นตอนการดำเนินการเกิดขึ้นมา อ่านแล้วทำการบันทึกข้อมูลต่อไป


5. ระบบจะขึ้นหน้าจอแจ้งเพื่อให้ทราบว่าได้มีการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.อ. 01 แล้ว และจะมีการแจ้งให้ส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติต่อไป


6. เอกสารที่จะต้องสแกนในรูปแบบไฟล์ PDF มีดังนี้ (1) แบบก.อ. 1 (2) นิติบุคคลจะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (3) ภาพบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อในแบบ ก.อ. 1


7. ระบบจะอนุมัติและส่งลิงก์เพื่อยืนยันไปยัง Email ของคุณ ให้คลิกลิงก์เพื่อยืนยันภายใน 7 วัน ถ้าไม่ยืนยันภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะลบคำขอของคุณ


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริการรับทำบัญชียื่นภาษี
สรุปการลงทะเบียน e-tax invoice


จะเห็นได้ว่า คุณสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้ง 2 แบบตามรูปแบบที่ต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม หากเกิดปัญหาในการลงทะเบียนคุณอาจจะต้องสอบถามไปยังสำนักงานสรรพากรในพื้นที่ที่คุณอยู่


เพื่อให้เข้าใจ และสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง การที่จะใช้บริการในระบบจะต้องลงทะเบียนให้ถูกต้อง และอ่านคู่มือการใช้งานให้ดี เพื่อให้ใช้งานได้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตอบโจทย์ทุกการทำงานของคุณด้วย


ทั้งหมดนี้คือ ขั้นตอนการลงทะเบียน e-tax invoice ที่ควรเรียนรู้ไว้ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลดการใช้กระดาษลง


ทำให้คุณสามารถออกใบกำกับภาษีได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทุกครั้งในการออกใบกำกับภาษี ทุกคนสามารถใช้ได้ด้วย เพราะการใช้งานโปรแกรมทำได้ง่าย


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPAบทความที่น่าสนใจ