views

รับสอนบัญชี


สอนทำบัญชีแบบง่ายๆ ใช้งานได้จริง ทำได้แน่นอน


1. รับสอนบัญชี การคัดแยกเอกสาร และตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนการจัดเรียงอย่างถูกต้อง เพื่อการบันทึกบัญชี และ การจัดทำภาษี


2. รับสอนบัญชี การตั้งค่าเริ่มต้น และผูกผังบัญชี express


3. รับสอนบัญชี การบันทึกบัญชี ซื้อ ขาย จ่าย รับ ทั้งเงินสดและเงินเชื่อ และการบันทึกค่าใช้จ่ายบริษัท แบบมีvat และ No vat และการจ่ายเงินสดย่อย


4. เรียนบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน สอนบัญชี คิดค่าเสื่อมราคา และการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน


5. เรียนการจัดทำ และยื่นแบบ ภงด.1,3,53 สอนการแปลงไฟล์จากโปรแกรม express ในการยื่น ภงด.


6. สอนทำบัญชี การจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และการกรอกแบบ ภพ.30 และการยื่นแบบออนไลน์


7. สอนการดูรายงานต่างๆ ในโปรแกรม express งบทดลอง กระดาษทำการ


  แนะนำอ่าน ทำบัญชีขายออนไลน์ พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ควรทราบ


พิเศษสุด !!!


"สอนทำบัญชี" ด้วยโปรแกรมบัญชี Express เรียนจบทำเป็นเลยภายใน 1 วันเท่านั้น


ไม่มีประสบการณ์ก็เรียนได้ รอบละ 3 ท่าน ในราคาเพียงท่านละ 3,000 บาท ใช้เวลาในการเรียนการสอนทำบัญชี 1 วัน 


สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


   แนะนำอ่านรายละเอียด การทำบัญชี 

โอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปที่สนใจอยากหาความรู้ด้านบัญชีและภาษี เพิ่มเติมเพื่อการทำบัญชี ยื่นภาษี ให้ถูกต้อง


ตามที่สรรพากรกำหนด ลดความกังวลเกี่ยวกับบัญชีและภาษี ทางบริษัทฯ ขอเสนอบริการ"รับสอนบัญชี" โดยนำประสบการณ์


ความรู้ทางด้านบัญชีกว่า 25 ปี มาถ่ายทอดในรูปแบบง่ายๆ ให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายขึ้น แม้จะไม่เคยได้เรียนบัญชีมาก่อน 


การรับสอนบัญชี เราจะใช้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงจาก กรมสรรพากร และผู้สอบบัญชี มาถ่ายทอดความรู้ เอกสารที่สอนผ่านการตรวจสอบสอบทาน


มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรที่สอนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้เรียนจะได้รับข้อมูลภาษี และบัญชีที่อัพเดทอยู่ตลอด สำหรับการรับสอนบัญชี


สำหรับผู้ประกอบการ ทางบริษัทกล้าพูดได้ว่าเป็นสถาบันสอนบัญชีและภาษีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย


เนื่องจากเฉพาะหลักสูตร “รับสอนบัญชี" สำหรับผู้ประกอบการใหม่ มีผู้สมัครและเรียนแล้วกว่า 100 ท่าน


ทำไมจึงเลือกเรียนกับเรา

1. คุณสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวกับเราได้ ทำให้สามารถเลือกเวลาเรียนที่เหมาะสมได้


2. คุณสามารถออกแบบเรื่องที่จะเรียนได้ ไม่รู้เรื่องไหน เรายินดีรับสอนเฉพาะเรื่องนั้น ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบเนื้อหา 


3. อัตราค่า "รับสอนบัญชี" เมื่อเทียบกับคุณภาพแล้วมีความเหมาะสม


เปลี่ยนเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย เริ่มได้ที่ สำนักงานบัญชี พีทูพี


" เราเปลี่ยนตัวเลข ที่ผู้ประกอบการว่ายาก กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ได้ "


เนื่องจากการจัดทำบัญชี สำหรับผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งจดทะเบียนพาณิชย์/บุคคลธรรมดา


หรือจดทะเบียนธุรกิจ ในนามห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัดต่างต้องใช้ความรู้ในการจัดทำบัญชี เป็นองค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจ


ด้วยกันทั้งนั้นดังนั้น การจัดทำบัญชีสำหรับมือใหม่ จึงอาจเป็นเรื่องยาก ซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้


" P2P เราทำให้ธุรกิจของท่าน สมูทคล่องตัวยิ่งขึ้น "


  อ่านบริการรับวางระบบบัญชี กดที่นี่

การจัดทำบัญชีในธุรกิจ


การจัดทำบัญชี สำหรับธุรกิจทุกประเภท จะต้องเริ่มทำเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง ทั้งยังมีรายละเอียดต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี


จนกว่าจะครบกระบวนการเนื่องจากการจัดทำบัญชี ในองค์กรจำเป็นต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ และความใส่ใจเป็นพิเศษ


เพราะจะต้องมีการเก็บ รวบรวมเอกสาร ตั้งแต่ขั้นแรกเริ่ม ไม่ว่าจะเป็น เอกสาร/บิล การซื้อ-ขายการทำสัญญาต่าง ๆ กับบุคคลภายนอก


ที่สามารถแสดงให้เห็นถึง รายรับ-รายจ่าย ของกิจการ โดยการจัดทำบัญชี นอกจากจะต้องใช้ความละเอียด รอบคอบแล้ว


ยังต้องเป็นผู้ทำบัญชีได้ตามที่กฎหมายกำหนดเพราะนักบัญชี ที่มีหน้าที่ ในการจัดทำบัญชี สำหรับธุรกิจ ที่จะต้องมีการจัดทำงบการเงิน


และการปิดงบการเงิน ตามรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ทราบนั้น


ต้องเป็นผู้มีวิชาชีพบัญชีที่ได้รับอนุญาต ดังนั้นการจัดทำบัญชี สำหรับผู้ประกอบการหลายๆ ท่านจึงอาจดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก


" การเรียนการทำบัญชีกับเรา เพิ่มความคล่องตัวระบบระเบียบ การทำบัญชี ให้ธุรกิจของท่าน "


ขั้นตอนการจัดทำบัญชี

1. ควรจัดทำบัญชีตั้งแต่วันแรก ที่เริ่มดำเนินกิจการโดยอาจแยกเป็นบัญชีรายวัน บัญชีรายเดือนและแบ่งเป็นบัญชีแยกประเภทเพื่อให้ง่าย


ต่อการทำความเข้าใจและเก็บเอกสารประกอบการต่าง ๆเมื่อต้องนำมาลงบัญชีก็จะทำให้ดำเนินการได้ง่ายขึ้นหรืออาจจะรวบรวมเอกสารทุกชนิด


ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทั้งหมดเพื่อจัดทำบัญชีรายเดือนก็ได้แต่ทั้งนี้การจัดทำบัญชีรายเดือนในคราวเดียวควรจัดทำโดยนักบัญชีผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้วย


2. จัดให้มีผู้ทำบัญชีโดยเฉพาะเพื่อรับผิดชอบด้านบัญชีของบริษัทเนื่องจากกฎหมายได้กำหนดการจัดทำบัญชีการจัดทำงบการเงินการปิดงบการเงิน


เพื่อนำส่งเอกสารภายในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่กฎหมายกำหนดดังนั้น จึงควรมีการกำหนดผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีไว้ โดยเฉพาะภายในธุรกิจ


เพื่อให้เกิดการจัดแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจน อีกทั้งการจัดทำบัญชี เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน ของบริษัทจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ควรกำหนดหน้าที่


ความรับผิดชอบของพนักงานให้ชัดเจนด้วยโดยอาจกำหนดให้พนักงานคนใดมีหน้าที่จัดทำบัญชีหรือจะจ้างนักบัญชีภายนอกบริษัทเป็นผู้จัดทำบัญชีให้เมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีก็ได้


3. เพื่อให้การจัดทำบัญชี และการแสดงสถานะทางการเงินของธุรกิจ ผลประกอบการในด้านต่าง ๆ ทิศทาง/แนวโน้มการดำเนินงาน จึงควรเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี


รายรับ-รายจ่าย ทั้งหมดของธุรกิจ เพื่อมอบให้แก่นักบัญชี ดำเนินการจัดทำบัญชี เพื่อให้เกิดความแม่นยำ ในการแสดงผล และเที่ยงตรงต่อความเป็นจริงที่สุดด้วย


4. ต้องมีการปิดบัญชีครั้งแรกหลังจากจดทะเบียนบริษัทเสร็จสิ้นภายใน 12 เดือนจากนั้นจึงต้องดำเนินการปิดบัญชีบริษัทภายใน 12 เดือนนับแต่การปิดบัญชีครั้งก่อน


5. การนำผลการจัดทำบัญชีมาทำงบการเงิน เพื่อจัดทำการปิดงบการเงินนำส่งต่อภาครัฐ โดยการจัดทำงบการเงิน เป็นการแสดงรายได้ของธุรกิจ


ผลประกอบการและงบการเงินเปรียบเทียบกับผลประกอบการ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งการจัดทำงบการเงิน จะสามารถทำให้ผู้ประกอบการทราบทิศทาง


ของผลประกอบการ และนำมาปรับปรุง เพื่อใช้เป็นฐานในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้


6. เมื่อมีการส่งงบการเงินเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องนำเสนองบการเงินให้ที่ประชุมบริษัททราบเพื่อทราบทิศทางการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทต่อไป


สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  ดู ราคาโปรแกรมบัญชี Express กดที่นี่


ข้อดีของการเรียนบัญชีกับ สำนักงานบัญชี พีทูพี


1.รับสอนบัญชี ตั้งแต่ขั้นแรกเริ่มให้กับผู้เรียน โดยมีสเต็ปการสอน ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ของการจัดทำบัญชี ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึง


กระบวนการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถนำไปใช้งานในธุรกิจได้จริง ดังนั้นท่านอาจจัดให้พนักงานในหน่วยงาน หรือผู้ประกอบการเอง


เข้าโปรแกรมรับสอนบัญชีของ สำนักงานบัญชี พีทูพี ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านสามารถมองเห็นกระบวนการจัดทำบัญชีได้อย่างชัดเจน และสามารถกำกับดูและกิจการได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


2.การเรียนบัญชีกับเราจะช่วยให้ผู้เรียน มีความเข้าใจครบทั้งวงจรของการทำบัญชี การปิดงบการเงิน ตลอดจนกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวเลขที่


เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินธุรกิจและยังสามารถทำให้ผู้เรียนยกระดับกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี และสามารถสอนเพื่อต่อยอดพนักงานในองค์กรได้ด้วย


3.สามารถทราบได้ทันทีว่าเอกสารชนิดใด เกี่ยวเนื่อง หรือจำเป็นต่อการจัดทำบัญชี และยังสามารถมองภาพรวมของการจัดทำบัญชี ได้อย่างเป็นระบบ


อีกทั้งยังสามารถนำรายละเอียดในเอกสารต่าง ๆมาลงยอดบัญชีเพื่อคำนวณผลประกอบการในแต่ละเดือน หรือรอบระยะเวลาของบัญชีได้ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น


  ปรึกษาบัญชีภาษี สำนักงานบัญชี พีทูพี กดที่นี่เพราะการจัดทำบัญชีถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อธุรกิจ  ดังนั้นการเรียนบัญชีกับผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญโดยตรง สามารถทำให้ท่านได้


พนักงานบัญชีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อส่งผลให้การดำเนินการภายในบริษัทของท่านคล่องตัว และสามารถตรวจสอบผลการดำเนินการของบริษัทได้ จากการจัดทำบัญชีได้ง่ายขึ้นด้วย


นึกถึงการเรียนบัญชี นึกถึง สำนักงานบัญชี พีทูพี  รับสอนบัญชีโดยผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้ท่านเป็นนักบัญชี ที่มีประสิทธิภาพ


สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ