รับจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ บริการครบวงจร

รับจดทะเบียนบริษัทปฐมบท เริ่มต้นธุรกิจจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้วยการ จดทะเบียนบริษัท สำหรับท่านไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป สำนักงานบัญชี พีทูพี เราให้คำปรึกษาแนะนำ หน้าที่ก่อนและหลังการ จดทะเบียนบริษัท ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด


อำนวยความสะดวกให้ท่านในทุกขั้นตอนของการ  รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับบุคคล ร้านขายออนไลน์ Shopee Lazada


ท่านเพียงจัดเตรียมเอกสาร ทีมงานเราดำเนินการให้ท่านในส่วนที่เหลือ พร้อมดูแลต่อเนื่อง อัปเดตให้ความรู้ด้านบัญชีภาษี เพื่อการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจบุคคลธรรมดา สู่นิติบุคคล อย่างถูกต้อง


เราให้คำปรึกษาถึงการวางระบบบัญชีภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขออนุญาตแรงงานต่างด้าว การใช้โปรแกรมบัญชี ที่เหมาะสมกับรูปแบบของกิจการ เทคนิคการควบคุมงบประมาณทรัพยากรให้ประหยัด คุ้มค่า


“ รับจดทะเบียนบริษัท 12,000 บาท ปรึกษาทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ฟรี "


ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริษัทรับจดทะเบียนบริษัท บริการครบจบในทุกขั้นตอน


จดทะเบียนบริษัทวันนี้ รับฟรี 


1. ตรายาง สวยๆ ใช้ในกิจการ (ท่านสามารถออกแบบเองได้ตามที่ชอบ)


2. บริการจองชื่อให้ในระบบจำนวน 3 ชื่อ


3. บริการจัดเตรียมเอกสารจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีที่ต้องจด)


4. เอกสารในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ใบเสนอราคา จัดทำรายงานการประชุม และเอกสาร   อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


5. เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี แนะนำการวางระบบบัญชี ในฝ่ายบัญชี ผังบัญชี โปรแกรมบัญชี


6. เป็นที่ปรึกษาด้านภาษี แนะนำให้คำปรึกษาด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีรายได้ ค่าลดหย่อนทางภาษี ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดภาษี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc  อ่าน 9 ขั้นตอน จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

จดทะเบียนบริษัทแล้ว ท่านมีหน้าที่ผูกพัน ทั้งก่อนและหลังการจด

หมดปัญหาความกังวล สำหรับท่านผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนบริษัท ท่านจะมีที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ในเรื่องต่าง ๆ ในสิ่งที่ท่านไม่รู้ หลังการจดทะเบียนบริษัท


อาทิเช่น การขึ้นทะเบียนนายจ้างเมื่อไหร่ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อไหร่ ระยะเวลาชำระภาษีต่าง ๆ เริ่มเมื่อไหร่ เอกสารนำส่งหน่วยงานราชการต่าง ๆ รูปแบบฟอร์มเป็นอย่างไร การหักค่าลดหย่อนทางภาษีในปีเริ่มกิจการ 


เราคือที่ปรึกษาท่าน ปัญหาเหล่านี้จะหมดปัญหา เราจะคอยดูแล แนะนำรักษาผลประโยชน์ ให้ความรู้ความเข้าใจ แก่ท่าน เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและภาษี ผ่านการแก้ปัญหาด้านจดทะเบียน บัญชี ภาษี เราพร้อมดูแลท่านในทุกขั้นตอน


เลือกบริการ เฉพาะด้าน

1. บริการจองชื่อ การจองชื่อบริษัทหรือนิติบุคคล ต้องมีการลงทะเบียนในระบบ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อย่างถูกต้อง ซึ่งเราจะดำเนินการส่วนนี้ให้ทั้งหมด


2. บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอจดทะเบียนตั้งบริษัท การขอจดทะเบียนตั้งบริษัทต้องมีการกรอกข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ และเจ้าของธุรกิจให้ครบถ้วน โดยเรามีบริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแทนท่าน เพื่อลดขั้นตอน และกระชับเวลา


 3. บริการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่วยอำนวยความสะดวกในการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นข้อมูลให้กับ กรมสรรพากร แทนท่าน อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว


4. บริการเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบชำระค่าหุ้น, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นต้น


5. บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ให้คำปรึกษาแนะนำ ในการจัดทำบัญชี จัดการด้านภาษี ให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ชัดเจน ตรงประเด็นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ


ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัท

หากเอกสารครบถ้วนแล้วสามารถใช้เวลาเพียง 1 วัน ในการจดทะเบียนบริษัท หรือหากต้องเตรียมเอกสาร ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน ในการดำเนินการ

 

บริการในการจดทะเบียนอื่นๆ

1. รับจดทะเบียนบริษัท ราคา 12,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)


2. รับจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน ราคา 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)


3. รับจดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ราคา 3,000 บาท


4. จดทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนร้านค้า, จดทะเบียนคณะบุคคล ราคา 3,000 บาท


5. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ราคา 3,000 บาท


6. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 3,000 บาท


7. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกับกรมสรรพากรราคา 3,000 บาท


8. จดทะเบียนเลิกกิจการ ราคา 18,000 บาท


" มืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 25 ปี อำนวยความสะดวกครบจบในที่เดียว "

 

ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน เตรียมเอกสารจัดตั้งบริษัท

ใช้บริการจดทะเบียนบริษัทจากเรา

หลักการคือ "ง่ายสะดวก ประหยัดเวลา ราคาถูก"

ตอบโจทย์ ท่านผู้ประกอบการยุคใหม่ หมดกังวลในเรื่องการจัดตั้งบริษัท อำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา ราคาไม่แพง เราช่วยเหลือท่านในทุกขั้นตอน การจดทะเบียน ตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ แบบจองชื่อบริษัท, คำขอจดทะเบียน, หนังสือบริคณห์สนธิ


แนะนำลำดับขั้นในการดำเนินการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนะนำการจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการจดทะเบียน เพื่อลดระยะเวลาในการทำงานให้สั้นลง พร้อมการดูแลอย่างเต็มที่ แบบมีประสิทธิภาพ


บริการโดยมืออาชีพมากประสบการณ์

กว่า 25 ปี ที่ผ่านการจดทะเบียนนิติบุคคล พัฒนาการบริการดูแลบัญชีภาษี การจดทะเบียนธุรกิจทุกรูปแบบ ท่านเชื่อมั่นได้ในคุณภาพของทีมงานประสิทธิภาพของการบริการ เราใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา ช่วยแนะนำเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ให้ท่านนำไปใช้เพื่อให้เกิดความสะดวก ประหยัดได้มากที่สุดบรรลุเป้าหมายองค์กร รวดเร็ว มีคุณภาพ


ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท

1. ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับราชการ (ทุน 1 ล้าน)

- ตั้งบริษัท  5,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมจดหนังสือบริคณห์สนธิ 500 บาท

- ค่าอากร 400 บาท

- ค่าคัดสำเนา 450 บาท

รวม 6,350 บาท


2. ค่าบริการในการจัดตั้งบริษัท

- ค่าบริการรับจดทะเบียนบริษัท 5,650 บาท

รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท


หมายเหตุ:ในกรณีที่ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1 ล้านบาท เสียค่าธรรมเนียมตั้งบริษัท เพิ่ม 5,500 บาท ทุกทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท

 

การจดทะเบียนบริษัท คือ

การจดทะเบียนบริษัทเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการทำกิจการแบบบุคคลธรรมดา มาเป็นแบบนิติบุคคล การจดทะเบียนบริษัทเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ธุรกิจอยู่ในสารบบทะเบียน เป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้


"การจดทะเบียนบริษัท เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ กระตุ้นธุรกิจให้เติบโต"


เมื่อใดที่ควรจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัทควรดำเนินการ เมื่อกิจการเริ่มเติบโตขึ้น ต้องการขยายกิจการ และมีรายได้มากกว่า 750,000 บาทต่อปี ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัท มีหลายอย่าง เช่น เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ


ในกรณีที่มีการติดต่อประสานงานกับคู่ค้า เป็นการทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักผ่านชื่อบริษัทมากขึ้น ทำให้เห็นตัวเลขการเงินที่แท้จริงมากขึ้น เนื่องจากการทำบริษัทจะต้องมีการแยกบัญชีรายรับรายจ่าย ส่วนตัวของผู้ประกอบการ ออกจากบัญชีของบริษัท ส่งผลต่อการวางแผนธุรกิจต่อไปในด้านภาษี


บริษัทหรือนิติบุคคลจะมีการจ่ายภาษีที่ 20% ในขณะที่แบบบุคคลธรรมดา จะจ่ายอยู่ที่ 35% เรื่องการการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ก็ทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ธนาคารสามารถตรวจสอบเครดิตการเงินผ่านงบการเงินจากการจดทะเบียนบริษัทได้


ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน สถานที่จดทะเบียนบริษัท ที่ใกล้ท่านที่สุด

ขั้นตอนการ จดทะเบียนบริษัท

1. ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อจองชื่อ และตรวจทะเบียนคำขอนิติบุคคล


2. จดจัดตั้งหนังสือบริคณห์สนธิคือการจัดทำหนังสือแสดงความต้องการในการก่อตั้งบริษัท โดยผู้ก่อการต้องยื่นหนังสือดังกล่าวตามรูปแบบภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนอนุญาตและ รับรองชื่อบริษัท จะต้องปรากฏข้อมูลอันชัดเจน


เช่น ชื่อบริษัทที่อนุญาต ทำเลที่ตั้ง วัตถุประสงค์บริษัท ทุนจดทะเบียนบริษัท พร้อมพยานบุคคล 2 ท่าน จำนวนทุน ข้อมูลชื่อกรรมการ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทน และข้อมูลผู้ถือหุ้นทุกคน


3. เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมได้แก่

- แบบจองชื่อนิติบุคคล

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ก่อตั้งและกรรมการทุกคน

- สำเนาเอกสารการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลักฐาน

- แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และบริเวณใกล้เคียง โดยสังเขป


4. รวบรวมเอกสารครบถ้วนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 87 แห่ง


5. จัดตั้งบริษัทสำเร็จจะได้รับมอบหนังสือรับรองบริษัท

 

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท (จ่ายชำระหน่วยงานราชการ)

- ค่าจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิคิดจากเงินทุนแสนละ 50 บาทขั้นต่ำ 500 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท


- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท ตามทุนจดทะเบียน แสนละ 500 ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 250,000 บาท


- ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท


- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับละ 100 บาท


- ค่ารับรองสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท


เปลี่ยนขั้นตอนที่ซับซ้อนยุ่งยากเป็นเรื่องง่ายและคล่องตัว ส่งมอบหน้าที่นี้ ให้เราดูแล สำนักงานบัญชี พีทูพี บริการให้คำปรึกษา จดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ เรายินดีช่วยส่งท่านให้ถึงเป้าหมาย โดยทีมงานมืออาชีพ เครื่องมือครบครัน ในราคาที่สุดคุ้ม


" บริการรับจดทะเบียนบริษัท ท่านสามารถปรึกษาก่อนการจัดตั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ "


ติดต่อปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แก้ไข บริษัท