views

ตัดสินใจ จ้างสำนักงานบัญชี


ทำบัญชีในชีวิตประจำวัน


การทำบัญชีในชีวิตประจำวัน หรือที่เรารู้จักกันในนามของ การทำรายรับ รายจ่าย ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรให้ความใส่ใจ เนื่องจากว่า การทำบัญชีรายรับ  รายจ่ายในแต่ละวันนั้น


นอกจากจะช่วยให้เราเกิดวินัยในการใช้จ่ายมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เราสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือน ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และวางแผนในการใช้เงินได้ดีขึ้นอีกด้วย


นั่นจึงเป็นเหตุผล ที่ว่าทำไมการทำบัญชีจึงมีส่วนช่วยให้เราบริหารจัดการเงิน ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านของการทำธุรกิจ


ความแตกต่างของการทำบัญชีในชีวิตประจำวันกับธุรกิจ


ถ้าจะพูดถึงข้อแตกต่าง ระหว่างการทำบัญชีในชีวิตประจำวัน กับการทำบัญชีในการทำธุรกิจ แล้วล่ะก็คงต้องบอกว่า การทำบัญชีทั้ง 2 ประเภทนี้ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เนื่องจากการทำบัญชีในชีวิตประจำวันนั้น


เราจัดทำขึ้นเพื่อ วัตถุประสงค์ในการบริหารค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทราบว่า มีรายรับจากทางไหนบ้าง ใช้จ่ายออกไปเท่าไหร่ และเหลือต่อเดือนเท่าไหร่ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาบริหาร จัดการวางแผนการออมเงิน หรือเพื่อนำไปลงทุนต่อยอดในอนาคต


ตรงกันข้ามกับการทำบัญชีในการทำธุรกิจ เนื่องจากในการทำธุรกิจนั้นสิ่งที่เจ้าของกิจการและนักลงทุนทั้งหลายคาดหวังก็คือ “ผลกำไร” นั่นเอง


การทำบัญชีในลักษณะนี้จึงมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆในด้านการเงิน ทั้ง ผลประกอบการ รายจ่าย ต้นทุน ภาษี ฯลฯ


การทำบัญชีจะช่วยให้เราทราบถึงรายรับ รายจ่ายทั้งรายวัน รายเดือน ไปจนถึงรายปีเพื่อให้เราได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาคิดคำนวณอัตราของผลกำไร ขาดทุน


เพื่อนำไปวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการเงินรวมไปถึงข้อมูลเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นอัตราการเติบโตของบริษัทเราอีกด้วย 
ความหมายและประโยชน์ของการทำบัญชี


การทำบัญชี คือ การจัดทำรวบรวมและบันทึกข้อมูลการเงินในด้านต่าง ๆ ทั้ง รายรับ รายจ่าย กำไร ขาดทุน ต้นทุนภาษี และอื่น ๆ อีกมากมาย


รวมไปถึงการจัดทำ และดำเนินการยื่นเอกสาร ไปยังสำนักงานสรรพากร เพื่อดำเนินการด้านการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


ทั้งนี้ เพื่อให้เราสามารถที่จะนำข้อมูลตรงนั้น มาคำนวณเพื่อนำไปบริหารจัดการการเงิน ในบริษัทของเรา ต่อไปกล่าวคือ หากในสถิติข้อมูลบัญชีของบริษัท


ชี้ให้เห็นว่ายอดผลประกอบการของเรา ในปีนี้ต่ำลงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพ การใช้ต้นทุนที่สูงเกินไปหรือการใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น


การทำบัญชี จะช่วยให้เรามองเห็นปัญหา และสามารถแก้ได้ตรงจุดมากขึ้น รวมไปถึงสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับเรา ในเรื่องของการดำเนินการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ


ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการทำบัญชี นั้นค่อนข้างเป็นปัจจัยหลัก ที่ส่งผลต่อธุรกิจของเรา หากเรามีรากฐานระบบบัญชีที่ดี ก็จะทำให้ธุรกิจเราสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนั่นเอง 
การทำบัญชียังมีประโยชน์อีกมากมาย ดังนี้


1. เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ของบริษัทได้ อย่างที่เกริ่นไปตอนต้น การได้ทราบถึงผลประกอบการ ผลกำไร หรือแนวโน้มที่จะขาดทุนนั้น


จะช่วยให้เราประเมิน สถานการณ์ของบริษัท และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังเป็นข้อมูล บ่งชี้ถึงแนวโน้มการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้อีกด้วย


2. เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุน การวางแผนนโยบายต่าง ๆ ในอนาคต เนื่องจากเราสามารถที่จะนำข้อมูลการเงินในด้านต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน


เพื่อมาวิเคราะห์ และตัดสินใจ เช่น การตัดสินใจขยายกิจการ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า หรือการตัดสินใจลดต้นทุน เพื่อสร้างผลกำไร และยอดขายให้มากขึ้น


3. การทราบต้นทุน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในบริษัท ช่วยให้เราสามารถกำหนดราคาของสินค้า และบริการ ได้แม่นยำ และสมเหตุสมผลมากขึ้น


รวมไปถึง ขั้นตอนการควบคุมการผลิต เพื่อกำหนดคุณภาพ และตัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นออกไปได้อีกด้วย


4. การมีบัญชีรายรับ - รายจ่าย ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และแม่นยำนั้น ช่วยให้กระบวนการต่างๆ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ง่าย


จึงเป็นการอุดรอยรั่วเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกทั้งยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือให้กับบริษัทของเราได้อีกด้วย


เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจในกรณีที่ต้องดำเนินการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน


5. การทำบัญชีที่ชัดเจน ทำให้การยื่นภาษีนั้นง่ายขึ้น เหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย และยังช่วยประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย และเวลาให้กับเราอีกด้วย 
การทำบัญชีด้วยตัวเอง หรือ การจ้างสำนักงานบัญชีหากวันนี้คุณเป็นเจ้าของกิจการ


การทำบัญชีด้วยตัวเองอาจจะไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ด้วยขนาดของธุรกิจ จำนวนบุคลากร รวมไปถึงต้นทุนและรายจ่ายต่าง ๆในบริษัทก็อาจจะไม่ซับซ้อนมากนัก


และถ้าหากคุณมั่นใจว่า คุณจะสามารถจดบันทึกรายรับ - รายจ่าย คำนวณต้นทุน กำไร เก็บข้อมูลหนี้ ของบริษัท รวมไปถึงจัดยื่นเอกสาร เพื่อดำเนินการเสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน


ด้วยตัวคุณเองแล้วล่ะก็ การจ้างสำนักงานบัญชีก็อาจจะไม่จำเป็น เว้นแต่ว่าหากคุณไม่สามารถทำได้ ตามข้างต้นที่กล่าวมา


ความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทของคุณ ซึ่งนอกจากจะเสียทั้งเวลา เสียทั้งชื่อเสียงแล้วนั้น ก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น


มากกว่าการเสียเงิน จ้างสำนักงานบัญชี ที่มีประสบการณ์อีกด้วย อีกทั้งบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ก็อาจจะส่งผลให้หน่วยงานองค์กรต่าง ๆเข้าตรวจสอบ


การทำบัญชีที่ละเอียด และชัดเจน ยังช่วยให้บริษัทของคุณน่าเชื่อถือ และเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคงหน้าที่ของสำนักงานบัญชี


1. จัดทำบัญชี โดยเริ่มจากการวางระบบบัญชี ให้มีรากฐานที่มั่นคง และถูกต้อง รวมไปถึงการ จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย เพื่อให้เห็นถึงแหล่งที่มาของเงินอย่างชัดเจน รวมไปถึงเห็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท


2. จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการ ยื่นภาษีต่างๆ  ทั้ง  ภพ.30, ภงด.51 ฯลฯ รวมถึงการยื่นเอกสารประจำปี ให้กับกระทรวงพาณิชย์ ช่วยประสานงานติดต่อกับสรรพากร เพื่อให้การยื่นภาษี และธุรกิจดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


3. ให้คำปรึกษาในเรื่องของภาษี และการเงินด้านต่างๆ เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

หากวันนี้คุณกำลังมองหานักบัญชีจากสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์ อยู่ล่ะก็ สำนักงานบัญชี พีทูพี บริการที่ปรึกษาบัญชี รับทำบัญชี


ช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และมั่นคง ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปีเต็ม มั่นใจได้ว่าธุรกิจคุณได้รับการ ออกแบบระบบบัญชี การจัดการภาษีอากรที่โปร่งใส และถูกต้องแน่นอน

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994

ไอดีไลน์ :  p2pacc

www.p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ