views

ธุรกิจบริการ และการทำบัญชี “ธุรกิจบริการ” ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความนิยมทั้งจากในส่วนของผู้ประกอบกิจการเองก็ดี ผู้บริโภคเองก็ดี จึงไม่น่าแปลกใจที่ธุรกิจประเภทนี้ จะสามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว จนบางทีก็อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการบริหารขึ้นได้


โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำบัญชี เนื่องจากธุรกิจบริการนั้น ไม่มีสินค้าที่จับต้องได้ จึงอาจจะสร้างความสับสนให้แก่เจ้าของธุรกิจมือใหม่ในการจัดทำบัญชีนั้นเอง บริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการ ของสำนักงานบัญชี พีทูพี จึงเป็นอีกหนึ่งบริการที่จะช่วยลดข้อผิดพลาดในส่วนนี้ให้กับคุณได้


  แนะนำอ่าน ที่ปรึกษาบัญชี ปรึกษางานฝ่ายบัญชี


ธุรกิจบริการ คืออะไร ?

ธุรกิจบริการ คือ ธุรกิจที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า โดยที่ธุรกิจประเภทนี้จะไม่มีตัวสินค้า


แต่จะเน้นไปที่การให้บริการแก่ลูกค้าแทน เพื่อแลกกับค่าบริการ ซึ่งก็คือรายได้จากการประกอบธุรกิจประเภทนี้นั่นเอง กล่าวคือหากวันนี้คุณเปิดคลินิกด้านความงาม


สินค้าของคุณคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแง่ของความงาม เช่น การเสนอขายคอร์สเพื่อดูแลลูกค้าที่มีปัญหาผิว หรือธุรกิจสำนักงานบัญชี


ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการช่วยให้ธุรกิจและการบริหารจัดการด้านการเงินของลูกค้า เป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นเช่น บริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการ เป็นต้น


นอกจากนี้ ธุรกิจบริการยังมีอยู่ด้วยกันอีกหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยว โรงแรม ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งธนาคาร


ทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจบริการทั้งสิ้น พูดง่าย ๆ ให้เห็นภาพมากขึ้นก็คือ ธุรกิจที่เน้นสร้างความพึงพอใจ ตอบสนองความต้องการ หรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาให้ลูกค้า ล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจที่ให้บริการทั้งสิ้น


แนะนำอ่านบริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี จ่ายน้อยราคาประหยัด


ลักษณะสำคัญของธุรกิจบริการ

หลังจากที่ได้ทำความรู้จักความหมายคร่าว ๆ ของธุรกิจบริการกันไปแล้ว เรามาดูลักษณะสำคัญของธุรกิจบริการกันบ้าง เพื่อให้เห็นข้อบ่งชี้ของธุรกิจบริการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้


- สินค้าไม่สามารถจับต้องได้มีหลาย ๆ กิจการด้วยกันที่สินค้าไม่สามารถจับต้องได้ กล่าวคือ ลูกค้าจะไม่ได้รับสินค้านั้น ๆ มาไว้ในครอบครองแต่จะได้รับเป็นในแง่ของความรู้สึกหรือประสบการณ์แทน เช่น การทำสปา การท่องเที่ยว เป็นต้น


- สามารถให้บริการได้มากกว่า ลักษณะสำคัญของธุรกิจบริการแตกต่างจากการขายสินค้า เช่น ในการซื้อสินค้า 1 ชิ้น ลูกค้าจะได้รับสินค้าชิ้นนั้น ๆ ไปเพียงชิ้นเดียว


แต่ในแง่ของการบริการนั้น ผู้ขาย 1 คน สามารถกระจายการบริการให้แก่ลูกค้าหลาย ๆ คนได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องจำกัด ว่าลูกค้าคนนี้ ต้องซื้อจากผู้ขายคนนี้เท่านั้น


-  ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน เนื่องจากธุรกิจบริการในแต่ละกิจการนั้น ก็มีข้อจำกัดและลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้น การบริการจึงไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ทั้งในฝั่งของผู้ขายและผู้บริโภค


- ไม่มีสิทธิ์ในการครอบครอง อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วในเบื้องต้น ว่าสินค้าในหมวดหมู่ของการบริการนั้น เป็นสินค้าที่ลูกค้าไม่สามารถนำมาเก็บไว้ หรือนำมาครอบครองได้เหมือนกับการซื้อสินค้า


ประเภทของธุรกิจบริการ

สำหรับประเภทของธุรกิจบริการนั้น สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ตามการส่งผลในแต่ละด้าน ดังนี้


การบริการที่มีผลต่อร่างกายลูกค้า

สำหรับบริการประเภทนี้ คือบริการที่มีผลต่อร่างกายลูกค้า เช่น ธุรกิจเสริมความงาม ทั้งคลินิกความงาม ร้านเสริมสวย ทำเล็บ สปาตลอดจนบริการขนส่ง หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ธุรกิจบริการที่ต้องมีลูกค้าอยู่ด้วยในการบริการหรือในสถานที่นั้น ๆ


การบริการที่มีผลต่อจิตใจลูกค้า

สำหรับการบริการประเภทนี้ จะเน้นไปที่จิตใจของลูกค้าหรือพูดง่าย ๆ ก็คือเน้นไปที่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักนั่นเองทั้งในด้านของอารมณ์และความรู้สึก อาจกล่าวได้ว่าเป็นบริการที่สร้างความสุนทรียภาพให้แก่ลูกค้า เช่น ธุรกิจสถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ เป็นต้น


การบริการที่มีผลต่อสิ่งของของลูกค้า

สำหรับบริการประเภทนี้ คือบริการที่ลูกค้าจ่ายเงินเพื่อสิ่งของ หรือสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอง เช่น บริการซักอบรีด บริการรับฝากของ บริการขนส่งของ บริการขนของ บริการซ่อมบ้าน รวมถึงบริการต่าง ๆ เพื่อสัตว์เลี้ยง เป็นต้น


การบริการที่มีผลต่อสารสนเทศของลูกค้า  

สำหรับบริการประเภทนี้ จะแตกต่างจาก 3 ประเภทแรกอย่างชัดเจน เนื่องจากในประเภทที่ 1 นั้น เป็นบริการที่ส่งผลต่อตัวของลูกค้าเองส่วนบริการประเภทที่ 2 นั้นส่งผลต่อจิตใจ


และประเภทที่ 3 ส่งผลต่อสิ่งของ ในขณะที่บริการประเภทที่ 4 นั้น เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ยากกว่าโดยมีสินค้าเป็นข้อมูล เช่น บริการด้านการตลาด บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุน บริการด้านการวิจัย เป็นต้น


ติดต่อ ปรึกษางานบัญชี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  แนะนำอ่าน ติดตั้งและวางระบบ โปรแกรมบัญชี Express โดยผู้เชี่ยวชาญ


บัญชีของธุรกิจบริการ

ในการจัดทำบัญชีของธุรกิจบริการของแต่ละบริษัทนั้น ส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการนั้น ๆ เป็นหลักเรียกได้ว่าไม่มีรูปแบบที่ตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ เนื่องจากบางกิจการก็อาจจะมีการสร้างรายได้ทั้งจากการบริการและสินค้าไปควบคู่กัน


นั่นจึงเป็นเหตุผลที่บริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการของสำนักงานบัญชี พีทูพี เลือกที่จะออกแบบตามลักษณะและรูปแบบของแต่ละบริษัท มากกว่าการใช้ระบบเดียวกันให้กับทุกกิจการนั่นเอง


ทั้งนี้ ในแต่ละกิจการสามารถที่จะประกอบไปได้ด้วยบัญชี ดังต่อไปนี้

- บัญชีรายได้จากการเสนอบริการ


- บัญชีรายได้จากการขายสินค้า


- บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม


- บัญชีดอกเบี้ยรับ


- บัญชีรายได้อื่นๆ


- บัญชีต้นทุนค่าใช้จ่าย  


- บัญชีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยบัญชีประเภทนี้สามารถแบ่งออกมาได้เป็นค่าใช้จ่าย 4 ประเภท ได้แก่


1. ต้นทุน ทั้งต้นทุนในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ภาษี เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นค่าใช้จ่ายของต้นทุนทั้งสิ้น


2. ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะต่างจากต้นทุน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายในขั้นตอนของการขายนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน ค่าจ้างนายหน้า ค่าฝากขาย ค่าคอมมิชชั่นต่าง ๆ เป็นต้น


3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่อนข้างชัดเจนและแปลได้ตรงตัว กล่าวคือ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริหารทั้งสิ้น ทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ เป็นต้น


- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  


ติดต่อ ปรึกษางานบัญชี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)


ข้อควรรู้ในการทำบัญชี

ในการทำบัญชีนั้น เราแนะนำให้คุณจัดทำงบทดลองขึ้นเพื่อเป็นการเช็คความถูกต้องของบัญชี


- การจัดทำงบทดลอง ถือเป็นขั้นตอนที่ต้องทำหลังจากการบันทึกรายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเรียบร้อยแล้ว ในสมุดรายวัน และเมื่อถึงรอบบัญชีในแต่ละเดือน ในวันสิ้นงวดก็ต้องนำยอดเหล่านั้นมาจัดทำงบทดลอง


- การหายอดคงเหลือ ในขั้นตอนนี้สามารถทำได้โดยการ นำทั้งยอดเครดิตและเดบิตมารวมกัน จากนั้นให้นำผลรวมแต่ละด้านมาลบกัน เพื่อหาผลต่าง


ถ้าหากว่าผลต่างของเดบิตมีมากกว่า เรียกว่า ยอดคงเหลือเดบิต และในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่ายอดคงเหลือเครดิตมากกว่า เรียกว่า ยอดคงเหลือเครดิต


- การปิดบัญชี หลังจากที่ได้ทำการบันทึกรายการทั้งหลายลงไปแล้วก็ถึงขั้นตอนของการปิดบัญชี ด้วยการบันทึกรายการเพื่อหักยอดคงเหลือในบัญชี


ไม่ว่าจะเป็นรายได้รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะถูกปิดยอดคงเหลือ และถูกโอนไปที่บัญชีกำไร-ขาดทุน ซึ่งถือเป็นการทำให้ตัวเลขในบัญชีตรงกับความเป็นจริง ส่วนยอดคงเหลือของบัญชีกำไร-ขาดทุนจะโอนไปยังบัญชีทุน


และนี่ก็เป็นเพียง 3 ส่วนหลัก ๆ เท่านั้น ที่ในการทำบัญชีนั้นควรจะต้องมี จะเห็นได้ว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นก็ยังต้องมีขั้นตอนย่อย ๆ อยู่อีกหลายอย่าง


เช่น ในการจัดทำงบทดลอง ก็ต้องมีการจดบันทึกรายการต่าง ๆ ลงไป ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่เจ้าของธุรกิจต้องทำการศึกษาหรือมีวิธีที่ง่ายกว่านั้น โดยการใช้บริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการ


ติดต่อ ปรึกษางานบัญชี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


ประโยชน์ของการทำบัญชี

ถ้าจะให้พูดถึงประโยชน์ของการทำบัญชี ก็คงต้องบอกว่ามีอยู่มากมายหลายข้อทีเดียว เนื่องจากการดำเนินธุรกิจนั้น เราจะต้องดำเนินธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล


การจัดทำบัญชีจะช่วยให้ระบบการเงินของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งช่วยให้เราสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ ที่สำคัญ


เราจำเป็นต้องนำส่งข้อมูลเหล่านี้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกิจของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นภายใต้ข้อกฎหมายที่กำหนดนั่นเอง นอกจากที่กล่าวมานั้น ประโยชน์ของการทำบัญชีก็ยังมีอยู่ด้วยกันอีกหลายข้อ ดังนี้


- ช่วยให้เจ้าของธุรกิจทราบถึงผลการดำเนินการของบริษัท เพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจขยายธุรกิจ วางแผนการตลาด วางแผนการบริการ เป็นต้น


- เพื่อความโปร่งใส ข้อนี้ถือเป็นอีกหนึ่งข้อที่เจ้าของธุรกิจหลาย ๆ คนกังวล แต่การมีระบบบัญชีที่ดีจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจคลายกังวลในส่วนนี้ได้


- เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ในการดำเนินธุรกิจนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องของความน่าเชื่อถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณควรให้ความสำคัญ นอกจากความน่าเชื่อถือ


ที่เราต้องสร้างต่อผู้บริโภคแล้ว ก็ยังมีในส่วนของสถาบันการเงินต่าง ๆ อีกด้วย เพราะหากในอนาคตบริษัทของเราจำเป็นที่ต้องหาเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายกิจการที่เติบโตขึ้น การมีเครดิตที่ดีและน่าเชื่อถือจะช่วยประกอบการตัดสินใจของสถาบันการเงินได้


- เพื่อใช้ในการวางแผนด้านภาษี ในการดำเนินการด้านภาษีนั้น อย่างที่เราทราบกันดีว่าค่อนข้างที่จะซับซ้อน และมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง การมีระบบบัญชีที่ดีจะช่วยให้


การดำเนินการด้านภาษีเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมากขึ้น เพื่อลดข้อผิดพลาดในการนำส่งภาษีล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้


อ่านบริการรับวางระบบบัญชี วางระบบงานฝ่ายบัญชี ครบวงจร


รับทำบัญชีธุรกิจบริการ

ด้วยบริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการ จากสำนักงานบัญชี พีทูพี ที่ดำเนินการด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ และด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปีเต็มของเราคุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางระบบบัญชีให้แก่ธุรกิจบริการของคุณ ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาบัญชีภาษีที่จะอยู่เคียงข้างธุรกิจของคุณ

บทความที่น่าสนใจ