views

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดา
มุมมองของคนส่วนใหญ่ที่มีต่อการจัดการด้านการเงิน มักจะมองว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เข้าใจยาก และต้องอาศัยทักษะเฉพาะทางในหลาย ๆ ด้าน


เจ้าของธุรกิจหลาย ๆ ท่านจึงเลือกที่จะใช้บริการสำนักงานบัญชีมากว่าจัดการด้วยตนเอง ด้วยเหตุผลหลาย ๆ อย่าง ทั้งในเรื่องของความสบายใจและเรื่องของประสิทธิภาพการจัดการที่ดีกว่า


วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าของธุรกิจหลาย ๆ ท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจกันอยู่เป็นจำนวนมาก


มาดูกันว่าความหมาย กฎเกณฑ์ รวมไปถึงข้อดีของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดามีอะไรบ้างอ่านบทความที่ปรึกษาภาษีอากร


มารู้จัก “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” กัน


ถ้าพูดถึงภาษีมูลค่าเพิ่มหลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำ ๆ นี้เท่าไหร่ แต่ถ้าพูดคำว่า VAT ขึ้นมาล่ะก็ เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านต้องร้องอ๋อ ออกมาเสียงดังอย่างแน่นอน


เนื่องจากในใบเสร็จที่เราได้รับแทบจะทุกครั้งนั้น ล้วนมีรายการของ VAT แสดงอยู่ทั้งสิ้น ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ก็คือ ภาษีอากรประเภทหนึ่ง


ที่ประชาชนผู้ที่ได้รับการขายหรือได้รับการบริการต้องเป็นผู้ชำระ โดยมีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% ของราคาขายหรือของค่าบริการ


โดยที่เจ้าของธุรกิจที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล นิติบุคคล หรือแม้กระทั่งบุคคลธรรมดา


จำเป็นที่จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ซึ่งในส่วนนี้ค่อนข้างสร้างความสับสนให้กับเจ้าของธุรกิจทั้งหลาย โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นบุคคลธรรมดา


เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ ทำให้หลาย ๆ ท่านคิดว่าการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดานั้นเป็นเรื่องไกลตัว เพื่อให้เข้าใจตรงกัน


ต้องขอบอกว่าการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดานั้น สามารถทำได้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าเจ้าของธุรกิจนั้น ๆ มีคุณสมบัติตรงตามที่กรมสรรพากรกำหนด


กฎเกณฑ์ที่ควรรู้ในการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม


เจ้าของธุรกิจที่ต้องการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ฯลฯ ต้องเข้าเกณฑ์ ดังต่อไปนี้


เจ้าของธุรกิจที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี


เจ้าของธุรกิจที่ประกอบกิจการอยู่ในข้อบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็น การก่อสร้าง โรงงาน ก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักร เป็นต้น


เจ้าของธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในประเทศ แต่มีตัวแทนอยู่ในประเทศ ต้องดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


นอกจากนี้ในการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดายังมีข้อยกเว้นให้กับกิจการต่าง ๆ โดยกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอยู่ด้วยกันอยู่ 2 ประเภท ดังนี้


ประเภทแรก คือกิจการที่สามารถเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เช่น เจ้าของธุรกิจทางการเกษตร ปุ๋ย ยาที่ใช้กับพืช สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต


ทั้งสัตว์ที่มีชีวิต หนังสัตว์ ยาที่ใช้กับสัตว์ และสินค้าประเภทหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ ขนส่งท่าอากาศยานในประเทศ อุตสาหกรรมส่งออก บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ และกิจการที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี เป็นต้น


 ประเภทที่สอง กิจการที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เช่น สถานศึกษาต่าง ๆ  หอศิลป์และสถานที่จัดแสดงวัฒนธรรมสถานพยาบาล ศูนย์วิจัย ห้องสมุด


พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าหรือการบริการที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา เป็นต้น


ข้อดีของการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม


ขอคืนภาษีซื้อได้


ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของธุรกิจรายย่อยที่ได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดาแล้ว เนื่องจากมีข้อได้เปรียบ


ตรงที่สามารถทำเรื่องของคืนภาษีซื้อได้ ยกตัวอย่างเช่น หากเจ้าของธุรกิจดำเนินการซื้อสินค้า ราคา 20,000 บาทโดยมีภาษีซื้อเป็นราคา 1,400 บาท


สามารถขอคืนภาษีซื้อในราคา 1,400 บาทได้ ซึ่งเปรียบเสมือนว่าต้นทุนในการสั่งซื้อของเราลดลงไปด้วย


มีระบบบัญชีที่ดีขึ้น


กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ต้องจัดทำใบกำกับภาษี รายงานภาษีซื้อและขาย รวมไปถึงการยื่นแบบ ภ.พ.30 ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการที่เพิ่มเข้ามาเหล่านี้ทำให้กิจการมีระบบบัญชีที่ดี โปร่งใส และง่ายต่อการตรวจสอบมากขึ้น


บริการรับวางระบบบัญชีตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีมากขึ้น


เนื่องจากมีลูกค้าบางกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้ใบกำกับภาษีในการลดหย่อนภาษีของตัวเอง กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะสามารถออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าได้


ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ตลอดจนสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นอีกด้วย


สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ


สำหรับเจ้าของธุรกิจรายใหม่ที่อาจจะยังไม่มีชื่อเสียงมากนัก การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดาจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกิจการของคุณ เสมือนเป็นการพากิจการของเราเข้าสู่ระบบของสรรพากรอย่างถูกต้อง


เนื่องจากการได้รับเอกสาร ภ.พ.20 จากกรมสรรพากรนั้น แสดงให้เห็นวิ่จการนั้น ๆ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองตัวตนจากสรรพากรแล้วนั่นเอง


บริการรับทำบัญชีภาษีราคาประหยัดเอกสารการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดา


สำหรับเจ้าของกิจการที่อ่านบทความนี้ หากท่านไหนที่มีความประสงค์ยื่นเรื่องการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดาแล้วล่ะก็


สามารถนำเอกสาร แบบคำขอจดทะเบียน ภ.พ.01 จำนวน 3 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ ผู้จัดการ


หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ รวมไปถึงเอกสารแนบประกอบอื่น ๆ ทั้ง หลักฐานที่ตั้งสถานประกอบการ เช่น สัญญาเช่า สำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ


แผนที่ หรือหนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วน (กรณีที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา ) โดยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร หรือที่สำนักงานสรรพากรจังหวัด


นี่ก็เป็นข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดา


หากท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามกับกรมสรรพากรได้ หรือวิธีที่ง่ายและสะดวกกว่านั้นเพื่อลดข้อผิดพลาดปละประหยัดเวลาให้กับคุณ


เพียงให้สำนักงานบัญชีพีทูพี บริการที่ปรึกษาบัญชีดำเนินการให้ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีเต็ม คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วอย่างแน่นอน 


บริการรับเป็นที่ปรึกษาบัญชีภาษีบริการรับจดทะเบียนบริษัท

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.blogspot.com
www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ