views

จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านทางอินเทอร์เน็ตสะดวกประหยัด รวดเร็ว กับการยื่นแบบภาษี


1.โดยธุรกิจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ

2.ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบฯ

3.เว็บไซด์กรมสรรพากรมีรูปแบบง่ายต่อการใช้บริการ

4. ระบบลดขั้นตอนในการทำงานของผู้ใช้

5.บริการประหยัดเวลาในการยื่นแบบฯและชำระภาษี

6. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการยื่นแบบฯ

7.ระบบมีการยืนยันเมื่อทำรายการเสร็จมีความปลอดภัย

8.ระบบบริการยื่นแบบฯมีข้อมูลบริษัทได้อย่างถูกต้อง 

9. สามารถยื่นแบบฯ ได้ตลอด 24ชั่วโมง

10.ไม่ต้องนำเอกสารหลักฐานมาส่งในขณะที่ทำการยื่นแบบ

ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

อ่าน วิธียื่นเสียภาษี ร้านค้าออนไลน์รับยื่นภาษี บุคคลธรรมดาขายออนไลน์

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com
facebook p2pacc

บทความที่น่าสนใจ