views

รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท พื้นที่นครปฐม


ท่านผู้ประกอบการ นักธุรกิจเปิดกิจการในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม หากท่านกำลังมองหา บริการรับทำบัญชียื่นภาษี จดทะเบียนบริษัท โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ วันนี้เราขอเสนอให้ท่านรู้จัก

บริการรับทำบัญชีภาษีจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อธุรกิจชาว นครปฐม แบบครบวงจร สำหรับธุรกิจทุกขนาด พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ ให้การสนับสนุนทุกขั้นตอนของกระบวนงานบัญชีภาษี

ช่วยท่านประหยัดค่าใช้จ่าย เลือกใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือน รายปีพร้อมเป็นที่ปรึกษาแนะนำธุรกิจรู้สิทธิประโยชน์ทางบัญชีภาษี เพื่อการตัดสินใจ มาทำความรู้จักเราเพิ่มเติมกัน
 

สารบัญ

รู้จักสำนักงานบัญชี พีทูพี รับทำบัญชี พื้นที่นครปฐม
รับทำบัญชี เพื่อธุรกิจชาวนครปฐม แบบครบวงจร
บริการยื่นภาษี สรรพากรพื้นที่นครปฐม
บริการตรวจสอบบัญชี
บริการจดทะเบียนบริษัท และจดทะเบียนต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการในพื้นที่นครปฐม
บริการวางระบบบัญชี
บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมพื้นที่นครปฐม
ผู้ประกอบการใส่ใจในเรื่องบัญชี
ทำความรูจัก งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
สรุป


รู้จักสำนักงานบัญชี พีทูพี รับทำบัญชี พื้นที่นครปฐม

สำนักงานบัญชี พีทูพีเป็นสำนักงานบัญชีที่ตั้งขึ้นจากผู้มีประสบการณ์ทางบัญชีกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านบัญชีภาษีสำหรับธุรกิจต่าง ๆ หลากหลายประเภทของธุรกิจ

และการที่เรามุ่งมั่นสนับสนุนในด้านการให้คำปรึกษาบัญชีภาษีเป็นผู้ช่วยให้นักธุรกิจผู้ประกอบการให้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพธุรกิจสำนักงานบัญชี เราให้บริการครบวงจร

หลากหลายในด้านบัญชีภาษี และบริการอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการ คำนึงคุณภาพงาน ในราคาประหยัดคุ้มค่าข้อได้เปรียบที่สำคัญของการทำงานร่วมกับเราคือประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขานี้

มืออาชีพด้านบัญชีมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักการและข้อบังคับต่าง ๆ ทางกฎหมายบัญชีภาษีนอกจากนี้เรายังมีบริการที่ปรับแต่งตามความต้องการโดยเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย

เช่นการวางระบบบัญชีเฉพาะธุรกิจการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ทำความเข้าใจธุรกิจ ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับนักธุรกิจในจังหวัดนครปฐม

ปรึกษาและรับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)


รับทำบัญชี เพื่อธุรกิจชาวนครปฐม แบบครบวงจร

สำนักงานบัญชี พีทูพี เราให้บริการรับทำบัญชี ตามมาตรฐานทางบัญชีภาษี เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์เอกสารทางบัญชีการบันทึกบัญชี ตลอดจนถึงออกรายงานรายเดือน รายปี

จัดทำงบการเงิน วางแผนภาษี คำนวณภาษีทั้งหมดนี้คือหน้าที่สำนักงานบัญชีของเราพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการท่าน วางแผนภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าท่าน

จะปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องสามารถตัดข้อกังวลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ นอกจากนี้แล้วยังบริการวางแผนและจัดทำยื่นภาษีบุคคลธรรมดาสำหรับผู้บริหารบริษัท

บริการยื่นภาษี สรรพากรพื้นที่นครปฐม ดังนี้


ภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก) 

จะต้องจัดทำและยื่นให้กับกรมสรรพากรทุกปีภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นปีการเงิน โดยใช้แบบฟอร์มภ.ง.ด.1ก

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)

จะต้องจัดทำและยื่นให้กับกรมสรรพากรทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินได้แก่บุคคลธรรมดาตามที่กฎหมายกำหนดโดยใช้แบบฟอร์มภ.ง.ด.3

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)

จะต้องจัดทำและยื่นให้กับกรมสรรพากรทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินได้แก่นิติบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดโดยใช้แบบฟอร์มภ.ง.ด.53

ภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT(ภ.พ.30)

จะต้องจัดทำและยื่นให้กับกรมสรรพากรภายในวันที่15ของเดือนถัดไปหลังจากเดือนที่มีการซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ

บริการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนยื่นงบการเงินประจำปีดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบบัญชีนอกจากนี้การตรวจสอบยังสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือความไม่ถูกต้องในบันทึกทางการเงินของบริษัทเพื่อให้สามารถแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตได้

ปรึกษาและรับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่านบริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี จ่ายน้อยราคาประหยัด

บริการจดทะเบียนบริษัท และจดทะเบียนต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการในพื้นที่นครปฐม

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนการค้า : เป็นกระบวนการจดทะเบียนเพื่อเป็นการก่อตั้งกิจการในรูปแบบบริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือการค้าในรูปแบบอื่นๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง

การจดเลิกกิจการและชำระบัญชี : เป็นกระบวนการปิดกิจการหรือสิ้นสุดธุรกิจ และทำการตรวจสอบบัญชีเพื่อชำระภาษีและหนี้สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่จะปิด

การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง : เป็นกระบวนการจดทะเบียนเพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการเช่น การเปลี่ยนชื่อบริษัท การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งเป็นต้น

การจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม : เป็นกระบวนการลงทะเบียนกับกรมสรรพากรเพื่อเข้าระบบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)และรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TIN)

การแจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆ : เป็นกระบวนการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่นการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับผิดชอบการเสียภาษีการแจ้งประกาศภาษีลดหย่อน ฯล
 

บริการวางระบบบัญชี

บริการวางระบบบัญชีช่วยให้ธุรกิจ ดำเนินการวางแผนงานงานบัญชีอย่างเป็นระบบ พร้อมติดตั้งโปรแกรมบัญชีที่เหมาะกับบริษัทของท่าน โดยพิจารณาโปรแกรมบัญชี

ที่ตรงกับลักษณะงานกิจการของบริษัทท่าน และยังให้บริการฝึกอบรมเสริมทักษะพนักงานบริษัทกับการใช้งานระบบ เป้าหมายคือการปรับปรุงกระบวนการทำงานทางบัญชีภาษีบริษัท
 

บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมพื้นที่นครปฐม

บริการลงทะเบียนประกันสังคม ยื่นลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการประกันสังคมดำเนินการยื่นจ่ายสมทบประกันสังคมในรอบเดือน เบิกสิทธิประโยชน์ต่างแก่พนักงานและดำเนินการแจ้งเข้า และออกของพนักงานให้แก่บริษัท


ปรึกษาและรับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านบริการรับวางระบบบัญชี วางระบบงานฝ่ายบัญชี ครบวงจร

ผู้ประกอบการใส่ใจในเรื่องบัญชี

บัญชีเปรียบเสมือนเครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกล่าวได้ว่าเรื่องบัญชีภาษีคือหัวใจหลักที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจ

สำหรับเครื่องมือเช็กสถานะของบริษัทได้อย่างทันเวลาเช็กสถานะ งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ความสำคัญของงานบัญชีสามารถอธิบายโดยสรุปได้ดังนี้

(1)ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงสถานะทางการเงินของธุรกิจของตน(2)เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเงินรายได้และรายจ่ายของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

(3)ช่วยในการวางแผนการเงินในระยะยาวและสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ทันท่วงที(4)เป็นเครื่องมือในการติดตามผลประกอบการของธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา

(5)ช่วยในการจัดทำเอกสารการยื่นภาษีและประกอบการดำเนินกิจการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
 

ทำความรูจัก งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

งบดุลคือรายงานทางการเงินที่บอกตรงไปตรงมาถึงสถานะการเงินของกิจการในวันที่กำหนดโดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สิน รวมถึงทุนส่วนของเจ้าของกิจการซึ่งจะต้องมีค่าเท่ากันทั้ง 3 อย่างก่อนและหลังการดำเนินกิจการเพื่อให้เห็นว่าสถานะการเงินของกิจการมีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่

งบกำไรขาดทุนหรือเรียกว่างบกำไรขาดทุนแบบสรุป คือรายงานทางการเงินที่แสดงผลการดำเนินการของกิจการในช่วงเวลาที่กำหนดโดยแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายซึ่งจะนำมาคำนวณเพื่อหากำไรหรือขาดทุนของกิจการในช่วงนั้น

งบกระแสเงินสดคือรายงานทางการเงินที่บอกถึงกระแสเงินสดของกิจการ โดยแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเปลี่ยนแปลงในเงินสดและเทียบเท่าเงินสดซึ่งจะเป็นการบอกว่ากิจการมีเงินสดมากน้อยแค่ไหนและใช้เงินสดในการดำเนินกิจการแบบไหนซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของกิจการ


ปรึกษาและรับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการรับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี

สรุป

สำนักงานบัญชี พีทูพี ของเรา ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ความถูกต้องและการดำเนินการตรงเวลา เรามีความภาคภูมิใจในการเห็นกิจการของท่านเติบโต ด้วยวิธีการทำงานที่เป็นระบบ

ทำให้เรื่องบัญชีที่เป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับท่านเป็นเรื่องง่ายที่เข้าใจและบริหารได้ง่ายสามารถสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัท หากธุรกิจท่าท่านอยู่ในพื้นที่จังหวัด นครปฐม เรายินดีให้บริการท่านดุจครอบครัว

ให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษีเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่ท่านไม่เข้าใจจนถึงปลายน้ำสามารถควบคุมดูแลมองภาพงานบัญชีนำส่งภาษีสรรพากรอย่างถูกต้องและตรงเวลาติดต่อเราวันนี้เพื่อนัดหมายเวลาให้คำปรึกษาและให้เราช่วยพัฒนาธุรกิจของท่านให้มีประสิทธิภาพ

  อ่านบริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

บทความที่น่าสนใจ