views

ยื่นภาษีออนไลน์


การยื่นภาษีถือว่าเป็น “หน้าที่” ของทุกคนที่มีรายได้เพื่อนำส่งภาษีให้แก่กรมสรรพากรทั้งนี้ไม่ว่ารายได้ของคุณจะถึงเกณฑ์


ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ก็ตาม ก็ยังคงเป็นหน้าที่ในการที่เราจะต้องยื่นภาษีให้ถูกต้อง หากไม่ยื่นภาษี หรือเราเองมีหน้าที่ต้องเสียภาษี


ตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็ทำให้กรมสรรพากร เรียกค่าปรับชำระภาษีล่าช้าได้ ดังนั้นหากไม่อยากเสียค่าปรับย้อนหลังก็ควรศึกษา


การยื่นภาษีให้ถูกต้อง ในปัจจุบันมีการเปิดช่องทางให้ ยื่นภาษีออนไลน์เป็นการเปิดโอกาสสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษี


เข้าถึงการยื่นภาษีได้ง่ายสะดวก และรวดเร็วขึ้น และยังลดขั้นตอนการยื่นภาษีจากอดีต ทำให้การยื่นภาษีเป็นไปโดยง่ายรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น  


อ่านรายละเอียดการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กดที่นี่


ภาษีมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?


การยื่นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาสามารถแบ่งประเภทได้ ดังนี้


-ภ.ง.ด.94ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ ตามมาตรา 40(5)-(8) ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของงวดเดือนมกราคม– เดือนมิถุนายน


ภายในเดือนกันยายนปีเดียวกัน (เป็นการเสียภาษีครึ่งปีสำหรับคนไม่มีเงินเดือน แต่มีรายได้ อย่างอื่นมาแทนเช่น ปันผลจากกองทุนและหุ้นขายที่ดินได้)


-ภ.ง.ด.91 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท “เงินเดือน”อย่างเดียวให้ยื่่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของทั้งปี (ครั้งเดียว)ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป


-ภ.ง.ด.90 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่มิใช่เงินเดือนหรือมีเงินได้ 2 ประเภท ขึ้นไป (หรือสำหรับคนมีเงินเดือนและมีรายได้อื่นด้วย เช่นปันผลจากกองทุนและหุ้น ขายที่ดินได้ หรือจากมรดก เป็นต้น)


ละเอียดการรับทำบัญชียื่นภาษี กดที่นี่


ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์


1. สามารถยื่นภาษีออนไลน์ผ่ายช่องทางออนไลน์ได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ http://www.rd.go.th/publish/และเลือกยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต


2. เลือก ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 โดยเลือกภาษีเงินได้จากประเภทเงินได้ที่เราได้รับจากประเภทการยื่นภาษีที่กล่าวมาข้างต้น


3.ขั้นตอนสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตและผู้ที่เคยยื่นมาก่อนแล้วจะมีช่องแบบฟอร์มให้กรอกสำหรับการลงทะเบียน


ก่อนในเบื้องต้นแต่หากเป็นผู้ที่เคยยื่นภาษีออนไลน์มาแล้ว สามารถเข้าไปที่รายละเอียดการ“ยื่นภาษี” ได้เลย


4. ให้เราใส่หมายเลขและรหัสผ่านที่ได้รับจากนั้นให้กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่องทางตามที่ขึ้นโชว์หน้าเว็บไซต์


หากกรอกไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถบันทึกรายการได้จะต้องย้อนกลับไปกรอกใหม่ให้ครบถ้วน


5. บันทึกเงินได้ บันทึกลดหย่อน จากนั้นให้กดคำนวณภาษีซึ่งระบบจะทำการคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ จากนั้นให้ยืนยันการยื่นแบบ


อ่านรายละเอียดการวางแผนภาษี กดที่นี่


เป็นอันเสร็จขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์


สำหรับผู้ที่ถูกหักภาษี ณที่จ่ายไว้เกินและขอคืนภาษีสามารถสมัครบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีธนาคารไว้กับบัตรประชาชนจะได้รับเงินคืนจากการขอคืนภาษี


ที่เร็วกว่าการจ่ายคืนเป็นเช็คโดยกรมสรรพากรจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ที่ผูกด้วยพร้อมเพย์ได้ง่ายทำให้เราได้รับเงินคืนภาษีที่เร็วและสะดวกขึ้น บริการรับทำบัญชัในราคาประหยัด

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ