views

สรรพากรเรียกพบ ปัญหาที่แก้ไขได้อย่าเลี่ยงหนี
เมื่อใดก็ตามที่บริษัทผู้มีรายได้ ถูกสรรพากรเรียกพบมักเกิดความกลัวไม่สบายใจ ไม้รู้ว่าตนทำความผิดอะไร และจะต้องเสียเงินค่าปรับเงินเพิ่มให้กับกรมสรรพากรมากสักแค่ไหน อย่าเพิ่งตกใจ


ครั้งนี้เราได้นำสาระ จากประสบการณ์ของการถูกสรรพากรเรียกพบ มาเล่าสู่กันฟัง แบบเข้าใจง่ายรับรองว่าอ่านเรื่องนี้ แล้วเหมือนยกภูเขาออกจากอก เพราะคุณจะรู้วิธีรับมือ ในเวลาที่คุณถูกสรรพากรเรียกพบแบบ smart smart


ปรึกษาปัญหาภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน บริการรับวางแผนภาษี


ทำไมจึงถูก สรรพากรเรียกเข้าพบ


จากการรวบรวมเหตุที่สรรพากรเรียกพบโดยเบื้องต้นแล้วจะเกิดจากการที่ผู้มีรายได้ไม่ยอมเสียภาษี เสียภาษีไม่ถูกต้อง หรือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี นอกจากนั้นก็จะถูกเรียกเพราะ สรรพากรเข้ามาตรวจสภาพกิจการ


ผลจากการยื่นขอคืนภาษี จากการตรวจวิเคราะห์งบการเงิน แบบแสดงรายการภาษี รายได้เรื่องของการเงินกู้ยืมกรรมการ หรือผู้มีรายได้ใช้แต่เงินสดชำระรายการค้า ในทุกๆ รายการ


ปรึกษาปัญหาภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบทความ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


รับมืออย่างไรเมื่อถูกสรรพากรเรียกพบ

1. ให้ความสำคัญกับจดหมายจากกรมสรรพากรทุกฉบับที่ส่งถึงคุณรับรู้ข้อมูล และเข้าพบสรรพากรตามแจ้ง ทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนาอันดีว่าธุรกิจของคุณไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษี และเต็มใจให้ความร่วมมือ


2. ตั้งสติอย่าตกใจ และตรวจสอบให้มั่นใจว่า เป็นจดหมายจากสรรพากรจริงๆ คุณต้องอ่านรายละเอียดในจดหมายให้เข้าใจว่า เขาต้องการอะไรในการเรียกเข้าพบ


ต้องการตรวจสอบข้อมูลอะไร ต้องการเอกสารอะไรบ้าง เพราะเขาอาจต้องการเพียงเชิญคุณไปเป็นพยาน หรือเพื่อแนะนำการกรอกข้อมูลที่ยื่นให้สรรพากรอย่างถูกต้องเท่านั้น


3. เตรียมหลักฐานเอกสารที่กรมสรรพากรแจ้งให้นำไปชี้แจงให้ครบ โดยผู้ที่จะเข้าไปชี้แจงต้องเข้าใจเอกสารที่นำไปเป็นหลักฐานด้วย


4. ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพบสรรพากรได้ด้วยตนเอง ให้จัดหาตัวแทนที่มีคุณสมบัติ ความรู้เรื่องภาษี เช่น นักบัญชีประจำกิจการ หรือสำนักงานบัญชีที่คุณจ้างอยู่แล้ว 


และถ้าเรียกพบเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ก็ต้องส่งทนาย หรือบุคคลที่มีความรู้ด้านกฎหมายเข้าไปพบ โดยอย่าลืมทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ที่ลงลายมือชื่อกำกับ


5. ติดต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ที่มีชื่อและเบอร์โทรศัพท์ระบุไว้ในจดหมาย เพื่อรับทราบข้อความในจดหมาย วัน ซึ่งหากไม่สะดวกในวันที่ถูกเรียกพบ ก็สามารถเลื่อนวันเวลาของเข้าพบกับกรมสรรพากรได้


6. อย่าลงนามในเอกสารใด ๆ โดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสียก่อนเมื่อเข้าพบสรรพากร และต้องลงนามในเอกสารไม่ว่ากรณีใด ๆ ก่อนลงนามคุณต้องปรึกษาผู้ที่มีความรู้เสียก่อน เพราะการลงนามคือการยอมรับ ที่อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจในระยะยาวที่ไม่สามารถแก้ไขได้


ปรึกษาปัญหาภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน บริการรับทำเงินเดือน


กรณีถูกสรรพากรส่งจดหมายเพื่อเก็บภาษีย้อนหลัง ต้องทำอย่างไร

อย่างแรกเลยตรวจสอบให้ชัวร์ก่อนว่าเป็นจดหมายจากสรรพากรจริง ๆ จดหมายที่เรียกพบ ระบุไว้ชัดเจนว่าให้เตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง คุณก็เพียงทำหน้าที่เตรียมเอกสารเหล่านั้นให้ครบ


เอกสารที่คุณสามารถเตรียมเพิ่มเติมได้นอกจากที่สรรพกรระบุไว้ เอกสารใบกำกับภาษีซื้อ การขาย สำเนาใบลดหนี้ สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือ เอกสารหลักฐานการรับเงิน จ่ายเงิน


อัตราการค่าปรับ เรียกเก็บภาษีย้อนหลัง และการเรียกเก็บภาษีเพิ่ม

ถ้ากรมสรรพากรตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดจริง จะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังในปีที่ไม่ได้จ่ายอีกทั้งต้องถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่ม พร้อมเสียค่าปรับเพิ่ม ตามกรณีต่างๆ ดังนี้


กรณีไม่ชำระภาษีตามระยะเวลา กำหนดให้มีอัตราการเสียภาษีเพิ่มขึ้น จากปกติ ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน  โดยคำนวณจากยอดเงินภาษีที่ต้องชำระ  ซึ่งนับตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการ จนถึงวันชำระภาษี


กรณีไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ หรือยื่นแล้ว แต่ชำระภาษีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามจำนวนที่เป็นจริง จะต้องชำระเงินภาษีเพิ่ม  และต้องเสียค่าปรับอีก 1-2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ  ซึ่งเงินเบี้ยปรับนี้  อาจลดหรือได้รับการยกเว้นได้ ตามระเบียบที่รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี


กรณีตั้งใจหลีกเลี่ยงการเสียภาษี กรมสรรพากรมีสิทธิ์ เรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้นานถึง 10 ปี  โดยผู้กระทำผิดอาจได้รับโทษทั้งจำทั้งปรับ โดยโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี


ปรึกษาปัญหาภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบริการ ที่ปรึกษาบัญชี


ทางออกถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

ทางออกที่ 1 สามารถยื่นเรื่องขอลดเบี้ยปรับ โดยระบุเหตุผลไม่ได้ตั้งใจหลีกเลี่ยงภาษี หากแต่ขาดความชำนาญด้านกฎหมาย ด้านการคำนวณภาษี


ทางออกที่ 2  สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หากพบว่าข้อกล่าวหาดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามหลักการ


ทางออกที่ 3 ยื่นเรื่องขอผ่อนชำระหากยังไม่พร้อมจ่ายตามที่ถูกเรียกเก็บ หรือเบี้ยปรับเป็นจำนวนเงินที่สูงมากไม่สามารถชำระได้ในครั้งเดียว ก็ให้ทำเรื่องขอผ่อนชำระกับกรมสรรพากรได้


เมื่อถูกสรรพากรเรียกพบ ยังทำธุรกิจต่อไปได้หรือไม่

การเข้าพบสรรพากร เป็นการแสดงถึงความตั้งใจอันดี ที่จะเข้าไปชี้แจงประเด็นที่ถูกตั้งข้อสงสัย ซึ่งถึงแม้จะพบมีความผิดจริง ต้องเสียภาษีย้อนหลัง เสียเพิ่มหรือต้องถูกปรับ


แต่คุณก็ยังก็ยังทำธุรกิจของตนเองได้ตามปกติ  เพียงแต่ต้องความละเอียดรอบครอบในเรื่องการทำบัญชี การเสียภาษีที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ความผิดเกิดขึ้นซ้ำอีก


อย่างไรก็ตาม เมื่อทำธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการทำบัญชี และการเสียภาษีให้ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มจะดีที่สุดเพราะหากคุณถูกปรับเบี้ยชำระ ถูกลงโทษ จำนวนเงินดังกล่าวอาจจะเป็นตัวเลขที่สูง จนส่งผลให้กรทบต่อการดำเนินธุรกิจของคุณอย่างหนักได้


ปรึกษาปัญหาภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบทความ ที่ปรึกษาภาษี วางแผนภาษี


รับมือเมื่อถูกสรรพกรเรียกพบ


1. ผู้ถูกเรียกกลัวมากเกินไป

ให้โทรเข้าไปปรึกษาสรรพากรเบื้องต้น อย่าได้กลัวไปก่อนล่วงหน้า และอย่าเพิ่งให้เอกสารสำคัญใดๆ ไปก่อนที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสียก่อนเป็นสิทธิที่จะยังไม่มอบเอกสารหากยังไม่พร้อม  


2. ผู้ถูกเรียกพบมีความไว้ใจมากเกินไป

คนส่วนใหญ่มักทิ้งเอกสารสำคัญที่นำไปแสดงโดยไม่มีการเซ็นรับส่งเอกสาร ทิ้งเอกสารไว้แล้วจะมารับกลับไปแต่หลายครั้งที่เอกสารสำคัญหาย หรือหาเอกสารไม่เจอ เกิดผลเสียกับผู้ประกอบกิจการ ต้องให้มีการเซ็นรับส่งเอกสารทุกครั้ง


โดยต้องแจกแจงอย่างละเอียดว่ารับเอกสารอะไรไว้บ้าง อีกทั้งต้องระบุด้วยว่าหากเกิดการสูญหาย หรือเอกสารเสียหายจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัด


3. อย่าหลงเชื่อว่าใครจะช่วยคุณได้

ไม่หลงเชื่อบุคคลที่บอกว่าสามารถช่วยเหลือได้ เพราะในความเป็นจริงไม่มีใครช่วยคุณได้ นอกจากตัวคุณเองและข้อมูลที่ถูกต้องเข้าระบบภาษีตามความเป็นเท่านั้น


4. ได้รับจดหมายเรียกแล้วเมินเฉย

หลายคนมักตกหลุมพรางข่าวที่บอกว่าถ้าได้รับจดหมายจากสรรพากรให้เฉยไว้ไม่ต้องใส่ใจ ทำให้ผู้ประกอบกิจการละเลยให้ความสำคัญ จนทำให้เกิดปัญหาบานปลายต้องสูญเสียเงินค่าปรับจำนวนมาก


5. เลือกคนที่ไม่เหมาะสมไปชี้แจงต่อสรรพากร

คนที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนพบสรรพากรต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้เรื่องภาษีและเรื่องกฎหมายเป็นอย่างดีที่สุดและหากเลือกสำนักงานบัญชีเข้าไปเป็นตัวแทนต้องเลือกสำนักงานบัญชีที่เป็นมืออาชีพ ไว้วางใจได้ มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ และจริงใจต่อกิจการ


หากเลือกสำนักงานบัญชีที่ไม่มีคุณสมบัติเมื่อมอบหมายให้ไปทำเรื่องขอเงินคืนแทนที่จะได้เงินคืนอาจต้องเสียเงินเพิ่ม หรืออาจต้องเสียภาษีในยอดที่สูงเกินความเป็นจริง


ปรึกษาปัญหาภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี


บทความที่น่าสนใจ