views

การจัดการ สินค้าคงเหลือ


การจัดการสินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจสามารถช่วยให้แน่ใจว่ามีปริมาณสินค้าที่เหมาะสม


และพร้อมใช้งานเมื่อจำเป็น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดปริมาณการขายและกำไรสูงสุดในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ


ถูกจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาทำความรู้จักกับสินค้าคงเหลือเพิ่มเติมกันเถอะ

 

ทำความรู้จักกับสินค้าคงเหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินค้า และการทำกำไรที่มากขึ้น


สารบัญ

ทำความรู้จักกับ สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ในรูปแบบการจัดการทางบัญชี

ประโยชน์ในการบริหาร สินค้าคงเหลือ

การตรวจสอบ สินค้าคงเหลือ

การจัดการสินค้าคงเหลือเพื่อการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

สรุปทำความรู้จักกับ สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ หมายถึง สต็อกสินค้าที่ธุรกิจมีอยู่ในมือสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ และอาจรวมถึงวัตถุดิบ


ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และวัสดุสิ้นเปลือง การจัดการสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจมั่นใจได้ว่ามีสินค้าที่ถูกต้อง


อยู่ในสต็อกสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ในทันที ในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการสต็อกสินค้ามากเกินไปหรือสินค้าหมดสต็อก

 

สินค้าคงเหลือ ในรูปแบบการจัดการทางบัญชี

การจัดการสินค้าคงเหลือเป็นกระบวนการดูแลและควบคุมการสั่งซื้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการการไหลเวียนของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต


ไปยังคลังสต็อกสินค้าและจากสต็อกสินค้าไปยังจุดขายก่อนสิ้นค้าชิ้นนั้นจะถึงมือลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจริงๆ


บริบทของการบัญชีและสินค้าคงเหลือ

การจัดการสินค้าคงเหลือมีความสำคัญเนื่องจากมีผลกระทบต่อต้นทุนการขายซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของงบการเงินของบริษัท


การจัดการสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพธุรกิจต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันท่วงทีในการจัดการกับปริมาณสินค้าคงเหลือตลอดจนการคาดการณ์


และการวางแผนที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่ามีสินค้าคงเหลือเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการควบคุมต้นทุน รวมถึงการจัดเก็บ


การประกันและการตัดสต็อกสินค้า ในการบัญชีโดยทั่วไปสินค้าคงเหลือจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบดุลและสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจคือ


การประเมินมูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างถูกต้องจึงต้องอาศัยการบริหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ธุรกิจที่ท่านดำเนินการอยู่มีความมั่นคง


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน บัญชีภาษีพื้นฐาน สำหรับผู้ประกอบการ


ประโยชน์ในการบริหาร สินค้าคงเหลือ

การบริหารสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพมีประโยชน์หลายอย่าง:


ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของธุรกิจ :การมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับปริมาณสินค้าคงเหลือช่วยให้ธุรกิจหลีกเลี่ยงสินค้าหมดสต็อก


ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักและนำไปสู่การสูญเสียยอดขายนอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถหลีกเลี่ยงสินค้าคงเหลือที่มากเกินไปซึ่งจะผูกมัดกับทุนอันมีค่าของท่านและทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ


ต้นทุนที่ลดลง :การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนได้โดยการลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดสามารถเจรจาเงื่อนไขที่ดีขึ้นกับซัพพลายเออร์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอีกด้วย


ปรับปรุงการบริการลูกค้าให้ดีขึ้น :การรักษาปริมาณสินค้าคงเหลือที่เหมาะสมช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น


ช่วยให้มั่นใจในการตัดสินใจ :การมีข้อมูลสินค้าคงเหลือที่ถูกต้องสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ


และช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการผลิต การกำหนดราคา การออกโปรโมชั่นและประเด็นสำคัญอื่นๆของธุรกิจ


การเก็บบันทึกที่ง่ายขึ้น :การจัดการสินค้าคงเหลือที่ดีช่วยเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการติดตามและบันทึกธุรกรรมสินค้าคงเหลือทำให้ง่ายต่อการเก็บบันทึกทางการเงินที่ถูกต้องและจัดทำงบการเงิน

 

การตรวจสอบ สินค้าคงเหลือ

การตรวจสอบสินค้าคงเหลือเป็นกระบวนการนับจำนวนสินค้าแต่ละรายการในสต็อกและเปรียบเทียบกับระดับสินค้าคงเหลือที่ขายไป


โดยทั่วไปจะทำเพื่อตรวจสอบว่าปริมาณสินค้าคงเหลือที่บันทึกไว้นั้นถูกต้องและเพื่อระบุความคลาดเคลื่อนใดๆ


การตรวจสอบสินค้าคงเหลือสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ ในบางกรณีการตรวจนับสินค้าคงเหลือทั้งหมด


อาจดำเนินการในช่วงเวลาปกติ เช่น ปีละครั้งหรืออาจดำเนินการนับบางส่วนหรือนับตามรอบที่ตั้งไว้


การตรวจสอบสินค้าคงเหลืออาจใช้เวลานานและอาจต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวดังนั้นธุรกิจจึงต้องวางแผนและประสานงานอย่างระมัดระวัง


แต่ปัจจุบันตัวช่วยสำหรับธุรกิจในการบริหารสินค้าคงเหลือได้เร็วขึ้นคือดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยีเช่น เครื่องสแกนบาร์โค้ดและซอฟต์แวร์การจัดการสต็อกสินค้าซึ่งจะทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากยิ่งขึ้น


อ่านบริการรับวางระบบบัญชี วางระบบงานฝ่ายบัญชี ครบวงจร


วิธีในการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ ได้แก่

การตรวจสอบเฉพาะจุด:เป็นการสุ่มเลือกสินค้าจำนวนเล็กน้อยจากสินค้าคงเหลือและตรวจสอบปริมาณนี่เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการทำความเข้าใจโดยทั่วไปโดยทั่วไปแล้ววิธีนี้เป็นเพียงวิธีเช็คความถูกต้องของบันทึกสต็อกสินค้า


การนับทั้งหมด: การนับสินค้าทั้งหมดในสินค้าคงเหลือและเปรียบเทียบกับปริมาณที่บันทึกไว้ในบันทึกในสต็อกสินค้าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานกว่า แต่ให้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถรู้ได้ถึงปริมาณสต็อกในปัจจุบันและการบันทึกที่ถูกต้อง


การตรวจนับตามรอบ:เป็นการตรวจสอบย่อยของสินค้าคงเหลือเป็นประจำ เช่น เดือนละครั้งหรือไตรมาสละครั้งซึ่งสามารถช่วยระบุแนวโน้มการผลิตและการขาย การออกโปรโมชั่นได้ดีมายิ่งขึ้นสามารถเช็คความถูกต้องของบันทึกสินค้าในสต็อกและช่วยให้แก้ไขได้ทันท่วงที


การตรวจสอบสินค้าคงเหลือทางกายภาพ:เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างบุคคลที่สามที่เป็นอิสระหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลสต็อกสินค้า เพื่อดำเนินการตรวจนับสินค้าคงเหลือทั้งหมด


และตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกสินค้าในสต็อกมีประโยชน์ในการรับรองถูกต้องของการบันทึกสินค้าคงคลังและมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่มีโอกาสเกิดการทุจริตหรือการจัดการที่ผิดพลาด


การจัดการสินค้าคงเหลือเพื่อการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการสินค้าคงเหลือเป็นกระบวนการในการดูแลการหมุนเวียนของสินค้าตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผลิตจนถึงช่วงเวลาที่ขาย


การจัดการสินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อการจัดการต้นทุน เนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองและ


จัดเก็บสินค้าคงเหลือในสต็อกขณะเดียวกันก็รับประกันว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่เหมาะสมเมื่อต้องการซึ่งส่งผลต่อยอดขายและกำไรของธุรกิจโดยตรง


ซึ่งมีกลยุทธ์หลักหลายประการที่สามารถช่วยปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังและควบคุมต้นทุน:

ใช้ระบบในการจัดการสินค้าคงคลัง:การใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อติดตามปริมาณสินค้าคงเหลือ คำสั่งซื้อและการขาย


สามารถช่วยให้แน่ใจวืท่านมีสินค้าที่ถูกต้องในสต็อกและลดความเสี่ยงของสินค้าหมดสต็อกหรือมีสินค้าคงเหลือมากเกินไป


เพิ่มช่องทางการสั่งซื้อที่มากขึ้น:เพิ่มช่องทางการสั่งซื้อใหม่สำหรับสินค้าแต่ละรายการในสินค้าคงเหลือของท่านสามารถช่วยให้แน่ใจ


ว่าคุณมีสินค้าคงเหลือในมือเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าโดยไม่ต้องมีสินค้าในสต็อกมากเกินไปและทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บที่ไม่จำเป็น


ตรวจทานสินค้าคงเหลือเป็นประจำ:การตรวจทานและวิเคราะห์สินค้าคงเหลือของท่านเป็นประจำสามารถช่วยระบุสินค้าที่ขายออกได้ช้า


หรือสินค้าที่สต็อกที่มากเกิน มีส่วนในการตัดสินใจสำหรับปริมาณการผลิตในรอบถัดไปหรือขายได้ในราคาส่วนลด ออกโปรโมชั่น ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มพื้นที่จัดเก็บรวมถึงสามารถบริหารจัดการได้ทันเมื่อเกิดปัญหา


ด้วยกลยุทธ์ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นวิธีทบทวนและปรับกระบวนการจัดการสินค้าคงเหลือของธุรกิจท่านอย่างสม่ำเสมอท่านจะสามารถควบคุมต้นทุน ปรับปรุงปริมาณของสินค้า รวมถึงคุณภาพของสินค้าและช่วยให้บริหารงานทำได้มีอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่านบริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี จ่ายน้อยราคาประหยัด

สรุป

การจัดการสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพต้องมีความสมดุลของการบริหารสินค้าในสต็อกให้คงเหลือเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าแต่ไม่มากจนเป็นภาระทางการเงินของบริษัท


ซึ่งสามารถใช้การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จากจากการสร้างระบบการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องบริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของปริมาณสินค้าคงเหลือ


และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมในด้านยอดขายการบริการลูกค้า การลดราคาและการออกโปรโมชั่นรวมถึงท้ายที่สุดคือ


การบริหารกำไรของบริษัทได้มากขึ้นอีกด้วยหากท่านสนใจเรื่องบัญชี ภาษี เว็บไซต์เราจะคอยนำเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้สำหรับท่าน


บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)


บทความที่น่าสนใจ